Clicks1.2K

Výzva pre o.Mariána Kuffu (Samuel a vládca ľudu)

Výzva pre o.Mariána Kuffu (Samuel a vládca ľudu)

Vážený kňaz a duchovný otec Marián Kuffa

Predovšetkým ďakujem Bohu i Tebe, že sme súčasťou Božieho plánu, ktorý má s nami a so slovenským národom. V tomto kontexte ako Rodina sme si všetci rovní a predsa každý má inú úlohu vo svete. Z toho dôvodu aj táto výzva je v duchu priateľstva a zapojenia všetkých záujemcov do spoznania, ale aj uskutočnenia Božej vôle, čo sa týka vládcu ľudu (prezidenta)

Len pripomeniem, že Božie Slovo nám už dávno hovorí, ako voliť vládcu ľudu. Boh je Ten, kto určuje vládcu ľudu a upresňuje ako na to:

Slováci si žiadajú prezidenta? Aj izraeliti (vtedajší Boží ľud) si žiadal kráľa.(1 Sam 8,1-22) Nakoniec im Boh vyhovel, ale s podmienkou, že On určí vládcu ľudu a to prostredníctvom najvyšieho proroka (vtedy Samuela). "Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovej krajiny; jeho pomažeš za knieža nad mojím ľudom, Izraelom;" (1 Sam 9,15)

Vieme, že pápež katolíckej Cirkvi je najvyšším prorokom v súčasnosti - neomylný vo viere a mravov, ako učí 1. a 2.vatikánsky Koncil - ale zároveň jediný, ktorý môže ustanovovať a zosadzovať vládcov ľudu. (Bula pp.Gregora VII. / Dictatus papae)

Keďže máme túžbu žiť podľa Božie Slova a učenia Cirkvi, z toho dôvodu my všetci musíme upierať zrak na pápeža vo vedomí, že nám ukáže, koho si Boh vyvolil za vládcu ľudu. Podotýkam, že tak ako prišiel 1.kráľ Šaul za prorokom Samuelom, aj 1.slovanský kráľ sv.Štefan šiel za pápežom a bol schválený.

sv.Cyril a sv.Metod tiež napokon vyriešili svoju misiu na slovanskom území, až po schválení pápežom a sv.František z Assisi tiež musel ísť za pápežom. Nakoniec sa dostávame znova k naplneniu Božieho Slova, ktoré v Písme hovorí o jednote s pápežom ako apoštol Pavol dostal schválenie k šíreniu učenia od apoštola Petra.

Chcú slováci vládcu ľudu (prezidenta) ? Chceme ponuknúť slovenskému národu prezidenta, ktorého si Boh vyvolil? Vyberme muža schopného vlády a žiadajme pápeža o schválenie. Tak predídeme omylu, akého sa dopustili niektorí izraeliti, keď si neskôr sami zvolili Isboseta (Šaulovho syna) namiesto Bohom vyvoleného Dávida. (2 Sam 2 kapitola)

Drahý o.Kuffa, Boh Ťa miluje a má s Tebou úžasný plán. Slovenský národ, dokonca aj v zahraničí upierajú zrak na tvoje kroky v nádeji, že nevybočíš z úzkej cesty Ježiša Krista. Teraz nezáleží na menách, organizáciach, či prostriedkoch, ale na rozhodnutí sa podvoliť Pánovi a Jeho Zástupcovi na zemi. Len toto je podstatné pre uskutočnenie Božieho plánu v oblasti politiky a potom bude aj vláda na Slovensku s tým správnym človekom na mieste.

Ďakujem, že si... za tvoju lásku, vieru a nádej, ktorú vkladáš do Stvoriteľa a Jeho Svätých ... Nech Ti v tom pomáha Patrónka Slovenska: Sedembolestná Panna Mária a Duch Svätý, aby si bol naďalej odhodlaný viesť ľudí k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Boh s Tebou +
pehol likes this.
Mates5485
Nieje čo vybrať, pretože obidvaja sú zvrátení ľudia ( čaputová, ševčovič ) takže zbytočný list Kuffovi. Bola vtedy možnosť,keď bol pronarodní kandidát Marián Kotleba už je pozde,prichádza už len temnota,zlo a hriech. 50% ľudí bolo ľahostajné a nešlo voliť mali na výber.
je pravda, že niet výberu a práve preto Výzva sa týka novej osoby, nového kandidáta... aj keby to mal byť jeho brat, vždy by bol lepší ako títo dvaja.