Clicks49
vi.news

Ngạc nhiên chưa? Những kẻ dị giáo bất tuân bắt bớ những người Công giáo không tuân theo dị giáo

Bốn giáo sư tại Viện John Paul II đã bị sa thải vì đã đọc Amoris Laetitia của Giáo hoàng Francis dưới ánh sáng của đức tin Công giáo.

Các giáo sư thay thế họ đã chống lại giáo huấn của Giáo hội trong nhiều thập kỷ, AldoMariaValli.it (ngày 9 tháng 8) viết.

Một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất các giáo lý của John Paul II là Cha Maurizio Chiodi, người được bổ nhiệm làm giáo sư của Viện John Paul II.

Đức ông Pierangelo Sequeri, Chủ tịch Viện, do Francis đặt vào, luôn ủng hộ những kẻ dị giáo khi ông ta còn là Chủ tịch của Trường Thần học Bắc Ý.

AldoMariaValli.it nhấn mạnh rằng John Paul II hoặc Benedict XVI cho phép những kẻ dị giáo dạy mà không kỷ luật họ. Bây giờ, những kẻ dị giáo đã được tha trước đó, đã huân hoan việc loại bỏ các giáo sư tại Viện John Paul II.

Đối với AldoMariaValli.it, thật "đáng ngạc nhiên" khi Sequeri bảo vệ "quyền tự do nghiên cứu và giảng dạy" nhưng chỉ để bảo vệ những kẻ dị giáo.

#newsEzrnqaphrf