ml.news
31

കാന്തലമേസ: ബെനഡിക്റ്റ് 16-മൻ്റെ രാജി പേപ്പൽ കാര്യാലയത്തെ “ജനാതിപത്യ …

ബെനഡിക്റ്റ് 16-മൻ്റെ രാജി പേപ്പൽ കാര്യാലയത്തെ “മനുഷ്യസ്വഭാവമുള്ളതും“, “ജനാതിപത്യ ഭരണത്തിലാക്കുന്നതുമായ“ പാതയിലെ പ്രധാന മുന്നേറ്റമാണെന്ന് പേപ്പൽ …
pt.news
80

Cantalamessa: A renúncia de Bento XVI "democratizou" o ofício papal

A renúncia de Bento XVI constituiu um passo significativo no caminho da "humanização" e "democratização" do ofício papal segundo o sacerdote liberal Raniero Cantalamessa, de 84 anos, pregador de …
ru.news
36

Канталамесса считает, что отставка Бенедикта XVI привела к "демократизации" администрации …

По мнению 84-летнего либерала, о. Раньеро Канталамесса, который на протяжении многих лет является проповедником в папской администрации, заявил, что отставка Бенедикта XVI стала важным …
fil.news
350

Cantalamessa: Ang Pagbibitiw ni Benedict XVI ay Ginawang "Demokratiko" ang Opisina ng Papa

Ang pagbibitiw ni Benedict XVI ay nagtatag ng isang mahalagang hakbang sa landas na "gawing makatao" at "gawing demokratiko" ang opisina ng papa ayon sa liberal na si Padre Raniero Cantalamessa, 84, …
ro.news
41

Cantalamessa: Demisia Papei Benedict al XVI-lea a "democratizat" Oficiul Papalității

Demisia Benedict al XVI-lea a reprezentat un pas semnificativ pe calea "umanizării" și "democratizării" biroului papal, conform preotului liberal Raniero Cantalamessa, 84, predicator al casei papale. …
fr.news
6331

La démission de Benoît XVI a "démocratisé" la fonction papale

La démission de Benoît XVI a constitué une étape importante sur la voie de "l'humanisation" et de la "démocratisation" de la fonction papale, selon le père libéral Raniero Cantalamessa, 84 ans, …
ne nous laissez pas succomber
dvdenise, vous pouvez vous abstenir de nous envoyez vos inepties idiotes ,cela dégagerais de la place pour des choses sérieuses .pauvre de vous .
AveMaria44
Elle n'a pas "démocratisée" mais explosée la fonction papale pour en faire un munus collégial.....le plus révolutionnaire n'est pas forcément celui …More
Elle n'a pas "démocratisée" mais explosée la fonction papale pour en faire un munus collégial.....le plus révolutionnaire n'est pas forcément celui que l'on croit
View 4 more comments
ko.news
20

Cantalamessa: 베네딕트 XVI의 사직이 교황 오피스를 "민주화" 해

교황 내무의 오랜 설교인인 좌파 신부 Raniero Cantalamessa에 의하면, 베네닉트 XVI의 사직은 교황 오피스를 "인간화" 하고 "민주화"하는 길로의 큰 발걸음이 된다. 지난 주 …
hu.news
1253

Cantalamessa: XVI. Benedek lemondása "demokratizálta" a pápai hivatalt

XVI. Benedek lemondása nagy mértékben "humanizálta és demokratizálta" a pápai hivatalt a 84 éves, liberális Raniero Cantalamessa prédikátor atya szerint. Az amerikai püspökök találkozóján múlthéten …
Pflaum
Mindig karizmatikusnak hittem....
hr.news
125

Cantalamessa: Ostavka Benedikta XVI. "demokratizirala je" papinsku službu

Ostavka Benedikta XVI. predstavljala je značajan korak na putu "humaniziranja" i "demokratizacije" papinske službe, prema mišljenju liberalnog oca Raniera Cantalamesse (84), dugogodišnjeg propovjedni…
hi.news
320

कैंटलामेसा: बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफे ने पेपल ऑफिस को :डेमोक्रेटाइज़्ड" किया

पेपल ऑफिस के लिए लम्बे समय से उपदेशक 84 वर्षीय लिबरल फादर रानिएरो कैंटलामेसा के अनुसार बेनेडिक्ट XVI के इस्तीफे ने पेपल ऑफिस को "ह्यूमनाइजिंग" और "डेमोक्रेटाइज़्ड" के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम …
de.news
171.9K

Cantalamessa: Der Rücktritt von Benedikt XVI. „demokratisierte“ das Papstamt

Der Rücktritt von Benedikt XVI. war ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur „Humanisierung“ und „Demokratisierung“ des Papstamtes. Das sagte der Prediger des päpstlichen Hauses, Kapuzinerpater …
Godisgoodallthetime
"Eines der Dinge, über die Cantalamessa sprach, war ein Gefühl des Vertrauens in den Heiligen Geist, und ich denke, manchmal können wir das vergessen…More
"Eines der Dinge, über die Cantalamessa sprach, war ein Gefühl des Vertrauens in den Heiligen Geist, und ich denke, manchmal können wir das vergessen. Die Versuchung zu sagen: 'wir schaffen das allein' – statt sich zu bekehren, zu erneuern; daran wurden wir erinnert. ..." ( Bischof Wall)
Ein wunderschöner Bericht was Cantalamessa noch alles sagt auf- de.catholicnewsagency.com/story/ein-gefuhl-der-…
Theresia Katharina
Cantalamessa ist ein Follower von PF und arbeitet ihm zielgerichtet in die Hände bzw. für die Agenda der Zerstörung der überlieferten Kirche durch…More
Cantalamessa ist ein Follower von PF und arbeitet ihm zielgerichtet in die Hände bzw. für die Agenda der Zerstörung der überlieferten Kirche durch Mutation zur neuen Eine-Welt-Religion der NWO!
View 15 more comments
lt.news
30

Kantalamesa: Benedikto XVI-ojo pasitraukimas „demokratizavo“ Šventąjį Sostą

Benedikto XVI-ojo atsistatydinimas paskatino svarbų žingsnį ties Šventojo Sosto ir Popiežiaus biuro „humanizavimo“ ir „demokratizavimo“, nurodo liberalusis dvasios tėvas ir ilgalaikis Popiežiaus …
ms.news
16

Cantalamessa: Peletakan Jawatan Benedict XVI "Mendemokratikkan" Pejabat Papal

Peletakan jawatan Benedict XVI melahirkan langkah yang nyata ke arah "humanisasi" dan "pen-demokrasian" pejabat papal, menurut kata pemimpin liberal, Father Raniero Cantalamessa, umur 84, mubaligh …
sl.news
40

Cantalamessa: Odstop Benedikta XVI. "Demokratizirana" papeška pisarna

Odstop Benedikta XVI. je predstavljal pomemben korak na poti k "humanizaciji" in "demokratizaciji" Papeškega urada, je trditev liberalnega očeta, 84-letnega Raniera Cantalamessa, dolgoletnega …
vi.news
58

Cantalamessa: Việc từ chức của Benedict XVI làm "Dân chủ hóa" Văn phòng Giáo hoàng

Sự từ chức của Benedict XVI đã tạo nên một bước tiến quan trọng trên con đường "nhân bản hóa" và "dân chủ hóa" văn phòng giáo hoàng, theo cha xứ tự do Raniero Cantalamessa, 84 tuổi, nhà truyền giáo …
ar.news
17

كانتالاميسا: استقالة البابا بندكت السادس عشر "دمقرطت المكتب البابوي"

ذكر الأب ، الليبرالي الواعظ لفترة طويلة من البيت البابوي، رانييرو كانتالاميسا (البالغ من العمر 84 سنة) ، أن استقالة بنديكت السادس عشر شكلت خطوة مهمة على طريق "إضفاء الطابع …
es.news
7283

Cantalamessa: la renuncia de Benedicto XVI “democratizó” la oficina papal

La renuncia de Benedicto XVI constituyó un paso significativo en el camino de la “humanización” y “democratización” de la oficina papal, según el liberal sacerdote Raniero Cantalamessa, de 84 años, …
kaoshispano1
Un fantochin masonete vividorín romano más, es lo que hay y a joerse que es gerundio postconciliar....
Yugo
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 ORACION ORACION
View 5 more comments
lv.news
14

Kantalamessa: Benedikta XVI atkāpšanās "demokratizēja" pāvesta amatu

Benedikta XVI atkāpšanās bija nozīmīgs solis ceļā uz pāvesta amata "humanizēšanu" un "demokratizāciju" saskaņā ar liberālo tēvu Raniero Kantalamessu (84 gadi), pāvesta pārvaldības ilgstošo …
it.news
111.7K

Cantalamessa: dimissioni di Benedetto XVI "democratizzazione" dell'ufficio papale

Le dimissioni di Benedetto XVI hanno costituito un passo importante nel percorso di "umanizzazione" e "democratizzazione" dell'ufficio papale, secondo il liberale don Raniero Cantalamessa, 84, per …
giandreoli
Sono così sbalordito (per la stima che ho di P. Cantalamessa) da non riuscire a credere. Vorrei leggere le sue parole integrali, ma, se fosse così, …More
Sono così sbalordito (per la stima che ho di P. Cantalamessa) da non riuscire a credere. Vorrei leggere le sue parole integrali, ma, se fosse così, devo cominciare amaramente a riconoscere nella Chiesa italiana quella deriva eretica che ho sempre rifiutato di ammettere. Mi permetto poi di ricordare 1- Gesù ha chiesto agli Apostoli cosa pensasse di lui la gente ma non s'è assolutamente adeguato all'opinione democratica, né del popolo né degli stessi Apostoli 2- Il Gesù che si è detto "la vite che dona la linfa ai tralci" è lo stesso che guida la Chiesa di oggi. Neppure Pietro (immaginiamoci P. Raniero!) può "perfezionarla" sottoponendone la guida ad una maggioranza democratica 3- si ricordino le ripetute affermazioni magisteriali che "la Chiesa non è una democrazia". 4- L'immoralità scandalosa dei Pastori della Chiesa medievale non è stata devastante quanto le eresie secolari della storia della Chiesa. C'è da pregare! E molto! E con l'insistenza della parabola evangelica!
contemplari et contemplata aliis tradere
"Umanizzazione" e "Democratizzazione" sono i principi che inculca la massoneria per ridurre l'umanità e la sua anima ad una massa di automi non …More
"Umanizzazione" e "Democratizzazione" sono i principi che inculca la massoneria per ridurre l'umanità e la sua anima ad una massa di automi non pensanti. L'avvilimento della figura papale e l'annacquamento del suo reale significato (da successore di Pietro e Vicario di Cristo in terra, a presidente della Repubblica Vaticana e vescovo tra i vescovi di Roma) sono la prova che l'attacco al soglio petrino, iniziato nella sua fase operativa con il Concilio Vaticano II, è sempre più evidente. Questi sono i segni dell'apostasia, questa è la chiesa di Satana.
View 9 more comments
csk.news
2689

Cantalamessa: rezignácia Benedikta XVI. "demokratizovala" pápežskú kanceláriu

Rezignácia pápeža Benedikta XVI. predstavovala významný krok na ceste k "humanizácii" a "demokratizácii" pápežskej kancelárie podľa liberálneho otca Raniera Cantalamessa, 84 rokov, dlhoročného …
ľubica
liberálny Cantalamessa sa nevyzná v Kánone CIC, preto pláca nezmysly..... zato Alberto Villasana má pravdu, máme len jedného pápeža: J.E.Benedikta …More
liberálny Cantalamessa sa nevyzná v Kánone CIC, preto pláca nezmysly.....
zato Alberto Villasana má pravdu, máme len jedného pápeža: J.E.Benedikta XVI.
ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU PP XVI
Libor Halik
Slepý Cantalamessa, jeho obrátenie zo židovstva na křesťanstvo zatiaľ nebolo ozajstné.