de.news
11.4K

Londoner Grundstücksdeal: Heimliche Audioaufnahmen von unbekannter Person veröffentlicht

Das Oligarchenmedium Corriere.it (19. Oktober) veröffentlichte Auszüge aus einer heimlichen Audio-Aufnahme eines Treffens zwischen drei Schlüsselfiguren des Londoner Immobiliengeschäfts des Vatikans …More
Das Oligarchenmedium Corriere.it (19. Oktober) veröffentlichte Auszüge aus einer heimlichen Audio-Aufnahme eines Treffens zwischen drei Schlüsselfiguren des Londoner Immobiliengeschäfts des Vatikans vom Dezember 2018.
Die drei Personen, die an dem Treffen teilnahmen, waren Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, und Enrico Crasso. Sie besprachen sich im Fünf-Sterne-Hotel Bulgari in Mailand.
Tirabassi, ein Laienbeamter des Staatssekretariats, dankte dem Makler Torzi dafür, dass er dem Vatikan zwei Wochen zuvor geholfen hatte, die Londoner Immobilie vollständig zu übernehmen.
Er warnte Torzi davor, dass der Vatikan seine Finanzen zentralisieren könnte, was die Befugnisse des Staatssekretariats schwächen würde und für Torzi "nicht gut" wäre.
Torzi wollte dann bis zu 10 Millionen Euro für seine Dienste bezahlt bekommen.
Crasso, ein langjähriger Investitionsmanager für den Vatikan, versuchte zu vermitteln. Er schlug eine Auszahlung für Torzi zwischen 6 und 10 Millionen vor. Im Mai 2019 erhielt …More
Goldfisch
Mafia, hautnah! Wer hätte gedacht, daß sich das mal rund um die Kirche abspielt. Geld und Gebet sind wie Welt und Kirche oder Himmel und Hölle, More
Mafia, hautnah! Wer hätte gedacht, daß sich das mal rund um die Kirche abspielt. Geld und Gebet sind wie Welt und Kirche oder Himmel und Hölle, Licht und Finsternis. Wer damit nicht umgehen kann, dem bietet sich nur die Einbahn. Welche Richtung er nimmt, sei jedem selbst überlassen! 🤔
pl.news
11.6K

Londyński deal: ktoś opublikował niejawne nagrania

Oligarchiczne Corriere.it (19 października) opublikowało fragmenty nagrania audio z grudniowego spotkania trzech kluczowych osobistości związanych z londyńskim dealem Watykanu z 2018 roku. Te trzy …More
Oligarchiczne Corriere.it (19 października) opublikowało fragmenty nagrania audio z grudniowego spotkania trzech kluczowych osobistości związanych z londyńskim dealem Watykanu z 2018 roku.
Te trzy postaci to Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi oraz Enrico Crasso. Spotkali się w pięciogwiazdkowym hotelu Bulgari w Mediolanie.
Tirabassi, świecki urzędnik Sekretariatu Stanu, podziękował brokerowi Torziemu za pomoc Watykanowi w przejęciu pełnej własności nieruchomości w Londynie dwa tygodnie wcześniej.
Ostrzegł Torzi, że Watykan może wkrótce scentralizować swoje finanse, co osłabi autorytet Sekretariatu Stanu i "nie będzie dobre" dla Torziego.
Torzi chciał wtedy otrzymać za swoje usługi do 10 milionów euro.
Crasso, wieloletni dyrektor inwestycyjny Watykanu, starał się pośredniczyć, sugerując wypłatę dla Torzi od 6 do 10 milionów. W maju 2019 roku otrzymał 15 milionów euro.
Torzi został aresztowany 5 czerwca za swoją rolę w transakcji, ale 10 dni później został zwolniony za kaucją.
#…More
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic poza materialnymi korzyściami Moja droga, ukochana Córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, ponieważ ratujesz …More
Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic poza materialnymi korzyściami
Moja droga, ukochana Córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, ponieważ ratujesz w ten sposób dusze. Twoje cierpienie ujawnia teraz tortury, które znosiłem przez grzechy człowieka.
Zachłanność człowieka zwiększyła się teraz do tego stopnia, że moralność nie liczy się więcej w waszym społeczeństwie. Grzech chciwości człowieka oznacza, że nie obchodzi go, kto cierpi z jego ręki tak długo, jak jego żądze są zaspokojone. Mówię wam, że ci, którzy powodują cierpienie innych poprzez chciwość i skąpstwo, nie umkną przed Moim wzrokiem. Obserwuję i widzę. Jestem wstrząśnięty, gdy jestem świadkiem obrzydliwej drogi, którą człowiek, zniżając się, wybiera, w celu zdobycia bogactwa kosztem innych.
Oni, Moja Córko, zostaną pozbawieni dóbr materialnych, chyba że będą błagać o Moje miłosierdzie. Ich pieniądze będą bezwartościowe. Ludzie, którzy skłonni są torturować dusze, aby ukraść to, co prawnie należy do ich braci i sióstr, pozostaną …More
en.news
1684

London Deal: Secret Audio Recordings Published by Unidentified Person

Oligarch Corriere.it (October 19) published excerpts of a covert audio recording of a December 2018 meeting between three key figures in the Vatican’s London property deal. The three are Gianluigi TorziMore
Oligarch Corriere.it (October 19) published excerpts of a covert audio recording of a December 2018 meeting between three key figures in the Vatican’s London property deal.
The three are Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, and Enrico Crasso. They met at the five-star Bulgari Hotel in Milan.
Tirabassi, a lay official at the Secretariat of State, thanked the broker Torzi for helping the Vatican to assume the full ownership of the London property two weeks earlier.
He warned Torzi that the Vatican could soon centralise its finances which would weaken the authority of the Secretariat of State and would "not be good" for Torzi.
Torzi then wanted to be paid up to €10 millions for his services.
Crasso, the Vatican's longtime investment manager, tried to mediate suggesting a pay-off for Torzi between 6 and 10 million. In May 2019, he received €15 million.
Torzi was arrested on June 5 for his role in the deal but released under bail ten days later.
#newsCodubsophy
Roberto 55
Masons
fr.news
1729

Immobilier à Londres : des enregistrements audio secrets publiés par une personne non identifiée

Le journal oligarchique Corriere.it (19 octobre) a publié des extraits d'un enregistrement audio secret d'une rencontre de décembre 2018 entre trois figures clés du marché immobilier londonien du …More
Le journal oligarchique Corriere.it (19 octobre) a publié des extraits d'un enregistrement audio secret d'une rencontre de décembre 2018 entre trois figures clés du marché immobilier londonien du Vatican.
Il s'agit de Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, et Enrico Crasso. Ils se sont rencontrés à l'hôtel cinq étoiles Bulgari à Milan.
Fabrizio Tirabassi, fonctionnaire laïc à la Secrétairerie d'État, a remercié le courtier Torzi d'avoir aidé le Vatican à assumer la pleine propriété de la propriété londonienne deux semaines plus tôt.
Il a averti Torzi que le Vatican pourrait bientôt centraliser ses finances, ce qui affaiblirait l'autorité de la Secrétairerie d'État et ne serait "pas bon" pour Torzi.
Torzi voulait alors être payé jusqu'à 10 millions d'euros pour ses services.
Crasso, le gestionnaire de longue date des investissements du Vatican, a tenté une médiation en suggérant un paiement pour Torzi entre 6 et 10 millions. En mai 2019, il a reçu 15 millions d'euros.
Torzi a été arrêté …More
Etienne bis
Comme quoi, les amis du pape des pauvres ne sont que de petits "mandails polyvalents ?". N'est-ce pas, Bergochose ?More
Comme quoi, les amis du pape des pauvres ne sont que de petits "mandails polyvalents ?".
N'est-ce pas, Bergochose ?
es.news
1413

Acuerdo de Londres: Grabaciones secretas de audios publicadas por una persona no identificada

El sitio web oligarca Corriere.it publicó el 19 de octubre extractos de una grabación encubierta de un audio en un encuentro realizado en diciembre de 2018 entre tres figuras claves en el acuerdo …More
El sitio web oligarca Corriere.it publicó el 19 de octubre extractos de una grabación encubierta de un audio en un encuentro realizado en diciembre de 2018 entre tres figuras claves en el acuerdo inmobiliario del Vaticano en Londres.
Los tres son Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi y Enrico Crasso. Se reunieron en el Hotel Bulgari, de cinco estrellas, en Milán.
Tirabassi, un funcionario laico en la Secretaría de Estado, agradeció al agente de bolsa Torzi por ayudar al Vaticano a asumir la propiedad plena del inmueble de Londres dos semanas antes.
Él le advirtió a Torzi que el Vaticano podría centralizar pronto sus finanzas, lo cual debilitaría la autoridad de la Secretaría de Estao y “no sería bueno” para Torzi.
Torzi quiso después que se le pagaran 10 millones de euros por sus servicios.
Crasso, el administrador de inversiones del Vaticano desde hace mucho tiempo, trató de mediar sugiriendo una recompensa para Torzi de entre 6 y 10 millones de euros. En mayo de 2019 él recibió 15 …More
jamacor
hr.news
194

Londonski dogovor: Tajne audio snimke objavila neidentificirana osoba

Oligarh Corriere.it (19. listopada) objavio je izvatke tajne audio snimke sastanka tri ključne osobe u vatikanskom londonskom dogovoru o imovini iz prosinca 2018. godine. Trojica su Gianluigi Torzi, …More
Oligarh Corriere.it (19. listopada) objavio je izvatke tajne audio snimke sastanka tri ključne osobe u vatikanskom londonskom dogovoru o imovini iz prosinca 2018. godine.
Trojica su Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, i Enrico Crasso. Upoznali su se u hotelu Bulgari s pet zvjezdica u Milanu.
Tirabassi, laički dužnosnik državnog tajništva, zahvalio se brokeru Torzi na tome što je pomogao Vatikanu da preuzme potpuno vlasništvo nad londonskom imovinom dva tjedna ranije.
Upozorio je Torzija da bi Vatikan uskoro mogao centralizirati svoje financije što će oslabiti autoritet državnog tajništva i "neće biti dobro" za Torzija.
Torzi je tada za svoje usluge htio biti plaćen do 10 milijuna eura.
Crasso, dugogodišnji menadžer za investicije u Vatikanu, pokušao je posredovati predlažeći isplatu Torzija između 6 i 10 milijuna. U svibnju 2019. godine dobio je 15 milijuna eura.
Torzi je uhićen 5. lipnja zbog svoje uloge u dogovoru, ali deset dana kasnije pušten je uz jamčevinu.
#newsCodubsophy
it.news
710

Affare di Londra: intercettazioni audio pubblicate da ignoti

Il sito oligarchico Corriere.it (19 ottobre) a pubblicato degli estratti da una intercettazione audio del dicembre 2018, tratta da un incontro tra tre figure importanti nella storia del contratto per …More
Il sito oligarchico Corriere.it (19 ottobre) a pubblicato degli estratti da una intercettazione audio del dicembre 2018, tratta da un incontro tra tre figure importanti nella storia del contratto per la proprietà immobiliare acquistata dal Vaticano a Londra.
I tre sono Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, ed Enrico Crasso. Si sono incontrati nell'hotel Bulgari, un albergo a cinque stelle di Milano.
Tirabassi, funzionario laico della Segreteria di Stato, ringrazia l'intermediario Torzi per aver aiutato il Vaticano a diventare proprietario unico dell'edificio di Londra, due settimane prima.
Poi avverte Torzi che il Vaticano potrebbe presto centralizzare le sue finanze, indebolendo l'autorità della Segreteria di Stato, una cosa "non positiva" per Torzi.
Torzi poi chiede di essere pagato fino a 10 milioni di euro per i suoi servizi.
Crasso, da tempo gestore degli investimenti del Vaticano, cerca di mediare, suggerendo un compenso per Torzi tra i 6 e i 10 milioni. Nel maggio 2019, Torzi …More
pt.news
185

Acordo de Londres: gravações de áudio secretas publicadas por pessoa não identificada

O oligarca Corriere.it (19 de outubro) publicou trechos de uma gravação de áudio secreta de uma reunião de dezembro de 2018 entre três figuras-chave no acordo imobiliário do Vaticano em Londres. Os …More
O oligarca Corriere.it (19 de outubro) publicou trechos de uma gravação de áudio secreta de uma reunião de dezembro de 2018 entre três figuras-chave no acordo imobiliário do Vaticano em Londres.
Os três são Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi e Enrico Crasso. Eles se conheceram no Hotel Bulgari, de cinco estrelas, em Milão.
Tirabassi, um funcionário leigo da Secretaria de Estado, agradeceu ao corretor Torzi por ajudar o Vaticano a assumir a propriedade total do imóvel de Londres duas semanas antes.
Ele advertiu Torzi que o Vaticano poderia em breve centralizar suas finanças, o que enfraqueceria a autoridade da Secretaria de Estado e "não seria bom" para Torzi.
Torzi, então, queria receber até € 10 milhões por seus serviços.
Crasso, o gerente de investimentos de longa data do Vaticano, tentou mediar, sugerindo uma compensação para Torzi entre 6 e 10 milhões. Em maio de 2019, ele recebeu € 15 milhões.
Torzi foi preso em 5 de junho por seu papel no negócio, mas foi libertado sob fiança …More
ru.news
58

Лондонская сделка: неизвестный опубликовал секретные переговоры

19 октября олигархическое издание Corriere.it опубликовало выдержки из тайных переговоров, которые состоялись в декабре 2018 года между тремя …More
19 октября олигархическое издание Corriere.it опубликовало выдержки из тайных переговоров, которые состоялись в декабре 2018 года между тремя главными фигурами в лондонской сделке Ватикана.
Речь идет о Джанлуиджи Торци, Фабрицио Тирабасси и Энрико Крассо. Они провели встречу в пятизвездочном отеле Bulgari в Милане.
Тирабасси, который является мирским сотрудником Государственного секретариата, поблагодарил брокера Торци за его помощь в получении полного владения за две недели до этого.
Он предупредил, что Ватикан планирует установить централизованный контроль над системой финансов, что ослабит позиции Государственного секретариата и "плохо скажется" на Торци.
Торци запросил за свои услуги 10 млн евро.
Крассо, который на протяжении многих лет управляет инвестиционными активами Ватикана, предложил остановиться в пределах от 6 до 10 миллионов, но в мае 2019 года он получил 15 млн евро.
Торци был арестован 5 июня, но отпущен под залог через десять дней.
#newsCodubsophy
hu.news
247

Londoni üzlet: Titkos hangfelvételt publikált egy ismeretlen személy

Az oligarcha Corriere.it (október 19) részleteket tett közzé a Vatikán londoni ingatlanügyletének három kulcsfigurája közötti 2018. decemberi találkozó titkos hangfelvételéből. A három személy: …More
Az oligarcha Corriere.it (október 19) részleteket tett közzé a Vatikán londoni ingatlanügyletének három kulcsfigurája közötti 2018. decemberi találkozó titkos hangfelvételéből.
A három személy: Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi és Enrico Crasso. Az ötcsillagos milánói Bulgari Hotelben találkoztak.
Tirabassi, az államtitkárság laikus tisztviselője köszönetet mondott Torzi brókernek, aki két héttel korábban segített a Vatikánnak a londoni ingatlan teljes tulajdonjogának átvételében.
Figyelmeztette Torzit, hogy a Vatikán hamarosan központosíthatja pénzügyeit, ami gyengíti az államtitkárság tekintélyét, és "nem tesz jót" Torzinak.
Ezután Torzi 10 millió eurót akart kérni a szolgáltatásaiért.
Crasso, a Vatikán hosszú távú befektetési menedzsere megpróbált közvetíteni, javasolva Torzi 6-10 millió közötti kifizetését. 2019 májusában 15 millió eurót kapott.
Torzit június 5-én tartóztatták le az üzletben betöltött szerepe miatt, de tíz nap múlva óvadék ellenében szabadon engedték.
#newsCodubsophy