Clicks13
Peter(skala)

Bula Pavla IV. vs. Bula Gregora VII.

Bula Pavla IV. "Cum Ex Apostolatus Officio" v 6 a 7 paragrafe opisuje situáciu, kedy by pápežská voľba nebola platná, aj keby pápeža zvolili kardináli jednomyseľne.

Porovnaj: Bulla pp. Paulus IV. - CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO -o ztrátě úřadů heretiků
www.dailycatholic.org/cumexapo.htm

Naproti tomu Bula Gregora VII. "Dictatus papae" deklaruje v 19.bode, že pápeža nemožno súdiť nijakým Súdom (civilným a ani cirkevným).

Porovnaj: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk/neomylnost-papeza/
www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7555.pdf

Tieto 2 pápežské Buly si navzájom neprotirečia, ale dopĺňajú sa, lenže je potrebné vidieť súvislosti, aby sme ich správne pochopili:

pp.Pavol IV. síce hovorí o neprávoplatnej voľbe pápeža
a dokonca ako by mali veriaci odmietnuť poslušnosť takémuto (anti)pápežovi, predsa v Bule nepíše, kto konkrétne rozhodne, že naozaj voľba pápeža je neplatná.

Odvoláva sa na tradičnú náuku Kristovej Cirkvi, čo sa týka teológie, lenže samotná teologia nie je osobou, ktorá by hovorila nahlas ako človek, či Boh, aby ju mohli veriaci počuť a podľa nej sa rozhodnúť odmietnuť takéhoto pápeža.

Až Kristus spomínanej Cirkvi a tradičnej teologie dokáže hovoriť ako Boh a človek zároveň. To však by sa musel zjaviť, aby mohol rozhodnúť a povedať, že voľba pápeža nebola platná.

Preto sa v takom prípade musíme pýtať, čo hovorí Ježiš Kristus?!
Čo zjavil o voľbe pápeža?!


Z histórie ľudstva a Cirkvi vieme, že keď Boh chcel zjaviť svoju vôľu - zvlášť v takých nerozhodných chvíľach pre ľudstvo - tak poslal svojich prorokov, aby cez nich povedal, aká je Jeho svätá vôľa.

Porovnaj: Starozákonní proroci, novozákonní proroci, ale aj post-biblickí proroci a vizionári, cez ktorých Boh zjavuje svoju vôľu aj v súčasnosti.

Zjavuje sa osobne (v Osobe Otca, Syna, Ducha Svätého) alebo prostredníctvom svojich svätých anjelov a duší spravodlivých, ktorí sú v nebeskom Kráľovstve.

V 20.storočí bolo viacero zjavení, ktoré už boli aj oficiálne cirkevne uznané ako napr. vo Fatyme, Krakow... ale pokiaľ hľadáme odpoveď na spomínané otázky u súčasných prorokov musíme poznať Božích prorokov a falošných prorokov.

Keď ich spoznáme, potom budeme vedieť, či Boží proroci uznávajú súčasného pápeža (Františka) a jeho voľbu za právoplatnú.

Porovnaj prorokov,
ktorí uznávajú Františka za pápeža a ktorí ho neuznávajú:

PRO-Francis:


1.Pedro Regis (Brazília)
2.Medjugorje (Bosna a Hercegovina)
3.Vasula Ryden (Grécko)
4.Dechtice (Slovensko)
....

ANTI-Francis:

1.Mary Carbery (Irsko)
2.Angelika Zambrano (Ekvádor)
3.Wiliam Kamm (Austrália)
4.Mary K.Baxter (USA)
...