Jazyk
Zobrazení
244
Stylita 20 3

Boží slovo na den 20.2. A.D. 2018

Boží slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“

Mt 6,7-15

Napsat komentář
miňocraft
Nech súdi Ježiš.
henta se to líbí. 
henta
miňocraft minulé úterý
henta,ja som prívržencom Cesty,ktorou je Ježiš.

Kéž bys byl, zdá se že ses neosvědčil.
Nedokážeš rozlišovat, jen přitakávat.
sulnadzlato se to líbí. 
miňocraft
henta,ja som prívržencom Cesty,ktorou je Ježiš.
ceskoslo
Správně to je "Nikdy neříkej nikdy".
A byl to James Bond :-)))
henta se to líbí. 
henta
No nikdy neříkej ne, pravil kdosi.
Jdi svou cestou, nenutím tě jít
mojim chodníčkem :-)))
miňocraft
Kniha Henochova nepatrí do kánonu sv.Pisma a preto to nie je inšpirované Božie Slovo.
Tvar zeme nemá vplyv na spásu človeka.Jedine viera v Ježiša a v Toho,ktorý Ho poslal.A o tom je Zákon i proroci a hlavne evanjeliá a celá Nová Zmluva.
henta
Je to jak domino! Vezmeš základ a postupně
padá celá stavba. Nebudu nikoho přesvědčovat
o jeho omylu, protože tady každý ví své a nepřišel
se poučit. Zatím co já za těch 7 let jsem omládla
o nejméně 40 roků:-)) Bohu díky za ty,kteří k tomu
přispěli
TI co Boží Slovo nepřijali tenkrát, odmítají ho i dnes!

Apredsatočí .....pokud pomíjíš Bibli svatou,
vyhledej si Knihu Henochovu na netu… Více
miňocraft
Vtelenie :
“A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami”
Jn 1,14
Implicitná viera v Trojicu je jasne vyznaná:
“Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého”
Mt28,19
Tvar našej zeme nie je predmetom viery.
apredsasatoci se to líbí. 
apredsasatoci
henta zem je pevna plocha? :D preco myslis? pred 1 hodinou
mike084
ono nestojí Cirkev na Biblii ale Biblia stojí na Cirkvi je slovo Trojica v Biblii? je slovo Vtelenie v Biblii? a predsa ich aj vy heretik používate môžete sa urážať koľko sa vám ľúbi ale iným slovom by som bol neúprimný a nepopísal by som vás adekvátne
henta
Tento obraz je výsměch Nejsvětější Trojice!
Země není vrtící se gula, ale pevná plocha.
Kdo nevěří Slovu Božímu, může si vyhledat
a přečíst Knihu Henochovu.
Jak může nějaká církev schválit něco co
protiřečí Bibli svaté?
Zedad
Neustále chvalme našeho Pána. Poděkujme Bohu, že mu můžeme říkat Otče, Otče náš
henta se to líbí. 
miňocraft se to líbí. 
ceskoslo
Obraz je moc hezký a samozřejmě je v naprostém pořádku.
-------
Nicejský sněm dovoluje i zobrazování Boha a Nejsvětější Trojice. Boha Otce a Ducha svatého je možné zobrazovat v alegorické podobě (kupříkladu soudilo se, že prarodičům se Bůh zjevoval v lidské podobě, proto bývá zobrazován jako stařec), Duch svatý bývá s odkazem na Nový zákon zobrazován v podobě holubice, Bůh Syn se zobrazuje v … Více
Stylita se to líbí. 
Hoki
Zajímavé Stylito, a jen na okraj ty zakázaná zobrazení Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice používají ke své argumentaci v příručkách Svědkové Jehovovi jako ukázku špatně chápané Trojice.
miňocraft
Díky Stylito,prelúskal som tie predpisy,skutočne som nevedel o týchto povoleniach k zobrazeniu Neviditelneho Boha Otca,ktorý zakázal aby Jeho niekto kreslil.Osobne sa však budem naďalej vyhýbať takýmto zobrazeniam Boha Otca,pretože neexistuje príkaz,ktorý by ma zaväzoval k jeho používaniu.
henta se to líbí. 
mike084
Boh Otec a Boh je od Večnosti to je Symbolika Boh síce vek nemá ale my sme ľudia a naša myseľ je KONEČNÁ tak potrebujeme podobenstvo vám nejak vadí západný symbolizmus trošku máte tendenciu vyvyšovať východ
miňocraft
Na tom obraze vľavo je Pán Ježiš,holubica je ako symbol Ducha Svätého ale ten šedivý pán kráľ vpravo je kto?
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
Iz 55,10-11

Žalm: Zl 34
Žalm … Více
Zedad se to líbí.