Język
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!.