Clicks376

(34) JUDr. Štěpán Stupčuk

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.