Clicks40
Peter(skala)

Národnému pochodu za život v Bratislave vyjadril podporu Svätý Otec

Národnému pochodu za život, ktorý sa dnes koná v Bratislave, vyjadril podporu Svätý Otec František. V liste, ktorý zaslal bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ocenil jeho organizáciu a všetkým organizátorom a účastníkom udelil svoje apoštolské požehnanie. List, ktorý prečítal na hlavnom pódiu arcibiskup Zvolenský, prinášame v plnom znení.

Jeho excelencii Mons. Stanislavovi Zvolenskému
bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi
predsedovi KBS

Najvyšší veľkňaz, pri príležitosti tretieho Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra t. r., duchovne prítomný, zasiela svoj srdečný a otcovský pozdrav a dúfa, že táto chvályhodná iniciatíva s cieľom pripomenúť neoceniteľnú hodnotu ľuského života od prvého momentu jeho počatia až po posledný výdych, vyvolá obnovené nasadenie v budúcnosti, ako aj v súčasnosti a stále väčšiu pozornosť voči každej rodine ako miestu pre celostný rast ľudskej osoby.

Nabádajúc každého človeka dobrej vôle svedčiť s odvahou o evanjeliu života, pápež František zveruje každého do materskej ochrany Panny Márie a zo srdca udeľuje Vašej excelencii, celej biskupskej konferencii, ako aj organizátorom a všetkým účastníkom apoštolské požehnanie.

Kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Jeho Svätosti
TK KBS