filia_mariae_virginis

Az Istenhez vezető út

Katolikusnak megmaradni egyetlen korban sem volt könnyű. Ha katolikusok akarunk maradni, akkor igyekeznünk kell, hogy legyűrjünk minden félelmet magunkban, melyek bennünket hitünkben, reményünkben…More
Katolikusnak megmaradni egyetlen korban sem volt könnyű. Ha katolikusok akarunk maradni, akkor igyekeznünk kell, hogy legyűrjünk minden félelmet magunkban, melyek bennünket hitünkben, reményünkben és Isten iránti bizalmunkban gátol. Mert csak az Isten iránti feltétlen bizalmunk teszi lehetővé, hogy egészen Istennek adjuk át magunkat, és ily módon megszerezzük az Isten gyermekeinek igazi szabadságát. Ha mindezt megtesszük, illetve állhatatosan igyekszünk megtenni, akkor Urunk Jézus Krisztus ma is velünk marad, ahogy ezt híveinek megígérte. – Most azt kell megvizsgálnunk, hogy mi módon ismerhetjük meg Isten parancsait, azaz hogyan és hol találhatunk rá az Istenhez vezető útra.
„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, és én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,19-21); Jézus e szavai egyértelműen kijelölik azt az utat, amit annak kell követnie, aki nem akar elkárhozni. Ezen kívül azt is megmagyarázza,…More
manka and one more user like this.

Osztatlan szívvel

Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,25-35) Testvéreim! Ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt …More
Szent Pál apostolnak
a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,25-35)

Testvéreim!
Ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek.
Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható; jó, ha így marad az ember.
Feleséghez vagy kötve? Ne gondolj válásra! Feleség nélkül vagy? Ne keress házastársat! De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha a leány férjhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek. Én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket.
Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal …
More
Anna Dagmar and 2 more users like this.

A Szentmise története-a “régi rítusú” Szent(!)mise bemutatása

Előszó Ennek a könyvnek a megírására az a meggyőződésünk vezetett bennünket, hogy nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. …More
Előszó
Ennek a könyvnek a megírására az a meggyőződésünk vezetett bennünket, hogy nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. Az a kétségtelenül fenséges szertartás ugyanis, amellyel ma az újszövetség nagy áldozatát bemutatjuk, hosszú és változatos fejlődés eredménye, amelynek előbbrevitelén az Egyház hitéletének titokzatos szentélyében a leghivatottabb mesterek dolgoztak. Ennek a fejlődésnek hosszú útján az Egyház mindazt, ami csak a századok folyamán a vallási és szellemi látóhatáron értéknek bizonyult, a szentmise szertartásának feldíszítésére felhasználta. Így pusztán irodalmi szempontból is a misekönyv a világirodalom legmagasztosabb alkotásának mondható. Érthető tehát, hogy a liturgiatörténettel foglalkozó tudósok régente is, de különösen mióta X. Pius pápa a keresztények figyelmét a szentmise szertartásaira felhívta, mindent elkövetnek, hogy ennek a nagyszerű fejlődésnek minden egyes mozzanatát felderítsék …More
Tina 13
View one more comment.

Szent V. Piusz pápa - Servus Servorum Dei, ora pro nobis🙏🏻🙏🏻🙏🏻

SZENT V. PIUS PÁPA Április 30. *Bosco, 1504. január 27. +Róma, 1572. május 1. A trienti zsinat (1545--1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi gyűlései közé tartozik. A reformáció következté…More
SZENT V. PIUS PÁPA
Április 30.
*Bosco, 1504. január 27. +Róma, 1572. május 1.
A trienti zsinat (1545--1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi gyűlései közé tartozik. A reformáció következtében támadt áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de számos dogmatikus döntésével és gyakorlati reform-rendelkezéseivel megalapozta a már régen szükségessé vált belső egyházi megújulást.
Igen nagy jelentősége volt annak, hogy az egyes pápák milyen álláspontot foglaltak el a zsinat által fölvázolt megújulással kapcsolatban. IV. Pius összehívta és gyors befejezésre ösztönözte a zsinat harmadik ülésszakát, s azonnal nagy buzgósággal látott hozzá, hogy a határozatokat a gyakorlatba átültesse. Természetesen abban a két évben, amely pápaságából még rendelkezésére állt, alig jutott túl az első lépéseken.
Ebben a döntő órában az egyház V. Pius személyében olyan pápát kapott, aki határozottan és céltudatosan fogott a trienti reform megvalósításához, és nem engedte, hogy bármilyen …More
lowoa and one more user like this.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe október 8-án

Az ünnep története a Millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa egy …More
Az ünnep története a Millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa egy akkor már mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepként engedélyezte október második vasárnapján Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünneplését. Az ünnepet Szent X. Piusz pápa helyezte október 8-ra.
Szent István királyunk 1038–ban, halála előtt, Nagyboldogasszony ünnepén Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Hartvik, győri püspök által lejegyzett legenda (1112-16) szerint a szent király szemét és kezét a csillagok felé emelve így kiáltott föl: „Mennyek Királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a Te oltalmadba, a Te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a szent egyházat püspökeivel és papságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet.”
A Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent …
More
lowoa and one more user like this.

Felhívás - imalánc a világ körül az Egyház megújulásáért

Felhívás az imalánchoz való csatlakozásra, melyet a világegyház a Katolikus Anyaszentegyház megújulásáért és megerősödéséért imádkozik, hogy a Misszió iránti Szeretet ismét lángra lobbanjon. Október…More
Felhívás az imalánchoz való csatlakozásra, melyet a világegyház a Katolikus Anyaszentegyház megújulásáért és megerősödéséért imádkozik, hogy a Misszió iránti Szeretet ismét lángra lobbanjon.
Október a rózsafűzér hónapja, így október 7-én 15:00 órakor (római idő szerint) világszerte ugyanabban az időben az örvendetes rózsafűzért fogják imádkozni.
Fontos, hogy nagyon sok hívő imádkozzon közösen, ezért vonjuk be családtagjainkat, szomszédainkat és barátainkat is a közös imába.
Fernando Filoni bíboros, a vatikáni Népek Evangelizációjáért Kongregáció prefektusa fogja vezetni az imádságot a Santa Maria Maggiore Bazilikából, Rómából.
Az imádságot élőben közvetítik majd az alábbi internetes oldalon (angol, német, francia, olasz nyelveken)
eventsradiomaria.org/videostream/english/
Ez az esemény a Kongregáció és a Mária Rádió Világcsalád kezdeményezése.
Szűzanya Mária, Rózsafűzér Királynője könyörögj érettünk. Ámen 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
jozsakatalin08 and 2 more users like this.

Tüntetés a klíma-őrület ellen

Többezer holland gazda tüntet a klíma-őrület ellen. Ellenzik a tilalmakat, a klíma-adót, a Zöldpártot és a klíma-lány (Greta) körüli felhajtást. twitter.com/…/117925328805264…More
Többezer holland gazda tüntet a klíma-őrület ellen. Ellenzik a tilalmakat, a klíma-adót, a Zöldpártot és a klíma-lány (Greta) körüli felhajtást.
twitter.com/…/117925328805264…
Auf Deutsch steht doch alles auf Twitter da... muss man nur auf der Link klicken
michael7
Übersetzung: "Demonstration gegen Klimagier Tausende niederländische Bauern protestieren gegen die Klimalust. Sie sind gegen die Verbote, die …More
Übersetzung: "Demonstration gegen Klimagier Tausende niederländische Bauern protestieren gegen die Klimalust. Sie sind gegen die Verbote, die Klimasteuer, die Grünen und die Aufregung um das Luftmädchen (Greta)."
Kisuff and one more user like this.

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható “titkaiba”: hogy mi módon kormányozza a világot, amikor minden egyes ember, és egyes templomok, nemzetek, városok, közösségek, …More
Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható “titkaiba”: hogy mi módon kormányozza a világot, amikor minden egyes ember, és egyes templomok, nemzetek, városok, közösségek, szervezetek fölé is kijelöl egy-egy őrangyalt.
Szentek gondolatai az őrangyalokról
.
“Tedd barátoddá az őrangyalodat, szerezz neki örömet azáltal, hogy hozzá folyamodsz, tiszteld meg imáddal, hiszen mindig veled van, követ mindenüvé, csak vedd észre törődését!”
(Szent Bernát)
.
“Talán nem is tudunk róla, hogy ki a mi legjobb barátunk! Ő az, akit Isten mintegy maga helyett küldött mellénk állandó kísérőnek, úgy is mondhatnánk, hogy kaptunk az Ég Királyának udvarából egy felkent herceget”
(Szent Gertrúd) . “Arra gondolj, hogy micsoda nemességet kapott a lelked, hiszen létezésed kezdetétől fogva egy őrző lélek van melléd kijelölve!” (Szent Jeromos) “Az angyalok értünk imádkoznak. Nem mintha a jó Isten nem tudná, mire van szükségünk. Ó dehogy! Csak épp hamarabb kapjuk meg irgalmának ajándékát és …More
shazam and 3 more users like this.

A Szent Mihálynak való önátadás imája

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható! Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedet…More
Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható!
Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa,
akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége,
drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én szolgaságom felajánlása, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesem szívem szeretetét. Emlékezz, hogyha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyámat, Máriát, és eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicső…More
Atosz80
nekem meg van ez az ima egy szent kép hátoldalán ez az ima pió atya imája volt még a váci piar templomban vettem
View 6 more comments.

2. Brief des Paulus an die Thessalonicher

Kapitel 2 1. Aber der Zukunft halben unsers HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, 2. daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch erschrecken, …More
Kapitel 2
1. Aber der Zukunft halben unsers HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder,
2. daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als von uns gesandt, daß der Tag Christi vorhanden sei.
3. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens,
4. der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also daß er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott.
5. Gedenket ihr nicht daran, daß ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war?
6. Und was es noch aufhält, wisset ihr, daß er offenbart werde zu seiner Zeit.
7. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden; 8. und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welc…More

Pál II. levele a Thesszalonikiakhoz - 2. fejezet

1Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg bennetek…More
1Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim,
2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna.
3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
4 Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.
5 Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt?
6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg.
7 A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból.
8 És akkor …
More

A reverendás pap élő szentbeszéd

Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin. Az Our Sunday Visitor nevű katoli…More
Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin. Az Our Sunday Visitor nevű katolikus újság a közelmúltban www.osvnews.com:
Sétálgass a Missouri állambeli St. Joseph utcáin, és lehet, hogy egy emlékezetes találkozásban lesz részed egy magas, fiatal pappal, aki fekete reverendát és széles karimájú ún. Szaturnusz papi kalapot visel, az egyik kezében egy rózsafüzér, a másikban egy nagyméretű kereszt. A pap Lawrence Carney atya, Kansas Wichita egyházmegyéjéből, aki az elmúlt három évben jelentős idejét az utcai evangelizálásnak szentelte: a belvárosi utcákon sétálgat, imádkozza a rózsafüzért, és megosztja az evangéliumot azokkal, akik közelednek hozzá.
Carney atya elmondta, hogy a reverenda felöltésének és az evangélium látható tanújaként való megjelenésének gondolata akkor ötlött fel benne, amikor Spanyolországban a Camino de Santiagozarándokúton járt több évvel ezel…More
paro and 2 more users like this.

Felhívás közös böjtre október hónapban családtagjaink megtéréséért

OKTÓBERBEN ISMÉT KÖZÖS BÖJTRE HÍVJUK OLVASÓINKAT A CSALÁDTAGJAINKÉRT! Tavaly októberben böjtöltünk Veletek először közösen, majd pedig idén márciusban az élet hónapjának keretein belül. …More
OKTÓBERBEN ISMÉT KÖZÖS BÖJTRE HÍVJUK OLVASÓINKAT A CSALÁDTAGJAINKÉRT!
Tavaly októberben böjtöltünk Veletek először közösen, majd pedig idén márciusban az élet hónapjának keretein belül. Ezúttal pontosan ugyanazt a témát szeretnénk közösen Isten elé vinni, mint egy évvel ezelőtt, mégpedig a családtagjaink megtérését.
Ahogyan 2018 októberében is olvashattátok, a böjt ötlete azért merült fel bennünk, mert a szerkesztőségen belül rádöbbentünk, hogy mind ugyanazt a tehetetlenséget érezzük a rokonaink megtérésével kapcsolatban. Ez ugyan mindannyiunk szívét elnehezíti, de nem akarjuk elfelejteni, hogy bizalmunkat Istenbe kell helyeznünk. Ahogyan azt sem, hogy félelem, a szomorúság és a fájdalom nem lehet a cselekedeteink motivációja, amikor Jézushoz próbáljuk közelebb vezetni a családtagjainkat.
Szeretnénk képesek lenni arra, hogy teljesen őszintén azt mondjuk Istennek: Bízunk a tervedben, az időzítésedben és legyen meg a Te akaratod! Szeretnénk a reményünket egyre jobban Belé …
More
Találjuk ki közösen. Ez az oldal anoním, de ha valaki tud erre megoldást, ne tartsa magában. Ettől viszont sokkal fontosabb a böjt, amire a kezdemény…More
Találjuk ki közösen. Ez az oldal anoním, de ha valaki tud erre megoldást, ne tartsa magában. Ettől viszont sokkal fontosabb a böjt, amire a kezdeményezés vonatkozik. Esetleg mindenki a szűk környezetében találhat valakit, aki szintén csatlakozik a böjthöz és így könnyebb lelkileg támogatni egymást. A közös, szívből jövő imának is nagy értéke van, hiszen az Úrjézus is ott van közöttük. Isten áldjon és a Szentlélek erősítsen mindenkit! Amen.
Ihletett kezdeményezés! Ugyanakkor van aki elvből nem használ FB-t (se Watsapp-ot, se Twitter-t, se egyéb ilyesmit), éppen a társadalom jelentős …More
Ihletett kezdeményezés! Ugyanakkor van aki elvből nem használ FB-t (se Watsapp-ot, se Twitter-t, se egyéb ilyesmit), éppen a társadalom jelentős hányadának FB-függősége miatt! A FB-n (Watsapp-on, Twitter-en, és egyéb ilyesmin) ki'vül milyen hagyományosabb kapcsolattartási lehetőség van? Esetleg e-mail csoport?
Farkas Ilona and 3 more users like this.

Raymond Leo Burke bíboros a katolikus férfiak válságáról és annak orvoslásáról

A www.newemangelization.com egyik riportere Raymond Leo Burke bíborossal készített interjút a katolikus férfiak helyzetéről. Alább olvasható a cikk magyar fordítása amelyet Kovács Ervin Gellért …More
A www.newemangelization.com egyik riportere Raymond Leo Burke bíborossal készített interjút a katolikus férfiak helyzetéről. Alább olvasható a cikk magyar fordítása amelyet Kovács Ervin Gellért atya készített.
Az interjúhoz kapcsolódik Gellért atya Szent Család ünnepén, a Belvárosi Szent Mihály templomban mondott prédikációja, ami a következő linkre kattintva hallgatható meg:

Kovács Ervin Gellért O.Praem atya prédikációja Szent Család ünnepén
Raymond Leo Burke bíboros a katolikus férfiak válságáról és annak orvoslásáról
Matthew James Christoff, a New Emangelization projekt szervezője: Eminenciás uram, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk és beszélgethetünk Önnel. Ma az Egyesült Államokbeli katolikus férfiak állapotáról szeretnénk beszélgetni és arról, hogyan tudunk még több férfit bevonni az új evangelizációba. Kezdetnek, hogyan írná le Eminenciád a férfiak állapotát a mai katolikus egyházban?
Raymond Leo Burke bíboros: Azt hiszem, nagy zavar van a férfiak sajátos hivatását ille…
More
charisma likes this.

Nyilatkozat az egyházi zene jelenlegi helyzetéről - katolikus (!) tanítás

Március 5-én volt a VI Pál pápa által kiadott Musicam Sacram instrukció 50. évfordulója. Ennek tiszteletére több mint 200 zenész, lelkipásztor és tudós az egész világról összeállított egy egyházzenei…More
Március 5-én volt a VI Pál pápa által kiadott Musicam Sacram instrukció 50. évfordulója. Ennek tiszteletére több mint 200 zenész, lelkipásztor és tudós az egész világról összeállított egy egyházzenei nyilatkozatot, melyet 6 nyelven adtak közre. Alább közöljük ennek magyar fordítását.
*
“CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM”
Nyilatkozat az egyházi zene jelenlegi helyzetéről
Mi alulírottak – zenészek, lelkipásztorok, tanárok, tudósok és a szent zene kedvelői – alázatosan átnyújtjuk ezt a nyilatkozatot a katolikus közösségnek világszerte, kifejezvén nagy szeretetünket az egyházi szent zene kincstára iránt és mély aggodalmunkat jelenlegi helyzete kapcsán.
Bevezetés
Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra (Zsolt 96): ez az istendicséret visszhangzott a kereszténység teljes történelmén át, kezdettől a mai napig. A Szentírás és a szent Hagyomány egyaránt tanúságot tesz a zene szépsége és ereje iránti nagy szeretetről a mindenható Isten imádásában. A szent zene kincsestárá…
More
charisma
köszönet a megosztásért
paro and 2 more users like this.
Farkas Ilona likes this.

Három-vallás-ház - elkészült az alap

A tervezett Három-Vallás-Ház azaz "House of One" (Az Egy Háza) alapozási munkálatainak lezárását ünnepelték hétfőn Berlinben. Egy fedél alatt lesz kialakítva egy zsinagóga, egy templom, egy mecset …More
A tervezett Három-Vallás-Ház azaz "House of One" (Az Egy Háza) alapozási munkálatainak lezárását ünnepelték hétfőn Berlinben. Egy fedél alatt lesz kialakítva egy zsinagóga, egy templom, egy mecset és egy közösségi - találkozási helyiség.
Az ünnepségen résztvett töbek között Berlin jelenlegi polgármestere, Michael Müller. Közösen Wilfried Kühn építésszel, Andreas Nachama rabbival, Gregor Hohberg tiszteletessel és Kadir Sanci imámmal elindította a maradék összesen 71 cölöp leverését, amelyeken az épület majd állni fog.
Az alapkőletételt 2020. április 14-re tervezik. A projektet az azonos nevű alapítvány képviseli, mely a keresztény mellett zsidó és muszlim támogatókkal is rendelkezik.
forrás: www.evangelisch.de/…/gruendungsarbei…

Szent X. Piusz Papi testvériség - Gondolatok a halloween-ről

Napjainkban a halloween kedves és ártatlan gyermeki ünneplésnek van feltüntetve! A valóság azonban az, hogy ennek az ünnepnek pogány, mi több sátánista gyökerei vannak. Gabriel Amorth atya, az időkö…More
Napjainkban a halloween kedves és ártatlan gyermeki ünneplésnek van feltüntetve! A valóság azonban az, hogy ennek az ünnepnek pogány, mi több sátánista gyökerei vannak.
Gabriel Amorth atya, az időközben elhunyt, hosszú évekig tevékenykedő ördögűző halloween-t, mint valami szörnyűségeset, az ördög csapdájának nevezi, ami pogány eredetű, mélyen keresztényellenes és antikatolikus. A Balti országokból érkező úgynevezett „ünnepség” gyökeret vert az USA-ban és ezáltal időközben sajnos Európában is.
A Mindenszentek ünnepét hivatott beárnyékolni és a hagyományos keresztény halotti kultuszt helyettesíteni.
A veszélyt, melyet a halloween magában hordoz a legtöbb ember nem ismeri fel és egyfajta szimpátia alakul ki valami iránt, ami egy ördögi és veszélyes valóság. Halloween ugyanis nevezetesen végülis nem más, mint a démoni bálványimádás egy ügyesen becsomagolt formája.
Egy ősi kelta rítus, mely a brit szigeteken valamint Észak-Franciaországban terjedt el Samhain, a halál urának istenségét …More
manka and one more user like this.

Szalézi Szent Ferenc: A kereszt

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád …More
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a KERESZTET saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, eléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
(Szalézi Szent Ferenc: Ima)
lowoa and 2 more users like this.

Der gute Hirt - Das Buch Ezechiel, Kapitel 34

Die schlechten Hirten Das Wort des Herrn erging an mich: Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels, sprich als Prophet und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Weh den Hirten …More
Die schlechten Hirten
Das Wort des Herrn erging an mich:
Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels, sprich als Prophet und sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden?
Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere; aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide.
Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die kranken heilt ihr nicht, die verletzten verbindet ihr nicht, die verscheuchten holt ihr nicht zurück, die verirrten sucht ihr nicht und die starken misshandelt ihr.
Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere.
Meine Herde irrte auf allen Bergen und Höhen umher und war über das ganze Land verstreut. Doch keiner kümmerte sich um sie; niemand suchte sie.
Darum ihr Hirten, hört das Wort des Herrn: So wahr ich lebe - Spruch Gottes, des Herrn: Weil meine Herde geraubt wurde und weil meine …More