Vollgas Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Theresia Katharina
Traditonis Custodes ist von 2021,seitdem wird die Lateinische Messe systematisch stranguliert.More
Traditonis Custodes ist von 2021,seitdem wird die Lateinische Messe systematisch stranguliert.
Bethlehem 2014
Wann hat der Papst das gesagt? - Es fehlt die Zitatangabe!
4 more comments
Gaz do dechy Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Bulla Quo primum tempore św. Piusa V . Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 …More
.
Bulla Quo primum tempore św. Piusa V
.

Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.
.
Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę
.
Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów, i innych Miejscowych Ordynariuszy w Pokoju i Łączności ze Stolicą Apostolską . Czcigodni Bracia, zdrowie i Błogosławieństwo Apostolskie! . Po wyniesieniu Nas na tron apostolski, z zadowoleniem skoncentrowaliśmy Nasz umysł i energię, i skierowaliśmy wszystkie Nasze myśli na kwestię zachowania nieskazitelnym publicznego kultu Kościoła; i dołożyliśmy starań, z Bożą pomocą, wszelkimi środkami naszej władzy, do osiągnięcia tego celu. Zważywszy, iż, pośród innych dekretów Świętego Soboru Trydenckiego, powierzono nam również obowiązek zrewidowania i ponownego wydania świętych ksiąg, a mianowicie Katechizmu, Mszału i Brewiarza; i zważywszy, że z woli Bożej wydaliśmy Katechizm dla nauczania wiernych …
More
One more comment
Plný plyn Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Full Throttle Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
mystic
Francis added the eighth deadly sin: Rigidity, pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony and slothMore
Francis added the eighth deadly sin:
Rigidity, pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony and sloth
De Profundis
Imagine being present for the celebration of numerous masses simultaneously. What a joy it would be.
2 more comments
Aceleración máxima Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
bear
Ese bergoglio!
igork
El turno ahora ha sido para el Opus Dei.
Plein gaz Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
apvs
Grâce à François, Rome est redevenu le haut lieu de la persécution de l’Église catholique. Quel beau retour aux sources !
A tutta birra! Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Teljes gázzal! Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
A todo o vapor Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Puni gas Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Полный вперед Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw
Повний вперед Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAuxnnfoklw