Clicks463

(10) prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.