Clicks355

(35) Ing. Ludvík Hovorka

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.