Clicks389

Děti a sledování pornografie. Vznik homosexuality.

1/3 internetu jsou pornografické stránky. S rodinným terapeutem MUDr. Vladislavem Chválou z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Moderátorka: Přemýšlím nad tím do jaké …More
1/3 internetu jsou pornografické stránky. S rodinným terapeutem MUDr. Vladislavem Chválou z Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Moderátorka: Přemýšlím nad tím do jaké míry, když na druhou stranu ale taky se díváme na pohádky a pohádky mám pocit, je ta druhá stránka věci, kde se nám ukazuje, jak ten život může být romantický, jak si dáváme dárky, jak nás muži nosí na rukou. A ta realita je taky někdy něco jako smutnější. Tak si říkám, jestli ale v tu chvíli, nemá tam být k dispozici třeba ten rodič nebo ---- 8.51 ------ ten učitel nebo nějaká jako dospělá osoba která tím ty lidi nějak jako logicky provede. MUDr.: Kéž by byla! Kéž by tam někdo takový byl! Ovšem, jestli jste, asi jste maminka, protože maminky a tatínkové vědí, jak těžko se mluví o sexu s dítětem, protože oni o svém sexu mluvit nechtějí, ani nemohou, protože to je jejich intimita. ------- 9,11 -------- A ta nemá vůbec co jako. To není nic pro ty děti, abych tak řekl. ------ 9.15 ------- Takže jednak se stydí, jednak jako nevědí, jestli mají, nebo nemají, můžou nebo nemůžou. A děti už často, když mluví o sexu a když chtějí mluvit o sexu a s rodiči, tak už je spíš zkoušejí z toho, jestli budou mluvit pravdu. ------ 9.27 -------------- Protože už to dávno vědí, jak ty věci jsou. Dokonce i menší děti to tak mají. Ale víte co? Když začněte mluvit o sexu, tak se zase znova změní to chování vaše. Když, pokud by vás něco z toho vzrušilo. --------------- 9.39 -------------------------- Takže se to fakt těžko mluví. A chápu rodiče, kteří o tom s těmi dětmi nechtějí mluvit. Ale možná tady je otázka té školy, která by mohla se tam do toho přidat ve vhodný čas, vysvětlit anebo možná dobrých přátel. ---------------- 9.50 ----------------------- Ale přátelé nebývají vždycky jenom dobří. Já mám právě řadu příkladů z praxe, kde to byly kamarádky, které úplně naivní holčičku devítiletou například šokovaly tím, že přinesly fotografii felace, což je teda orální sex. ------- 10.06 --------- A v příšerné podobě, kterou jí ukázaly, tu fotku, a řekly: Tohle se musíš holčičko naučit, jinak nebudeš nikdy šťastná. Příšerná představa! Pro ni naprosto nechutná. --------------------- 10.17 -------------------------- Ale ona si myslela, že teda ty kamarádky jsou ty dobré kamarádky a že mají pravdu. Takže ona přišla s komplikací, že právě měla ty velmi krátké vztahy, které vůbec nedržely pohromadě. ------------- 10.27 ------------ Vůbec nikdo s ní nechtěl jako trvale vydržet. Jenomže, co dělala ona, když se seznamovala s klukama? Ona jim pokaždé lezla do kalhot jako aktivní hned první den. To vůbec nebylo možné. Tím se žádný vztah nerozvinul. Takže to poškození může vzniknout i tím, těma špatnýma radama. ---------------------------- 10.42 ---------------------------Moderátorka: A teď mě napadá, jestli je problém tedy v tom, že ty děti se k tomu dostaly a neměly nějakou, jako nějaký prostor to s někým probrat? Anebo jestli právě je to natolik dostupné, že vlastně je velmi snadné se k tomu dostat? ---------------------- 10.59 ------------------ MUDr.: Ta dostupnost je opravdu skandální, i když s tím nic nenaděláme. Web je takové zařízení, které mělo přinést osvětu všude a ti autoři webu byli opravdu, byli to vědci, kteří vlastně. První web byl vědecká síť, která běžela v CERNu a vlastně se ukázalo, že by to bylo hrozně užitečný pro celý svět. --------------------- 11.20 ---------------------- Jenomže tahleta každá dobrá věc má taky svůj stín. A tohle je ten stín. Rodina totiž původně, to hlavní co je na rodině důležité je hranice, kterou dělá, ochranná hranice proti světu. Ona vlastně dítě chrání před předčasnými nároky světa. --------------------------- 11.36 -------------- A za normálních okolností filtruje, co dítě může, anebo co ješte je na ně příliš brzy. Kdežto ten web tuhle hranici překračuje. --------------------------- 11.45 ----------------- A vlastně doprostřed té rodiny, tam vlastně, kde zrovna ty rodiče zrovna nejsou, kdy tam je to dítě samo, odpoledne například, tak na ten web najde produkt. Ten je průlomem do toho. A to dítě samo si může vybrat co chce anebo nechce vidět. ---------------------- 11.57 ------------------ A jak jsem říkal, u toho u toho sexu někdy nemůže si vybrat, protože ho to prostě láká, vábí. A není to ani nic moc rozumého se na to dívat. A přesto to konzumuje. A ty děti ti rodiče ho nemůžu v ten moment chránit. ---------------------------- 12.09 ----------------------- Moderátorka: Jakoby ten svět vstoupil do té rodiny bez, bez pozvání. MUDr.: Bez pozvání a bez kontroly. Moderátorka: pane doktore, ve svém nedávném článku píšete, že -------------------12,17 ------------------------ na jednotce pro mladistvé transsexuály na britské klinice v Tavistocku narostl v uplynulých dvou letech počet žadatelů o změnu pohlaví desetkrát. Více než tisíc ročně. Asi se něco s dětmi děje. Jak to podle vás souvisí se sledováním pornografie? ------------------- 12.32 ------------------------- MUDr.: To nesouvisí jenom se sledováním pornografie. To asi je jenom jeden z těch faktorů ----------- 12.39 --------------------------- Ve skutečnosti to je spíš v tom zmatku, který společnost v současnosti kolem toho genderu dělá. Za normálních okolností ve společnosti, která neměla ještě tolik gender studies a nebyla ještě k dispozici taková teorie dekonstruktivismu, kterou přinesl Derrida v šedesátých, na konci šedesátých a v sedmdesátých letech, která vlastně likviduje ---------------13,04 ------------------------------ všechny sociální kontroly nad individuem a dominuje najednou jako to přání člověk a dokonce svoboda jednotlivce dominuje nad užitkem třeba společnosti, tak v takový takový takových společnostech v takové společnosti došlo k tomu, že přestaly být vodítka, co je mužství, co je ženství. Co je kluk a co je holka------------------------------ 13.22 ----------------------
S pohlavím učitým se narodíme a já jako porodník musím říct, že nikdy žádný muž neporadil. Čili tahle asymetrie tady zůstane vždycky. Vždycky to budete vy ženský, který porodí. Vy jste ty, kteří potom se starají o děti, protože prostě kojíte. A protože jste k tomu disponovaný. my budeme vždycky ti, kteří budou spíš těmi táty. --------------- 14.41 ----------------------
Ale tahleta věc jako kdyby přestala být důležitá. A ty děti rostou ve zmatku, co je klukovský, co je holkovský. Která holčička nechce taky si kopat fotbal s klukama? ------------------------- 13.50 -------------- Která nechce s nimi si hrát na vojáky nebo na indiány? To je v pořádku. To přece je součást našeho růstu. Ale v určitém věku se od sebe děti oddělí, kluci a holky. My máme vnoučat šest. --------------------------- 14.03----------------- Pořád spolu krásně spolupracovali a najednou kolem 8, 9 let, oni jsou jak schůdky, kluci si napsali na dveře: Pipinám vstup zakázán. --------------------- 14.13 ---------------------------- Hoky něco podobného hanlivého. A spolu vůbec nekamarádili. To je strašně důležitá fáze vývojová, kdy vlastně se identifikuji se svými vrstevníky, se svým genderem a v té další fázi, tak jak píše Darryl Bém, to je psycholog americký, tak píše že vlastně a popisuje teorii, že to cizorodé, to to exotické vytváří vzrušení a toto zrušení se později erotizuje. ------------------ 14.41 -------------------- Takže že vlastně i ta heterosexualita, aby vznikla, tak potřebuje dvě odlišné subkultury, mužskou a ženskou. A jestliže my teďka se snažíme je zlikvidovat jako něco, co není. Že to je nějaký výmysl jenom, tak se vlastně dopouštíme toho že dětem vytváříme zmatené podmínky pro jejich zrání. ------------------ 15.00 ----------- Ony potom mají větší zmatek v tom, jestli jsou kluci nebo holky. A opravdu jich je hodně. Moderátorka: Minulý týden jsem si na podobné téma povídala s párovým psychologem panem Pavlem Ratajem. --------------------------15.16 --------------------------- A povídali jsme si o tom, že to že právě je sexualita, pornografie natolik dostupná a že se o věcech otevřeně mluví, může být také cestou k tomu, že lidé o své, třeba transsexualitě snáz mluví, dřív mluví. Že je to téma daleko jako častější. A že by to nemuselO být o tom, že jejich počet roste, ale že třeba se jím o tom snáze -------------------------- 15.39 --------------------------- Ale z toho, co říkáte Vy, to vypadá, že ten počet podle Vás je asi stále stejný? MUDr.: Pokud to je biologicky podmíněno, jak to řada kolegů dneska tvrdí, a my si myslíme že to je ve spolupráci biologie se sociálním prostředím - to zase je naše teorie, mé kolegyně Trapkové a moje, o rodině jako sociální děloze. Kde ukazujeme, že to vzniká v několika generacích, --------------------------- 16.01 kde se dělá zmatek v genderu, až nakonec některý z těch jedinců už nemůže dospět ve svém těle do dospělosti, takže potřebuje změnit to tělo. Tak ale Tento proces je poměrně složitý a je zřejmě v populaci stálý. -------------------- 16.16 ----------- Ale to, co se na to nabaluje navíc, tak to je módní vlna. Taky může být módní vlna těch, kteří si nejsou vůbec jistí. Testují to svoje svoje pohlaví, nebo to tu svoji příslušnost a dokonce se zabývají fantaziemi o svém pohlaví, o svoji příslušnosti - holky se někdy převlékají za kluky. Kluci se někdy převlékají za holky a představují si, jaký by to bylo. --------------------- 16.40 ----------------- Ale proč bychom měli tuhletu skupinu považovat za transgendery? My je potřebujeme odlišit od těch pravých, který, prosím, asi bez toho přeoperování nejde pro ně udělat pohodlí, nebo prostě nějakou stabilitu. A pro tuhletu další módní skupinu už je chyba je operovat. Tam se nesmí dopustit operatér takové chyby, že by do toho říznul. ----------- 17.02 ---------- Moderátorka: Pojďme na závěr jenom ještě krátce, jakou roli tedy tady v tomhletom, v té cestě ke transgenderu má právě sledování pornografie třeba v tom nízkém věku? --------------------- 17.13 --------------------- MUDr.: To Vám řeknu docela přesně. Dokud nebyly k dispozici žádné scénáře, jak se můžou chovat muž a žena, žena a žena, muž a muž, když se sexuálně chovají. A takové nebyly před masivním rozšířením pornografie k dispozici. ------------------ 17.28 ------------------ Takže když byla ve svém dospívání dívka přitahována k matce, což je velmi důležitá fáze vývojová. Nebo kluk přitahován k matce. To jsou vývojové fáze. Nebo dcera přitahována k otci a syn přitahován k otci, to jsou dvě vývojové fáze. Tak on neměl k tomu příslušnou žhavou fantazii, nebo obraz, jak by to mohlo vypadat, kdyby se sexuálně choval.------------------17.54 -------------------- Ale pokud se dneska ještě dřív než dospívá, dostane k obrazům, jak vypadá chování homosexuála například, tak najednou má potřebu, nebo pocit, že on je vlastně taky homosexuál, když je v této fázi vývojové a snaží se, nebo někdy napodobí docela snadno ten scénář, který už viděl. Možná že mu to ani nebude vyhovovat. ---------- 18.11 ---------------- On se chce opravdu mentálně potkat s tím svým kamarádem, nebo ta holka s tou svojí kamarádkou. Mají se hrozně rádi a určitě si sama pamatujete, že jste měla kamarádky, se kterýma jste se vodila za ruku. Se kterou jste se možná i líbala. To my kluci teda ne. My bychom samozřejmě spolu podnikali kde co, ale to vůbec není homosexuální ještě jako orientace. To je jenom fáze vývojová. -------------------------18.35 ------------------------ A do dospělosti máme ještě daleko. Ale jestliže my dřív máme obrazy, jak se chovají homosexuálové, než zkušenost, tak se nám může stát, že to ovlivní vývoj. Moderátorka: Říká pan doktor Vladislav Chvála z institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, který byl dnešním hostem (L: Je s chybou pár sekund, protože jsem odstřihl reklamy)
Zedad
Svěřujeme se do tvé Prozřetelnosti Bože. Prosíme tě za děti našeho národa, prosíme tě za děti celého světa.
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.