Jazyk

Peklo

34 stránky
"Rozjímej často o pekle! ,,Ve všech svých skutcích pamatuj na poslední své věci a na věky nezhřešíš." (Sir. 7, 40.)
Napsat komentář
ceskoslo
"Většina dospělých katolíků půjde do pekla". (sv. Leonard/ Leonard z Port Maurizio, „The Little Number of Those Who Are Saved“) Více
ceskoslo
„To, co jsem viděla, nebudu moci nikdy zapomenout. Ocitla jsem se v temné, páchnoucí chodbě a byla jsem zavřena do jedné dutiny plné ohně a nemohla … Více

Nevýstižná velikost Matky Církve

16 stránky
Musíme konečně přestat se snahou všechno udělat co nejmenším a musíme se naučit zbožnému úžasu před velikostí Božího zjevení. A to platí zvláště pro Marii, ve které Bůh uskutečnil svůj největší … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Dnes publikovaný dekret připomíná genezi kultu P. Marie jako Matky církve. Křesťané brzy začali vnímat Marii jako svou Matku. Dosvědčují to slova sv.… Více

Měl Ježíš tělesné sourozence?

2 stránky
Pádné a přesvědčivé argumenty sv. Jeronýma jsou fakticky nevyvratitelné. Panenství Matky Boží je logicky i biblicky zdůvodněné. Katolická nauka stojí na solidních základech, obhajitelných i vědecky … Více
Napsat komentář
Peter(skala)
janevanj 30. máj Veľmi si vážim u Emmerychovej ako popísala život zbožných esénov a že rodina Panny Márie patrila k esénom, ako aj jej prababička … Více
Peter(skala)
janevanj včera A Pán povedal a je to dochované v Písme že Ho všetci apoštolovia zradia a utečú... Páči sa mi to to maš pravdu, tak ako … Více
1 58

O přesnosti myšlení

146 stránky
O duši, rozumu a svobodné vůli.
Napsat komentář
ceskoslo
Neboť Církev, která k tomu od Boha byla založena, musí nejen velmi bedlivě ostříhati neporušeného odkazu víry, nýbrž i ustavičně a s velikou pílí … Více
1 56

Manželství Panny Marie

52 stránky
Obraz manželství je výsostný: jím se začíná dějepis člověka na zemi a jím se končí, protože jím začíná věčný děj lásky mezi Bohem a člověkem v nebi.
Napsat komentář

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO Jana Zlatoústého

100 stránky
Schváleno Kongregací pro Východní církve Řím dne 15. 7. 2006 Více
Napsat komentář
miňocraft
Dnes som ju mohol sláviť spolu s bratmi grekokatolikmi v cirkevnoslovanský jazyku :)
1 44

Liturgie / P. Marian Schaller

276 stránky
Imprimi potest Pragae , ex Abbatia Emautina die 28. S e p t em b r i s 1933 † Ernestus Vykoukal, O. S. B. abbas Nihil obstat Can. Dr. Jos . Čihák c ensor Imprimatur Pragae , die 3. Novembr is 1933 … Více
Napsat komentář
ceskoslo
I poloha chrámů má svou mystickou odůvodněnost. Kostely bývají obyčejně stavěny tak, že tvář kněze u oltáře a věřících v lodi chrámové je obrácena k … Více

Katolická církev a církev Kristova

2 stránky
„CÍRKEV JE KATOLICKÁ, PROTOŽE JE V NÍ PŘÍTOMEN KRISTUS. „TAM, KDE JE KRISTUS JEŽÍŠ, TAM JE KATOLICKÁ CÍRKEV.“ V NÍ JE PLNOST KRISTOVA TĚLA SPOJENÉHO S JEHO HLAVOU, A TO ZAHRNUJE, ŽE OD NĚHO … Více
Napsat komentář
alica111
jedna z falošných brán ktorá nevedie do neba je brána advetistická

Sobota v Kristu

213 stránky
---
Napsat komentář
ceskoslo
Naposledy k údajné "jezuitské přísaze". Odpověď od pramene: Chvála Kristu, ta přísaha je naprostý výmysl a nesmysl. Nikdy nebyla a není. Problém je, … Více
+Joseph+
Libore, to musí být hodně dobrý přítel

Sobota, neděle

40 stránky
---
Napsat komentář
mike084
Hebr 8,13 Keď povedal "novú", vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. Více
nove-stvoreni
Díky, netušil sem, že k totmuto tematu existuje tak dobré vysvětlení v češtině. Řeší se zde mnohem víc, než sobota a neděle, řeší zásadní a propastný… Více

"Osobní vztah s Kristem"

Komentář ve fotografii...
Napsat komentář
Zedad
Bůh se člověku tak přiblížil, že se nám dává pod způsobou chleba a vína, abychom žili. Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za dar eucharistie. Více
Peter Maria
2 133

Socialismus a křesťanství

53 stránky
Jsou lidé, kteří se přidávaji k socialismu pro jeho protinaboženské zaměření, které může být už v tom, že socialismus naboženství bagatelisuje. Protináboženské zaujetí u některých lidí je silou, kter… Více
Napsat komentář

Ve jménu demokracie

96 stránky
Agenti Volné Myšlenky a židovského zednářství zasili símě nenávisti proti katolicismu i v našem kraji. Lidé,jichž mravní kvalifikace rovnala se často nule, dostali se na povrch a když viděli, že … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Na straně 61 dobové fotografie zničení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a dále bohatá obrazová dokumentace vandalismu demokratů.
+Joseph+
a vy jste jejich užitečný pohunek

Barabáš

02:17:36
Barabáš je zločinec. Místo něj lidé ukřižovali Krista. Jeho vnitřní utrpení ho vede až do gladiátorské arény, kde se snaží vybojovat si zpátky svobodu a ztracený klid.
Napsat komentář
+Joseph+
za tři týdny aktuální
miňocraft
Mám rád tento film.👍
Napsat komentář
Libor Halik
Upřesňuji, že na 1. místě muži NESMÍ být ani jeho manželka, ale Bůh a Pán Ježíš Kristus, který pravil: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, … Více
ceskoslo
Kontrola zobrazování komentářů :-)