Clicks313

(17) Ing. Karel Fiedler

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.