ml.news
54

"എപ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് വൈദികർ കണ്ടുമുട്ടുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ അവർ ബെർഗോഗോളിയോ എത്ര അപ്രിയമാണെന്നാണ് സംസാരിക്കുക"

…അല്ലാത്തപക്ഷം ഞാൻ പുറത്താക്കപ്പെടും". ചിത്രം: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
tr.news
87

"İki Papaz Bir Araya Geldiğinde, Bergoglio'nun Ne Kadar Berbat Olduğundan Bahsediyorlar"

…yayınlamamalısın, yoksa kovulurum." Resim: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
it.news
511.3K

"Ogni volta che due preti si incontrano, parlano di quanto è terribile Bergoglio"

…sarò cacciato." Foto: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
padrepasquale
"All'interno della Chiesa, c'è odio e paura". E' una autentica falsità. E Papa Bergoglio non è per nulla "terribile". I detrattori usano sempre la …More
"All'interno della Chiesa, c'è odio e paura". E' una autentica falsità. E Papa Bergoglio non è per nulla "terribile". I detrattori usano sempre la bugia e lo sproloquio nelle loro argomentazioni. E c'è anche chi fa cassa da risonanza, invece di impegnarsi a costruire l'unità della Chiesa lacerata.
Baliven
😇
3 more comments
fil.news
50

"Kapag May Dalawang Paring Nagkikita, Pinag-uusapan Nila Kung Gaano Kasama si Bergoglio"

…ng pari: "Huwag mong ililimbag kahit na ano dito dahil mapapatalsik ako". picture: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
sw.news
64

"Wakati Wowote Mapadre Wakikutana, Wao Huzungumzia Jinsi Bergoglio Alivyo Mbaya"

…kusema: "Kamwe msichapishe chochote nilichokisema, au nitafutwa kazi." Picha: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
pt.news
145

"Sempre que Dois Sacerdotes se Encontram, Falam Sobre o Terrível Bergoglio"

…serei demitido". Fotografia: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
ms.news
56

"Tidak Kira Bila Dua Orang Paderi itu Bertemu. Mereka Berbincang Bahawa Betapa Teruknya Bergoglio."

…anda cetakkan apa-apa mengenai perbualan tadi kerana saya akan dipecat." Gambar: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
hu.news
461

"Bármikor találkozik két pap, mindig arról beszélnek, hogy Bergoglio milyen rossz"

… rúgva." Kép: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
ar.news
75

"كلما اجتمع قسان اثنان فإنهما يتحدثان عن مدى فظاعة بيرغوليو"

… تطبع أي من هذا، أو ستفصل". الصورة: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
de.news
234.1K

„Wenn sich zwei Priester treffen, reden sie darüber, wie schrecklich Bergoglio ist“

…drucken, sonst werde ich entlassen.“ Bild: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
Katharina Maria
@Eugenia-Sarto Hassen muss man ihn nicht, aber grosses Mitleid mit seiner Seele, die in Gefahr ist, wäre angebracht. _________ Nein, hassen muss man …More
@Eugenia-Sarto
Hassen muss man ihn nicht, aber grosses Mitleid mit seiner Seele, die in Gefahr ist, wäre angebracht.
_________
Nein, hassen muss man ihn nicht! Aber das, was er sagt und tut!
Mitleid mit seiner Seele haben muss man auch nicht, da er sich ja längst entschieden hat, welchem "Herrn" er angehören will.
Katharina Maria
Absolut vorstellbar. Aber dies offen zu sagen, trauen sich nur die Wenigsten und die Mutigsten. Beten wir, dass es derer viel mehr werden, die den Mund …More
Absolut vorstellbar. Aber dies offen zu sagen, trauen sich nur die Wenigsten und die Mutigsten.
Beten wir, dass es derer viel mehr werden, die den Mund gegen F. auftun...
21 more comments
lv.news
56

"Kad vien divi priesteri satiekās, viņi runā par to, cik briesmīgs Bergoglio ir"

…, vai arī mani atlaidīs." Attēls: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
ro.news
67

"Ori de câte ori se întâlnesc doi preoţi, ei vorbesc despre cât de rău este Bergoglio"

…voi fi concediat." Imagine: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
csk.news
41.2K

"Ak sa stretnú dvaja kňazi, hovoria isto o tom, aký je Bergoglio strašný"

…slová publikovať, lebo ma vyhodia." Obrázok: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
+Joseph+
to vy dva už jste po smrti
Peter(skala)
Ľavicové noviny citujú prominentného anglického kňaza: "Nemôžeme sa dočkať, kým [František] zomrie. ✍️ ako JPII: toho neznášali liberali i konzervativci …More
Ľavicové noviny citujú prominentného anglického kňaza: "Nemôžeme sa dočkať, kým [František] zomrie.
✍️
ako JPII: toho neznášali liberali i konzervativci, až tak že z obidvoch stran na neho zautočili atentatnici. Benedikt by dopadol takisto, keby bol dolhšie pápežom. JPI. to schytal už na začiatku. Nakoniec František to schytá ked komunisti vtrhnu do Vatikanu, ale Panna Mária ho osobne zachrani. (bl.Elena Aeillo)
2 more comments
pl.news
62.8K

"Zawsze, kiedy spotyka się dwóch księży, rozmawiają o tym, jak okropny jest Bergoglio"

…tej rozmowy albo będę skreślony". Grafika: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
EON
W kosmosie nie ma neutralności – jest albo Bóg, któremu pozwalamy działać albo diabeł. W tym samym momencie w którym rozum zrywa z prawdą Boską …More
W kosmosie nie ma neutralności – jest albo Bóg, któremu pozwalamy działać albo diabeł. W tym samym momencie w którym rozum zrywa z prawdą Boską podpada pod wpływ samego szatana.
Nemo potest duobus dominis servire !
62 duchownych i naukowców: Franciszek jest heretykiem 62 duchownych i przedstawicieli środowiska akademickiego opublikowało w niedzielę 25-stronicową …More
62 duchownych i naukowców: Franciszek jest heretykiem
62 duchownych i przedstawicieli środowiska akademickiego opublikowało w niedzielę 25-stronicową poprawę Amoris Laetitia papieża Franciszka. Tytuł dokumentu to "Correctio Filialis de haeresibus propagatis" (Synowska korekta rozpowszechniającej się herezji).
Dokument stwierdza, że Franciszek siedmiokrotnie zajął heretyckie stanowisko w kontekście małżeństwa, życia moralnego i przyjmowania sakramentów. Dla sygnatariuszy "poza wszelką wątpliwością" znajduje się fakt, że Franciszek życzy sobie, aby katolicy interpretowali kontrowersyjne wyjątki Amoris Laetitia w sposób heretycki.
...
4 more comments
hr.news
291

"Kad god se sretnu dva svećenika, govore o tome koliko je Bergoglio grozan"

… od ovoga, ili ću biti otpušten". Slika: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
fr.news
111.2K

"Quand deux prêtres se rencontrent, ils se disent à quel point Bergoglio est affreux"

…serai limogé." Image: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
apvs
Chère @dvdenise , c'est vrai que dès que les apôtres voyaient des pharisiens s'approcher de Notre Seigneur Jésus-Christ, c'était dans leur coeur un …More
Chère @dvdenise , c'est vrai que dès que les apôtres voyaient des pharisiens s'approcher de Notre Seigneur Jésus-Christ, c'était dans leur coeur un festival d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de sois. Il n'y a jamais eu de passages de l'Evangile plus propice à l'épanouissement de tels fruits de l'Esprit Saint, dans le coeurs des disciples ...
dvdenise
La colère et les rivalités ne viennent pas de l'Esprit-Saint. Ce que produit l'Esprit-Saint nous dit Saint Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la …More
La colère et les rivalités ne viennent pas de l'Esprit-Saint. Ce que produit l'Esprit-Saint nous dit Saint Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
9 more comments
es.news
12800

“Cada vez que dos sacerdotes se reúnen, hablan sobre lo terrible que es Bergoglio”

…seré despedido”. Imagen: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
Alejandra del Avellano
Entonces Vuelvo a Reiterar la Gente Como Uds q ya Esta Amafiada en La Iglesia, Son LOS PEORES, Los q no Permiten q Sangre Nueva y Con Verdadera FE Y …More
Entonces Vuelvo a Reiterar la Gente Como Uds q ya Esta Amafiada en La Iglesia, Son LOS PEORES, Los q no Permiten q Sangre Nueva y Con Verdadera FE Y AMOR POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR, ENTRE EN LA IGLESIA.
Denise_8d
Bergoglio es "popular solamente en círculos alejados de la Iglesia" es el papa de los apostatas de la anti iglesia.
10 more comments
lt.news
62

„Kada tik susitinka du kunigai, jie visuomet pasikalbės apie Bergoglio bjaurumą“

… atleistas.“ Paveiksliukas: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
en.news
22.5K

“Whenever Two Priests Meet, They Talk About How Awful Bergoglio Is”

…t print any of this, or I’ll be sacked.” Picture: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa
Ressurected
Slander..mortal sin 🤬
mccallansteve
That comment gives me hope for the priests of today
ru.news
58

"Каждый раз, когда встречаются два священника, они обсуждают насколько ужасен Бергольо"

…". Изображение: © korea.net, CC BY-SA, #newsInfifmclaa