Clicks614
zigmund
40

Gratulace papeže Benedikta a patriarcha Cyrila Obamovi

Gratulace papeže Benedikta a patriarcha Cyrila Obamovi

Římský papež Benedikt XVI. a patriarcha Moskevský a vší Rusi, Cyril, poblahopřáli Barakovi Obamovi k vítězství v prezidentských volbách v USA. Byl zvolen na druhé období, jak oznamuje křesťanský megaportál invictory.org. Papež vyslovil naději, že Bůh pomůže Barakovi Obamovi zastávat jeho „velmi vážné povinnosti vůči zemi i mezinárodnímu společenství“, zaznamenal „Interfax-religia“. Patriarcha Cyril popřál americkému prezidentovi „duševních i fyzických sil, pomoci Boží a úspěchy v práci.“ (www.invictory.org/news/story-41987.html )
Prezident Obama schválil zákon, který dovoluje zabít nenarozené dítě v osmém měsíci těhotenství. Pokud přežije potrat, je dovoleno ho zabít.
Obama v tomto roce vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky ideologii homosexualismu.
Homosexualismus likviduje všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty v kořeni. Tato ideologie je úzce spojena s juvenilní justicí, legalizací narkotik, euthanasií a s redukcí lidstva, tedy jeho genocidou. Juvenilní justice pod umělými záminkami krade děti z dobrých rodin, dává je do tzv. náhradních rodin homosexuálů, pedofilů a byznysmenů s dětmi. Jde o zločiny proti lidskosti na bezbranných dětech.
Obama zákonem schválil zoofilii.
Obama nařídil do 23. 3. 2013 pro všechny občany Ameriky povinné implantování čipu s číslem apokalyptické šelmy na ruku. Boží slovo říká, že takoví lidé budou trápeni nemocemi a po smrti je čeká ohnivé jezero (viz Zj 14).

Benedikt XVI. však mluví o tom, že Bůh pomůže Baracku Obamovi „zastávat jeho vážné povinnosti“. Patriarcha Cyril mu přeje pomoc Boží a úspěchy v práci...
Nejsou to jen zbožné fráze, ale je to potvrzení programu masové zločinnosti lidstva a spoluúčast na jeho uvržení do věčné záhuby.
Synod biskupů UP HKC vyhlásil anathemu na prezidenta Obamu 25. 8. 2010.
Byzantský katolický patriarchát zveřejnil 1. 5. 2011 Boží anathemu na Benedikta XVI. za postavení na oltář ducha Assisi. Na patriarchu Cyrila vyhlásil Boží anathemu dne 31. 5. 2012 za synkretistickou akci v Astaně. Duch Assisi a Astany popírá první Boží přikázání Desatera a podstatu evangelia. Boží slovo říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, anathema sit – budiž proklet (vyloučen)“ (Gal 1,8-9). Prezident Obama, papež Benedikt XVI. a patriarcha Cyril sdílejí jednotu ducha, ne však Ducha Kristova. Prokletí, které dopadá na křesťanské národy, je spojeno s duchem Assisi a Astany. Ovocem prokletí je redukce – genocida lidstva.
Byzantský katolický patriarchát oznámil americkým křesťanům, kteří volili Obamu, že svolali prokletí na sebe i na americký národ.


+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

Lvov, 18. 11. 2012
Libor Halik
Důkaz, jak ta gratulace Obamovi byla nesmyslná!! 8.12.2012 S odkazem na „bezprecedentní útok“ na život, manželství a náboženskou svobodu biskupové Spojených států vyzvali všechny věřící, aby se postili, denně se modlili růženec, drželi pravidelně svaté hodiny (podle sv. Faustyny Kowalské, denně v 15h. odpoledne), účastnili se mší a manifestací za „obnovení kultury života, manželství a nábožensk…More
Důkaz, jak ta gratulace Obamovi byla nesmyslná!! 8.12.2012 S odkazem na „bezprecedentní útok“ na život, manželství a náboženskou svobodu biskupové Spojených států vyzvali všechny věřící, aby se postili, denně se modlili růženec, drželi pravidelně svaté hodiny (podle sv. Faustyny Kowalské, denně v 15h. odpoledne), účastnili se mší a manifestací za „obnovení kultury života, manželství a náboženské svobody v naší zemi“.
Jako důvod pro tuto kampaň biskupové konkrétně zdůraznili zákon o poskytování zdravotních služeb. Tento zákon nutí zaměstnavatele, včetně vedení náboženských agentur, aby hradili sterilizaci, přípravky vyvolávající potrat a antikoncepci.
Biskupové také vyzvali katolíky, aby odolávali zvýšenému úsilí o nové pojetí manželství. (L: V Británii zavedeno nové pojetí manželství - tj. homosexuální 14.12.2012 a ve Francii to plánují co nejdříve res.claritatis.cz/…/6098 )
„Tato pastorační strategie je v podstatě výzvou a povzbuzením k modlitbě a oběti – měla by být jednoduchá,“ řekl arcibiskup Salvatore Cordileone ze San Francisca, předseda podvýboru biskupské konference na podporu a obranu manželství.
„Není to zamýšleno jako další program, ale spíše jako součást hnutí pro život, manželství a náboženskou svobodu, které se angažuje v nové evangelizaci a může být začleněno do Roku víry,“ řekl. „Život, manželství a náboženská svoboda jsou zásadní nejen pro katolické sociální učení, ale jsou nezbytné i pro dobro společnosti.“
V tiskové zprávě biskupové nastínili pět částí strategie:
1. Od neděle po Vánocích (svátek Svaté rodiny) a pak každou poslední neděli v měsíci či jiný blízký den až do neděle Krista Krále v listopadu roku 2013 se chrámy a farnosti vyzývají, aby konaly eucharistickou svatou hodinu za život, manželství a náboženskou svobodu.
2. Rodiny a jednotlivci jsou vyzýváni, aby se denně modlili růženec, zejména za zachování života, manželství a náboženské svobody v zemi.

3. Vyzýváme věřící, aby o nedělních mších i při mších ve všední den připojili k modlitbám konkrétní intence za respekt k lidskému životu od jeho početí až po přirozenou smrt, za posílení manželství a rodinného života a za zachování náboženské svobody na všech úrovních státní správy, jak doma, tak i v zahraničí.
4. Vyzýváme věřící, aby páteční újmu od masa a půst věnovali na úmysl ochrany života, manželství a náboženské svobody a uvědomovali si význam duchovní i tělesné oběti v životě církve.
5. Na konec června a začátek července se plánuje druhá slavnost Čtrnáctidenní za svobodu. Toto Čtrnáctidenní má konkrétním způsobem zdůraznit víru a význam manželství tváří v tvář možnému rozhodnutí Nejvyššího soudu, které by mělo být vyneseno v této době. Čtrnáctidenní má také zdůraznit potřebu ochrany svědomí vzhledem k 1. 8. 2013, což je lhůta, dokdy mají náboženské organizace vyhovět zákonu o poskytování zdravotních služeb. Má také poukázat na problémy s porušováním náboženské svobody v jiných oblastech, jako jsou přistěhovalectví, adopce a humanitární služby.
„Vzhledem k problémům, kterým tato země čelí, doufáme, že tato výzva k modlitbě a pokání pomůže zvýšit povědomí věřících a dodá jim duchovní energii a odvahu pro účinné svědectví,“ řekl arcibiskup Cordileone. „Doufáme také, že tato kampaň podpoří solidaritu mezi všemi lidmi, kteří hájí vzácné dary života, manželství a náboženské svobody.“ www.magnificat.sk/…/biskupove-usa-v…
Marki
Žito — 15.12.2012 18:15:16:
Na křesťanském webu by mělo být ústředním tématem spása člověka.
To evidentně někteří nechápou a jiní opět zneužívají.
Odvádění od ústředního tématu je pro každou duši nebezpečný hazard.
Nebo tu jsou i tací, kteří netouží po věčném životě s Pánem?
Nevadí vám, že můžete skončit v pekle jen proto, že jste ve svém životě promrhali drahocený olej na prázdné žvanění?
More
Žito — 15.12.2012 18:15:16:
Na křesťanském webu by mělo být ústředním tématem spása člověka.
To evidentně někteří nechápou a jiní opět zneužívají.
Odvádění od ústředního tématu je pro každou duši nebezpečný hazard.
Nebo tu jsou i tací, kteří netouží po věčném životě s Pánem?
Nevadí vám, že můžete skončit v pekle jen proto, že jste ve svém životě promrhali drahocený olej na prázdné žvanění?
Nemáte na svou záchranu věčnost, ale jen velmi omezený čas.


-----------------------------------------------------

Přemýšlej o tom kamaráde....
Jovana
Žito, na to šíření radostné zvěsti tu čekám od září 2012
Žito
Na křesťanském webu by mělo být ústředním tématem spása člověka.
To evidentně někteří nechápou a jiní opět zneužívají.
Odvádění od ústředního tématu je pro každou duši nebezpečný hazard.
Nebo tu jsou i tací, kteří netouží po věčném životě s Pánem?
Nevadí vám, že můžete skončit v pekle jen proto, že jste ve svém životě promrhali drahocený olej na prázdné žvanění?
Nemáte na svou záchranu věčnos…More
Na křesťanském webu by mělo být ústředním tématem spása člověka.
To evidentně někteří nechápou a jiní opět zneužívají.
Odvádění od ústředního tématu je pro každou duši nebezpečný hazard.
Nebo tu jsou i tací, kteří netouží po věčném životě s Pánem?
Nevadí vám, že můžete skončit v pekle jen proto, že jste ve svém životě promrhali drahocený olej na prázdné žvanění?
Nemáte na svou záchranu věčnost, ale jen velmi omezený čas.
TULÁK
to mohu potvrdit
Žito
Ano, to je pravda. Je to právě oko boha Hóra.
Tento bůh zednářů je ztotožňován se Satanem, údajně velkým architektem všehomíra.
Zednáří slouží knížeti tohoto světa, proto takový chvalozpěv.
Žito
Ano, mnoho věřících ochladne, jak píše Marki. Mnoho lidí ztratí víru.
Také díky aktivním posluhům satanských zednářů.
TULÁK
Monku, to nemyslíš vážně? Tak jdem, nebudeme překážet.
Žito
Kazatel Paul Washer se trápí ve dne v noci nad tím, že velká většina lidí z budovy, kde kázal, bude za sto let pravděpodobně v pekle.
Kolik lidí z toho obrovského zástupu bylo učedníky?
Kdo se nepohoršoval nad kazatelem, ale slyšel, co lidem vzkazuje Pán?
Marki
Na konci bude velký odpad Učedníků od víry, ale Církev zažije vítězství !!!
Jovana
Pravoslavní nejsou špatní lidé. Mají důvěru v Boha. Ten, kdo má čisté srdce, Boha uvidí. Lež má krátké nohy.
Jovana
Prezident Obama není prezidentem Sodomy a Gomory. Ještě jsou na světě spravedliví. Možná byste měl sledovat Obamův pracovní den. Možná byste se za něj měl modlit. A hřešíme všichni.
Libor Halik
Když 2 nejvyšší představitelé církve gratulují sodomskému prezidentovi Obamovi ke znovuzvolení, tak běda jim, neboť svádí křesťanský lid k tomu, aby přijímal bez obav nejhorší morální zvrhlosti. Praotec víry Abram (Abraham) odmítl projevit sodomskému králi čest, když Abram vysvobodil Lota zajatého cizí armádou. Viz Genezis (1.Mojžíšova) 14,22-23. Abram se štítil sodomského krále. Naši 2 současní …More
Když 2 nejvyšší představitelé církve gratulují sodomskému prezidentovi Obamovi ke znovuzvolení, tak běda jim, neboť svádí křesťanský lid k tomu, aby přijímal bez obav nejhorší morální zvrhlosti. Praotec víry Abram (Abraham) odmítl projevit sodomskému králi čest, když Abram vysvobodil Lota zajatého cizí armádou. Viz Genezis (1.Mojžíšova) 14,22-23. Abram se štítil sodomského krále. Naši 2 současní nejvyšší hierarchové se však, Bohu žel, sodomského prezidenta neštítí, ale naopak mu žehnají v jeho zhoubném zavádění více homosexu a více umělých potratů dětí.
Jovana
Čína je hospodářská velmoc - na každém výrobku je napsáno vyrobeno v Číně. V lécích jsou také ..... Nečetla jsem, že by P. Eliáš Dohnal protestoval. Modleme se všichni, abychom měli úctu k životu, který nám Bůh svěřuje. Začtěte se někdy jak je na tom Čína s úctou k životu.
Terezie
Tuláku,je to smutné a bohužel jeden případ z mnohých,ženská se s tím má popasovat sama,nemá šanci, nese se to s ní celý život.
Terezie
Jovano,je to odporné,neuvěřitelné jak si lidé dokáží,takové zvrhlosti do nebe volající ještě omluvit a dát jim nálepku "výživné",z toho se fakt zvedá žaludek .
TULÁK
No to by mě zajímalo, jestli se otec Eliáš zaměřuje i na Čínu.Dneska jsem ale četla hrozný příběh tady na netu.Vůbec se nedivím, že se s tím nedokáže ta žena smířit, že její děcko skončilo ve spalovně jako biologický odpad.To snad ani není možné?Vložím k přečtení:

Ahoj Katko,asi vím jak se cítíš já sem 14 dní prodělala potrat kvůli vv močového měchýře a ledvin mého chlapečka.doktoři mi nedokážou…More
No to by mě zajímalo, jestli se otec Eliáš zaměřuje i na Čínu.Dneska jsem ale četla hrozný příběh tady na netu.Vůbec se nedivím, že se s tím nedokáže ta žena smířit, že její děcko skončilo ve spalovně jako biologický odpad.To snad ani není možné?Vložím k přečtení:

Ahoj Katko,asi vím jak se cítíš já sem 14 dní prodělala potrat kvůli vv močového měchýře a ledvin mého chlapečka.doktoři mi nedokážou říct kde byla ta chyba a proč se to stalo prej z ničeho nic ve 12 týdnu chlapeček byl v pořádku žádná chyba nikde nebila byl užasnej na uv si cucal paleček protahoval se jako by bylo vše ok mno a v 18 týdnu...bylo vše v prdeli sesypal se mi celej život musela sem na potrat jiná možnost nebyla..V nemocnici mě trápili sedm dní po 4 hodinách do mě cpaly prášky na prodlání kotrakcí musela sem porodit přírdní cestou mno ale nešlo to neotvírala sem se tak mi dělaly operaci děl.hrdla aby ho drasticky roztáhli,a ten samej den sem porodila nejhorší na tom je to že sem rodila na sále sama,do ruky mi strčili zvonek a kdyby něco at zvonim když sem prosila doktorku at tam semnou zůstanou že mám strach a nechci bejt sama odpověd byla že má ve předu porody, a kdyby na mě šli kontrakce at rodim ...a co sem tam dělala já???do půl hodinky sem porodila a miminko mi nehnutě leželo pod zadkem trvalo doktorce 10-15 minut než někdo přišel,a nejhorší na tom je to,že sem chlapečka porodila protrpěla sem jak fyzicky tak i psychické újmi a mimčo mi odnesli a skončil někde v biologickém odpadu to je ten největší hnus nemohla sem mu udělat pohřeb...je mi šíleně kdyby moje srdce mělo pusu křičelo by pěkně nahlas vše mě dusí mám tíhu na prsou nedokážu se pořádně soustředit na svého prvního syna když za mnou přijde a pohladí mě po bříšku a poví mimi je to pro mě vše hodně těžké a moc živé,hlavou mi pořád probíhá má smrt,s přítelem se hádáme mám pocit že nedokáže pochopit co cítím povim ti to asi takhle je to možná škaredé,doufám že to přejde ale ted se necítm být štastná svému sinovi dávám lásku co si zaslouží to ano je pro mě vše ale štěstí necítím a přítel???je to těžké a doufám že to bude ok a dokážu se na něj zase smát...moje rada?ráda bych ji poskytla ale sama netušim jak ji dát,jen ti mohu popřát tak jako ostatnim holkám ženám co se jim to satlo co přišli o své miminko,plod,embrio hodně síly mnoho štěstí do dalších dnů...www.porod.estranky.cz/clanky/jak-se-vyrovnat…
Jovana
Čína zpracovává i plody nenarozených dětí. Nemáte někdo odkaz, kdo protestoval? Možná i P. Eliáš Dohnal.
www.milujtesa.org/…/barbari_21_stor…

Je to neetické.
Asi se nedá napsat dobrou chuť!
TULÁK
Nepřátelům máme žehnat, né je proklínat.Ten článek má vyvolat dojem, že Benedikt schvaluje Obamovy názory.Ale tak to není.Zde je něco docela jiného:

Několik hodin před tím, než se nový prezident USA Barack Obama ujal svého úřadu, obdržel telegram papeže Benedikta XVI., který mu gratuloval k nástupu do funkce a ujištil Obamu o svých modlitbách za něj i za celý národ.
Papež Benedikt XVI. poslal …More
Nepřátelům máme žehnat, né je proklínat.Ten článek má vyvolat dojem, že Benedikt schvaluje Obamovy názory.Ale tak to není.Zde je něco docela jiného:

Několik hodin před tím, než se nový prezident USA Barack Obama ujal svého úřadu, obdržel telegram papeže Benedikta XVI., který mu gratuloval k nástupu do funkce a ujištil Obamu o svých modlitbách za něj i za celý národ.
Papež Benedikt XVI. poslal včera telegram Baracku Obamovi, který se v 18.00 hodin středoevropského času ujal úřadu jako 44. prezident USA. "U příležitosti Vaší inaugurace jako čtyřiačtyřicátého prezidenta Spojených států amerických Vám ze srdce přeji vše dobré a ujišťuji Vás o svých modlitbách za to, aby Vám Všemohoucí Bůh udělil moudrost a sílu při výkonu náročných povinností," stojí v papežově telegramu.
Papež dále vyjadřuje naději, že americký lid vedený Obamou znovu objeví "ve svém ohromném náboženském a politickém dědictví ty duchovní hodnoty a etické principy, které jsou nezbytné k budování skutečně spravedlivé a svobodné společnosti."
Mezi těmito hodnotami jmenoval Benedikt XVI. zvláště "respekt k důstojnosti, rovnosti a právům všech svých členů, zvláště chudých, pohrdaných a těch, kteří nemají vlastní hlas." Papež dále pokračuje: "Modlím se, abyste v časech, kdy tolik našich bratří a sester všude ve světě touží po osvobození od bídy, hladu a násilí, pevně vytrval ve svém úmyslu podporovat vzájemné porozumění, spolupráci a mír mezi národy."
V závěru telegramu pak Benedikt XVI. udelil novému prezidentu Obamovi, jeho rodině a celému americkému lidu své požehnání.

Má někdo něco proti?Ne?Pa!
TULÁK
Alino, ale to mučednictví právě tkví v té naší zdopovědnosti, kterého jste se odštěpením a distancováním od celé Církve zřekli.Možná v domě vznikl požár a možná vinou těch, co tam bydlí, možná to vypadá beznadějně, ale vy stojíte opodál a pokřikujete.Tak to dotáhneme snad společně do konce, ne?
Monku, jeden důvěryhodný člověk otce Eliáše zná a dokonce byli přáteli.Mluví o něm jako o čestném …More
Alino, ale to mučednictví právě tkví v té naší zdopovědnosti, kterého jste se odštěpením a distancováním od celé Církve zřekli.Možná v domě vznikl požár a možná vinou těch, co tam bydlí, možná to vypadá beznadějně, ale vy stojíte opodál a pokřikujete.Tak to dotáhneme snad společně do konce, ne?
Monku, jeden důvěryhodný člověk otce Eliáše zná a dokonce byli přáteli.Mluví o něm jako o čestném člověku.I já ho tak vidím.Hodně špíny na něho bylo hozeno.Problém je, že zahořknul.Ti, co za ním stojí také.Zkoušky byly tvrdé.I to se stává lidem, že ujedou.Snad to chce jen čas.
Irbis
naopak Zino, my myslíme na věčnost víc než vy. Nevytaháváme špínu na ostatní lidi, nepoukazujeme na to špatné. Uvědomujete si, že tím těm lidem ubližujete?
alino
Takže:
raz - dva, raz - dva, raz - dva, ...

Zinko moc rád se s tebou sejdu.
alino
Irbisi - kto tu pridal, kto ubral? Napiš!

Tuláku:
Napodobovat Syna Božího v následování a mučednictví pro spásu, to už se nám až tak nechce.
TULÁK
Zino, ale proč nemeditujete?Proč se nescházíte na modlitbách?Nevšimla jsem si, že by vám někdo z nás hříšníků, magorů, obecného lidu bránil.Ani nedutám, když promluví prorok Vilém.To je tolik moudra, že mi hlava nebere.Tak si dám s vámi kapučínko, písničku s bráškou a domů.
Irbis
Nikdo si nesmí z Bible jen vybírat. To není žádné naslouchání Ducha Sv.
Asi ste nečetli tu pasáž, kdo by přidal nebo ubral jediné slovo...
alino
Podtrhávaní není špatné. Odzrkadluje naslouchání Sv. Ducha.
Nás sudiť mužeš.
Ale ty dnes cenzuruješ samotného Boha,
jestli si to neuvedomuješ.
TULÁK
dovedu si představit, co máš v Písmu podtrháno červenou tuškou Zino.Až ti vyjde čas, tak si přečti, co podtrháno nemáš.Není to tedy tak akční a to je ono.Každý si vybere co mu libo.
TULÁK
Zajímalo by mě, kdybychom všichni zmizeli z povrchu zemského a zůstali jste tady sami, o čem by jste si povídali, co by jste psali.Zkuste mi to předvést.Nuda, co?
Oh to máš nastudované!Všechna čest.A co vy?Taky máte takovou svoji HKT.Taky neberete v Písmu vše vážně.Co láska, odpouštění, nesuďte, ovoce Ducha atd?Nic ti to neříká?No však HKTED.Nehodící se škrtněte.
alino
Pre Tuláka: Kto tu koho preklial, nebol to sám Boh?

5M 27,15
"Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!" A všetok ľud nech povie: "Amen!"
5M 27,16
"Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,17
"Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!" A všetok ľud povie: "…More
Pre Tuláka: Kto tu koho preklial, nebol to sám Boh?

5M 27,15
"Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!" A všetok ľud nech povie: "Amen!"
5M 27,16
"Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,17
"Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,18
"Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,19
"Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,20
"Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!" A všetok ľud povie: "Amen!"
5M 27,21
"Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!" A všetok ľud povie: "Amen!"
TULÁK
Vy, kdyby jste nás hříšníky kolem sebe neměli, tak si je budete muset vymyslet.Přiznejte si.Vždyť by jste se ukousali nudou.Vy už nedokážete nic jiného, jen křičet: to je nadělení, to je nadělení!
A ty pochoduješ pod praporem sběratele senzací.Jednou vám z těch všech zpráv hrábne v hlavě.Vsadím se, že si vystřiháváš články od maria pro po černou kroniku a večer si to čteš …More
Vy, kdyby jste nás hříšníky kolem sebe neměli, tak si je budete muset vymyslet.Přiznejte si.Vždyť by jste se ukousali nudou.Vy už nedokážete nic jiného, jen křičet: to je nadělení, to je nadělení!
A ty pochoduješ pod praporem sběratele senzací.Jednou vám z těch všech zpráv hrábne v hlavě.Vsadím se, že si vystřiháváš články od maria pro po černou kroniku a večer si to čteš před spaním.Hoď to do kamen a pusť z hlavy.
TULÁK
Řeč byla o Obamovi.
Podívej, kdo si chce nechat vymýt mozek, tak si ho nechá vymýt.My se můžeme snažit toto odvrátit jedině tím, že dneska,zítra pozítří budeme přicházet s argumenty.Někoho proklít a co?To je celé?Zakopu si hřivnu a budu tady žít pro sebe?Když budeš dítěti vtloukat do hlavy, že je darebák, tak z něho darebáka vychováš.Však Pánu Bohu jde o lidi, nebo ne?Myslíš, že nás potřebuje na …More
Řeč byla o Obamovi.
Podívej, kdo si chce nechat vymýt mozek, tak si ho nechá vymýt.My se můžeme snažit toto odvrátit jedině tím, že dneska,zítra pozítří budeme přicházet s argumenty.Někoho proklít a co?To je celé?Zakopu si hřivnu a budu tady žít pro sebe?Když budeš dítěti vtloukat do hlavy, že je darebák, tak z něho darebáka vychováš.Však Pánu Bohu jde o lidi, nebo ne?Myslíš, že nás potřebuje na to, abychom je prokleli a poslali do pekla, nadali jim do ubožáků a modloslužebníků?No tak si poslušte.Netvrdím, že jsem svatá a takový kabrňák jako vy.
alino
TULÁK — 5.12.2012 15:13:19:... svatý Pavel se omluvil za to, že nazval tohoto obílenou stěnou a věděl, že je nepřijatelné tupit tehdejší předáky.My bychom chtěli napodobovat Syna Božího v tom kárání, ale smíme?Napodobovat ho v následování a mučednictví pro dobro, to už se nám až tak nechce.Káral Ježíš Piláta?Vedl ke vzpouře?

Nechcem s Tulákom slovne bojovať, lebo s tou nechuťou k mučeníctvu súhl…More
TULÁK — 5.12.2012 15:13:19:... svatý Pavel se omluvil za to, že nazval tohoto obílenou stěnou a věděl, že je nepřijatelné tupit tehdejší předáky.My bychom chtěli napodobovat Syna Božího v tom kárání, ale smíme?Napodobovat ho v následování a mučednictví pro dobro, to už se nám až tak nechce.Káral Ježíš Piláta?Vedl ke vzpouře?

Nechcem s Tulákom slovne bojovať, lebo s tou nechuťou k mučeníctvu súhlasím, dovolím si polemizovať o sv. Pavlovi - on sám sa odvolával na autoritu cisára do Ríma, a to na vyššiu než ktorá ho chcela súdiť (obielený hrob). Tym pádom musel akceptovať aj tú nižšiu, aj ked si pred ňou ústa nezapchal.
Pilát bol pohan, kára tu niekto pohanov?
A do tretice, v škole za komunizmu učili, že Ježiš bol najväčší revolucionár. Vymyli nám tým mozek?
Tak si teda vyberte, čo sa komu hodí.
TULÁK
Rozumím Zino, představuješ si, že Benedikt bude rozesílat nějaká ultimáta.Rozešle a co dál?Vytvoří nějakou ilzolovanou skupinu od světa?Ale tak to nemá být.Byli jsme vysláni mezi vlky.Ale spousty lidí je třeba přesvědčovat, zákonodárce, v OSN a pak to má smysl.Když se podařilo přesvědčit slovenské poslance ohledně svazků homosexuálů, stáhnout učebnice sexuální výchovy u nás, pak to smysl má.…More
Rozumím Zino, představuješ si, že Benedikt bude rozesílat nějaká ultimáta.Rozešle a co dál?Vytvoří nějakou ilzolovanou skupinu od světa?Ale tak to nemá být.Byli jsme vysláni mezi vlky.Ale spousty lidí je třeba přesvědčovat, zákonodárce, v OSN a pak to má smysl.Když se podařilo přesvědčit slovenské poslance ohledně svazků homosexuálů, stáhnout učebnice sexuální výchovy u nás, pak to smysl má.Promiň, ale čeho dosáhl otec Eliáš těmi ultimáty?Je úplně mimo hru.Vždyť je to vlastně mediální válka a my musíme i před veřejností vystupovat seriozně.Důležité jsou ale výsledky.To je to ovoce.Né slova.Čím se pochlubíme před Pánem?To je přeci důležité, obhajovat Boží Slovo před nevěřícími a obracet je a né vynášet anathemy.Přesvědčovat o tom, co je hřích, co je nemorální.Vy jste se vším hrozně rychle hotoví.
S HKT máš nejspíš pravdu.Občas si někdo postěžuje, co se tam vyučuje.Prošli jsme ve škole taky občanskou výchovou a vymyl nám někdo mozek?Jedním uchem dovnitř a druhým ven.
TULÁK
no tak nevím, ale z pozice Božího Syna Ježíš mohl kárat Bohem ustanovené vůdce, ale svatý Pavel se omluvil za to, že nazval tohoto obílenou stěnou a věděl, že je nepřijatelné tupit tehdejší předáky.My bychom chtěli napodobovat Syna Božího v tom kárání, ale smíme?Napodobovat ho v následování a mučednictví pro dobro, to už se nám až tak nechce.Káral Ježíš Piláta?Vedl ke vzpouře?Čekali to od …More
no tak nevím, ale z pozice Božího Syna Ježíš mohl kárat Bohem ustanovené vůdce, ale svatý Pavel se omluvil za to, že nazval tohoto obílenou stěnou a věděl, že je nepřijatelné tupit tehdejší předáky.My bychom chtěli napodobovat Syna Božího v tom kárání, ale smíme?Napodobovat ho v následování a mučednictví pro dobro, to už se nám až tak nechce.Káral Ježíš Piláta?Vedl ke vzpouře?Čekali to od mesiáše.Třeba čekáme my něco podobného od Benedikta a je to velký omyl.
zigmund
Monku, ja ti teda poviem čo by urobil Pán Ježiš. V najlepšom prípade by ho napomenul, tak ako napomínal zákonníkov a farizejov.
TULÁK
Tomu rozumím, že jde jen o zdvořilostní akt a né vyjádření sympatie k dotyčnému.Sejdou se hlavy státu a jejich manželky, pzdraví se, usmívají, nechají se společně vyfotit, povečeří spolu, pak se zavřou na půl hodiny a vyjdou.Druhý den po té komedii, vyjde v novinách, že nedošlo k vzájemné dohodě a zůstává vše, tak jak je.
Takový ten antikrist, co před něho mají všichni poklekat, tak to asi Obama …More
Tomu rozumím, že jde jen o zdvořilostní akt a né vyjádření sympatie k dotyčnému.Sejdou se hlavy státu a jejich manželky, pzdraví se, usmívají, nechají se společně vyfotit, povečeří spolu, pak se zavřou na půl hodiny a vyjdou.Druhý den po té komedii, vyjde v novinách, že nedošlo k vzájemné dohodě a zůstává vše, tak jak je.
Takový ten antikrist, co před něho mají všichni poklekat, tak to asi Obama nebude.Není až tak oblíben u všech.Leda by...... měl ještě nějaké eso v rukávu, pak .....
zigmund
Pápež je hlavne hlava katolíkov a zástupca Krista na zemi. Má dbať o veci duchovné a nie svetské. Myslíš Monk, že Pán Ježiš by Obamovi blahoželal ?
Žito
Vraždění dětí a homosexualita volá do nebe.
Tak se nikdo nedivte, že země skončí v ohni.
P. S. Už aby to bylo. Bude pokoj.
Marki
Domnívám se, že formální blahopřání posílá Papež jako hlava státu Vatikán tak, jak to obdobně dělají i ostatní prezidentové a králové.
TULÁK
Přiznám se, že mě to taky zaskočilo.Blahopřát někomu, komu takové vítězství vůbec nepřeju?Připadala bych si jako pokrytec.No nevím.Přejeme dobrý den i lidem, kterým máme někdy chuť od plic říct, co si o nich myslíme.Taky jsem o tom přemýšlela a dám prostor druhým a ráda se seznámím s názory ostatních na toto.Asi nejsem dobře vychovaná, ale gratulace by se takový člověk ode mě nedočkal.