ml.news
175

ഒത്തുതീർപ്പിലായ കർദ്ദിനാളിനെ കമർലെംഗോയായി നിയമിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

പരിശുദ്ധ റോമൻ സഭയുടെ കമർലെംഗോയായി കർദ്ദിനാൾ കെവിൻ ഫാരലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ നിയമിച്ചു. മക്കാരിക്ക് കേസിലും മറ്റു പീഡന കേസുകളിലും വളരെയധികം ഉൾപ്പെട…
pt.news
35

Francisco nomeia cardeal comprometido como novo Camerlengo

Papa Francisco nomeou o cardeal Kevin Farrell como Camerlengo da Santa Igreja Romana. Farrell é um cortesão de Bergoglio, um relativista radical e profundamente envolvido nos escândalos de …
uk.news
19

Папа Франциск призначив кардинала, який був у центрі скандалу, на посаду камерленго

Папа Франциск призначив кардинала Кевіна Фаррелла на посаду камерленго Римсько-католицької церкви. Фаррелл є послідовником Берґольйо, радикальним релятивістом, а також замішаний в …
lt.news
21

Pranciškus įvardijo naująjį Kamerlengą Kardinolą

Popiežius Pranciškus pasirinko Kardinolą Keviną Farrellą naujuoju Šventosios Romos Bažnyčios Kamerlengu. Farrellas šiuo metu įsivėlęs į Makariko bei kitus lytinių išnaudojimų skandalus, taip pat yra …
ru.news
52

Папа Франциск назначил оскандалившегося кардинала на должность Камерленго

Папа Франциск назначил кардинала Кевина Фаррелла на должность камерленго Римско-католической церкви. Фаррелл является последователем Бергольо, радикальным релятивистом, а также
fr.news
4578

Francis nommé un cardinal compromis comme nouveau camerlingue

Le pape François a nommé le cardinal Kevin Farrell comme carmelingue la Sainte Église romaine. Farrell est un courtisan de Bergoglio, un relativiste radical et très impliqué dans les affaires
« [...] Priez aussi pour le Saint Père François et le Saint Père Benoît XVI, votre Pape émérite, c'est très important et pour tous Mes consacrés. …More
« [...] Priez aussi pour le Saint Père François et le Saint Père Benoît XVI, votre Pape émérite, c'est très important et pour tous Mes consacrés. Un jour, pas lointain, vous allez comprendre pourquoi, en ces temps qui sont les derniers, les deux Papes sont ensemble, pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Priez pour eux, priez aussi pour tous vos frères et soeurs du monde entier sans aucune exception ».
Extrait du message donné par la Très Sainte Vierge Marie à Sulema le 24 juillet 2013
« Je viens, avec le cri de mon Coeur Immaculé, vous demander de prier pour votre Mère l'Eglise, de prier pour le vicaire de mon Fils, le Pape François. Priez pour les prêtres, les consacrés, pour qu'ils puissent lui rester fidèles [au Pape François] et obéissants, pour qu'ils restent fidèles aux Commandements, à la saine doctrine. C'est votre devoir de prier pour eux, il faut les soutenir ; ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ils sont d'autres Christ ».
Extrait du message donné par la Très Sainte Vierg… More
AveMaria44
ko.news
20

Francis, 의문의 추기경을 새 Camerlengo로 임명

교황 Francis가 추기경 Kevin Farrell을 Holy Roman Church의 Carmerlengo로 임명했다. Farrell은 Bergoglio 법정인이자 급진적 상대주의자이며 McCarrick 과 …
hr.news
242

Franjo imenovao kompromitiranog kardinala novim komornikom

Papa Franjo je imenovao kardinala Kevina Farrella komornikom Svete rimske crkve. Farrell je Bergogliov posrednik, radikalni relativist i duboko uključen u McCarrickova i druga zlostavljanja. Njeg…
csk.news
430

František menuje kompromitovaného kardinála ako nového Camerlengo

Pápež František vymenoval kardinála Kevin Farrella za Carmerlengo Svätej Rímskej Cirkvi. Farrell je Bergogliov dvorný, radikálny relativista a hlboko zapojený v McCarrickovi a inom zneužívaní. …
ar.news
16

فرنسيس يعين كاردينالا مفضوحا أمين خزانة جديد (camerlengo)

عين البابا فرنسيس الكاردينال كيفن فاريل في منصب أمين خزانة الكنيسة الرومانية المقدسة (camerlengo). وفاريل محمي بيرغوجليو، راديكالي نسبي متورط بعمق في قضية مكاريك …
vi.news
48

Francis sắc phong cho một Hồng Y thỏa hiệp làm một tân Giáo chủ thị thần

Giáo Hoàng Francis đã sắc phong Hồng y Kevin Farrell làm Giáo chủ thị thần của Giáo Hội La Mã Thần thánh. Farrell là một cận thần của Bergoglio, một người theo chủ nghĩa tương đối triệt đểtham…
lv.news
20

Francisks ieceļ kompromitēto kardinālu kā jauno īpašumu pārvaldnieku

Pāvests Francisks ir nosaucis kardinālu Kevinu Farrelu par jauno Svētās Romas baznīcas īpašumu pārvaldnieku. Farrels ir Bergoglio sekotājs, radikāls relatīvists un dziļi iesaistīts Makarika un cito…
hu.news
294

Ferenc pápa a bűnbe esett bíborost nevezte ki az új bíboros kamarásnak

Ferenc pápa Kevin Farrel bíborost tette meg a római katolikus egyház camerlengójának. Farrell egy Bergoglio-támogató, radikális relativista és mélyen benne van a McCarrick és egyéb bántalmazási …
pl.news
21.5K

Franciszek wskazuje skompromitowanego kardynała jako nowego kamerlinga

Papież Franciszek wskazał kardynał Kevina Farrella na stanowisko kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. Farrell jest pośrednikiem Bergoglio, radykalnym relatywistą i jest głęboko zamieszany w
Piotr2000
kolejny "wilk w owczej skorze" wspierany przez innego WILKA..
sl.news
22

Frančišek imenuje kompromisnega kardinala za novega Kamerlenga

Papež Frančišek je imenoval kardinala Kevina Farrella za novega Kamerlenga Svete rimske cerkve. Farrell pripada Bergoglijevem dvoru, je radikalni relativist in je globoko vpleten v McCarrickove …
es.news
3356

Francisco nombra como nuevo Camarlengo a cardenal comprometido

El papa Francisco nombró al cardenal Kevin Farrell como Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Farrell es un cortesano de Bergoglio, un relativista radical y profundamente involucrado en los
¿Estamos viviendo en el período del Apocalipsis? Al final del Antiguo Testamento, justo antes del nacimiento de Cristo, había 5 sumos sacerdotes …More
¿Estamos viviendo en el período del Apocalipsis?
Al final del Antiguo Testamento, justo antes del nacimiento de Cristo, había 5 sumos sacerdotes falsos en Jerusalén, que alteraron la liturgia, colocaron un nuevo altar frente al tradicional de Yahvé, ESTO fue durante el tiempo de los Macabeos, y Fue la abominación de la desolación.
Durante ese período de tiempo, solo un Sacerdote Fiel huyó a las colinas para continuar de la manera tradicional ... ¿Reflejamos esos tiempos hoy, justo antes de la venida final de Cristo ........?
¡¡Babilonia Ha Caído, Ha Caído!!
www.youtube.com/watch
¿Se va a acabar el mundo? (2a Edición) | Apocalipsis
www.youtube.com/watch
ms.news
18

Francis Menamakan Kardinal Berkompromi Sebagai Camerlengo Baharu

Pope Francis telah menamakan Kardinal Kevin Farrell sebagai Carmerlengo kepada Gereja Holy Roman. Farrell merupakan orang kanan Bergoglio, seorang relativis yang radikal dan banyak terlibat dalam …

Franziskus ernennt kompromittierten Kardinal zum Camerlengo

Papst Franziskus hat Kardinal Kevin Farrell zum Camerlengo der Heiligen Römischen Kirche ernannt. Farrell ist ein Höfling von Bergoglio, ein radikaler Relativist und zutiefst involviert in den Skan…
Magee
Diese Ernennung ist das Signal an alle McCarricks dieser Welt: trotz Missbrauchssynode und Laisierung von McCarrick bleibt die Homo-Mafia fest im …More
Diese Ernennung ist das Signal an alle McCarricks dieser Welt: trotz Missbrauchssynode und Laisierung von McCarrick bleibt die Homo-Mafia fest im Sattel. Das Treiben geht unter Bergoglio ungestört weiter wie bisher.
SvataHora
Bergoglio's allererster Berater und Mitarbeiter ist Satan persönlich! Viel mehr noch: der sog. "Heilige Vater" ist eine Marionette des Teufels!
View 17 more comments.
it.news
12.1K

Francesco nomina cardinale compromesso come nuovo Camerlengo

Papa Francesco ha nominato il cardinale Kevin Farrell Carmerlengo della Santa Romana Chiesa. Farrell è un cortigiano di bergoglio, un relativista radicale e coinvolto profondamente negli scandali …
Pio V likes this.
en.news
61.9K

Francis Names Compromised Cardinal As New Camerlengo

Pope Francis has named Cardinal Kevin Farrell as the Carmerlengo of the Holy Roman Church. Farrell is a Bergoglio courtier, a radical relativist and deeply involved in the McCarrick and other abus…
McCarrick lives on in his "nephews" Tobin, Farrell, Cupich. That they are Francis' favourites reveals all lot about him
The word is not compromised....it's LIAR and HERETIC
View 4 more comments.