cristianolibero.rns
24:45

SACRAMENTALI E SACRAMENTI a cura di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO 09-01-2020

L'intervento di Padre Lorenzo Montecalvo, autore de IL GRANELLINO alla trasmissione "Serata Sacerdotale" su Radio Maria del 9 gennaio 2020. Buon ascolto e buona meditazione.
Giovanna Atrardo shares this.
23:12

L'IMMACOLATA CONCEZIONE, di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO, 05/12/2019

L'intervento di Padre Lorenzo Montecalvo, autore de IL GRANELLINO alla trasmissione "Serata Sacerdotale" su Radio Maria del 5 dicembre 2019. Buon ascolto e buona meditazione.
21:38

SORELLA MORTE, di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO 31/10/2019

L'intervento di Padre Lorenzo Montecalvo, autore de IL GRANELLINO alla trasmissione "Serata Sacerdotale" su Radio Maria del 31 ottobre 2019. Buon ascolto e buona meditazione.
unodeitanti likes this.
25:25

LA VIRTU' DELLA FORTEZZA di Padre Lorenzo Montecalvo, autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale di Radio Maria del 28 NOVEMBRE 2013
Klauso shares this.
23:55

LA PIETA' di PADRE LORENZO MONTECALVO autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale di Radio Maria del 1 marzo 2012
22:09

L'AVARIZIA di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

TRATTA DA SERATA SACERDOTALE DI RADIO MARIA DEL 19 MAGGIO 2011
21:17

LA GOLA a cura di PADRE LORENZO MONTECALVO autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale su Radio Maria del 14 aprile 2011
22:40

L'INVIDIA a cura di Padre LORENZO MONTECALVO autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale su Radio Maria del 10 marzo 2011
cristianolibero.rns likes this.
20:42

LA FELICITA' NEL MATRIMONIO di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale su Radio Maria del 30 dicembre 2010
21:20

ATTACCHI DEMONIACI CONTRO IL MATRIMONIO di Padre Lorenzo Montecalvo del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale a Radio Maria del 18 novembre 2010
unodeitanti likes this.
22:14

LA GELOSIA NEL MATRIMONIO di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale su Radio Maria del 10 ottobre 2010
unodeitanti likes this.
25:31

LA VIOLENZA NEL MATRIMONIO a cura di Padre Lorenzo Montecalvo, autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale del 9 settembre 2010 a Radio Maria
unodeitanti likes this.
23:50

IL MATRIMONIO a cura di Padre Lorenzo Montecalvo, autore del GRANELLINO

Tratto da Serata Sacerdotale di Radio Maria del 05/08/2010
unodeitanti and one more user like this.
25:26

IL MATRIMONIO OGGI NELLA CHIESA a cura di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

Tratto da Serata Sacerdotale di Radio Maria del 01/07/2010
Swami and one more user like this.
25:59
unodeitanti and one more user like this.
23:39

IL SACERDOTE PENITENTE a cura di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

Tratto da Serata Sacerdotale di Radio Maria del 11/03/2010
unodeitanti likes this.

PER UNA BUONA CONFESSIONE a cura di Padre Lorenzo Montecalvo del GRANELLINO

Tratta dalla Serata Sacerdotale a Radio Maria del 28 gennaio 2010. Buon ascolto!
22:13
unodeitanti and one more user like this.

LA PREGHIERA a cura di Padre Lorenzo Montecalvo autore del GRANELLINO

Tratta da Serata Sacerdotale su Radio Maria del 29 agosto 2019
27:01
unodeitanti likes this.

GIOVANI FEDE E MAGIA - San Cipirello, chiesa madre, 17 maggio 2019

GIOVANI FEDE E MAGIA - San Cipirello, chiesa madre, 17 maggio 2019
01:16:51
Epifanio.1995 likes this.

L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI in versi siciliani a cura di padre Giuseppe Licciardi

Il testo da leggere mentre ascoltate.... V76. L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI (Mt 21, 1-11; Mc 11’ 1’11; Lc 19, 29-44; Gv 12, 1’25) Gesù già s’avvicina a Città Santa, Gerusalemmi, d’unni a fudda …More
Il testo da leggere mentre ascoltate....
V76. L’ENTRATA DI GESÙ A GERUSALEMMI
(Mt 21, 1-11; Mc 11’ 1’11; Lc 19, 29-44; Gv 12, 1’25)

Gesù già s’avvicina a Città Santa,
Gerusalemmi, d’unni a fudda è tanta,
ca s’arricampa genti i tutti i banni
pi cilibrari a Pasqua, festa granni.
Di Gericu Iddu veni, e pi l’appuntu vicinu a Bétfage e Betania è jiuntu propriu d’arreri o munti ch’è chiamatu di l’Alivi, unni pigghia anticchia i ciatu. Ccà, dui di so discipuli Iddu manna nta burgata di nfacci, e ci cumanna: “Appena c’arrivati e primi casi, propriu davanti a porta, unni si trasi, ci truvati attaccati nta l’aneddu na sciccaredda cu lu so putriddu, ca supra ad iddu nuddu ci ha acchianatu: strugghitilu e purtatimillu allatu. E si qualcunu dici: “Chi faciti? Picchì lu putridduzzu vui strugghiti?” Vuatri ci arispunniti: “Lu Signuri nn’havi bisognu, pi na para d’uri”. Ed accussì successi! Ma chi sorta i casu!!! Propriu fora allatu a porta lu putriddu iddi vittiru attaccatu cu so matri, e ci lu …More
05:40