Clicks306

(32) JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD.

Daniel_111
Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.