Clicks41
vi.news

Lễ rước dâng Thánh Thể của Ailen (Phải xem)

Được quay trong tu viện Chúa Cứu Thế Clonard ở Belfast, Bắc Ireland, vào Ngày Thánh Patrick 2019.

#newsYcitseeovp