Clicks19.9K
Agnus
11

Znaki śmierci - co powinien wiedzieć katolik i nie tylko...

ZNAKI ŚMIERCI "PRZEDSZKOLEM SATANIZMU"
Z ks. dr. Przemysławem Sawą, dyrektorem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Bielsku-Białej, rozmawia Anna Bałaban

Na dziecięcych i młodzieżowych ubraniach, na szkolnych i biurowych przyborach, a nawet na przeróżnych przedmiotach codziennego użytku coraz częściej pojawiają się symbole śmierci. To niepokojąca tendencja...
- To zjawisko rozpowszechniania się symboli śmierci powinno niepokoić. Należy tu zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, każdy symbol bądź znak odnosi człowieka do konkretnej rzeczywistości - na tym polega istota znaku (wskazuje na daną rzeczywistość) czy symbolu (znak, który uczestniczy w jakiś sposób w oznaczanej rzeczywistości). Dlatego używanie owych znaków duchowo wiąże człowieka z oznaczaną rzeczywistością. Wciąż musimy pamiętać właśnie o duchowym wymiarze świata, a nie ograniczać się jedynie do tego, co można materialnie ze sobą powiązać. Po drugie, symbole i znaki mają określoną genezę i powiązanie z konkretną filozofią, światopoglądem, a niejednokrotnie z religią, także z satanizmem. W jakimś sensie noszenie znaków śmierci jest wobec tego swoistym "przedszkolem satanizmu". Po trzecie, możemy mówić w tym przypadku o akceptacji tego, co niechrześcijańskie, gdyż stanowi to kulturę śmierci. Ewangelia przecież wyraża kulturę życia.
Noszenie ubrań np. z czaszkami, znakami godzącymi w moralność chrześcijańską, używanie przedmiotów z symboliką śmierci może stanowić jakieś zagrożenie?
- Znaki te identyfikują osobę z określoną filozofią czy religią śmierci. Chodzi tu oczywiście o odmienne rozumienie śmierci niż to obecne w chrześcijaństwie, które zawarte jest w odkupieńczym krzyżu Chrystusa. Poza tym rozpowszechnianie owych znaków i symboli skutkuje znieczuleniem na rzeczywistość śmierci. Warto dodać, że owa kultura śmierci obecna jest też w grach komputerowych, filmach i muzyce, a więc jej oddziaływanie jest wielowymiarowe. Jednak to, że nawet w kościele można zauważyć dzieci i młodzież noszące ubrania z takimi symbolami, świadczy przede wszystkim o braku świadomości religijnej, światopoglądowej rodziców. W przypadku młodzieży można sądzić, że oprócz tego chodzi też o wpisywanie się młodych w jakąś formę mody, "oryginalności". Może to też wprost być wyrazem zafascynowania złem, diabłem, śmiercią.
Kiedy nosimy symbole religijne, wierzymy, że ma to znaczenie. Kiedy natomiast przychodzi do symboli, które ewidentnie odnoszą się do złego, jak np. trupie czaszki, wówczas zdajemy się to bagatelizować. Gdzieś chyba brakuje konsekwencji?
- Nie ochrania nas sam medalik czy krzyżyk, ale Bóg. Pobłogosławiony przedmiot stanowi znak obecności wszechmogącego Pana w naszym życiu - warto poczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego o właściwym rozumieniu sakramentaliów. Nie możemy tu mówić o działaniu mechanicznym, niejako "magicznym", choć część osób właśnie w taki sposób podchodzi do tzw. poświęconych przedmiotów czy niektórych praktyk modlitewnych. Najważniejsze jest życie w łasce uświęcającej, komunia z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. To stanowi podstawę duchowej odporności, która umacniana jest przez modlitwę, sakramenty i czytanie Słowa Bożego. Z kolei wstawiennictwo Maryi, aniołów i świętych jest naszym udziałem w bogactwie łaski Bożej udzielanej w Kościele, a ich modlitwa za nas i towarzyszenie nam w życiu wyraża chrześcijańską miłość wierzących.
Noszenie symboli śmierci nie da się bagatelizować stwierdzeniem: przecież nie wierzę w moc takich symboli, a skoro tak, to one są dla mnie nieszkodliwe. Bo jednak jest to identyfikacja z konkretną rzeczywistością zła. Świat to nie tylko wymiar materialny, wolitywny, rozumowy, ale również duchowy i symboliczny.
Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że tego typu symbolika stała się wręcz modna. Stąd też rodzice czasem ulegają presji swych dzieci i kupują ubrania, zabawki czy przedmioty szkolne z elementami antykultury śmierci. Jak reagować w takich sytuacjach, gdy w sklepach nachalnie proponuje się takie produkty?
- Trzeba spokojnie, ale zdecydowanie rozmawiać z dzieckiem, pokazując zło konkretnych znaków czy symboli. Dla przykładu mogę wskazać pytania kierowane do dziecka w takich sytuacjach: Czy takie rzeczy nosiłby anioł? Jak myślisz? Jest to oczywiście pewien proces oczyszczania swego otoczenia z symboliki śmierci. Warto też zrobić przegląd ubrań, zabawek, innych rzeczy w domu - powyrzucać złe książki, jakieś "podejrzane" przedmioty, nawet jeśli są cenne. Przykład rodziców jest podstawowy. Jeśli chodzi o handel i zalew rynku takimi rzeczami, to działa tu moda oraz prawo popytu i podaży. Jeśli chrześcijanie nie kupowaliby takich rzeczy, po jakimś czasie nie byłyby sprowadzane do sklepów.
Jest jeszcze kwestia różnorakich pamiątek, które przywozimy z odwiedzanych miejsc. W domach katolików nierzadko obok krzyża można zauważyć weneckie maski, niewinnie wyglądające figurki Buddy, słoniki szczęścia... Czy taka dekoracja jest bez znaczenia?
- Nie porównujmy weneckich masek do przedmiotów kultycznych bądź symbolicznych. Karnawałowe maski nie niosą same w sobie złej rzeczywistości, choć niektóre rzeczywiście mogą przestraszyć i w tym przypadku nie powinno się ich nabywać.
Natomiast posiadanie figurek Buddy, pogańskich bogów, masek afrykańskich wprost odnosi człowieka do konkretnej rzeczywistości. Ma to szczególnie szkodliwe (duchowo, ale nie tylko) znaczenie w przypadku, kiedy te przedmioty (zwłaszcza maski czy figurki) miały kultyczne znaczenie albo nawet były wykorzystywane w pogańskich obrzędach. Warto dodać, że w Afryce ludzie nie wezmą do swoich domostw masek czy innych rzeczy używanych w rytuałach. Dla Europejczyków problemem jest to, że często nie znają pochodzenia owych przedmiotów i to bagatelizują. Co więc robić? Przede wszystkim być ostrożnym i pamiętać, że najważniejsze jest to, co zobaczymy, a nie co przywozimy z odwiedzanych miejsc.
Jak Ksiądz ocenia wiedzę ludzi, katolików w zakresie tego rodzaju niebezpieczeństw?
- W niektórych środowiskach (wspólnotach) wzrasta poziom wiedzy w tym zakresie Jako katolicy musimy wiedzieć, że w centrum naszego życia zawsze musi być Jezus Chrystus i Jego zwycięstwo nad złem.
Jeśli chodzi o powszechną świadomość dotyczącą duchowych zagrożeń, to jest ona za mała, skrótowa czy oparta jedynie na sensacji. W związku z tym na każdych rekolekcjach czy misjach ewangelizacyjnych w parafiach, na konferencjach podejmuję tematykę zagrożeń duchowych, ale na głównych naukach głoszę miłość Boga, zwycięstwo w Jezusie i życie w Duchu Świętym. To jest bowiem jedyny kontekst mówienia o tym, co złe i grożące wolności człowieka. Takie mam ustalenia z moim biskupem i trzymam się tego bardzo mocno.
Z mojego doświadczenia służby w nowej ewangelizacji jednoznacznie wynika, że prawdziwe doświadczenie Boga i zbawienia jest możliwe tylko przy osobistym przyjęciu miłości Bożej i zbawienia darowanego w Jezusie Chrystusie oraz przy wyrzeczeniu się zła i odejściu od sfery duchowych zagrożeń. Na tym polega Ewangelia - nie jest ona tylko do intelektualnego i moralnego przyjęcia, ale dla doświadczenia przez każdy wymiar życia człowieka. Dziękuję za rozmowę.

CIĄG DALSZY PONIŻEJ!


SYMBOLE I ZNAKI STOSOWANE W OKULTYZMIE I
SATANIZMIE


ZNAKI

Znaki, godła, czy symbole,
W życiu ważną pełnią rolę.
Choć mało ważne, niektórym się wydają,
Lecz znaki dużo mówią i oznaczają
Herby szlacheckie, sztandary, czy godła państwowe,
To znaki ważne i narodowe.
Za które nasi praojcowie, krew przelewali,
Oddać obcym i poniżać - nie pozwalali.
Nad honor i życie zawsze je cenili,
Tacy nasi przodkowie byli.
Ponad wszystkie znaki i symbole państwowe,
Był znak najważniejszy – KRZYŻ, Godło Chrystusowe.


2) Znak męki Pańskiej i śmierci Jezusa,
Dzisiaj – Jego rangę się pomniejsza i zamyka do lamusa.
Razi On niektórych, staje się niewygodny,
Staroświecki, zobowiązujący i taki niemodny.
Co raz częściej znieważany bywa, gdy pseudoartyści,
Z głupoty, dla rozgłosu, czy też zawiści.
Obsceniczne instalacje na krzyżu i obrazach św. montują,
A Chrześcijanie i katolicy, są obojętni i nie reagują.
Przykro patrzeć, jak wielu letnich katolików żyje,
Przed kościołem, krzyżem głowy nie odkryje.
W świątyni nie klękają kucają rozkraczeni, żegnają się niedbale,
W święta kościelne i państwowe, flag nie wywieszają wcale.
Przed posiłkiem, pracą, czy podróżą nie czynią znaku krzyża,
Zapominają? Czy może się wstydzą? Przecież krzyż do Boga zbliża.
Napisu ,,K+M+B” na drzwiach nie umieszczają,
Ale często podkowę, na ,,szczęście” zawieszają.
Za powodzenie, kciuki palców dzisiaj się trzyma,
Na szyi zamiast krzyżyka – nosi znak zodiaku, lub ząb rekina.
Każdy ma prawo do wszystkiego, liberałowie poglądy szerzą.
I pseudo katolicy wierzą w to – w co i poganie wierzą.
Przedstawionych jest tu znaków wiele,
Może niektóre nosisz Ty, Twoi bliscy, czy przyjaciele.
Znaki te i symbole – zło, demoralizację i szatana promują,
Ośmieszają Pana Boga, Wiarę i moralność negują.
Lecz ukażą się znaki na Ziemi i Niebie,
Oby nie zatrwożyły one mnie i Ciebie.
Żebyś był na nie przygotowany,
Gdy przyjdzie na Ziemię – Jezus Chrystus, Pan nad Pany.
I osądzi nas i nasze życie całe,
Czy byłem wierny Bogu? Dla Jego znaku i Go szanowałem?
Dlatego ZAWSZE broń KRZRŻA – katoliku Polaku,
I ZAWSZE SIĘ TRZYMAJ – WŁAŚCIWEGO ZNAKU
 !


Gdynia Jerzy Poleszczuk (58) 713-38-70. e-mail: pol-jerz50@wp.pl

Przedstawione tutaj symbole są powszechnie stosowane w okultyzmie, w satanizmie w masonerii i komuniźmie. Należy pamiętać, że niektóre z nich były używane do oznaczania spraw zupełnie nie związanych z okultyzmem. Później zostały przyjęte do stosowania przez okultystów, masonów, komunistów i grupy satanistyczne.
GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA (jeden róg na dół)PENTAGRAM SATANISTYCZNY „CZARNY”Jest to najważniejszy symbol satanistów. Składa się on z głowy kozła, wpisanej w okrąg. Pięć stycznych punktów tworzy gwiazdę pięcioramienną, zwróconą ku dołowi. Czasem w tych punktach napotkać można pismo runowe. W satanizmie jest on znakiem szatana oraz szatańskiej rozkoszy. Obydwa górne ramiona gwiazdy symbolizują dualizm we wszechświecie: dobro i zło. Ramię szczytowe, zwrócone w dół, wskazuje na piekło i oznacza naturę satanizmu jako zaprzeczenie, opozycję, odwrotności bowiem są dominującym elementem tego kultu w przeciwieństwie do chrześcijaństwa. Okrąg stanowi zaporę i ochronę przed innymi złymi mocami. Sam okrąg jest fundamentalnym znakiem dla satanizmu i czarnoksięstwa i oznacza wieczność i siłę. Żaden rytuał nie zostanie przeprowadzony, dopóki uczestnicy nie znajdą się wewnątrz namalowanego (farbą lub kredą) kręgu o średnicy 9 stóp (ok.2,70 m). " Jest symbolem okultystyczno-satanistycznym. Gwiazda pięcioramienna skierowana dwoma wierzchołkami ku górze jest uznawana jako symbol „złego” Szatana. Dlatego w gwiazdę tę wpisuje się powszechnie głowę „kozła z Mendes” – Baphometa. . Dzisiejsi sataniści nazywają go Kozłem Judasza.

Pentagram, pentagrammon (gr. penta - pięć, gramma - litera, znak), pięciokąt foremny gwiaździsty lub gwiazda pięcioramienna - jest ważnym symbolem magiczno - okultystycznym, a także satanistycznym. Jest to pięcioramienna gwiazda, wpisana w okrąg. Punkt szczytowy jest odpowiednikiem ducha. Pozostałe punkty styczne reprezentują:
3) wiatr, ogień, ziemię i wodę. Uważa się , że ma on siłę błagania dobrych duchów i ochronę od złych mocy. Cała gwiazda symbolizuje ludzkość balansującą pomiędzy niebem (punkt szczytowy) a ziemią (punkty podstawy). Jest to także jeden z zasadniczych symboli czarnoksięstwa. Odnosi się on również do Wicca - religii feministycznej, czczącej bożki lub wprost siłę (często pojmowaną zamiennie z płodnością). Podstawy tych wierzeń odnaleźć możemy w Mezopotamii, Egipcie i Kanaanie, a w późniejszy jej rozwój nastąpił w dobie Celtów. Samo słowo wicca w języku gaelickim znaczy "czarownica". Pentagram jest często używany w praktykach czarnej i białej magii oraz przy sprawowaniu "czarnej mszy". Znaleźć go ponadto można na kartach Tarota i w Biblii szatana. Feministyczny Zakon Masoński Wschodniej Gwiazdy (MOES) wykorzystuje ten znak i tak jak cała masoneria jest zanurzony w symbolice okultystycznej". Zarówno pentagram, jak i bafomet (odwrócona pięcioramienna gwiazda) są symbolami upadku Lucyfera, opisanego w Księdze Izajsza (14,12) i mogą symbolizować gwiazdę w Apokalipsie (9,1). Wiele zespołów wykorzystywało bafomet na okładkach swoich płyt.

GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA-PENTAGRAM „BIAŁY” Ten pentagram z tylko jednym wierzchołkiem skierowanym ku górze należy DO symboli masonerii i komunizmu Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii i bywa interpretowany jako symbol człowieka (ADAM-EVE), będącego w drodze do "odrodzenia" i "ubóstwienia" - jest to więc symbol pogańskiego humanizmu inicjatycznego. Bywa interpretowany jako symbol człowieka (dlatego w pentagram często wpisywana jest postać ludzka), który zmierza do „ubóstwienia”. Niektórzy mówią o tym znaku, że jest znakiem „dobrego” Lucyfera.
Z kolei odwrócony pentagram z dwoma wierzchołkami skierowanym ku górze (rysunek z prawej) jest uważany za symbol "złego" Szatana (SAMAEL-LILITH), przedstawionego w postaci tzw. "kozła z Mendes" (Baphometa). Przejście z jednej formy pentagramu, w drugą można uzyskać poprzez jego obrót o 33 stopnie, zaś liczba 33 ma podstawowe znaczenie w symbolice masońskiej - między innymi wiąże się ona z ilością stopni wtajemniczenia w niektórych obrządkach masońskich. Pentagram wykorzystywany był i jest w symbolice masonerii okultystycznej, magii ceremonialnej i kabalistyce ORAZ JAKO SYMBOL KOMUNIZMU - ZNAK GWIAZDY PIĘCIORAMIENNEJ został przedłożony bolszewikom przez Leivę Trockiego-Bronsteina, członka loży masońskiej Wielki Wschód, który zdawał sobie sprawę z jej ezoterycznego sensu. Symbol ten jest też często wykorzystywany przez zespoły rockowe, na okładkach ich płyt, w grach komputerowych, jak i w filmach.
Niestety gwiazda
pięciramienna (znak komunizmu i masonerii) wystepuje w wielu kościołach, jako dekoracja w szopkach betlejemskich , jak również na niektórych medalikach szczegółowo mówi o tym i pokazuje Ks. dr hab. PIOTR NATANEK w Rekolekcjach z Gietrzwałdu ,ORAZ ,,MASOŃSKA GOLGOTA” –Droga Krzyżowa na stacjach której za przyzwoleniem ks. kard. St. Dziwisza umieszczono liczne znaki i symbole masońskie – ZGROZA !!! (J.P.)

ZNAK BESTII –LICZBA 666 Znak bestii, antychrysta. W Apokalipsie bestia została określona numerem 666. Cztery różne symbole znaku Bestii, czyli szatana. 666 - w numerologii biblijnej jest liczbą niedoskonałą w przeciwieństwie do liczby 777, którą tłumaczyć możemy jako "Święty, Święty, Święty". W hebrajskiej nuemrologii-gematrii konkretne litery odpowiadają cyfrą np. Litera ו (va) w tłumaczeniu to litera W, jest szóstą literą alfabetu hebrajskiego i oznacza również w systemie gematrii liczbę 6. Był to system ustanowiony i stosowany głównie przez pisarzy oświeconych starego testamentu, szczególnie w księdze rodzaju, jednakże gematria została wynaturzona przez okultystów i ludzi parającyh się kabałą.Uwazają oni że konkretne słowa i ich odpowiedniki liczbowe mają tajemną bliżej nieokreśloną moc. Sataniści odnieśli liczbę 666 do słów Apokalipsy (por. Ap.13,18 Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć. ). A. Crowley sam nazwał siebie "Bestią 666". Wśród satanistów liczba ta oznacza nienawiść do chrześcijaństwa, pogardę względem tego co święte, dobre i sprawiedliwe. Często bywa ona kodowana, np. w formie FFF (F - szósta litera alfabetu), 333, 18 (6 3) lub 216 [(6 6) 6].Symbol ten występuje także w postaci trzech połączonych okręgów. Symbole te występują w wielu grach komputerowych, filmach i książkach, na wielu okładkach płyt.

GŁOWA KOZYSymbolizuje rogatą kozę Mendesa – kozę ofiarną. Symbol ten ma na celu wyśmianie ofiary Jest symbolem kozła ofiarnego Mendesa w mitologii starogermańskiej. Związana jest prawdopodobnie z legendą Templariuszy. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla wyśmiania ofiary Chrystusa - Baranka Paschalnego. Nawiązywać może również do kozła, którego izraelici z grzechami całego ludu wyrzucali poza miasto jako ofiare dla azazela, aby grzechy zgineły na pustyni. Pan Jezus pomimo tego iz byl bez grzechu dal sie zabic jako ofiara przeblagalna czyli jako baranek ktory musial byc bez skazy kiedy byl ofiarowany Panu.

ODWRÓCONY KRZYŻ - Krzyż Południa (odwrócony) 4)
Nazywany też był krzyżem Świętego Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół odmawiając, w swej pokorze,powieszenia jak Chrystus. Obecnie symbol odwróconego krzyża został przejęty przez satanistów i ma symbolizować przeciwstawność do dogmatu chrześcijańskiego, przeciwstawność do Chrystusa. Tym samym oznacza on Antychrysta. Jest to także ezoteryczny symbol odwrócenia, wiązany z XII kartą tarota – Wisielcem. Symbol, który wyśmiewa i odrzuca krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa zostaje wydrwiony w klasyczny sposób: przez odwrócenie go. Poprzez to sataniści odrzucają Chrystusa i jego zbawczą krew. Pochodzenie tego krzyża jest prawdopodobnie związane z pogaństwem. Jednakże sataniści zapożyczyli go w XVIII wieku od Hell-Fire-Club, szydzących z jakichkolwiek zasad moralnych. Symbol ten często noszony jest przez satanistów. Można go ujrzeć również na szyjach niektórych muzyków rockowych (np. Madonna, Mick Jagger) oraz na okładkach płyt heavymetalowych.
ZŁAMANE S Satanistyczne „S” – oznacza niszczyciela. Stosowane było przez członków oddziałów nazistowskich. Symbol ten jest często stosowany jako symbol satanistyczny.
Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie Wschodu. Prawdopodobnie oznaczał on siłę i moc. Z czasem przyjęty został przez niektórych okultystów oraz grupy skinheads. W Piśmie Świętym błyskawica oznaczała szatana (por. Łk 10,18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica). Symbol ten oznacza "niszczyciela" i przedstawia moc szatana. Używane było również przez nazistowskie oddziały śmierci (SS) oraz przez niektóre zespoły rockowe (KISS, AC/DC).
KRZYŻ KONFUCJUSZA – ZAMĘTU
Znak satanistyczny. Starożytny symbol rzymski.podważający wartość chrześcijaństwa i boskość Boga, z czasem zapożyczony przez satanistów. Interpretacja jego nie jest jednoznaczna. Jedni uważają, że chrześcijaństwo kończy się pomieszaniem, poplątaniem, stąd okrąg - symbol doskonałości jest niedokończony z lewej strony. Inni dostrzegają tutaj dwa elementy: krzyż i znak zapytania. Całość należy więc utożsamiać z następującą treścią: "Czy Jezus rzeczywiście umarł za nasze grzechy?" Korzeni tego stwierdzenia trzeba szukać w podaniu w wątpliwość Prawdy, ze znanej sceny biblijnej opisującej szatana w postaci węża wypowiadającego wątpliwość w stosunku do Boga (por. Rdz 3, 1 A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?")
U DJAT (Wedjat) – wszechwidzące oko – oko Lucyfera Oko Horusa
Pierwotnie hieroglif i symbol egipski, oko Ra. W okultyzmie i satanizmie – symbol odnoszący się do Lucyfera, króla piekła. Oznacza wszechwidzące oko, które – choć lekko przymknięte – przypomina, że diabeł cię obserwuje. Oznacza opiekę Lucyfera nad jego wyznawcami. Spadająca poniżej łza oznaczać ma płacz Lucyfera nad tymi, którzy są jeszcze poza jego wpływem. Wg satanistów i okultystów znakten ma zapewniać im ochronę. Często stosują tylko wybrane części tego znaku, podobnie jak czynili to Egipcjanie. Znaku tego używa się jako narzędzia do otwarcia się na „dar” jasnowidzenia.
Osoba nosząca ten amulet ma osiągnąć same korzyści, ponieważ odbija tzw. Złe spojrzenie. Chroni przed zawiścią, zazdrością, złorzeczeniem. Odrzuca złą energię wysyłaną przez innych ludzi. Oko Horusa to jeden z najskuteczniejszych symboli ochronnych, stosowany w staroegipskich sztukach uzdrawiania i energetycznej ochrony. Prawe oko Horusa było odpowiedzialne za aktywność i przyszłość, a lewe za pasywność i przeszłość. Razem stanowią symbol wszechwiedzy. Oko Horusa chroni przed złym spojrzeniem, pomaga zachować zdrowie, odnowić siły witalne, wzmocnić siły twórcze, mobilizuje do aktywności, pomaga spojrzeć na wszystko z różnych punktów widzenia. Tak przedstawia ten amulet reklama. Jednak należy pamiętać, że jako amulet posiada inne znaczenie. Znak ten ma pochodzenie egipskie. Malowano go na mumiach i grobowcach. Miał on stanowić oczy, przez które dusza człowieka zmarłego ogląda świat. Uważano również, że poprzez nie dokonuje się reinkarnacja. Oko Horusa było także symbolem władzy i wszechwiedzy. Współcześnie odnosi się ten symbol do Lucyfera - króla piekła. Samo oko jest na pół zamknięte, co wskazuje na to, że choć czasami wydaje się, iż szatan nie obserwuje, to w rzeczywistości jest inaczej. Poniżej oka zauważymy łzę, ponieważ szatan płacze nad tymi, którzy są poza jego wpływem. Symbol ten można odnaleźć na okładkach wielu płyt, czasami występuje również w czasopismach i filmach dla dzieci np. WITCH.

ANKH - Krzyż z kokardką - Ankh (onk) Symbol egipski. Inne jego nazwy: Klucz Nilu, Klucz Życia, Krzyż Egipski, Krzyż Atlantów. Mówi się też o nim Krzyż wampiryczny, gdyż rzekomo pochłania „złe energie”. Można także spotkać się z opisywaniem tego talizmanu jako symbolu pogardy dla dziewictwa i nawiązania do starożytnego pogaństwa z praktykami rytualnych orgii. W starożytnym Egipcie był umieszczany na mumiach. Jest talizmanem radiestezyjnym. Obecnie bardzo często noszony przez osoby nie mające świadomości co do jego rzeczywistego, bardzo niebezpiecznego znaczenia okultystycznego.
5) Amulet ten z racji swojego kształtu bywa mylony z krzyżem, znakiem zbawczej Męki Jezusa Chrystusa. Tymczasem znak ankh wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie jako hieroglif oznaczał życie, płodność i reinkarnacje. Symbolizuje on egipskiego boga Ra, który to bóg wymagał adoracji w postaci orgii seksualnych. Ściśle związany z kultem płodności - znak zwany jest także "krzyżem życia". Hieroglif ten jest bardzo różnie interpretowany. Jako agc, crux ansata oznaczał zapłodnienie przez Słońce. Linia pozioma z pętlą oznacza wschodzące Słońce, pionowa zaś jest jego promieniem. Inna interpretacja wskazuje na dwa pierwiastki: męski (linia pionowa - symbol falliczny) i żeński (część ankh - symbol kobiecych narządów rodnych). Połączenie tych dwóch pierwiastków w ankh jest źródłem życia. Dzisiaj także tłumaczy się ten symbol regeneracją życia poprzez narodziny i reinkarnację. Funkcjonuje jako symbol rozwiązłości seksualnej i pogardy dziewictwem. W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Rozpowszechniony jest przez karty Tarota, malowidła na ścianach piramid i mumii. W muzyce rockowej występuje na okładkach płyt, jak również jest noszony przez nieświadomych chrześcijan jako ozdoba w formie wisiorka lub pierścionka.
JIN-JANG (YIN-YANG) Symbol ten mówi, iż we wszechświecie istnieją dwie siły: dobro i zło. Choć są sobie przeciwne to nie mogą bez siebie istnieć. Tylko ich współistnienie pozwala stwarzać. To teoria nie do przyjęcia przez chrześcijan. Bóg dla swego istnienia nie potrzebuje istnienia zła. Bóg jest doskonałym i stwarza sam.
Jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. Jakby odwrócona litera "S" oddziela część lewą: czarną z białym punktem od prawej, w przeciwnej kolejności barw. W filozofii taoistycznej barwa czarna oznacza in - żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa biała zaś to jang - męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią.
Yin-Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/pole czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są wibracje wysokie i niskie. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.
Yin i Yang oznaczają cieniste (północne) zbocze góry i zbocze słoneczne (południowe). W poszerzonym znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty każdej obecnej we wszechświecie rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, moc ziemi, odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu(księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast Yang to tendencja dośrodkowa, moc nieba - odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, ciepło, jasność, suchość). Stąd yin symbolizuje cnoty zwane żeńskimi: elastyczność i otwartość, intuicję oraz syntezę; Yang symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę i przenikliwość, rozsądek i badawczość. Według taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomiędzy dwoma biegunami energie: gdy jedno osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa nieustanna przemiana odpowiada dynamizmowi życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj nasienie Yang zawiera się w Yin i vice versa. Jedno (yang) zawiera drugie (yin), oba nieustannie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii klasycznej znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce (zasada komplementarności) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z podstawowych zasad, która głosi istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie równości i komplementarności płci oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w człowieku i we wszechświecie, tendencji mającej być swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim. To właśnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new agersów.
Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę jako mężczyznę i jako kobietę, i że razem stanowią jedno - nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozofów ani też nie według koncepcji orientalnych religii - stanowią jedno w odrębności, w trwałości osób, z których każda zachowuje swą płciową specyfikę, nieustannie wychodząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i otwartej wymiany z drugim (dzieckiem) oraz z Drugim (Bogiem). Symbol ten jest bardzo chętnie wykorzystywany w praktykach współczesnego okultyzmu, a także stanowi często element dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela Schenkera.
KRZYŻ NERONA – PACYFKA( kurza stopka)
Znak powszechnie noszony przez członków ruchu pacyfistycznego, walczącego o pokój.. Jednak znak ten został przejęty przez satanistów i okultystów i oznacza dla nich, jako krzyż ze złamanymi ramionami, upadek chrześcijaństwa.
Znany jest głównie od lat 60-tych XX wieku jako symbol pokoju. W rzeczywistości jest to teutoński znak ucieczki przed śmiercią
. Bierze on swój początek od Nerona, który ukrzyżował Piotra Apostoła na krzyżu takiego kształtu. Od tego czasu oznaczał on nienawiść do chrześcijan. Był symbolem prześladowców chrześcijaństwa za Nerona. W IV-V wieku został stworzony drzeworyt, który ukazywał diabła mającego w miejscu oczu dwie "pacyfki". W latach 50-tych XX wieku adwokat Gerald Holtom miał otrzymać rozkaz od sympatyzującego z komunistami Bertnarda Russella, aby zaprojektować symbol jednoczący lewicowych zwolenników pokoju w USA. Holtom postanowił wykorzystać krzyż Nerona do tego celu.
Pochodzenie tego symbolu wskazuje także, na pierwiastki zapożyczone z religii dalekowschodnich. Rozszczepienie bowiem w formie litery "Y" wskazuje na święte słowo hinduizmu, buddyzmu i dżinizmu, obarczone pełnią znaczeń ezoterycznych: Om (w brzmieniu: aum). Symbolizuje ono Brahmę, Wisiznu i Siwę jako boskie uosobienie energii lub pierwiastków: twórczego, zachowawczego i niszczycielskiego. Słowo Om wykorzystywane jest na początku wielkich modlitw i zaklęć. A.S. LaVley ukazywał ten symbol przed czarnymi mszami i orgiami w kościele satanistycznym w San Francisco. W obrzędach
6) przyjmowania nowych członków używa się krzyża wykonanego z drzewa balsamowego lub ceramiki w celu publicznego złamania go na oznaczenie zerwania wszelkich więzów z chrześcijaństwem.
Następnie zakłada się ów połamany krzyż lub krzyż Nerona na szyję na znak - pokoju z szatanem. Jest to okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Wśród współczesnych muzyków heavy metalowych i okultystycznych grup oznacza on upadek chrześcijaństwa (odwrócony krzyż z ramionami ku dołowi)

ŻUK SKARABEUSZ Skarabeusz, "święty" żuk, gnojnik (khepri) W starożytnym Egipcie był symbolem reinkarnacji. Jest to także symbol Belzebuba – „władcy much” , „władcy chaosu”. Belzebub jest też nazywany w Kabale wodzem 9 złych aniołów piekła. Noszący go zwolennik okultyzmu chce pokazać, że posiada moc, a w rzeczywistości otwiera się na działanie demona. Skarabeusz jest często używany jako biżuteria lub można go spotkać na egipskich papirusach.
Żuk, zwany także khepri lub khepra, jest symbolem reinkarnacji w mistyce egipskiej. Słowo kheper w języku egipskim znaczy "stawać się", "być" i wskazuje także na tego, kto powoduje stawanie się. Kształt skarabeusza był w Egipcie nadawany bóstwom. Wierzono bowiem, iż żuk rozmnaża się sam z siebie; stąd jego boska moc stwórcza. Uważano także, iż skarabeusz toczy Słońce po niebie (jak kulę gnoju). Amulety żuka miały chronić przed złymi siłami, ale przede wszystkim pomagać w odrodzeniu się po śmierci do życia wiecznego - w taki sposób, jak skarabeusz odradza się sam z siebie. W okultyzmie jest to symbol Belzebuba (szatana) - władcy much. Noszony jako ozdoba wskazuje na to, że jego właściciel ma moc. Sam żuk ma mieć także, siłę ochronną przed innymi złymi mocami. Skarabeusza odnaleźć można na okładkach wielu płyt rockowych, medalionach

PIERŚCIEŃ ATLANTÓW
Wiele osób, czasem nieświadomie nosi na palcu nietypowy pierścień. Jest on dość szeroki, wykonany z metalu, srebra lub złota, z wyrytymi figurami geometrycznymi. Znak wyryty na pierścieniu składa się z trzech umieszczonych w centrum wydłużonych prostokątów. Po obu stronach prostokątów, na ich przedłużeniu, znajdują się po trzy mniejsze prostokąciki oraz, zamykające całą kompozycję, trójkąty równoramienne.
Historia popularności tego pierścienia zaczęła się około roku 1860. Wówczas to francuski egiptolog markiz d'Agrain odnalazł w Egipcie pierścień zawierający opisany wyżej symbol. Ponieważ znak odwzorowany na pierścieniu nie pasował do tradycji egipskiej, zaczęto przypisywać pierścień cywilizacji Atlantów, której spadkobiercami mieli być rzekomo starożytni Egipcjanie. Nadmienić należy, że Atlantyda, której mieszkańcami byli Atlanci jest wyspą znaną z mitologii, a nie z historii. Według tradycji greckiej Atlantyda została zatopiona wskutek nieznanego kataklizmu. Pisał o niej w czasach starożytnych m.in. Platon. W czasach nowożytnych mityczna Atlantyda przyciąga uwagę ludzi zajmujących się ezoteryzmem. Stąd też opisywany wyżej pierścień, nazwany pierścieniem Atlantów, był również badany przez ezoteryków, jak np. Roger de Lafforest, czy radiestetów, jak A. de Belizal. To oni rzekomo odkryli w pierścieniu cudowne właściwości.


I tak np. pierścień ma według nich zapewniać jego posiadaczowi trudną do wytłumaczenia nietykalność i chronić przed każdą niewidzialną agresją pochodzącą z zewnątrz. Inną właściwością pierścienia ma być jego zdolność uzdrawiania i uodporniania na stres i przemęczenie. Trzecią funkcją pierścienia Atlantów jest funkcja rozwijająca - pierścień ma rzekomo wzmacniać intuicję, rozwijać zdolności paranormalne, pobudzać telepatię i jasnowidzenie. Nasuwa się pytanie, skąd zwykły przedmiot, będący dziełem człowieka, może posiadać aż taką moc? Właściwości pierścienia mają być też związane z prawidłowym jego nakładaniem. Radzi się, aby wybierać właściwy dla siebie pierścień, idąc do sklepu z wahadełkiem. Należy wówczas sprawdzić po kolei różne egzemplarze, zadając pytanie: "Który z pierścieni jest dla mnie najwłaściwszy?" Ruchy wahadła mają wskazać ów pierścień. Skutki działania pierścienia zależą też od tego, na który palec zostanie on włożony. Wiąże się to między innymi z tym, że każdy palec jest przypisany innej planecie. I tak np., nałożenie pierścienia na palec wskazujący, który jest palcem Jowisza, ma według radiestetów i znawców wiedzy tajemnej, pomóc człowiekowi w zrozumieniu świata i głębszego sensu wielu zjawisk, jak również skłaniać do samodoskonalenia. Dlatego poleca się noszenie pierścienia na palcu wskazującym osobom, które chcą obudzić w sobie wyższe instynkty i rozwinąć potrzeby duchowe.

Co jest ważne - danego pierścienia powinna używać tylko jedna osoba. Kiedy bowiem ktoś nakłada pierścień, nawiązuje z nim pewien rodzaj więzi. Już te krótkie informacje wskazują, że pierścień Atlantów jest jednym z elementów szeroko rozpowszechnianych w dzisiejszym świecie idei New Age, które sięgają po ezoteryczne, okultystyczne i satanistyczne metody wyrazu.
Pierścień ten, to jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność przed agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwami i urokami. Osoby, które zachęcają do noszenia biżuterii mającej właściwości uzdrawiania, ochrony, doskonalenia człowieka, przypisują przedmiotom "moc", jaką posiada jedynie Bóg. Dlatego katolik, który wkłada na palec pierścień Atlantów, łamie pierwsze przykazanie, ponieważ zaczyna pokładać swoją nadzieję i ufność w pierścieniu, a nie w jedynym i prawdziwym Bogu!
WSTĄŻKA PRZEPLATANA Symbolizuje bezgraniczne połączenie z mocami wszechświata. Oznacza związek doskonały i nieprzerwany.(doskonały jest tylko Bóg)
Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany, niezaprzeczalny. Symbol ten jest wyraźnie ukierunkowany przez duchowość wschodnią, gdzie celem człowieka ma być złączenie się z wszechświatem, przekroczenie tego co naturalne, aby wejść w transcendentalny świat jedności. Wstążka ma oznaczać tę nierozerwalną więź, doskonałość, jedność
7) świata. Wskazuje, że człowiek jest integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas własną Krwią z rąk strąconego na ziemię diabła. Również jest to staroceltycki, przedchrześcijański symbol połączenia i nierozerwalności naturalnych sił przyrody (3 żywiołów). Był również używany jako symbol potrójnej bogini. Często występuje w celtyckich mitach i legendach.
JEDNOROŻEC
Symbol wolności seksualnej, ,,miłości” homoseksualnej.
miłości lesbijskiej, seksu grupowego itp. Ruch feministyczny i moda preferujący ubiór jednakowy dla kobiet i mężczyzn - popierają tezy New Age.
MOTYL – SYMBOL NEW AGE Motyl jest symbolem zwolenników NEW AGE. Ma
oznaczać wyjście ze starej epoki w nową. Z chrześcijaństwa do New Age. Oznacza odejście od tradycji.
Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
Z punktu widzenia wiary katolickiej przypisywanie amuletom mocy Bożej oraz oddawanie czci i wiary nie Bogu Stwórcy, ale przedmiotom jest grzechem bałwochwalstwa i wykroczeniem przeciw pierwszemu przykazaniu. Pismo Święte nakazuje: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (?) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Pwt 18,10-12). Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić (Wj 20, 23).
Z punktu widzenia wiary katolickiej przypisywanie amuletom mocy Bożej oraz oddawanie czci i wiary nie Bogu Stwórcy, ale przedmiotom jest grzechem bałwochwalstwa i wykroczeniem przeciw pierwszemu przykazaniu. Pismo Święte nakazuje: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (?) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Egzorcyści ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie talizmanów i amuletów może prowadzić do dręczeń demonicznych. Mogą one wyrażać się np. poprzez niepokój i depresje, koszmary senne, trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych czynności. Zaangażowanie się w różne formy okultyzmu oraz posługiwanie się amuletami może skutkować rozwinięciem tzw. zdolności paranormalnych. To z kolei niesie z sobą opresje diabelskie oraz prowadzi do zniewoleń i opętań demonicznych. Dlatego należy zniszczyć wszystkie talizmany i figurki przedstawiające pogańskie bóstwa oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar okultystyczny.
Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwstawiać się życiem sakramentalnym i kultywowaniem cnót religijnych, pamiętając o tym, że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw zakrytych i zdobycia nadnaturalnych mocy, tam nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość.
KRZYŻ CELTYCKI czteroramienny krzyż umieszczony w okręgu (krzyż celtycki niski). Wywodzi się z wierzeń pogańskich jako atrybut boga Odyna (Wodana). Poziome ramiona znaku symbolizują świat niematerialny, z kolei ramię pionowe świat fizyczny. Symbol ten oznacza zgodność z wszechświatem, drogę ku innemu światu, most do innego świata. Koło oparte na ramionach jest symbolem jedności, harmonii i kompletności. Współcześnie wykorzystywany jest przez środowiska neopogańskie i nacjonalistyczne (jako symbol oporu). Skinheadzi używają go w zastępstwie zakazanej swastyki. "Schrystianizowana" forma krzyża celtyckiego (krzyż celtycki wysoki) z przedłużonym dolnym ramieniem jest często mylona przez katolików z krzyżem łacińskim (chrześcijańskim). Kształt tego symbolu przejęli chrześcijanie zamieszkujący Brytanię i Irlandię. Schrystianizowana wersja krzyża celtyckiego została trochę zmodyfikowana - ma wystające poza okrąg wszystkie ramiona i bardziej wydłużone dolne ramię stanowiące podstawę, dzięki czemu przypomina w większym stopniu klasyczny krzyż chrześcijański (łaciński) jednakże mimo to stosunkowo często jest również spotykany w ofercie tzw. sklepów ezoterycznych jako amulet lub talizman.
INNE ZNAKI
Poniżej przedstawiam, symbole, które zwykle są znakami stosownymi w okultyźmie i sataniźmie. Niektóre z nich są też noszone jako talizmany. Należy być bardzo
ostrożnym mając do czynienia z tego typu symbolami. Zwłaszcza jeśli nie znamy ich pochodzenia i znaczenia. Niebezpieczne znaki satanistyczne i ezoteryczne
Poniżej zamieściłem znaki z którymi można spotkać sie dziś we współczesnym świecie. Niestety zło wniknęło bardzo mocno do wielu dziedzin życia codziennego, tak że na ten czas musimy mieć świadomość tego w co wchodzimy...co nosimy ze względu na ogromne niebezpieczeństwo duchowe...Każdy człowiek, mając tego typu znaki w domu, powinien je wyrzucić, wyrzec sie ich i zaraz wyspowiadać...ponieważ nawet noszenie ich ze względu na ładny wygląd nie umniejsza negatywnego oddziaływania ze strony tychże symboli. Jeżeli coś jest poddane szatanowi i przeklęte jego imieniem to samo trzymanie tego w domu świadome czy
8) nieświadome jest już ogromnym niebezpieczeństwem...to tak jakby ktoś przyzwalał demonowi mieszkać w swoim domu...ponieważ zły nie potrzebuje specjalnego zaproszenia...wykorzystuje najmniejszą luke aby wejść i zrobić spustoszenie w duszy i życiu człowieka..Czasami bywa tak że ludzie są przywiązani do tego typu symboli i amuletów...nie chcą ich wyrzucac bo dostali je od kogoś bliskiego...jednakże należy pamiętać o słowach Jezusa... "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien." Mt 10,37. Albo niektórzy wiedząc o tym jakie zło idzie za tymi symbolami, pragną poświęcić je w kościele aby je zatrzymać i nie wyrzucać....jest tak szczególnie w przypadku kadzidełek, które są poddane demonom i nad którymi odprawiane są różne okultystyczne obrzędy....szczególnie mające swoje podłoże w praktykach wschodu...jednakże należy pamiętać o słowach z Pisma Świętego "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. " Mt 6,24. albo „Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów." 1Kor 10:21 teksty jasno tu wskazują że nie możemy służyć i Panu Bogu i Diabłu...co za tym idzie...nie można poświęcić Bogu czegoś co zostało z początku poddane szatanowi w celu noszenia tego lub zatrzymania bez większych konsekwencji.
FENG SHUI
chiń.: wiatr-woda) - metoda aranżacji wnętrz., wg której pewne usytuowa-nie sprzętów domowych umożliwia przepływ energii chi. Ma to skutkować lepszym samopoczuciem i sukcesem materialnym. Stosuje się remedia - znaki magiczne, figurki bóstw, litery, górskie kryształy itd. Wywodzi się z tradycji wierzeń Chin, Japonii i Tybetu (jej początki sięgają V w.p.n.e.), gdzie pierwotnie miała związek z kultem przodków. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla ich pochówku, miało zapewnić duchom zmarłych dobre powietrze (feng) i dobrą wodę (shui).
Taoizm to wierzenia oparte na filozofii, wielobóstwie oraz zabobonach ludowych. Z niego wywodzą się praktyki paraokultystyczne, jak np. medytacje ruchowe tai-chi, wróżbiarstwo (I-ching). W feng shui krzyż jest uważany za przedmiot szkodliwy energetycznie!
Co innego posążek Buddy... Z pozoru bardzo zaawansowana wiedza okazuje się fiaskiem, gdyż tak naprawdę bazuje tylko i wyłącznie na wierze. Zapewnienie szczęścia i obietnica powodzenia finansowego pod wpływem odpowiedniego ustawienia i umeblowania mieszkania jest absurdem. Feng shui jest zatem nie tylko sztuką, ale całą ideologią, związaną z konkretnym światopoglądem. Problemy, choroby, niepowodzenia życia mają być tu związane z niewłaściwym przepływem niemierzalnej, bliżej nieokreślonej i nieznanej nauce energii. Zasady feng shui skłaniają więc do umieszczania dodatkowych zwierciadeł, dzwonków czy luster mających odpowiednio nakierować ową energię na właściwy tor, zamiast skupiać się na prawdziwych przyczynach pojawiających się problemów.

Uprawianie feng shui niesie za sobą spore konsekwencje duchowe. Jest bowiem przyjmowaniem i działaniem opartym na ezoterycznym obrazie świata. Zgodnie z nim wszystko sprowadzane jest do prawidłowego lub zakłóconego przepływu energii, która jest utożsamiana z boską mocą. Posiada atrybuty samego Boga, choć jest jego bezosobową karykaturą. Mamy tu do czynienia z grzechem idolatrii. Natomiast wiara w przesądy i ich stosowanie jest myśleniem magicznym, które jest sprzeczne z duchowością chrześcijańską. Dodatkowym aspektem jest fakt przypisywania przez feng shui negatywnego znaczenia symbolice chrześcijańskiej, co tylko potwierdza związek wspomnianej praktyki z ideologią New Ag
TALIZMANY ISLAMSKIE
Tzw. kręgi ochronne, amulety mające chronić posiadacza przed złymi mocami, duchami, demonami, złorzeczeniom itp. Talizmany islamskie często zawierają werset z Koranu, co niby ma szczególnie chronić przed mocami nieczystymi i urokami.

T TABLICZKA OUIJA Tabliczka oui-ja to jeden z najpopularniejszych - i najgroźniejszych - spirytystycznych akcesoriów, wykorzystywany przez medium do komunikowania się niby z duchami, a tak naprawdę z... diabłem. Kto widział film "Egzorcysta" ten wie, że przyczyną opętania małej Regan była zabawa tabliczką ouija i porozumiewanie się przez nią z niejakim Kapitanem Howdy. Takich historii jest niestety bardzo wiele. Zły duch nie śpi. Tabliczka ouija - jak i przedmioty o podobnej funkcji - prowadzi wprost do złego ducha. Wprost nawet do opętania

MŁOT THORA Pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia.Pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu można utożsamiać z hedonizmem.

SYMBOL PIĘCIU PRZEMIAN (pieciu żywiołów) 9)
Symbol odnosi się do ideologii pięciu przemian (pieciu zywioŁow). Jak widać, symbol ying yang wpisany w tzw. biały (magiczny) pentagram, który z kolei symbolizuje 5 żywiołów. Metoda bardzo mocno rozpowszechniona w dietach, ugruntowanych w ideologii wschodu. Diety te propagowane są głównie przez Panie Annę Ciesielską, Bożenę Żak-Cyran (dietoterapie), Katarzynę Jaszczyk-Górską. Metoda mówi, że aby w pelni wykorzystać bliżej nie określoną "energię", zawartą w poszczególnych produktach, należy podporządkować się diecie, która jest rozpisana i zjednoczona z 4 porami roku. Każda dieta, metoda leczenia, podpierająca się ideologią wschodu jest zawsze oparta na wierze w czakramy i przeplywającą przez nie energią kundalini.
"Równowaga energetyczna to podstawowy element w medycynie chińskiej, gdyż zapewnia ona zdrowie ciała i ducha."
Medycyna chińska ugruntowana jest także na buddyzmie i sprzecznej z chrześcijaństwem ideologii tzw. czakramów, które rzekomo musimy otwierać, by w pelni otworzyć się na uzdrowienie i przepływ energii tzw. kundalinii, która ma to uzdrowienie przynosić... W momencie otwarcia się "czakramów" (otwarcia się na nieznaną energię) człowiek tym samym daje przyzwolenie na przepływ bliżej nieokreślonej mocy przez swoje cialo i dusze...
Nawet jogini hinduscy mówią, że jest to niesamowicie niebezpieczne...i nawet oni nie otwierają się na aż tak dogłębne dzialanie, gdyż jak tlumaczą...powodować to może ogromne spustoszenie umysłu, duszy i ciała. Świadectwa osób, które wikłały się w te praktyki są przerażające..opisują oni sytuacje, momenty kiedy ta "nieznana" energia przepływała przez nich początkowo wpływając pozytywnie na ich życie...jednakże dalej w tym postępujac doswiadczali niewytlumaczalnych chorób, dolegliwości, lęków, rozpaczy, a nawet chorób psychicznych, takich jak depresja...Okazao się, że otwierali się nie, tak jak ich zapewniali ludzie praktykujący te metody, na "pozytywną, dobra" sile leczniczą....lecz na prawdziwą i osobową rzeczywistość demoniczną...na moc samego szatana, co później okazało się przy bardzo długich i męczących egzorcyzmach, po których mogli w pelni zakosztowac prawdziwej i jedynej wolności w Jezusie Chrystusie.


SYMBOL CZASZKI

Bardzo mocno rozpowszechniony symbol obecny w dzisiejszej popkulturze. Szczególnie umieszczany na wszelkiego rodzaju ubraniach, widoczny również w grach komputerowych, w różnych subkulturach uważany za nieodzowny element ubioru. Znak często umieszczany na flagach pirackich, mający symbolizować strach i śmierć. Ma swój początek u okultystów, którzy przyzywali zle duchy do tego celu wykorzystując kości zmarłych...Szczególnie w tym wypadku czaszki..od wielu stuleci ten symbol towarzyszy wszelkim grupą okultystycznym i satanistycznym. noszący go przyzywa do siebie demona śmierci...daje mu jakby pozwolenie na to, aby działał w jego życiu..Doświadczenie wielu Księzy egzorcystów, którzy w swojej posłudze trafiali na osoby noszące tego typu znaki wskazuje na to Iz większość ludzi, którzy nosili ten symbol doświadczało w swoim życiu wielkiego cierpienia. Napaści złych duchów... rodziny takich osób doświadczały często niewytłumaczalnych chorób, smutku, depresji, myśli samobójczych czy nawet śmierci w dziwnych okolicznościach....znak ten jest szczególnie rozpowszechniany przez grupy satanistyczne.

TRÓJKĄT
Może mieć różną wielkość - jest rysowany na ziemi, w tym miejscu, w którym podczas magicznych rytuałów ma pojawić się demon.

SWASTYKA, HAKENKREUZ
(ZŁAMANY KRZYŻ)
10) Symbol mający pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i u Celtów - jako znak słońca i ognia. Później przedstawiał cztery wiatry, cztery pory roku i cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego "złamanego krzyża" zostały przesunięte w przeciwnym kierunku, by przedstawić elementy lub siły zwracające się przeciwko naturze i harmonii. Symbol ten jest używany przez grupy neonazistowskie i okultystyczne.

GWIAZDA SZEŚCIORAMIENNA - HEKSAGRAM
Gwiazda taka, nawiązująca również do pieczęci króla Salomona, uważana jest za jeden z najpotężniejszych symboli w okultyzmie. Niektórzy okultyści mówiąc o heksagramie wskazują na to, że jest on złożony z dwóch trójkątów równoramiennych, wpisanych w okrąg. Sam okrąg dodaje siły i podnosi znaczenie. Trójkąt zwrócony szczytem ku górze (tzw. trójkąt przekazujący) symbolizuje męskość, drugi zaś - zwrócony ku dołowi - jest odbiorczy i symbolizuje żeńskość. W połączeniu oznacza to przekazywanie i kontynuację procesu życiowego. Obydwa te trójkąty są także symbolami wody i ognia oraz dobrych i złych duchów. Heksagram, zwany także "pieczęcią Salomona", był często wykorzystywany przez Żydów w niewoli babilońskiej, lecz nie miał on wtedy znaczenia okultystycznego. Natomiast niezaprzeczalnie jest jego powiązanie z kabałą. Jest on wykorzystywany na kartach Tarota i innych przedmiotach potrzebnych do praktyk okultystycznych. Jest on bardzo chętnie stosowany jako ozdoba i noszony jako medalion na szyi.
SYMBOL RÓŻOKRZYŻOWCÓW

Gnostycka sekta Różokryżowców posługuje się symbolem złotego krzyża z umieszczoną pośodku różą. Różokrzyż nawiązuje do ezoteryzmu i spirytyzmu, popularyzuje ideę reinkarnacji i transfiguracji. Głosi panteistyczną myśl o tożsamości świata duchowego i materialnego. Twierdzi, że Jezus był zwykłym człowiekiem, który poprzez doskonałość i samopoznanie dostąpił uniwersalnej świadomości Chrystusa kosmicznego. Różokrzyż to ideologia będąca mieszaniną wielu odmiennych religii i światopoglądów, doskonale wpisuje się w nurt pseudoduchowości New Age.
Ulotki tej organizacji opatrzone są znakiem okręgu z wpisanym trójkątem i kwadratem, symbolami nieskończoności, Trójcy oraz tajemnej wiedzy. Ideolodzy tego ruchu posługują się terminami znanymi z teologii chrześcijańskiej, jednak zwykle przerabiają ich znaczenia na własną modłę.

GŁOWA KOZŁA

Jest symbolem kozła ofiarnego Mendesa w mitologii starogermańskiej. Związana jest prawdopodobnie z legendą Templariuszy. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla wyśmiania ofiary Chrystusa - Baranka Paschalnego. Nawiązywać może również do kozła, którego izraelici z grzechami całego ludu wyrzucali poza miasto jako ofiare dla azazela, aby grzechy zgineły na pustyni. 11) Pan Jezus pomimo tego iż był bez grzechu dal sie zabić jako ofiara przebłagalna czyli jako baranek który musiał być bez skazy kiedy był ofiarowany Panu.

ROGATA DŁOŃ
Jest to znak rozpoznawczy wyznawców satanizmu (okultystów). Używany jest również (nie zawsze świadomie) przez osoby chodzące na koncerty heavymetalowe, jako element określający ich przynależność do przesłania negatywizmu zawartemu w tej muzyce. Istotny jest fakt, iż używają oni zasadniczo lewej dłoni. Po pierwsze - jako przeciwieństwo ręki prawej (w rozumieniu sprawiedliwej, dobrej; por. "zasiąść po prawicy"). Po drugie - po to, by mieć prawą rękę gotową do walki. Znak ten jest także uwidoczniony na okładce Biblii szatana , gdzie występuje na zdjęciu A.S.LaVey. Dłoń tę można odnaleźć na okładkach wielu płyt, również na koszulkach młodzieżowych.

SKRZYDLATY DYSK

Symbol mocy okultystycznej (glob słoneczny, rogi baranie, żmije w otoczeniu skrzydeł krogulca, które są znakiem wszechobecności). Jest on jednym z symboli egipskiego boga Słońca - Ra. Często także w jej miejsce umieszcza się sokoła (symbol solarny boga Horusa). Egipska legenda mówi o tym, że skrzydła sokoła wzleciały ponad cały wszechświat, by być symbolem Ziemi w systemie słonecznym. W języku hebrajskim ra znaczy: "przemieniać dobro na nic, na klęskę, cierpienie". Uskrzydloną kulę odnaleźć można także w kartach Tarota oraz na okładkach wielu płyt.

DIANA I LUCYFER
Bogini księżyca - Diana i gwiazda poranna, Lucyfer. Istnieją prawie we wszystkich typach czarów i satanizmu. Pewna wersja tego symbolu charakterystyczna jest głównie dla satanizmu. Także znak islamu.

PIRAMIDA Z GŁOWĄ SOKOŁA
Znak oświeconych, którzy nazywają siebie również: "Nosicielami światła" lub "Wysłannikami Lucyfera". Nawiązuje do masońskiego "boga uniwersalnego".

SYMBOLE CHAOSU
Okultystyczne symbole chaosu. Literka A jest też używana przez organizacje anarchistyczne
12)

GWIAZDA DEMONA. Skarabeusz jest często używany jako biżuteria lub można go spotkać na egipskich papirusach.

OM
Symbol ten wyraża słowo „om”. Według okultystów i
między innymi Sai Baby ten dźwięk stworzył świat.

SŁOŃCE

Astrologiczny symbol słońca. Był używany między innymi
w tajnej korespondencji masońskiej.


SPIRALA

Spirala jest jednym z najstarszych symboli spirytystycznych.

CZARNE SŁOŃCE
W okultyzmie symbolizuje astrologiczny emblemat słońca
i alchemiczny symbol złota. Czarne słońce składa się z
trzech swastyk. Symbol ten znajduje się w Niemczech jako
ornament podłogi zamku w Wewelsburg, w którym odbywały spotkania nazistów SS.

MAŁY SŁOWNICZEK POJĘĆ WSCHODNICH IDEOLOGII

KUNDALINI
- tajemnicza „moc duchowa” o naturze ogniowej i wężowej, która jest ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hatha jogi. Idea Kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty Bogini - Śakti, Dewi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że za ułudną nazwą tzw. energii kundalini kryje się konkretna rzeczywistość demoniczna. Potwierdza to doświadczenie egzorcystów uwalniających osoby zniewolone, a nawet opętane demonem Kundalini, szczególnie w związku z jogą i walkami Wschodu.
CZAKRAMY - kanały psychiczne, w których gromadzi się energię kosmiczną w celu wyzwolenia siły kumdali. W ostatniej części YOGA, podczas końca ćwiczeń następuje faza, w której "ćwiczący" ma za zadanie "wyluzować się". Tak naprawdę jest to stadium hipnotycze, w którym umysł chwilowo się wyłącza. W tym czasie bardzo często nauczyciel (lub inna osoba) mówi o historii Indii i innych rzeczach (stara się wpoić pewne rzeczy póki umysł jest wyłączony).
Według innego poglądu czakramy ma także kula ziemska, w postaci kilku znanych miejsc (piramidy egipskie, Mekka, Delfy, Jerozolima itd). AKUPUNKTURA - w zasadzie opiera sie na systemie energetycznym jogi. Polaga na stymulacji kanałów energetycznych.
KARMA - los , którego nie wolno zmieniać. W hinduizmie uważa się też, że jeśli ktoś urodził się żebrakiem, to musi nim pozostać 13) do konca życia. Nie wolno ingerować w jego Karmę. Ingerowanie w czyjąś Karmę może spowodować, że dana osoba będzie musiała cierpieć w kolejnym życiu. Zmiana karmy może nastąpić dopiero w następnym wcieleniu.
MANTRA - Często zdarza się, że ludzie (np. na filmach) medytując mantrują (powtarzają) słowo ,,Om”. Bardzo dużo ludzi nie zastanawia się co to słowo znaczy. Mówią je będąc w przekonaniu, że nie oznacza niczego. Tymczasem Om to imię jednego z hinduskich Bogów. Mantrując słowo Om, wzywają tego boga.
REINKARNACJA - Europa i w ogóle zachód uważa, że reinkarnacja jest nagrodą (czymś szczęśliwym, radosnym). Tymczasem w Indiach i Azji reinkarnacja jest postrzegana jako kara, którą muszą znosić ludzie. Ciągłe umieranie i odradzanie się pod inną postacią. Właśnie żeby wyrwać się z reinkarnacji wymyślono jogę.
Egzorcyści ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie talizmanów i amuletów może prowadzić do dręczeń demonicznych. Mogą one wyrażać się np. poprzez niepokój i depresje, koszmary senne, trudności w modlitwie czy niechęć do pobożnych czynności. Zaangażowanie się w różne formy okultyzmu oraz posługiwanie się amuletami może skutkować rozwinięciem tzw. zdolności paranormalnych. To z kolei niesie z sobą opresje diabelskie, oraz prowadzi do zniewoleń i opętań demonicznych. Dlatego należy zniszczyć wszystkie talizmany i figurki przedstawiające pogańskie bóstwa oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar okultystyczny.
Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwstawiać się życiem sakramentalnym i kultywowaniem cnót religijnych, pamiętając o tym, że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw zakrytych i zdobycia nadnaturalnych mocy, tam nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość.


CO MÓWI PISMO ŚWIĘTE?

Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie ucz się popełniać tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, przepowiednie, magię i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów, wywoływał umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich twój Bóg, Pan, sprzed swego oblicza (Pwt 18, 9–12)
• Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.... Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13, 1–5)
• Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wiary skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów (1 Tm 4,1)
• Czy schowa kto ogień w zanadrzu, tak by jego szaty się nie zajęły? Czy ktoś pójdzie po węglach ognistych, tak by swoich stóp nie sparzyć? (Prz 6, 27-28)

...
Anty_modernista
Jeśli chodzi o powszechną świadomość dotyczącą duchowych zagrożeń, to jest ona za mała, skrótowa czy oparta jedynie na sensacji.
---
W rzeczy samej "plemię przewrotne żąda znaku" Widowisko, sensacja, mocne doznania zmysłowe, odloty, upadki drgawki bełkot - w tym lubują się posoborowi "Tomasze" Dopóki nie dotknę nie poczuję nie doznam, doświadczę nie uwierzę. Tyle, że gdy zabraknie doświadczeń, …More
Jeśli chodzi o powszechną świadomość dotyczącą duchowych zagrożeń, to jest ona za mała, skrótowa czy oparta jedynie na sensacji.
---
W rzeczy samej "plemię przewrotne żąda znaku" Widowisko, sensacja, mocne doznania zmysłowe, odloty, upadki drgawki bełkot - w tym lubują się posoborowi "Tomasze" Dopóki nie dotknę nie poczuję nie doznam, doświadczę nie uwierzę. Tyle, że gdy zabraknie doświadczeń, odczuć, odlotów owa "wiara" ulatuje wraz z nimi.
To samo odnosi się do symboliki okultystycznej którą ludzie przyjmują bezmyślnie bagatelizując tą kwestię. Gdzie podziała się apologetyka po SVII? Zniknęła wraz z rozumem.
Agnus likes this.
Anty_modernista likes this.