pl.news
56.4K

Setki katolickich księży zaczynają post PRZECIW BOGU

Ponad stu księży z katolickiej archidiecezji syromalabarskiej Ernakulam-Angamaly w Indiach rozpoczęło bezterminowy strajk głodowy przed rezydencją kardynała George'a Alencherry'ego. Sprzeciwiając się …More
Ponad stu księży z katolickiej archidiecezji syromalabarskiej Ernakulam-Angamaly w Indiach rozpoczęło bezterminowy strajk głodowy przed rezydencją kardynała George'a Alencherry'ego.
Sprzeciwiając się wymogom swojego starożytnego obrządku, odmawiają celebrowania liturgii twarzą do Boga, chcąc zamiast tego przewodniczyć jej na oczach ludzi, donosi TheHindu.com (12 stycznia).
Kompromisowa dyrektywa Synodu Biskupów z sierpnia 2021 roku stwierdza, że kapłan stoi twarzą do zgromadzenia tylko przez pierwszą połowę Mszy, a przez drugą połowę zwraca się do Boga. Kompromis ten jest odrzucany przez poszczących księży.
Księża twierdzą, że około 350 kapłanów chciało przyłączyć się do postu, ale odsunęło się z obawy o Covid.
Duchowieństwo katolickie w Indiach przeżywa obecnie ten sam rodzaj upadku, który dotyka duchowieństwo zachodnie od czasów Vaticanum II.
Grafika: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
Konfederacja Korony Polskiej
" JPII - ROZWALIŁ KOŚCIÓŁ FAŁSZYWYM EKUMENIZMEM ! " - ks. Jacek Bałemba SDBMore
" JPII - ROZWALIŁ KOŚCIÓŁ FAŁSZYWYM EKUMENIZMEM ! " - ks. Jacek Bałemba SDB
wacula25wp.pl
Jan Paweł II często przypominał, że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za swych braci i siostry w Bogu .A …More
Jan Paweł II często przypominał, że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za swych braci i siostry w Bogu .A przypomnę raz jeszcze , że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za "swych braci i siostry w Bogu w dialogu między innymi wyznaniami w Boga .W encyklice zawarte są zarówno podstawy biblijne ekumenizmu, jak również osiągnięcia w tej dziedzinie. Papież sam nazywał wówczas tę encyklikę imperatywem chrześcijańskiego sumienia i przypominał, że dążenie ekumeniczne jest jednym z priorytetów duszpasterskich kk. Bez ekumenizmu nie ma dialogu .Dlatego że to Chrystus nakazał -Idźcie i nauczajcie, kto się ochrzci, będzie zbawiony przez J.CH itd.
3 more comments
de.news
62K

Hundert katholische Priester fasten GEGEN GOTT

Über hundert Priester der katholischen syro-malabarischen Erzdiözese Ernakulam-Angamaly, Indien, haben einen Hungerstreik vor der Residenz von Kardinal George Alencherry begonnen. Sie weigern sich, …More
Über hundert Priester der katholischen syro-malabarischen Erzdiözese Ernakulam-Angamaly, Indien, haben einen Hungerstreik vor der Residenz von Kardinal George Alencherry begonnen.
Sie weigern sich, die Liturgie zu Gott hin zu zelebrieren und sie stattdessen vollständig auf die Menschen ausgerichtet präsidieren, berichtet TheHindu.com (12. Januar).
Eine Kompromissrichtlinie der Bischofssynode vom August 2021 besagt, dass der Priester nur in der ersten Hälfte der Messe die Gemeinde anschauen und sich in der zweiten Hälfte Gott zuwenden soll. Diesen Kompromiss lehnen die fastenden Priester ab. Sie geben an, dass sich etwa 350 Priester dem Fasten anschließen wollten, aber aus Angst vor Covid nicht teilnehmen.
Der katholische Klerus in Indien erleben derzeit die gleiche Art von Niedergang, der die westliche Kirche seit dem Zweiten Vatikanum heimsucht.
Bild: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
Goldfisch
fasten GEGEN GOTT >> wollen sie damit Satan beeindrucken??? Da wird das Fasten aber gar keinen Nutzen haben, denn Gott wird dieses nicht lohnen können …More
fasten GEGEN GOTT >> wollen sie damit Satan beeindrucken??? Da wird das Fasten aber gar keinen Nutzen haben, denn Gott wird dieses nicht lohnen können, wenn es gegen IHN geht! Aber das ist denen offensichtlich nicht klar. Also von welcher Seite wollen die sich dann die Belohnung holen???? Richtig ..., und der lacht sich eins! 🥺
Heilwasser
Die in Indien müssen mal lernen, dass Nächstenliebe nicht über Gottesliebe steht. Die indischen Priester sind meistens sehr freundlich, aber in der …More
Die in Indien müssen mal lernen, dass Nächstenliebe nicht über Gottesliebe steht. Die indischen Priester sind meistens sehr freundlich, aber in der Neuen Messe scheinen sie ganz aufzugehen. Der Herr wünscht die Zelebration zum Hochaltar hin, ganz klar!
4 more comments
en.news
131.3K

Hundred Catholic Priests Stage Fast AGAINST GOD

Over a hundred priests from the Catholic Syro-Malabar Archdiocese of Ernakulam-Angamaly, India, have begun an indefinite hunger strike in front of Cardinal George Alencherry’s residence. Opposing the …More
Over a hundred priests from the Catholic Syro-Malabar Archdiocese of Ernakulam-Angamaly, India, have begun an indefinite hunger strike in front of Cardinal George Alencherry’s residence.
Opposing the requirements of their ancient rite, they refuse to celebrated the liturgy facing God, wanting instead to preside it in front of people, TheHindu.com reports (January 12).
A compromise directive of the Synod of Bishops stated in August 2021 that the priest faces the congregation only for the first half of Mass and God for the second half. This compromise is rejected by the fasting priests.
The priests claim that around 350 priests wanted to join the fast but stood away out of fear for Covid.
Catholic clergy in India is currently experiencing the same kind of downfall that keeps afflicting the Western clergy since the times of Vatican II.
Picture: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
Cassandra Laments
This lot ought to remember that, at their personal judgement, anyone (who has been) refusing to face God will be facing Satan.
가입을 원합니다
2 more comments
fr.news
21.6K

Une centaine de prêtres catholiques entament un jeûne CONTRE DIEU

Plus de cent prêtres de l'archidiocèse catholique syro-malabar d'Ernakulam-Angamaly, en Inde, ont entamé une grève de la faim illimitée devant la résidence du cardinal George Alencherry. S'opposant …More
Plus de cent prêtres de l'archidiocèse catholique syro-malabar d'Ernakulam-Angamaly, en Inde, ont entamé une grève de la faim illimitée devant la résidence du cardinal George Alencherry.
S'opposant aux exigences de leur ancien rite, ils refusent de célébrer la liturgie face à Dieu, voulant plutôt la célébrer devant les gens, rapporte TheHindu.com (12 janvier).
Une directive de compromis du Synode des évêques stipule en août 2021 que le prêtre fait face à l'assemblée uniquement pour la première moitié de la messe et à Dieu pour la seconde moitié. Ce compromis est rejeté par les prêtres jeûneurs.
Les prêtres affirment qu'environ 350 prêtres voulaient se joindre au jeûne mais se sont retirés par crainte pour leur santé en raison du Covid.
Le clergé catholique en Inde connaît actuellement le même genre de chute que celle qui touche le clergé occidental depuis l'époque de Vatican II.
Image: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
Ludovic Denim
Les leaders sont certainement des maçons...
AveMaria44
Nous ne sommes plus au temps d’Élie, mais ils risquent d'avoir des surprises......
csk.news
1.3K

Stovka Katolíckych Kňazov Sa Postí PROTI BOHU

Vyše sto kňazov z Katolíckej Sýrsko-Malabarskej Arcidiecézy Ernakulam-Angamaly v Indii začalo pred sídlom Kardinála Georga Alencherryho držať neobmedzenú hladovku. V rozpore s požiadavkami svojho …More
Vyše sto kňazov z Katolíckej Sýrsko-Malabarskej Arcidiecézy Ernakulam-Angamaly v Indii začalo pred sídlom Kardinála Georga Alencherryho držať neobmedzenú hladovku.
V rozpore s požiadavkami svojho starodávneho obradu odmietajú slúžiť liturgiu tvárou k Bohu a chcú jej namiesto toho predsedať pred ľuďmi, uvádza TheHindu.com (12. Január).
V kompromisnej smernici Synody Biskupov sa v Auguste 2021 uvádzalo, že kňaz čelí zhromaždeniu len počas prvej polovice Omše a Bohu v druhej polovici. Tento kompromis postiaci kňazi odmietajú.
Kňazi tvrdia, že asi 350 kňazov sa chcelo pripojiť k pôstu, ale zo strachu pred Covidom zmenili názor.
Katolícki duchovní v Indii v súčasnosti zažívajú rovnaký druh úpadku, ktorý neustále sužuje Západné duchovenstvo od čias Druhého Vatikánskeho Koncilu.
Obrázok: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
hu.news
174

Katolikusok bíborosokat ábrázoló bábukat égetnek

Március 17-én az indiai Ernakulamban szír-malabár hívők két bíboros bábuját égették el egy liturgiai vita miatt - írja az AsiaNews.it. A bábuk Alencherry szír-malabár bíborost és Sandrit, a …More
Március 17-én az indiai Ernakulamban szír-malabár hívők két bíboros bábuját égették el egy liturgiai vita miatt - írja az AsiaNews.it.
A bábuk Alencherry szír-malabár bíborost és Sandrit, a keleti egyházak prefektusát ábrázolták.
A tiltakozók ellenzik rítusuk azon követelményét, hogy a liturgiát Istennel szembefordulva ünnepeljék. Az Istentől való elfordulás liturgikus visszaélése 50 évvel ezelőtt kezdődött.
Alencherry és Sandri kompromisszumot javasoltak, amit ők elutasítanak. A konfliktus azt mutatja, hogy a szekularizmus gyorsan alá fogja ásni az indiai egyházat.
#newsXtxhsktyfh
hr.news
113

Stotinjak katoličkih svećenika posti PROTIV BOGA

Više od stotinu svećenika iz katoličke siro-malabarske nadbiskupije Ernakulam-Angamaly u Indiji započelo je kontinuirani štrajk glađu ispred rezidencije kardinala Georgea Alencherryja. Suprotstavljajući …More
Više od stotinu svećenika iz katoličke siro-malabarske nadbiskupije Ernakulam-Angamaly u Indiji započelo je kontinuirani štrajk glađu ispred rezidencije kardinala Georgea Alencherryja.
Suprotstavljajući se zahtjevima njihovog drevnog obreda, odbijaju slaviti liturgiju okrenuti prema Bogu, želeći umjesto toga predsjedati njome pred ljudima, kako izvještava TheHindu.com (12. siječnja).
Kompromisnom direktivom Biskupske sinode iz kolovoza 2021. godine stoji da je svećenik okrenut prema kongregaciji samo u prvoj polovici mise, a prema Bogu u drugoj polovici. Svećenici posta odbacuju ovaj kompromis.
Svećenici tvrde da je oko 350 svećenika htjelo pristupiti postu, ali su se udaljili iz straha od Covida.
Katoličko svećenstvo u Indiji trenutno proživljava istu vrstu propasti koja pogađa zapadno svećenstvo još od vremena Drugog Vatikana.
Slika: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
ro.news
48

Catolicii ard doi cardinali

Credincioșii siro-malabari din Ernakulam, India, – evident instigați de preoți influențați de jurnaliști – au ars pe 17 martie manechinele a doi cardinali într-o dispută de liturghie, relatează …More
Credincioșii siro-malabari din Ernakulam, India, – evident instigați de preoți influențați de jurnaliști – au ars pe 17 martie manechinele a doi cardinali într-o dispută de liturghie, relatează AsiaNews.it.
Manechinele i-au reprezentat pe Cardinalul Siro-Malabar Alencherry și pe Prefectul Bisericilor Răsăritene Sandri.
Protestatarii se opun cerințelor ritului lor de a celebra liturghia cu fața spre Dumnezeu. Abuzul liturgic de a se îndepărta de Dumnezeu a început acum 50 de ani.
Alencherry și Sandri propuseseră un compromis pe care îl refuză. Conflictul arată că secularismul subminează rapid Biserica indiană.
#newsXtxhsktyfh
ru.news
73

Католики сожгли двух кардиналов

17 марта AsiaNews.it сообщает, что верующие сиро-малабарской церкви в городе Эрнакулам в Индии, которых, скорее всего, подговорили священники, …More
17 марта AsiaNews.it сообщает, что верующие сиро-малабарской церкви в городе Эрнакулам в Индии, которых, скорее всего, подговорили священники, связанные с журналистами, сожгли два чучела кардиналов.
Чучела изображали кардинала Эленчерри и префекта по делам Восточных церквей, господина Сандри.
Участники протеста выступают против требования проводить литургию лицом к Господу. Нарушение началось более 50 лет назад.
Эленчерри и Сандри предложили компромисс, на который протестующие не согласны. Этот конфликт четко показывает, как быстро Церковь Индии переходит к мирским проблемам.
#newsXtxhsktyfh
pt.news
121

Cem padres católicos fazem jejum CONTRA DEUS

Mais de uma centena de sacerdotes da arquidiocese católica Siro-Malabar de Ernakulam-Angamaly, na Índia, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado em frente à residência do cardeal George …More
Mais de uma centena de sacerdotes da arquidiocese católica Siro-Malabar de Ernakulam-Angamaly, na Índia, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado em frente à residência do cardeal George Alencherry.
Contrariando os requisitos de seu antigo rito, eles se recusam a celebrar a liturgia voltada a Deus, querendo, em vez disso, presidir de frente para as pessoas, relata TheHindu.com (12 de janeiro).
Uma diretiva de compromisso do Sínodo dos Bispos afirmou em agosto de 2021 que o padre fica voltado à congregação apenas na primeira metade da Missa e a Deus na segunda metade. Este compromisso é rejeitado pelos sacerdotes em jejum.
Os sacerdotes afirmam que cerca de 350 padres queriam participar do jejum, mas se afastaram por medo da Covid.
O clero católico na Índia está atualmente experimentando o mesmo tipo de queda que continua afligindo o clero ocidental desde os tempos do Vaticano II.
Fotografia: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
uk.news
48

Католики спалили двох кардиналів

17 березня Інтернет-видання AsiaNews.it повідомило, що віруючі Сиро-Малабарської церкви в місті Ернакулам в Індії, яких, швидше за все, підговорили …More
17 березня Інтернет-видання AsiaNews.it повідомило, що віруючі Сиро-Малабарської церкви в місті Ернакулам в Індії, яких, швидше за все, підговорили священики, пов'язані з журналістами, спалили два опудала кардиналів.
Опудала зображували кардинала Аленчеррі та префекта Конгрегації у справах Східних церков - Сандрі.
Учасники протесту виступили проти вимоги проводити літургію обличчям до Господа. Порушення в проведенні літургії відбулося понад 50 років тому.
Аленчеррі та Сандрі запропонували компроміс, на який протестувальники не згодні. Цей конфлікт показує, що секуляризм швидко підриває Церкву Індії.
#newsXtxhsktyfh
es.news
1283

Cientos de sacerdotes católicos organizan un ayuno CONTRA DIOS

Más de un centenar de sacerdotes de la arquidiócesis católica siro-malabar de Ernakulam-Angamaly (India) han comenzado una huelga de hambre indefinida frente a la residencia del cardenal George …More
Más de un centenar de sacerdotes de la arquidiócesis católica siro-malabar de Ernakulam-Angamaly (India) han comenzado una huelga de hambre indefinida frente a la residencia del cardenal George Alencherry.
Oponiéndose a las exigencias de su antiguo rito, se niegan a celebrar la liturgia de cara a Dios, queriendo en cambio presidirla delante de la gente, informa el 12 de enero la página web TheHindu.com.
Una directiva de compromiso del Sínodo de los Obispos determinó en agosto de 2021 que el sacerdote esté de cara a la congregación sólo durante la primera mitad de la Misa y de cara a Dios durante la segunda. Este compromiso es rechazado por los sacerdotes ayunantes.
Los sacerdotes afirman que alrededor de 350 sacerdotes querían unirse al ayuno, pero se apartaron por miedo al Covid.
El clero católico de la India está experimentando actualmente el mismo tipo de caída que sigue afligiendo al clero occidental desde los tiempos del Vaticano II.
Imagen: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
kaoshispano1
Les encanta a estos perrunos de ego clerical postCVII afrentar a DIOS, ponerse por delante de él o encima, miserarlo, mundanizarlo, humanizarlo pro la …More
Les encanta a estos perrunos de ego clerical postCVII afrentar a DIOS, ponerse por delante de él o encima, miserarlo, mundanizarlo, humanizarlo pro la politica o los egos borregones que les lamen ano.
THE END romae
it.news
111.7K

Cento preti Cattolici a digiuno CONTRO DIO

Oltre cento preti dell'arcidiocesi Cattolica Siro-Malabarita di Ernakulam-Angamaly, in India, hanno cominciato uno sciopero della fame a tempo indeterminato davanti alla residenza del cardinale George …More
Oltre cento preti dell'arcidiocesi Cattolica Siro-Malabarita di Ernakulam-Angamaly, in India, hanno cominciato uno sciopero della fame a tempo indeterminato davanti alla residenza del cardinale George Alencherry.
Si oppongono ai requisiti del loro rito antico, rifiutano di celebrare la liturgia rivolti a Dio, preferendo invece presiedere rivolti all'assemblea, riferisce TheHindu.com (12 gennaio).
Una direttiva di compromesso del Sinodo Episcopale dell'agosto 2021 affermava che il prete si rivolge alla congregazione solo per la prima parte della Messa e a Dio per la seconda parte. Questo compromesso è stato respinto dai preti ora a digiuno.
I preti affermano che circa 350 preti vorrebbero unirsi allo sciopero della fame, ma non lo fanno per paura del Covid.
Il clero Cattolico in India sta vivendo al momento lo stesso tipo di declino che continua ad affliggere il clero occidentale dai tempi del Vaticano II.
Foto: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic
Sit nomen Domini benedictum
Ave Maria! Temo che se non impareranno dai "nostri" sbagli in materia di riforma liturgica (che alla fine si è rivelata una rivoluzione vera e propria …More
Ave Maria! Temo che se non impareranno dai "nostri" sbagli in materia di riforma liturgica (che alla fine si è rivelata una rivoluzione vera e propria per cambiare la Fede) attraverseranno anche loro la stessa crisi che stiamo vivendo noi. L'antropocentrismo e il clericalismo, seppur già presenti all'interno della Chiesa in misura molto minore, sono stati incoraggiati e favoriti di fatto dalla rotazione dell'Altare, oltre che da tutti gli altri cambiamenti, per esempio quello dell'introduzione del volgare nella liturgia
Don Cesare Toscano shares this
Non si possono inventare queste cose