Clicks78
borgan
2

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Kto stworzył świat?

52. Kto stworzył świat?

Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
Polak-PL and one more user like this.
Polak-PL likes this.
mk2017 likes this.