Language
2.8k

Czas Górnośląski. Nr 9, 2000.

3

ks. Piotr Wilk rozmawia z Prezesem Stefanem Kosiewskim.
Write a comment …
2.9k

Czas Górnośląski. Forum myśli politycznej i społecznej. Nr 9, wrzesień 2000

1,544x669
Wydawca: Instytut Regionalny. Katowice, 3-go Maja 36. Prezes: Jerzy Poloczek. Współpracownicy: Zbigniew Religa, Jarosław Sellin.
Write a comment …
2.3k
1,229x1,638

ks. Piotr Wilk rozmawia z Prezesem Stefanem Kosiewskim. Czas Górnośląski, wrzesień 2000

ks. Piotr Wilk: Integracja Europy ma wiele płaszczyzn. Dostrzegamy coraz więcej barier i trudności stawianych nam ze strony europejskich urzędów. Jaką misję wypełniają polskie ośrodki na obczyźnie, zwłaszcza w Niemczech?
Write a comment …
6 4k

O delegalizację Ruchu Autonomii Sląska - Unum Principium, Krzysztof Zagozda

14:22
sowa.quicksnake.pl/Krzysztof-Zagozda 3 marca 2911 r. w siedzibie Redakcji "Aspektu Polskiego" i Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha (Łódź, ul. Piotrkowska 17) zapraszam mieszkańców Łodzi i okolic zatroskanych sprawami Ojczyzny na spotkanie o … [More]
Write a comment …
Agata.B
np.mieszkańcy Ślaska i Opolszczyzny są przeważnie katolikami i uważają się za bardzo religijnych. . Jednocześnie w prywatnych rozmowach większość z … [More]
Agata.B
RAŚ niewątpliwie „czyni przygotowania” do stworzenia ze Śląska autonomii. Jego członkowie chwalą się tym nawet, organizują marsze i wiece. wpolityce.pl/polityka/172786-po-orzec…