vi.news
53

Hôn nhân Công giáo chưa bao giờ tồn tại - Hồng Y Farrell

"Không có gì" trong Amoris Laetitia trái với Phúc Âm, Hồng y thân đồng tính Kevin Farrell, 71 tuổi, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống, nói với trong thân đồng tính TheTablet.…