ml.news
13

പ്രോ-ലൈഫ് പ്രവർത്തകരെ എതിർത്ത് ഐറിഷ് ആർച്ചുബിഷപ്പ്, “ഞാൻ പ്രതിഷേധങ…

ജനുവരി 1-ന് ഗർഭഛിദ്രം “നിയമവിധേയമായതിന്“ ശേഷം, അത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ [മുൻ] ഗാൽവേ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജനുവരി 3-ന് ഐറിഷ് പ്രോ-ലൈഫ് പ്രവർത്തകർ …
vi.news
29

Tổng giám mục Ailen phản đối những người ủng sinh, "tôi không ủng hộ biểu tình"

Những người ủng sinh Ailen đã trình diễn vào ngày 3 tháng 1 bên ngoài một trung tâm y tế Galway, nơi bắt đầu thực hiện phá thai sau khi tội ác này trở thành "hợp pháp" vào ngày 1 tháng 1. Tổng giám …
uk.news
18

Ірландський архієпископ виступає проти прихильників життя: "Я не прихильник протестів"

3 січня прихильники життя в Ірландії розмістилися навпроти будівлі (колишнього) Медичного центру Galway, в якому з 1 січня "легалізовано" вбивство ненароджених дітей, та виступили з протестом,. …
hi.news
17

आयरिश आर्कबिशप ने प्रो-लाइफ़र्स के "आई एम नॉट फॉर प्रोटेस्ट" का विरोध किया

आयरिश प्रो-लाइफ़र्स ने 3 जनवरी को एक [पूर्व] गालवे मेडिकल सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसने 1 जनवरी को इस अपराध के "कानूनी" बनने के बाद गर्भपात कराना शुरू कर दिया था। डबलिन आर्कबिशप डारमुइड मार्टिन …
pt.news
53

Arcebispo irlandês se opõe a militantes pró-vida: “Não sou a favor de protestos”

Militantes pró-vida manifestaram em 3 de janeiro do lado de fora de um [ex] centro médico de Galway, que começou a realizar abortos depois que esse crime se tornou “legal” em 1º de janeiro. O arcebis…
ru.news
31

Ирландский архиепископ выступает против сторонников жизни: "Я не сторонник протестов"

3 января сторонники жизни в Ирландии выступили с протестом, расположившись напротив здания (бывшего - прим. ред.) медицинского центра Galway, в котором с 1 января "легализовано" …
lt.news
17

Airijos Arkivyskupas prieštarauja anti-aborto aktyvistams: „Aš nepasisakau už protestus“

Airijos anti-aborto aktvistai sausio 3-ąją vykdė demonstraciją priešais (buvusią) Golvėjaus medicinos centrą, kuriame pradėta atlikinėti abortus, kai šis nusikaltimas tapo „legalus“ nuo naujųjų metų …
sl.news
11

Irski nadškof nasprotuje borcem za življenje: "Nisem za proteste"

Irski borci za življenje so se 3. januarja odločili za demonstracijo zunaj [nekdanjega] medicinskega centra v Galwayu, ki je začel izvajati splave, potem ko je to kaznivo dejanje 1. januarja postalo …
lv.news
15

Īru arhibīskaps iebilst pret dzīvības atbalstītājiem: „es esmu pret protestiem”

Īru dzīvības atbalstītāji 3. janvārī vadīja demonstrāciju ārpus [bijušā] Galvejas medicīnas centra, kas sāka veikt abortus pēc tad, kad šis noziegums kļūuva par “likumīgu” 1. janvārī. Dublinas arhibī…
zh.news
21

爱尔兰大主教反对反堕胎者,“我不赞成抗议”

爱尔兰反堕胎者1月3日在戈尔韦医疗中心外举行示威,该中心在1月1日堕胎合法化后开始实施堕胎手术。 都柏林大主教D…
hr.news
258

Irski nadbiskup protivi se borcima za život: "Nisam za prosvjede"

Irski borci protiv pobačaja prosvjedovali su 3. siječnja ispred [bivšeg] medicinskog centra u Galwayu, koji je počeo obavljati pobačaje nakon što je ovaj zločin postao "zakonit" 1. siječnja. Dublinsk…

Un archevêque irlandais s'oppose aux manifestations pro-vies

Les irlandais pro-vies ont manifesté le 3 janvier devant un [ancien] centre médical de Galway qui avait commencé à pratiquer des avortements après que ce crime soit devenu "légal" le 1er janvier. L'…
Toutes ces voix innocentes s'eleveront le jour du jugement de chacun et rira bien qui rira le dernier.
Il ne manquerait plus qu'il y ait des évêques athées... Qui sait, ça viendra ! Mais c'est peut-être déjà le cas, avec les évêques nommés par Pékin !More
Il ne manquerait plus qu'il y ait des évêques athées... Qui sait, ça viendra !
Mais c'est peut-être déjà le cas, avec les évêques nommés par Pékin !
View 3 more comments.

Irischer Erzbischof gegen Lebensschützer: “Ich bin nicht für Proteste”

Irische Lebensschützer demonstrierten am 3. Januar vor einem [ehemaligen] medizinischen Zentrum in Galway, das seit der Legalisierung der Abtreibung am 1. Januar ungeborene Kinder tötet. Erzbischof …
Eine Person mit einer derartigen Einstellung zum menschlichen leben, mit einer derart zynischen Herzenshaltung und einen dermaßen Feigen Karakter, …More
Eine Person mit einer derartigen Einstellung zum menschlichen leben, mit einer derart zynischen Herzenshaltung und einen dermaßen Feigen Karakter, eignet sich unter keinen Umständen, für das Amt eines Bischofs der hl. kath. Kirche und auch für kein anderes Amt in dieser.
Frauen in der Krise ist eine große, satanische Lüge!!! Es gibt keine Krise bei Frauen, die einen Kindermord rechtfertigen. Wer von Frauen in der …More
Frauen in der Krise ist eine große, satanische Lüge!!! Es gibt keine Krise bei Frauen, die einen Kindermord rechtfertigen. Wer von Frauen in der Krise redet hat entweder keine Ahnung, sollte also besser ruhig sein, oder verwendet bewußt die Lügenwörter der Abtreibungsindustrie.
View 5 more comments.

Arzobispo irlandés se opone a militantes pro-vida: “no estoy a favor de los que protestan”

Militantes irlandeses pro-vida manifestaron el 3 de enero afuera de un [ex] centro médico Galway que comenzó a llevar a cabo abortos después que este crimen se convirtió en “legal” el 1 de enero. El …
El hombre posmoderno llevado por demonios, tipos como éste fantochon del clero bergogliano se acuestan con ellos cada noche.
vgg
Vg2: Dios es VIDA y por ello Su Plan es, como la luz que lo ilumina todo, llenar Su Creación de vida. Pero el hombre se opone. Prefiere la muerte y …More
Vg2: Dios es VIDA y por ello Su Plan es, como la luz que lo ilumina todo, llenar Su Creación de vida. Pero el hombre se opone. Prefiere la muerte y la oscuridad. Dios quiere inundarlo todo con Su MISERICORDIA; en cambio el hombre quiere inundarlo todo de egoísmo y maldad. Y Sus ministros paraece que no se dan cuenta de ello.
View one more comment.
ms.news
7

Archbishop Irish Menentang Pro-Lifers, “Saya Bukan Digunakan Untuk Protes”

Golongan pro-life telah mengadakan tunjuk perasaan pada 3hb Januari di luar [bekas] Pusat Perubatan Galway yang mula menawarkan perkhidmatan pengguguran setelah jenayah ini menjadi "halal dari segi …
it.news
645

Arcivescovo irlandese si oppone alla vita: "Io non sono per la protesta"

Sostenitori pro-vita irlandesi hanno dimostrato il 3 gennaio al di fuori di un [ex] centro medico a Galway, in cui si è cominciato ad effettuare aborti, dopo che questo crimine è diventato "legale" …

Irlandzki arcybiskup przeciw pro-lifersom: "ja nie jestem od protestowania"

Przedstawiciele ideologii pro-life w Irlandii demonstrowali 3 stycznia przed [dawnym] centrum medycznym Galway, które zaczęło wykonywać aborcje po "zalegalizowaniu" tej zbrodni 1 stycznia. Arcybiskup…
predex
Marnie z opieka stomatologiczną w Irlandi

Írsky arcibiskup oponuje pro-liferom, "nie som za protesty"

Irsky pro-lifers demonštrovali 3. januára pred [bývalým] lekárskym centrom v Galway, ktoré začalo vykonávať potraty po tom, čo sa tento zločin stal "legálnym" 1. januára. Dublinský arcibiskup Diarmui…
ko.news
18

아일랜드 대주교 생명존중자들에 반대, "나는 시위에 반대"

아일랜드 생명존중자들이 낙태가 1월 1일 "합법"이 된 후 낙태를 시행하기 시작한 [이전] Galway 메디컬 센터 밖에서 1월 3일 시위를 …
ar.news
15

رئيس أساقفة أيرلندي يعارض المناهضين للاجهاض "أنا لست مع الاحتجاجات"

تظاهر مناهضون أيرلنديون للاجهاض في 3 يناير / كانون الثاني خارج مركز غالواي الطبي [السابق] الذي بدأ إجراء عمليات الإجهاض بعد أن أصبحت هذه الجريمة "قانونية" في 1 يناير/كانون الثاني. …

Irish Archbishop Opposes Pro-Lifers, “I Am Not For Protests”

Irish pro-lifers demonstrated on January 3 outside a [former] Galway medical centre which started performing abortions after this crime became "legal" on January 1. Dublin Archbishop Diarmuid Martin…
The bishop is against protests to save an unborn child of God? Sooner rather than late, He will meet this bishop.
Eva
View 5 more comments.