Clicks38
vi.news

Lạm dụng với lạm dụng: 99,7% xảy bên ngoài các tổ chức của Giáo hội

Nhà tâm thần học người Áo nổi tiếng Reinhard Haller nhấn mạnh trong cuộc nói chuyện ngày 15 tháng 6 tại Vienna rằng 99,7% tất cả những kẻ lạm dụng không hoạt động trong khu vực của các tổ chức của Giáo hội.

Theo Gloria.tv (17 tháng 6) Haller nhận thấy rằng ngày nay không có hình thức xử tử xã hội nào hiệu quả hơn việc buộc tội ai đó lạm dụng.

Ông giải thích thêm rằng khoảng 30% các cáo buộc lạm dụng là sai, chỉ ra rằng những người bị buộc tội thường cảm thấy bị Giáo hội bỏ rơi hoàn toàn.

Có một sự tập trung quá mức vào việc lạm dụng các giáo sĩ giáo hội dẫn đến việc bỏ bê 99,7% nạn nhân bị lạm dụng khác, Haller nhấn mạnh, thêm rằng một xã hội siêu tình dục tự phóng đại sự lạm dụng chính chúng vào Giáo hội, mà đã "làm mọi cách để lôi kéo mũi dùi về phía mình. "

Hình ảnh: Reinhard Haller, #newsFxyiyugmlz