Język

Wyświetlenia
3,4 tys.
Do Braci-Węgrów!

Ks. Roman Adam Kneblewski 16
Prawdziwi Polacy zawsze z Węgrami!
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!.