Clicks28
vi.news

Hồng Y yêu cầu chính phủ "chấm dứt" di cư

Hồng y Abuja John, Onaiyekan, Nigeria đã than thở về sự di cư bất hợp pháp của những người trẻ Nigeria, bất chấp những nguy hiểm họ phải đối mặt ở nước ngoài, Legal.ng đưa tin (ngày 7 tháng 5).

Onaiyekan tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu ông là chủ tịch của một quốc gia nơi thanh niên đang bỏ trốn.

Ông hiểu nhu cầu "vội vã đi ra nước ngoài" của họ dù cho cuộc sống của một người nhập cư rất khó khăn, bởi vì Nigeria đối với họ là nới "không thể sống được".

Do đó Onaiyekan yêu cầu chính phủ thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt di cư bất hợp pháp.

Hình ảnh: John Onaiyekan, © Mtande, wikicommons, CC BY-SA, #newsAipdztxomj