ml.news
25

അഴിമതി നിറഞ്ഞ നീതി: നിരപരാധിയായ മദർ തേരേസ സിസ്റ്റർ ജയിലിൽ യാതനയനുഭവിക്കുന…

ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന മദർ തേരേസ സിസ്റ്റർ കൺസീലിയ ബക്സലയെ ഇന്ത്യൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബിഷപ്പ് തിയഡോർ മസ്കരേന്യസ്, 58, സന്ദർശിച്ചെ…
pt.news
112

Justiça corrupta: freira de Madre Teresa definha na cadeia

O bispo Theodore Mascarenhas, de 58 anos, secretário geral dos bispos indianos, visitou a idosa irmã-de-Madre-Teresa Concelia Baxla na cadeia, relatou ele em UcaNews.com (15 de fevereiro). A irmã …
lt.news
25

Korumpuotas teisingumas: Nekalta Motinos Teresės vienuolė nyksta kalėjime

Vyskupas bei Indijos Vyskupų generalinis sekretorius Teodoras Mascarenhas (58-erių metų amžiaus) lankėsi kalėjime pas garbaus amžiaus Motinos Teresės vienuolę Concelia Baxla, praneša tinklalapis …
sl.news
29

Pokvarjeno pravosodje: Nedolžna sestra Matere Terezije gnije v zaporu

Škof Theodore Mascarenhas (star 58 let), generalni sekretar indijskih škofov, je v zaporu obiskal starejšo sestro matere Terezije, sestro Concelio Baxlo, so sporočili pri UcaNews.com (15. februarja). …
ro.news
48

Dreptate coruptă: Sora inocentă Maica-Teresa lăsată de izbeliște în închisoare

Episcopul Theodore Mascarenhas, în vârstă de 58 de ani, secretarul general al episcopilor indieni, a vizitat-o în închisoare pe vârstnică maică Teresa-sora Concelia Baxla, a raportat UcaNews.com (15 …
uk.news
27

Зіпсоване правосуддя: безневинна черниця чахне в тюрмі

15 лютого портал UcaNews.com повідомив, що 58-річний єпископ Теодор Маскареньяс, який обіймає посаду генерального секретаря єпископату Індії, відвідав стару монахиню Ордену матері Терези, …

Zkorumpovaná spravodlivosť: Nevinná sestra Matky-Terezy hnije vo väzení

Biskup Theodore Mascarenhas, 58-ročný indický biskupský generálny tajomník, navštívil staršiu sestru matky Terezy Conceliu Baxlu vo väzení, informoval o tom UcaNews.com (15. február). Sestra Concelia…
Naprosto nechápeš službu exorcismu. Nerozumíš kristologii ani soterologii, ale pomluvy a hlouposti z tebe padají jako z mlýnku na maso. Buď dobré …More
Naprosto nechápeš službu exorcismu. Nerozumíš kristologii ani soterologii, ale pomluvy a hlouposti z tebe padají jako z mlýnku na maso. Buď dobré vůle a některé starosti o jiné, přenech - jiným. A povolanějším.
Bohumila před 4 minutami
Tato žena věrně naplňovala dokument Nostra aetate, umírající,
či nemocné nepřivaděla křtem ke Kristu Ježíši, ale dle N.A. věřila,
že všechna náboženství jsou spásonosná.
Proto také nemohla zemřít a museli volat exorcistu, čímž ji bylo
prokázáno Boží milosrdenství a doufáme ,že skrze očistec bude
zachráněna.
ar.news
15

عدالة فاسدة: أخت الأم - تيريزا البريئة تذبل في السجن

زار الأسقف ثيودور ماسكارينهاس (58 عاما)، أمين عام الأساقفة الهنود، أخت الأم تيريزا المسنة كونسيليا باكسالا في السجن، جسب ما ذكره على موقع UcaNews.com (15 فبراير/شباط). وكانت الأخ…
ru.news
71

Испорченное правосудие: невинная монахиня чахнет в тюрьме

15 февраля портал UcaNews.com сообщает, что 58-летний епископ Теодор Маскареньяс, занимающий пост генерального секретаря епископата Индии, посетил престарелую монахиню ордена …

Wadliwa sprawiedliwość: niewinna Siostra od Matki Teresy usycha w więzieniu

Biskup Theodore Mascarenhas, sekretarz generalny indyjskiego episkopatu, odwiedził w więzieniu starszą Siostrę od Matki Teresy, Concelię Baxlę, poinformował na UcaNewc.com 15 lutego. Siostra Concelia…
Piotr2000
Falszywe oskarzenia, wiezienia, publiczne oskarzenia ale tez pozostawienie przesladowanych niewinnych katolikow sobie samym, bez wstawienia sie za …More
Falszywe oskarzenia, wiezienia, publiczne oskarzenia ale tez pozostawienie przesladowanych niewinnych katolikow sobie samym, bez wstawienia sie za nimi, bez proby pomocy... Tak sie dzialo z Mary Wagner /Toronto, Kanada/ z Asia Bibi /Pakistan/, tak sie dzieje z Siostra Concelia Baxlę w indiach. Papiez Franciszek i jego wspolpracownicy lekcewaza ofiare prawdziwych chrzescijan, kpia sobie z niej, a podkreslaja swoje zaangazowanie dla homoseksualistow, marksistow, aborcjonistow, innowiercow i heretykow.
Anieobecny likes this.
ko.news
18

부패된 정의: 무죄의 수녀 테레사 자매, 감옥에서

인디아 주교들의 장관인 주교 Theodore Mascarenhas, 58, 는 감옥에 있는 나이 든 수녀 테레사의 자매 Concelia Baxla를 방문했다고 UcaNews.com에 …
hu.news
2396

Korrupt igazság: Az ártatlan Teréz anya apácát börtönbe zárták

Az 58 éves Theodore Mascarenhas püspök, az indiai püspökök vezető titkára, meglátogatta az idős Concelia Baxla Teréz anya apácát a börtönben - írja az UcaNews.com oldalon. Concelia nővér volt a Teréz…
szterzsebet and one more user like this.
tr.news
81

Yozlaşmış Yargı: Masum Rahibe Teresa Rahibesi Hapishanede Çürüyor

Hindistan Piskoposları Genel Sekreteri 58 yaşındaki Piskopos Theodore Mascarenhas, 15 Şubat tarihinde, UcaNews.com'a yaptığı açıklamada, hapishanedeki yaşlı Rahibe Teresa Rahibesi Concelia Baxla'yı …
lv.news
22

Korumpētais taisnīgums: nevainīga mātes Terēzes māsa nonāk cietumā

Indijas bīskapu ģenerālsekretārs, bīskaps Teodors Masarenha (58 gadi) apmeklēja mātes Terēzes māsu Koncēliju Bakslu, un ar to viņš ziņoja vietnei UcaNews.com (15. februāris). Māsa Koncēlija bija māte…
es.news
1558

Justicia corrupta: monja inocente de las Hermanas de la Madre Teresa languidece en la cárcel

Monseñor Theodore Mascarenhas, de 58 años, secretario general de la Conferencia Episcopal de la India, visitó a la anciana Concelia Baxla, monja de las Hermanas de la Madre Teresa que está en la …
Si no pillan su mordida esos funcionarios hacen eso, asi es el mundo y la gente misma. Paco1 de chachi buenista apostata.
fr.news
131K

Justice corrompue : une soeur innoncente de l'ordre de Mère Theresa languit en prison

L'évêque Theodore Mascarenhas, 58 ans, secrétaire général des évêques indiens, a rendu visite à la vieille soeur Concelia Baxla en prison, a-t-il rapporté sur UcaNews.com (15 février). Sœur Concelia…
Je vous aime Soeur Concelia
Anne Traoré and 2 more users like this.

Korrupte Justiz: Unschuldige Mutter Teresa Schwester schmachtet im Gefängnis

Bischof Theodore Mascarenhas (58), der Generalsekretär der indischen Bischöfe, hat die betagte Mutter-Teresa-Schwester Concelia Baxla im Gefängnis besucht. Darüber berichtet er auf UcaNews.com (15. …
Rita 3
man müsste einen weltweiten Protestzug dagegen beginnen
michael7
View 6 more comments.
vi.news
80

Công lý tha hóa: Cá nữ tu vô tội dòng Đức Mẹ Teresa héo rũ trong tù

Giám mục Theodore Mascarenhas, 58 tuổi, Tổng thư ký các Giám mục Ấn Độ, đã đến thăm nữ tu theo dòng Đức Mẹ Teresa, Concelia Baxla, trong tù, ông đã đưa tin trên UcaNews.com (15 tháng 2). Nữ tu Conce…
it.news
51.4K

Giustizia corrotta: innocente suora di madre Teresa languisce in carcere

Il vescovo Theodore Mascarenhas (58), segretario generale dei vescovi indiani, ha fatto visita all'anziana suora di madre Teresa Concelia Baxla in carcere, come riferito su UcaNews.com (15 febbraio). …
vincenzo angelo and 4 more users like this.
en.news
11.9K

Corrupt Justice: Innocent Mother-Teresa-Sister Languishes in Jail

Bishop Theodore Mascarenhas, 58, the Indian Bishops' Secretary General, visited the elderly Mother-Teresa-Sister Concelia Baxla in jail, he reported on UcaNews.com (February 15). Sister Concelia was …
sheepette
There is a petition to sign for her, if you google her name.