chrystusowiec
chrystusowiec
1628
OBRAZ DZIEWICY MARYI BRZEMIENNEJ Z GUADELUPY NIE JEST LUDZKIM! Guadalupy Objawienia Maryjne są odpowiedzią z Nieba na powstałą herezję Lutra kontra Katolicyzmowi! Do dzisiaj największym problemem …More
OBRAZ DZIEWICY MARYI BRZEMIENNEJ Z GUADELUPY NIE JEST LUDZKIM!
Guadalupy Objawienia Maryjne są odpowiedzią z Nieba na powstałą herezję Lutra kontra Katolicyzmowi! Do dzisiaj największym problemem Kościoła Chrystusowego jest herezja Protestantyzmu. Zaledwie kilkanaście lat, kiedy Luter i pozostali pseudo-reformatorzy Kościoła Rzymsko-Katolickiego oderwali dużą połać ludów od Mistycznego Ciała Chrystusowego, Matka Najświętsza w Meksyku poprzez swoje Objawienia, pocieszyła Kościół Chrystusowy, przyłączając miliony nowych członków tego Ciała do Jedności Wiary, Nadziei i Miłości proprzez nawrócenie Indiańskich Plemion Ameryki Srodkowej w Gwadalupe, w Meksyku. Ponad 10 milionów nowych katolików! free.fr/Mission/protestantyzm.mp4 Krzysztof Kolumb, który za cudowne uratowanie go podziękował Matce Bożej z Loreto, czego świadectwo na piśmie i kopia jego statku w zmniejszonych wymiarach tam się znajduje. Tak więc pocieszenie Matki Bożej dla Kościoła jest jasno ukazane! W Loreto jest Kaplica polska …More
55:50
chrystusowiec
Matka Najświętsza w Meksyku poprzez swoje Objawienia, pocieszyła Kościół Chrystusowy, przyłączając miliony nowych członków tego Ciała do Jedności …More
Matka Najświętsza w Meksyku poprzez swoje Objawienia, pocieszyła Kościół Chrystusowy, przyłączając miliony nowych członków tego Ciała do Jedności Wiary, Nadziei i Miłości proprzez nawrócenie Indiańskich Plemion Ameryki Srodkowej w Gwadalupe, w Meksyku. Ponad 10 milionów nowychkatolików! free.fr/Mission/protestantyzm.mp4
Krzysztof Kolumb, który za cudowne uratowanie go podziękował Matce Bożej z Loreto, czego świadectwo na piśmie i kopia jego statku w zmniejszonych wymiarach tam się znajduje. Tak więc pocieszenie Matki Bożej dla Kościoła jest jasno ukazane! W Loreto jest Kaplica polska, gdzie Maryja jest ukazana jako Królowa Polski z Małym Jezusem a obok Nich święty Kazimierz i Król Jan III Sobieski i inni.
Akurat wczoraj o tym wysłuchałem i polecam > LORETO - DOMEK MARYI –
chrystusowiec
1805
JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWAŁ DROGI EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA! TAKA BYŁA JEGO MISJA, gdy już w łonie swej Matki, Elżbiety, został obdarzony Duchem Swiętym i JEGO DARAMI od łaski uświęcającej a następnie …More
JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWAŁ DROGI EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA! TAKA BYŁA JEGO MISJA, gdy już w łonie swej Matki, Elżbiety, został obdarzony Duchem Swiętym i JEGO DARAMI od łaski uświęcającej a następnie, gdy dorastał - uczynkowej - w Woli Bożej wspomagany. Uprzedzająca łaska Niepokolaną uczyniła wolną od grzechu pierworodnego. Uprzedzająca łaska Zbawiciela Jana uwolniła od grzechu pierworodnego, gdy jeszcze się nie narodził. Tylko pozdrowienie Maryi Dziewicy zabrzmiało w uszach Elżbiety, a Dziecko zostało dotknięte i uświęcone łaską DZIECKA MARYI z miejsca JEJ Łona działającego!
W WOLI BOZEJ, która DZIAŁA AKTEM WIECZNYM dzieją się TAJEMNICE ponad czasowe. Wczoraj i dziś i na wieki, TEN SAM JEST JEZUS CHRYSTUS PAN i Bóg, wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Swiętym, JEDYNY, ODWIECZNY! EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy chce pomóc w ewangelizacji to niech prześle swoją ofiarę na PKO Bank …More
01:12:59
chrystusowiec
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy …More
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy chce pomóc w ewangelizacji to niech prześle swoją ofiarę na PKO Bank Polski Kazimierz KUCZAJ 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Bóg zapłać za Darowiznę! Ks. Kuczaj SChr STRONA GŁOWNA free.fr Księga Niebios w ponad 120 językach! Rozsyłajcie, gdzie się da ku Chwale Boga! free.fr/Catholique/BLOGS.html Ewangelizacja międzynarodowa i nauczanie prawdziwej Wiary Katolickiej przez Internet free.fr/index.htm ! Bierz udział w Ewangelizacji podając innym informacje stąd!
chrystusowiec
1994
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)Jezus lituje się nad znękanymi Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o …More
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)Jezus lituje się nad znękanymi
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». Oto słowo Pańskie.
Komentarz
Dzisiejsza Ewangelia …More
01:20:27
chrystusowiec
Po Niepokalanym Poczęciu Dziewicy Maryi, JEJ RODZICE a DZIADKOWIE Pana Jezusa Chrystusa wzywają DZISIEJSZYCH DZIADKOW katolickich do ICH MISJI w RODZINACH …More
Po Niepokalanym Poczęciu Dziewicy Maryi, JEJ RODZICE a DZIADKOWIE Pana Jezusa Chrystusa wzywają DZISIEJSZYCH DZIADKOW katolickich do ICH MISJI w RODZINACH, ze względu na ich Wnuków i Wnuczki! NIE MA LEPSZYCH na świecie MISJONARZY jako TE BABCIE I DZIADKOWIE, niech o TYM pomyślą! Duch Swięty działa najbardziej poprzez NICH w tym CZASIE ADWENTOWYM! NIECH RODZINY NIE ZAPOMINAJA O TYM! Chociażby opowiadając im, jak to było w czasach ICH własnego dzieciństwa i młodości. Fakty i historie prawdziwe Duch Swięty ubiera w Łaski Swoje i Dary zaskakując dobrem piękna, które od Niepokalanej Maryi Dziewicy rozpoczęło na nowo torować sobie drogi i ścieżki wśród całej Ludzkości!
chrystusowiec
31.4K
NIEPOKALANA, bez grzechu pierworodnego poczęta, MARYJA DZIEWICA I MATKA BOGA-CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA, BYŁA PO NIM PIERWSZA W MYSLI BOGA W TROJCY SWIETEJ JEDYNEGO, BOGA OJCA I SYNA I DUCHA SWIETEGO …More
NIEPOKALANA, bez grzechu pierworodnego poczęta, MARYJA DZIEWICA I MATKA BOGA-CZŁOWIEKA, JEZUSA CHRYSTUSA, BYŁA PO NIM PIERWSZA W MYSLI BOGA W TROJCY SWIETEJ JEDYNEGO, BOGA OJCA I SYNA I DUCHA SWIETEGO! SYN CZŁOWIECZY NIE BEDAC OSOBA LUDZKA LECZ BOSKA, A BEDAC PRAWDZIWYM CZŁOWIEKIEM, SWOJE CZŁOWIECZENSTWO ZWIAZAŁ Z NIA W TAKI SPOSOB, ZE UNIA HIPOSTATYCZNA DWOCH NATUR, CZYLI BOSKIEJ I LUDZKIEJ W SYNU BOZYM, UZALEZNIŁA ICH OBOJE CAŁKOWICIE! PO TAJEMNICY TROJCY SWIETEJ, TAJEMNICA WCIELENIA SŁOWA BOZEGO JEST PIERWSZA I NAJWIEKSZA. NA TRZECIM MIEJSCU JEST EUCHARYSTIA! KOLEJNE MIEJCE WSROD TAJEMNIC BOZYCH JEST DLA JEGO MISTYCZNEGO CIAŁA, KTOREGO ON, JEZUS CHRYSTUS, JEST GŁOWA, A MARYJA MATKA! Maria Valtorta - Ewangelia, jaka została mi objawiona (Księga I.8) (free.fr)
49:19
chrystusowiec
@Marcin Piotrek Tryczyński Ledwoś tu przybył a nawet pochwalić Pana Boga nie umiesz przed księdzem? I tak zdrobniale piszesz, jakbyś był tym moim …More
@Marcin Piotrek Tryczyński Ledwoś tu przybył a nawet pochwalić Pana Boga nie umiesz przed księdzem? I tak zdrobniale piszesz, jakbyś był tym moim dziadkiem?
Marcin Piotrek Tryczyński
Kaziu, żeby ewangelizować, to trza wpierw ewangelie znać! No, chyba że ty swoją własną głosisz. Strzeż się też tej od dziadków w bieli. Nie ma za co.
One more comment
chrystusowiec
1467
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 7,21.24-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca …More
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 7,21.24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”
Trzeci z film z Homiliami głoszonymi w czasie posługi duszpasterskiej wśród Polonii zagranicznej w Bordeaux we Francji w latach 2010-2015. Po tylu latach stwierdzam, że choć dopiero od dwóch lat poznałem Księgę Niebios o Woli Bożej, odczytywałem Słowo Boże z kolejnych Niedziel …More
01:11:51
chrystusowiec
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy …More
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy chce pomóc w ewangelizacji to niech prześle swoją ofiarę na PKO Bank Polski Kazimierz KUCZAJ 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Bóg zapłać za Darowiznę! Ks. Kuczaj SChr STRONA GŁOWNA free.fr Księga Niebios w ponad 120 językach! Rozsyłajcie, gdzie się da ku Chwale Boga! free.fr/Catholique/BLOGS.html Ewangelizacja międzynarodowa i nauczanie prawdziwej Wiary Katolickiej przez Internet free.fr/index.htm !
chrystusowiec
21.2K
Męka Pańska Piccarreta przeżywa z Jezusem Chrystusem Jego Mękę i śmierć na Krzyżu, aby Zbawić ludzkie stworzenia jak to w drugiej części poprzedniego filmu odkryliście, zaczęła się na granicy JEGO …More
Męka Pańska Piccarreta przeżywa z Jezusem Chrystusem Jego Mękę i śmierć na Krzyżu, aby Zbawić ludzkie stworzenia jak to w drugiej części poprzedniego filmu odkryliście, zaczęła się na granicy JEGO poczęcia i UNII HIPOSTATYCZNEJ JEGO CZŁOWIECZENSTWA podczas dziewięciu miesięcy w ŁONIE NIEPOKALANEJ DZIEWICY, MARYI! To nie było znane wcześniej. Miłość Boska Wcielonego Słowa sprawia że Dziecię tam przeżywa dziewięć rodzajów bolesnych konfrontacji z rzeczywistością swego Człowieczeństwa wobes swego Bóstwa, czego rozum ludzki i anielski nie są zdolne ani sobie wyobrazić, ani tego pojąć, ale powinni to wiedzieć, ile BOGA-CZŁOWIEKA kosztowało ZBAWIENIE LUDZKICH STWORZEN na Ziemi! My ludzie przychodzimy przez łono naszych matek o wiele bardziej naturalnie -i choć nieraz niektóre istoty mają problemy tam i wtedy - to jednak DLA Osoby Boskiej Jezusa w Łonie JEGO Matki Najświętszej, czemu Ona była nic winna, BYŁA TO NIEZWYKLE TRUDNA PRZEPRAWA przez Mękę przed JEGO Bożym Narodzeniem. Dwadzieścia …More
01:01:28
chrystusowiec
JEDYNIE WOLA BOSKA JEST W STANIE DOKONAC POJEDNANIA W SOBIE WSZYSTKIE STWORZENIA LUDZKIE "JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI" free.fr/Catholique/BLOGS.html
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
21.1K
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 2, 1-5)Pokój królestwa Bożego Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie …More
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 2, 1-5)Pokój królestwa Bożego
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! Oto słowo Boże.
Dzięki Księdze Niebios wierzę, że tak będzie! BEZ TEGO UZUPEŁNIENIA BOZEGO, jak wielu Katolików, trudno uwierzyć!
Troska o Zbawienie nasze i zbawienie innych ludzi jest naszym zadaniem ! 1. Piccarreta1 2. Piccarreta2 3. …More
59:05
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Pierwsza część filmu z Dzieła Mistycznego Marii Valtorty, Spotkania Polonijne - Polska Misja Katolicka w Bordeaux (free.fr) - a druga z Księgi Niebios …More
Pierwsza część filmu z Dzieła Mistycznego Marii Valtorty, Spotkania Polonijne - Polska Misja Katolicka w Bordeaux (free.fr) - a druga z Księgi Niebios Luizy Piccarrety Troska o Zbawienie nasze i zbawienie innych ludzi jest naszym zadaniem ! 1. Piccarreta1 2. Piccarreta2 3. Piccarreta3 4. Piccarreta4 4+ Piccarreta4+ 5. Piccarreta5 6. Piccarreta6 7. Piccarreta7 8. Piccarreta8 9. Piccarreta9 10. Piccarreta10 11. Piccarreta11 12. Piccarreta12 12+ Piccarreta12+ 13. Piccarreta13 14. Piccarreta14 15. Piccarreta15 16. Piccarreta16 17. Piccarreta17 18. Piccarreta18 19. Piccarreta19 20. Piccarreta20 20+ Piccarreta20+ 21. Piccarreta21 22. Piccarreta22 23. Piccarreta23 24. Piccarreta24 24bis. Piccarreta24bis 25. Piccarreta25 26. Piccarreta26 27. Piccarreta27 28. Piccarreta28 29. Piccarreta29 30. Piccarreta30 31. Piccarreta31 32. Piccarreta32 33. Piccarreta33 34. Piccarreta34 35. Piccarreta35 35+Piccarreta35+ 36. Piccarreta36 36+Piccarreta36+ Męka Pańska More
chrystusowiec
21.5K
NOWY ROK bieży "w jasełkch leży, a kto Kto?" Znamy tę Kolędową Pieśń, ale jej treść jest ułożona na czas po Bożym Narodzeniu, a nie na Adwent, który teraz dzisiaj w Pierwszą Niedzielę ADWENTU rozpoczynamy …More
NOWY ROK bieży "w jasełkch leży, a kto Kto?" Znamy tę Kolędową Pieśń, ale jej treść jest ułożona na czas po Bożym Narodzeniu, a nie na Adwent, który teraz dzisiaj w Pierwszą Niedzielę ADWENTU rozpoczynamy. TAK TO MY KATOLICY pozwoliliśmy na zeświedczenie świętowania NASZEGO NOWEGO ROKU WEDŁUG WOLI BOZEJ na pogańskie świętowanie KALENDARZOWE i dziwimy się, że jest tak jak jest, że jest CORAZ GORZEJ, nasza mentalność staje się bardziej świecka niż CHCE WOLA BOSKA, ABY BYŁA RELIGIJNA! Sto lat temu przez 40 lat na ten TEMAT, CO CHCE WOLA BOZA OD NAS, PAN JEZUS NAUKI DŁUGIE prawił dla Kościoła SWEGO, przez mistyczną posługę wybranej do tego DZIEWICY, LUIZY PICCARRETY, ale do dziś, jakże bardzo mało TA KSIEGA O WOLI BOZEJ jest znana! Trzydzieści sześć Tomów Księgi Niebios nawet Księżom nie jest śpieszno czytać, czy słuchać. WOLA BOSKA mnie wyznaczyła do TEGO, aby mogła wreszcie dać się LUDZKIM STWORZENIOM poznać i być KOCHANA! Troska o Zbawienie nasze i zbawienie innych ludzi jest naszym …More
01:03:23
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
NOWY ROK BIEZY, a więc Młodzieży POLECAM szczególnie i starszym! NOWY ROK BIEZY DROGA MŁODZEZY, W BOZYM KOSCIELE 4 NIEDZELE ADWENTU. OD MAMY, TATY, …More
NOWY ROK BIEZY, a więc Młodzieży POLECAM szczególnie i starszym! NOWY ROK BIEZY DROGA MŁODZEZY, W BOZYM KOSCIELE 4 NIEDZELE ADWENTU. OD MAMY, TATY, POZNAJ RORATY, RAZEM Z MARYJA, MATKA JEZUSA, ROK ZACZYNAMY Z Miłością Wielką!
1. Piccarreta1 2. Piccarreta2 3. Piccarreta3 4. Piccarreta4 4+ Piccarreta4+
5. Piccarreta5 6. Piccarreta6 7. Piccarreta7 8. Piccarreta8 9. Piccarreta9
0. Piccarreta10 11. Piccarreta11 12. Piccarreta12 12+ Piccarreta12+
13. Piccarreta13 14. Piccarreta14 15. Piccarreta15 16. Piccarreta16
17. Piccarreta17 18. Piccarreta18 19. Piccarreta19 20. Piccarreta20
20+ Piccarreta20+ 21. Piccarreta21 22. Piccarreta22 23. Piccarreta23
24. Piccarreta24 24bis. Piccarreta24bis 25. Piccarreta25 26. Piccarreta26 27. Piccarreta27 28. Piccarreta28 29. Piccarreta29 30. Piccarreta30 31. Piccarreta31 32. Piccarreta32 33. Piccarreta33 34. Piccarreta34 35. Piccarreta35 35+Piccarreta35+ 36. Piccarreta36 36+Piccarreta36+
chrystusowiec
31.5K
HISTORIA ODNALEZIENIA ARKI PRZYMIERZA STAREGO TESTAMENTU JEST INNYM RODZAJEM PRZYPOWIESCI, którą postanowiłem dzisiaj w ostatni dzień ROKU LITURGICZNEGO 2023 związać z Księgą NIEBIOS O WOLI BOZEJ! …More
HISTORIA ODNALEZIENIA ARKI PRZYMIERZA STAREGO TESTAMENTU JEST INNYM RODZAJEM PRZYPOWIESCI, którą postanowiłem dzisiaj w ostatni dzień ROKU LITURGICZNEGO 2023 związać z Księgą NIEBIOS O WOLI BOZEJ! Gdy MESJASZ przyszedł na świat Naród żydowski nie miał szczęścia, aby ARKA PRZYMIERZA została wtedy odnaleziona. W świątyni JEROZOLIMY, w miejscu święte świętych położono jedynie poświęcony kamień na pamiątkę. KSIEGA NIEBIOS została dana Kościołowi, ale aż do niedawna była również schowana. ALE OTO I ARKA PRZYMIERZA I KSIEGA NIEBIOS się ODNALAZŁY! Więc możemy się spodziewać WIELKICH RZECZY PO OBYDWOCH STRONACH. Kościół Rzymsko-Katolicki ogłosi PRAWDE O WOLI BOZEJ a Zydzi się nawrócą! CAŁY SWIAT SIE ZADZIWI TYMI DWOMA ODKRYCIAMI I LUDZIE UJRZA COS, o czym im nigdy nie opowiadano. Jedni i drudzy opłakiwać będą swoje grzechy. TAKIE JEST PRZESŁANIE TEJ PRZYPOWIESCI NA KOLEJNY ROK 2024! Troska o Zbawienie nasze i zbawienie innych ludzi jest naszym zadaniem ! Księga Niebios jest uzupełnieniem BIBLII! …More
43:16
chrystusowiec
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy …More
EWANGELIZACJA JEST NASZYM WSPOLNYM ZADANIEM! Korzystasz z niej również po to, aby innych informować o tym, co tu odkryłeś! Jeśli ktoś ze słuchaczy chce pomóc w ewangelizacji to niech prześle swoją ofiarę na PKO Bank Polski Kazimierz KUCZAJ 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Bóg zapłać za Darowiznę! Ks. Kuczaj SChr STRONA GŁOWNA free.fr Księga Niebios w ponad 120 językach! Rozsyłajcie, gdzie się da ku Chwale Boga! free.fr/Catholique/BLOGS.html Ewangelizacja międzynarodowa i nauczanie prawdziwej Wiary Katolickiej przez Internet free.fr/index.htm !
One more comment
chrystusowiec
11980
Pasja JEZUSA CHRYSTUSA Cierpienia zadawane przez Boską Miłość na granicy UNII HIPOSTATYCZNEJ OSOBY! W JEZUSIE CHRYSTUSIE JEST TYLKO JEDNA OSOBA BOSKA SYNA BOGA OJCA, która JEST WRAZ Z OJCEM I DUCHEM …More
Pasja JEZUSA CHRYSTUSA Cierpienia zadawane przez Boską Miłość na granicy UNII HIPOSTATYCZNEJ OSOBY! W JEZUSIE CHRYSTUSIE JEST TYLKO JEDNA OSOBA BOSKA SYNA BOGA OJCA, która JEST WRAZ Z OJCEM I DUCHEM SWIETYM JEDYNYM, JEDNYM BOGIEM. Przez unię tej Osoby Jednorodzonego Syna Bożego z Naturą Ludzką, JEGO CZŁOWIECZENSTWO posiadające wolną ludzką wolę, przez Boską JEGO Miłość, dobrowolnie SKŁADA MAJESTATOWI BOSKIEMU Ofiarę z SIEBIE SAMEGO, aby skazani na potępienie i odrzucenie przez BOGA ludzie mogli powrócić na drogę ZBAWIENIA, biorąc przez wiarę, nadzieję i miłość, udział w TEJ JEGO OFIERZE NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA. STAŁO SIE TO MOZLIWE PRZEZ SAKRAMENT EUCHARYSTII! TUTAJ JEZUS ZE SPRAWIEDLIWOSCI PRZEZYWAŁ MISTYCZNE AGONIE I SMIERCI TYSIACE TYSIECY RAZY I WOLA BOZA PRZYWRACAŁA GO DO ZYCIA! TO WSZYSTKO BYŁO DOTAD UKRYTE PRZED POZNANIEM KSIEGI NIEBIOS! 1. Piccarreta1 2. Piccarreta2 3.Piccarreta3 4.Piccarreta4 4+Piccarreta4+ 5. Piccarreta5 6. Piccarreta6 7.Piccarreta7 8.Piccarreta8 9.…More
03:22:44
chrystusowiec
Kolejne jeszcze Dwie Części na Youtube 2. Pasja JEZUSA CHRYSTUSA Cierpienia zadawane przez WSZYSTKIE LUDZKIE GRZECHY na granicy CIAŁA I DUSZY! 3. …More
Kolejne jeszcze Dwie Części na Youtube 2. Pasja JEZUSA CHRYSTUSA Cierpienia zadawane przez WSZYSTKIE LUDZKIE GRZECHY na granicy CIAŁA I DUSZY! 3. Pasja JEZUSA CHRYSTUSA Cierpienia zadawane przez proces i WYROK ZYDOWSKO-RZYMSKI przez UKRZYZOWANIE! Księga Niebios - YouTube Jeśli ktoś ze słuchaczy chce pomóc w ewangelizacji to niech prześle swoją ofiarę na PKO Bank Polski Kazimierz KUCZAJ 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Bóg zapłać za Darowiznę! Ks. Kuczaj SChr
...........................................................................................................................................................................................................................................................
1. Piccarreta1 2. Piccarreta2 3.Piccarreta3 4.Piccarreta4 4+Piccarreta4+ 5. Piccarreta5 6. Piccarreta6 7.Piccarreta7 8.Piccarreta8
9.Piccarreta9 10. Piccarreta10 11. Piccarreta11 12.Piccarreta12+ 12+Piccarreta12+ 13. Piccarreta13 14. Piccarreta14
15.Piccarreta15 16. Piccarreta16More
Piotr Ptasiński shares this
chrystusowiec
11.2K
Dziś święto ANDRZEJA APOSTOŁA, który - gdy poznał Jezusa podczas JEGO CHRZTU W JORDANIE - natychmiast przekazał INFORMACJE O NIM, swemu BRATU SZYMONOWI, więcej> PRZYPROWADZIŁ GO DO JEZUSA. JEZUS zaś …More
Dziś święto ANDRZEJA APOSTOŁA, który - gdy poznał Jezusa podczas JEGO CHRZTU W JORDANIE - natychmiast przekazał INFORMACJE O NIM, swemu BRATU SZYMONOWI, więcej> PRZYPROWADZIŁ GO DO JEZUSA. JEZUS zaś, spojrzawszy na niego, rzekł MU: Ty będziesz się nazywał PIOTR! A niedługo potem nad JEZIOREM ich powołał do GRONA APOSTOLSKIEGO DWUNASTU! MOJEMU BRATU I WSZYSTKIM SOLENIZANTOM BUKIETY ŁASK!
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 4,18-22)Powołanie Apostołów
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Oto słowo Pańskie …More
01:59:24
chrystusowiec
Film kończy się ostatnim spotkaniem w Rzymie Pierwszego Papieża Piotra z Apostołem Narodów Pawłem w więzieniu, gdzie oczekuje on na śmierć męczeńską …More
Film kończy się ostatnim spotkaniem w Rzymie Pierwszego Papieża Piotra z Apostołem Narodów Pawłem w więzieniu, gdzie oczekuje on na śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem. Słowa Piotra "Nauczyłem się czytać" są wyznaniem łaski jaką otrzymał Paweł dla Kościoła i Jego Centrum w Rzymie. Listy Pawła Apostoła, a zachowało się ich aż 17 stanowią "Perłę Ewangelizacji Kościoła wzsytkich Narodów i Czasów". Teraz "Perłą daną Kościołowi na Czasy Ostateczne" jest Księga Niebios. Trzeba teraz, aby sam Papież powtórzył te same słowa ostatnie z tego Filmu umieszczonego w dzień swięta Jego Brata Andrzeja Apostoła: "Nauczyłem się czytać", nauczyłem się tego Obszernego Komentarza Chrystusowego do Jego Modlitwy OJCZE NASZ! Potwierdzam, że jest Wolą Bożą, aby Wola Boża została poznana, przyjęta i umiłowana w całym Kościele Rzymsko-Katolickim, aby świat uwierzył, że Jezus Chrystus jest JEDYNYM ZBAWICIELEM LUDZKICH STWORZEN i GŁOWA SWOJEGO KOSCIOŁA, który JEST JEGO MISTYCZNYM CIAŁEM TERAZ I NA WIEKI! free.fr …More
chrystusowiec
2162.7K
KONKRETNY PRZYKŁAD JAK PRAWDA NIE POTRZEBUJE INNEJ PROMOCJI JAK TYLKO OBIEKTYWNE PRZEDSTAWIENIE FAKTOW I ICH OPIS PROSTY POPRZEZ DIALOG OSOBY, KTORA PYTA I OSOBY, KTORA MOWI ODPOWIADAJAC JAK JEST! TAK …More
KONKRETNY PRZYKŁAD JAK PRAWDA NIE POTRZEBUJE INNEJ PROMOCJI JAK TYLKO OBIEKTYWNE PRZEDSTAWIENIE FAKTOW I ICH OPIS PROSTY POPRZEZ DIALOG OSOBY, KTORA PYTA I OSOBY, KTORA MOWI ODPOWIADAJAC JAK JEST! TAK POWSTAŁA KSIEGA NIEBIOS MIEDZY JEZUSEM I LUIZA PICCARRETA ICH DIALOG TRWAŁ NIEPRZERWANIE PRZEZ 40 LAT CISZY I SŁOWA, SŁOWA I CISZY. 36 TOMOWA KSIEGA O WOLI BOZEJ JEST TERAZ DOSTEPNA DLA WAS Księga Niebios free.fr/Orange/polski.html TAJEMNICE SWIATŁA DOTYCZA SŁONCA SPRAWIEDLIWOSCI, …
18:01
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
16 more comments
chrystusowiec
2520
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 21, 5-11)Zapowiedź zburzenia świątyni Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - J 2 (deon.pl) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że …More
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 21, 5-11)Zapowiedź zburzenia świątyni Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - J 2 (deon.pl) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie». Oto słowo Pańskie. SWIATYNIA BOGA TO …More
02:02:02
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Gdy Chrystusowcy w Puszczykowie przeżywają Doroczne Rekolekcje, prośmy z nimi o nowe powołania kapłańskie i zakonne dla Ojczyzny i dla Emigrantów …More
Gdy Chrystusowcy w Puszczykowie przeżywają Doroczne Rekolekcje, prośmy z nimi o nowe powołania kapłańskie i zakonne dla Ojczyzny i dla Emigrantów rozproszonych na świecie w sześciu Prowincjach! TAJEMNICE SWIATŁA DOTYCZA SŁONCA SPRAWIEDLIWOSCI, JAKIM JEST NASZ PAN BOG-CZŁOWIEK JEZUS CHRYSTUS!… – Gloria.tv
chrystusowiec
32.1K
To świadectwo Świadectwo dra Tadeusza Wasilewskiego, droga do etycznego leczenia niepłodności – złączyłem z fragmentem Tomu 17 Księgi Niebios. Nie ma przypadków, ale nieustanne wołanie Pana Boga do …More
To świadectwo Świadectwo dra Tadeusza Wasilewskiego, droga do etycznego leczenia niepłodności – złączyłem z fragmentem Tomu 17 Księgi Niebios. Nie ma przypadków, ale nieustanne wołanie Pana Boga do całej ludzkości, aby, dla swego szczęścia doczesnego i wiecznego, poznała i przyjęła Wolę Bożą! NIECH TO WIE KAZDY CZŁOWIEK NA ZIEMI! Wola Boża do której prowadzi JEDYNA DROGA, czyli Pan Jezus Chrystus w Swoim Ciele Mistycznym, czyli Kościele Katolickiem, jest JEDYNA KRAINA szczęścia! INNEJ NIE MA NIGDZIE! free.fr/Catholique/BLOGS.html
01:09:13
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
O wolo Boga Wszechmocnego, Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością, Cokolwiek mi poda ręka Pana mego, Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością. Wola …More
O wolo Boga Wszechmocnego,
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością,
Cokolwiek mi poda ręka Pana mego,
Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością.
Wola Twa święta, - to moje odpocznienie,
W niej zawiera się ma świętość cała,
I całe moje wieczne zbawienie,
Bo pełnić wolę Boga, to największa chwała. Wola Boża, to są Jego różne życzenia, Dusza moja pełni je bez zastrzeżeń, Bo takie są Jego Boskie pragnienia, W momentach gdy Bóg udziela swych zwierzeń. Czyń ze mną, co Ci się podoba - Panie, Nie stawiam Ci żadnych przeszkód, ani zastrzeżeń, Boś Ty mi rozkosz cała i mej duszy kochanie, I przed Tobą nawzajem wylewam strumień swych zwierzeń. (Dzienniczek, nr 1004)
One more comment
chrystusowiec
22.1K
TAJEMNICE SWIATŁA DOTYCZA SŁONCA SPRAWIEDLIWOSCI, JAKIM JEST NASZ PAN BOG-CZŁOWIEK JEZUS CHRYSTUS! NAJWAZNIEJSZA OD STRONY BOGA JEST EUCHARYSTIA, OD STRONY CZŁOWIEKA JEGO CHRZEST! TRZY PALCE SRODKOWE …More
TAJEMNICE SWIATŁA DOTYCZA SŁONCA SPRAWIEDLIWOSCI, JAKIM JEST NASZ PAN BOG-CZŁOWIEK JEZUS CHRYSTUS! NAJWAZNIEJSZA OD STRONY BOGA JEST EUCHARYSTIA, OD STRONY CZŁOWIEKA JEGO CHRZEST! TRZY PALCE SRODKOWE DŁONI LUDZKIEJ REKI OZNACZAJA MARYJE, KOSCIOŁ I KROLA! Czysta prawda o świętym Józefie, Najświętszej Maryi Niepokalanej, o grzechu pierworodnym i o Kościele! - free.fr/Orange/polski.html Maria Valtorta - Ewangelia, jaka została mi objawiona, teksty o Maryi - Matce Chrystusa i ludzi (free.fr) MARYJA NIGDZIE NIE DAJE SIE TAK POZNAC JAK W TYM DZIELE!
01:51:41
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Królowa stoi po Twojej Prawicy, Jezu Chryste nasz Królu, Boże-Człowieczy! Kościół Twoj, jest Twoim Dziełem-Ciałem, jako zaczątek Twojego Królestwa …More
Królowa stoi po Twojej Prawicy, Jezu Chryste nasz Królu, Boże-Człowieczy! Kościół Twoj, jest Twoim Dziełem-Ciałem, jako zaczątek Twojego Królestwa WOLI BOZEJ jako w Niebie tak i na Ziemi. W tym Królestwie PIERWSZA jest TWOJA BOSKA MATKA a następnie Twoja Córka Bożej Woli, Luiza Piccarreta. Potem zaś Maria Valtorta z Twoim Objawieniem uzupełniającym życie Twojego Człowieczeństwa na Ziemi! Maria Valtorta - Ewangelia, jaka została mi objawiona, teksty o Maryi - Matce Chrystusa i ludzi (free.fr) Luiza Piccarreta żyła jeszcze 4 lata, kiedy właśnie powstawało to Dzieło Ewangelii danej Marii Valtorcie 1943-1947. Księga Niebios o Woli Bożej i Zycie JEZUSA według Marii Valtorty to Wielkie Dary dla Apostolstwa naszego Czasu!
chrystusowiec
2469
Pisząc o Apostołach Czasów Ostatecznych, Ludwik-Maria Grignon de Montfort nie miał wiedzy o WOLI Bożej jaką objawił Pan Jezus przez Luizę Piccarreta 300 lat później. JEDNAK O MATCE NAJSWIETSZEJ pisał …More
Pisząc o Apostołach Czasów Ostatecznych, Ludwik-Maria Grignon de Montfort nie miał wiedzy o WOLI Bożej jaką objawił Pan Jezus przez Luizę Piccarreta 300 lat później. JEDNAK O MATCE NAJSWIETSZEJ pisał tak, że Ci Apostołowie będą JEJ NIEWOLNIKAMI w JEJ FIAT. Oddanie Maryi "Cały Twój", i przez Jej Serce do Serca Pana Jezusa, w swoim Dziele podkreślał te idee. PIERWSZA OSOBA LUDZKA W HISTORII, która przeżyła DOSKONALE W WOLI BOZEJ to właśnie Maryja, zaś kolejną po NIEJ jest LUIZA PICCARRETA, tak mówi do niej Pan Jezus w Księdze Niebios, którą jej podyktował. Znaczy to, że dla Apostołów Czasów Ostatecznych życie w Woli Bożej jest KONIECZNE! TOTUS TUUS dla JEZUSA PRZEZ MARYJE! Tak mówi niewolnik dobrowolny WOLI BOZEJ mężyczyzna i niewiasta Ci, którzy żyją w Woli Bożej razem z Maryją są Apostołami Czasów Ostatecznych!
15:39
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
12910
Męka Pana Jezusa Chrystusa/Piccarreta NA WIELKIE SZCZESCIE DLA NAS LUDZI! Męka Pana Jezusa Chrystusa w SWOJEJ WIDZIALNEJ I SŁYSZALNEJ POSTACI jest OBJAWIENIEM WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA WOLI BOZEJ względem …More
Męka Pana Jezusa Chrystusa/Piccarreta NA WIELKIE SZCZESCIE DLA NAS LUDZI! Męka Pana Jezusa Chrystusa w SWOJEJ WIDZIALNEJ I SŁYSZALNEJ POSTACI jest OBJAWIENIEM WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA WOLI BOZEJ względem ludzkich stworzeń TAK, aby PROJEKT BOGA względem nas, WIELKICH głupich niewdzięczników nie skończył się OSTATECZNIE UNICESTWIENIEM wszystkich! Gdzie niebo i ziemia są razem. index.htm Dla poznania Wielkiej Tajemnicy Wiary. Ofiara Eucharystyczna czyli istota Mszy świętej Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część pierwsza Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część druga Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część trzecia Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część czwarta Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część piąta POWSZECHNE WEZWANIE DO SWIETOSCI. ks.Kazimierz Kuczaj SChr
32:44
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Byli w Polsce i są Kapłani jak się mówi "z powołania", wielkie dzięki! Panie Boże, za nich wszystkich, ale Ty wiesz, Panie Jezu, jak w naszych czasach …More
Byli w Polsce i są Kapłani jak się mówi "z powołania", wielkie dzięki! Panie Boże, za nich wszystkich, ale Ty wiesz, Panie Jezu, jak w naszych czasach "zamętu i wielkiego kuszenia" Polska Twoja Chrystusowa i Maryjna takich właśnie "szaleńców Bożych" potrzebuje. Ludzie! Módlcie się o nowe i święte powołania! Nie krytykujcie duchowieństwa, bo to jest od diabła! Przecież na wojnie nieprzyjaciel nie pojedyncze osoby chce "ustrzelić", ale całą brygadę, dywizję, gromadę, a "gdyby tak "kapitana", "generała"? Więc zamiast dołączać do tych, którzy "dają się złapać łatwo" jak muchy na "lep pocukrzonego lepca", wydarzenia, repportażu, filmu o "niegrzecznych kapłanach, czy też i grzesznych", dołącz do grup osób, którzy się modlą o "charyzmatycznych" kapłanów, jak ten z tego filmu! ewangelie
One more comment
chrystusowiec
21.3K
Warto prześledzić w jaki sposób w swoich mistycznych relacjach słuchania i odpowiedania Pan Jezus postępował w życiu 82 lat Luizy Piccarreta free.fr/Orange/polski.html od 33 roku jej życia do 73 te …More
Warto prześledzić w jaki sposób w swoich mistycznych relacjach słuchania i odpowiedania Pan Jezus postępował w życiu 82 lat Luizy Piccarreta free.fr/Orange/polski.html od 33 roku jej życia do 73 te rozmowy były spisywane i powstało 36 tomowe Dzieło o Woli Bożej! To jest najistotnieszy nasz problem z Wolą Bożą i Woli Bożej z nami, który ostatecznie w życiu, lub w czyśćcu trzeba będzie koniecznie rozwiązać "polubownie" bo inaczej czeka człowieka po prostu piekielne rozstanie z Bogiem! Niech nas Bóg broni! Módlmy się Koronką, Różańcem za wszystkich bliźnich! ewangelie
free.fr/Catholique/mission/Luisa.html
45:16
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Nasz problem podstawowy to nasze ustosunkowanie się do Woli Bożej! Ona jest wieczna i powinna być uznana jako Królowa w Niebie i na Ziemi! Wolna wola …More
Nasz problem podstawowy to nasze ustosunkowanie się do Woli Bożej! Ona jest wieczna i powinna być uznana jako Królowa w Niebie i na Ziemi! Wolna wola ludzkich stworzeń nie będzie nigdy wolna poza Nią! Odrzucenie życia w Woli Bożej w życiu jest bardziej lub mniej świadome kroczenie drogą przez "męki czyśćcowe już na ziemi, aż po śmierci długi zostaną spłacone". Odrzucenie wszelkiej współpracy z Nią jest już prawie "piekłem na ziemi", a po życiu doczesnym "wieczne piekło jest już pewne". Módlmy się o ludzkie opamiętanie free.fr Jeśli na końcu tej audycji widzisz obrazy to kochaj też Pana Jezusa w tej ciszy! Miłość prawdziwa nie potrzebuje zawsze słów!
chrystusowiec
81K
Dziewica CECYLIA męczennica śpiewa chwałę i Wolę Bożą! Dziewica LUIZA, przez 82 lata życia w Męczeństwie WOLI Bożej, toruje drogę kolejnym synom i córkom TEJ WOLI, od której przychodzi JEZUS JAKO …More
Dziewica CECYLIA męczennica śpiewa chwałę i Wolę Bożą! Dziewica LUIZA, przez 82 lata życia w Męczeństwie WOLI Bożej, toruje drogę kolejnym synom i córkom TEJ WOLI, od której przychodzi JEZUS JAKO SŁOWO OJCA i DUCH Jego i OJCA świętości, Jego i OJCA Miłości. WOLA BOGA JEST cała Miłością! SŁUCHAJ EWANGELII ŁUKASZOWEJ, tam Ją znajdziesz i podaj innym adres! Lukasz napisał Ewangelię o Jezusie Chrystusie Zbawicielu ludzkich stworzeń jako BOGU Miłosiernym! free.fr/Orange/polski.html
07:34
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
Po świętym Łukaszu, święty Jan Apostoł ze swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie jakże oryginalnym! Księga Niebios JE DOPEŁNIA JAK free.fr/Polski/…More
Po świętym Łukaszu, święty Jan Apostoł ze swoim świadectwem o Jezusie Chrystusie jakże oryginalnym! Księga Niebios JE DOPEŁNIA JAK free.fr/Polski/Jan.mp4 najlepiej można to ukazać! Na YOUTUBE Jan Ewangelista jest bardzo oryginalny w ukazaniu Pana Jezusa w świetle WOLI Bożej jako SŁOWO OJCA!
6 more comments
chrystusowiec
1161.4K
W DNIU OFIAROWANIA NIEPOKALANEJ DZIEWICY MARYI W SWIATYNI W JEROZOLIMIE I PRZEZ OSTATNIE 10 DNI ROKU LITURGICZNEGO 2023 NIECH SŁUCHANIE EWANGELII ŁUKASZOWEJ OSOBISCIE I Z POLECENIEM INNYM BEDZIE WIELKIM …More
W DNIU OFIAROWANIA NIEPOKALANEJ DZIEWICY MARYI W SWIATYNI W JEROZOLIMIE I PRZEZ OSTATNIE 10 DNI ROKU LITURGICZNEGO 2023 NIECH SŁUCHANIE EWANGELII ŁUKASZOWEJ OSOBISCIE I Z POLECENIEM INNYM BEDZIE WIELKIM DZIEKCZYNIENIEM DLA JEZUSA CHRYSTUSA KROLA POLSKI! ewangelie free.fr/Orange/polski.html
02:54:39
chrystusowiec
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy …More
TO JAKBY WPROWADZENIE DO KSIEGI NIEBIOS. Oto one na Yout.ubie 1.Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część pierwsza - 2. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część druga 3. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część trzecia 4. Boskie danie dla duszy chrześcijańskiej - część czwarta Poleć innym ludziom, warto! Księga Niebios w trzydziestu sześciu odcinkach Księga Niebios - YouTube dowolną ofiarę na ewangelizację w internecie można złożyć PKO Bank 03 1020 4027 0000 1202 1844 2500 Kazimierz Kuczaj
chrystusowiec
POCZATKI KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, MISTYCZNEGO CIAŁA BOGA-CZŁOWIEKA, SA NA ŁONIE BOGA OJCA WSZECHMOGACEGO DUCHOWE "PRZED WSZYSTKIMI WIEKAMI", GDYZ …More
POCZATKI KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, MISTYCZNEGO CIAŁA BOGA-CZŁOWIEKA, SA NA ŁONIE BOGA OJCA WSZECHMOGACEGO DUCHOWE "PRZED WSZYSTKIMI WIEKAMI", GDYZ GŁOWA JEGO JEST SYN BOZY JEDNORODZONY A MATKA JEST MARYJA NIEPOKALANA PRZEWIDZIANA W WOLI BOGA W TROJCY SWIETEJ JEDYNEGO NA JEGO MATKE I ZARAZEM MATKE JEGO MISTYCZNEGO CIAŁA, CZYLI KOSCIOŁA! REALIZACJA TYCH DZIEŁ ZAJAŁ SIE W IMIE OJCA I SYNA DUCH SWIETY, PRZEZ WCIELENIE SŁOWA PRZEDWIECZNEGO I PO DOKONANYM PRZEZ NIEGO DZIELE ODKUPIENIA ZSTAPIENIE NA JEGO OBLUBIENICE, MAŁZONKE BARANKA W DNIU PIECDZIESIATNICY, DLA POSŁUGI SAKRAMENTALNEJ OBECNOSCI JEZUSA CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA I NAJWYZSZEGO KAPŁANA WEDŁUG OBRZADKU MELCHIZEDEKA W HIERARCHICZNYM USTROJU URZEDOWANIA I SŁUZBY BOZEJ! To, co powyżej i poniżej serwuje czy firmuje być może nie całkiem świadomie @NORMALNY POLAK KATOLIK jest próbą bluźnierczego ataku na boskie pochodzenie Kościoła Chrystusowego i urągającym wyzwaniem skierowanym przeciwko Duchowi Swiętemu! Bóg zapewne ukarze ten grzech …More
15 more comments