Ngôn ngữ
24

Linh mục Ai-len bị loại bỏ vì rao giảng chống phá thai

Đáng ngạc nhiên, Cha James Larkin của Clonskeagh, Dublin, đã bị loại khỏi nhiệm vụ giáo xứ của ông. Tin tức vẫn chưa được báo cáo bởi tổng giáo phận Dublin. Nhưng một số nguồn độc lập đã viết về việc…
Viết một bình luận