Clicks33
vi.news

Tổng Giám mục Bergoglio từng bảo vệ một kẻ lạm dụng đồng tính bị kết tội

Tổng Giám mục Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, đã đưa ra một nghiên cứu gồm bốn tập sách được công bố từ năm 2010 đến năm 2013 để bảo vệ kẻ lạm dụng đồng tính bị kết tội, cha của Julio César Grassi hiện đang chịu bản án 15 năm. Nghiên cứu mô tả nạn nhân của Grassi là "những kẻ buộc tội sai lầm".

Các tập mang tên “Nghiên cứu về trường hợp Grassi” được viết bởi luật sư Marcelo Sancinetti. Theo ElPais.com, tập sách cuối cùng tuyên bố rõ ràng rằng nghiên cứu được đưa ra vào năm 2010 bởi Hội nghị Episcopal Argentina, đặc biệt là chủ tịch của nó, Hồng y Jorge Maria Bergoglio.

Grassi đã tạo ra quỹ từ thiện "Felices los Niños" với hơn 400 nhân viên để giúp đỡ trẻ em. Ông là người được yêu thích của giới truyền thông và có mối liên hệ chặt chẽ với người giàu và quyền lực.

Khi Bergoglio ủy thác nghiên cứu, Grassi đã kháng cáo bản án của mình về việc lạm dụng đồng tính với các thiếu niên. Trong năm 2010, vụ án đã được Tòa án tối cao Achentina kiểm tra và sau đó vẫn giữ nguyên bản án.

Bergoglio cung cấp cho các thẩm phán Tòa án tối cao một bản sao của nghiên cứu. Grassi chưa bao giờ bị loại khỏi chức tư tế.

#newsNdzplkttij