Nyelv
2 134

Vajon a Ferenc pápát kritizálók milyen uton járnak?

15 oldal
A katolikus egyház egyik alapvető titka az egység Péter utódjával. Jézusnak mintegy végrendelete volt az, hogy „legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,20) Minden keresztényhez is szól, amit Jézus az … Továbbiak
Bazsó-Dombi Attila
„Meglátom én! - S parancsot ád Király rettenetest: Máglyára, ki ellenszegűl, Minden velsz énekest!” (Arany János: A walesi bárdok) Az Üdvtörténetben… Továbbiak
Gratia copiosa
Csak egy kerdesem van: Miert nem szolit fel Barsi Balazs atyan kivul senki XVI. Benedek irasai konyvei olvasasara sem papasaganak teöjes koru … Továbbiak
2 961

Nagyböjt 3. vasárnap - B év

15:26
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy parancsaid által megmutattad az Üdvösségre vezető Utat. Add, hogy a Szentlélek vezetésével felismerjem bűneimet és a szentgyónásban kiengesztelődjek veled. Add, hogy új … Továbbiak
1 1,5 E

Nagyböjt 2. vasárnap - B év

14:45
Jézusom! Köszönöm, hogy Te az életedet adtad értem. Nekem semmim nincs, amit adhatnék, hiszen mindent Tőled kaptam. Csupán az időm van, ez a rövid földi idő. Ebből az időből akarok adni neked, Rád … Továbbiak
1 2,8 E

Te is Isten szeretett gyermeke vagy :)

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle … Továbbiak
1 1,7 E

Nagyböjt 1.vasárnap - B év

16:13
Jézusom! Hálát adok neked, mert megtanítottál, hogy a kísértésen győzni lehet, és hogy a bukás elkerülhető. Köszönöm, hogy a bűnbocsánat által még a bukásból is felemelsz, és új életre hívsz. … Továbbiak
2 3,5 E

Jézus segítségével te is győzni tudsz a kisértésen

Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézu… Továbbiak
1 1,9 E

Évközi 6. vasárnap - B év

16:04
Jézusom! Köszönöm, hogy hozzád fordulhatok a gyengeségeimmel, köszönöm, hogy gyógyulásra találok nálad. Ha akarod meg tudsz tisztítani engem a leprámtól, a bűneimtől a pletykálkodástól. Kérlek … Továbbiak
1 1,5 E

Jézus téged is megtisztit, felszabadít

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt … Továbbiak
3 1,1 E

Évközi 5. vasárnap - B év

15:14
Jézusom! Köszönöm, hogy meggyógyítottad Péter apostol anyósát és mindenkit, akit hozzád vittek. Köszönöm, hogy ma is gyógyítasz, gyógyítod a mi sebzettségünket. Köszönöm, hogy a példádon keresztül … Továbbiak
1 1 E

Jézus téged is felemel és képessé tesz a szolgálatra

Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette… Továbbiak
2 3 977

Urunk bemutatása - A év

12:35
Drága Szentlélek! Szükségem van rád. Jöjj és szállj le rám és kérlek vezess, munkálkodj bennem, használj mások javára. Ámen.
Mamanna
"Fontos, hogy raktározd el Isten szavát az elmédben. A Szentlélek a megfelelő időben elő tudja hozni és meg tudja mutatni, hogy merre kell menned, … Továbbiak
Németh Jenőné
"Olvasd naponta a Szentírást! Ha nem olvasod Isten írott szavát, nem hallod Isten mondott szavát." Köszönöm László atya, viszem, osztom!
1 2 899

Az agg Simeonnak a Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy Jézus a Szabadító

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „minden elsőszülött fiú az Úr szent … Továbbiak
Zedad
.....mert szemeim meglátták Szabadításodat,..... Továbbiak
1 1 2 E

Évközi 4. vasárnap - B év

17:44
Jézusom! Köszönöm, hogy megmutattad, hogy az sátánt le lehet győzni. Kérlek küld el Szentlelkedet, hogy megvilágítsa az értelmemet, ne emberek ellen küzdjek, ne tartsak haragot, hanem az ellen … Továbbiak
QuidvultDeus
Úr Jézus Krisztus! Aki Szent Istenséged erejével és Szent Emberséged feláldozásával legyőzted a sátánt. Adj erőt, hogy leleplezzek minden gonoszságot… Továbbiak
2 1,8 E

Jézus ráparancsolt: ... menj ki belőle!

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsina… Továbbiak
manka
Nekem QuidvultDeus hozzászólása tetszik. vagyis egyetértek.
QuidvultDeus
Ezek az ocsmány modernista rajzok méltatlanok az Üdvözítőhöz és az egész kereszténységhez. Ami pedig a szöveget illeti, nem rángatták a gonosz … Továbbiak
1 1 E

Évközi 3. vasárnap - B év

14:08
Jézusom! Köszönöm, hogy személyreszabott hivatást adtál. Köszönöm, hogy kiválasztottál. Köszönöm, hogy csodálatos életet álmodtál, köszönöm, hogy megmutatod az utat, amelyen követhetlek. Hálát adok … Továbbiak
1,2 E

Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján… Továbbiak
2 1,1 E

Évközi 2. vasárnap - B év

18:25
Jézusom! Köszönöm, hogy meghívtál az otthonodba, hogy találkozzunk. Köszönöm, hogy nekem is volt egy Andrásom, aki elvezetett hozzád. Add, hogy hitelesen tanúskodni tudjak rólad, és Szentlelked … Továbbiak
1,2 E

Megnézték, hogy hol lakik Jézus, és aznap nála maradtak.

Abban az időben: Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt … Továbbiak
1 957

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe - B év

13:18
Mennyei Atyám! Köszönöm gondviselő szeretetedet, amellyel naponta elhalmozol. Köszönöm, hogy fontosak vagyunk neked és kedved leled bennünk. Az Úr Jézus nevében kérlek küld el Szentlekedet, hogy … Továbbiak
1 1,2 E

Vízkereszt - B év

10:53
Jézusom! Köszönöm, hogy te magad köré vonzod a híveidet. Köszönöm, hogy te az elveszet bárányt is megkeresed. Kérlek tégy eszközöddé, a te szereteted hírnőkévé, hogy általam felismerjenek a téged … Továbbiak