Pervertierung der Realität: Franziskus nennt "Starrheit", "Ritualismus" eine Perversion

…und Kontemplation mit Unterwürfigkeit und blindem Aktionismus ersetzt. #newsDiffbbvxah
Vates
Franziskus will also das "klerikale Problem" von "Starrheit" und "Ritualismus" mit seinem angekündigten "Kreuzzug" gegen "Summorum pontificum" durch …More
Franziskus will also das "klerikale Problem" von "Starrheit" und "Ritualismus" mit seinem angekündigten "Kreuzzug" gegen "Summorum pontificum" durch stufenweise Zerstörung der blühenden katholischen Traditionsbewegung "in den Griff kriegen"; denn nur dort befindet es sich ja nach seiner Ansicht, die aber die Karikatur der Realität ist!
miracleworker
"Starrheit und Ritualismus" - wie unsäglich verblendet diese Nesthocker sind - völlig ohne Realitätsbezug - leben in heuchlerischen Narrativen - wir …More
"Starrheit und Ritualismus" - wie unsäglich verblendet diese Nesthocker sind - völlig ohne Realitätsbezug - leben in heuchlerischen Narrativen - wir haben nirgendwo freundlichere, fröhlichere und tiefer mitdenkende Menschen angetroffen als dort, wo durch den Ritus des ehrwürdigen Römischen Kanon der Gegenwart des Herrn ein besonderer Ort der Beheimatung entgegen gebracht wurde . . .
11 more comments
it.news
10669

Realtà perversa: Francesco chiama perversione "rigidità" e "ritualismo"

… e contemplazione con servilismo e cieca attività. #newsDiffbbvxah
lamprotes
Proietta sugli altri i problemi suoi
N.S.dellaGuardia
Chiusura e rigidità sono in realtà i tratti salienti del suo "regno": 8 anni di chiusura allo Spirito Santo e rigidità e superbia sulle proprie …More
Chiusura e rigidità sono in realtà i tratti salienti del suo "regno": 8 anni di chiusura allo Spirito Santo e rigidità e superbia sulle proprie posizioni tipiche di quello che "sa tutto " ed è incapace di ascoltare. Ascolta solo ciò che gli viene comandato dai suoi "fratelli tutti"...
8 more comments
es.news
1285

Pervirtiendo la realidad: Francisco califica la “rigidez” y el “ritualismo” como perversión

…y la contemplación por el servilismo y el accionismo ciego. #newsDiffbbvxah
Chus Bas Bas
Yo tengo una pregunta. Si digo: En el nombre de Dios Padre, Díos Hijo y Dios Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo...¿Tú que contestas?More
Yo tengo una pregunta.
Si digo: En el nombre de Dios Padre, Díos Hijo y Dios Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo...¿Tú que contestas?
en.news
3929

Perverting Reality: Francis Calls "Rigidity", "Ritualism" A Perversion

… ideology that replaces piety and contemplation with servility and blind actionism. #newsDiffbbvxah
Ultraviolet
Looks like the farce of "covid masks" is finally fading, too. Maybe someone suggested to El Francesco that requiring them all the time was "rigid".
mccallansteve
To Francis, rigid means a good Catholic who loves the Church.
One more comment
csk.news
2607

Zvrátená Realita: František Nazýva „Rigiditu“, „Ritualizmus“ Zvrhlosťou

… a rozjímanie prisluhovačstvom a slepým akcionizmom. #newsDiffbbvxah
dyk
Vassula Ryden o Pápežovi Františkovi a situácii okolo jeho náuky.
Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi
tlig.sk/news/2020-09-19.html
Nasledujúci článok od P. Josepha Iannuzziho, S.Th.D. je odpoveďou na dva listy, ktoré Vassula zaslala 13. a 15. novembra a ktoré sa týkajú pápeža Františka. Vassula ho opísala ako "vynikajúci článok" a podporuje jeho preklad do iných jazykov.
V posledných dňoch sa cirkevne schváleným prorockým zjaveniam Vassuly Ryden, Pravý Život v Bohu, o Vikárovi Krista, dostalo obrovské množstvo pozornosti a aplauzu. Vassula vydala dva nedávne listy, v ktorých opätovne zdôraznila dôležitosť, ktorú Ježiš prikladá zachovaniu vernosti Pápežovi, a varovala veriacich pred strašnými následkami, ktoré spôsobia ľudstvu a celej Cirkvi, ak tak neurobia.
Ako doktorand na Pápežskej univerzite v Ríme je mojou povinnosťou ako teológa1 informovať veriacich o doktrínach obsiahnutých v uvedených zjaveniach a listoch, ktoré sú stopercentne v súlade s biblickými proroctvami …
More
Josef Arimati
Klaun
hr.news
326

Perverzna stvarnost: Franjo "krutost" i "ritualizam" naziva perverzijom

… i promišljanje zamjenjuje uslužnošću i slijepim akcionizmom. #newsDiffbbvxah
pl.news
310

Perwersyjna rzeczywistość: "sztywność" i "rytualizm" to według Franciszka perwersja

… i kontemplację służebnością i ślepym akcjonizmem. #newsDiffbbvxah
hu.news
131

Perverz valóság: Ferenc pápa szerint a "merevség" és "ritualizmus" egy perverzió

… és vak akcionizmussal helyettesíti. #newsDiffbbvxah
ru.news
39
pt.news
85

Realidade perversa: Francisco chama "rigidez"e "ritualismo" de perversão

… pelo servilismo e pelo ativismo cego. #newsDiffbbvxah
ro.news
15

Realitatea pervertită: Francisc numește „rigiditatea”, „ritualismul” o perversiune

… cu servilitate și acționiunea fără scop. #newsDiffbbvxah
lt.news
23

Iškrypusi tikrovė: Pranciškus „griežtumą“, „ritualizmą“ vadina iškrypimu

…kuri pamaldumą ir kontempliaciją pakeičia tarnystingumu ir aklu veiksmu. #newsDiffbbvxah
uk.news
16

Спотворення реальності: Папа Франциск назвав "твердолобість" і "обрядовість" збоченням

…, яка заміняла споглядання і творення акціонізмом і бажанням служити. #newsDiffbbvxah
vi.news
17
ar.news
12

الواقع المنحرف: فرنسيس يسمي "الصلابة" و "الطقوس" تحريفًا

…عقيمة تحل محل التقوى والتأمل مع الخنوع والعمل الأعمى. #newsDiffbbvxah
lv.news
5

Perversa realitāte: Francisks “rigiditāti”, “rituālismu” sauc par izvirtību

… un kontemplāciju aizstāj ar kalpību un aklu akcionismu. #newsDiffbbvxah
ko.news
2