Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ml.news
91

ധീരനായ ബ്രസീൽ ആർച്ചുബിഷപ്പ് “പാരമ്പര്യവാദത്തിൻ്റെ സത്വത്തിനെതിരെ“ …

അപ്പറിസീദ ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഒർലാൻഡോ ബ്രാൻഡസ്, 75, പറയുന്നത് പ്രകാരം, “ശരിയായിട്ടുള്ളത്“ ക്രൂരവും ന്യായരഹിതവുമാണ്. അപ്പറിസീദ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ വേളയിൽ …
pt.news
2234

Arcebispo heróico brasileiro combate "dragão do tradicionalismo"

De acordo com o arcebispo de Aparecida - SP, Orlando Brandes, de 75 anos, "a direita" é violenta e injusta. Esse foi o conteúdo de uma "homilia" realizada por Brandes a 40.000 católicos na Festa da …
Melinda Me
Arcebisco heróico? Ridículo!
Heróico? É piada. Tem comunista infiltrado no pt.news agora?
vi.news
55

Tổng giám mục Anh hùng của Brazil chiến đấu chống lại „Loài Rồng mang tên chủ nghĩa truyền thống"

Theo Aparecida, Tổng giám mục Orlando Brandes, 75 tuổi, Brazil, "cánh hữu" là những kẻ bạo lực và bất công. Đây là nội dung của một "bài giảng" được gửi tới 40.000 người Công giáo tại Lễ Đức Mẹ Apare…
uk.news
83

Архієпископ-герой з Бразилії бореться з "драконом традиціоналізму"

На думку 75-річного архієпископа Орландо Брандеса з Бразилії, "правда" носить жорстокий і несправедливий характер Про це він заявив в рамках своєї "гомілії" для 40 000 католиків, які зібралися,…
ru.news
100

Архиепископ-герой из Бразилии борется с "драконом традиционализма"

По мнению 75-летнего архиепископа Орландо Брандеса из Бразилии, "правда" носит жестокий и несправедливый характер. Об этом он заявил в рамках своей "гомилии" для 40 000 католиков, которы…
tr.news
76

Brezilyalı Kahraman Başpiskopos, "Gelenekselcilik Ejderhasıyla" Savaşıyor

Brezilya'nın Aparecida Başpiskopos 75 yaşındaki Orlando Brandes'e göre, "sağ" saldırgan ve haksızdır. Bu, Brandes'in, Aparecidalı Meryem Ana Bayramında (12 Ekim) 40.000 Katolik'e verdiği "vaazın" …
lt.news
58

Didvyriškas Brazilijos arkivyskupas kovoja su „tradicionalizmo drakonu“

Pasak 75-erių metų Brazilijos Aparesidos arkivyskupo Orlando Brandeso, „dešinieji“ yra žiaurūs ir nesąžiningi. Tai buvo Brandeso „homilijos“ turinys, skirtas Dievo Motinos šventei Aparesidoje, kurią …
lv.news
48

Varonīgais Brazīlijas arhibīskaps cīnās par “tradicionālisma pūķi”

Saskaņā ar 75 gadus vecā Aparecidas arhibīskapa Orlando Brandes teikto Brazīlijā "labējie" ir vardarbīgi un negodīgi. Tas bija Brandes “homīlijas” saturs, kas tika sagādāts 40 000 katoļu Aparecidas …
pl.news
1.3K

Heroiczny arcybiskup z Brazylii walczy ze "smokiem tradycjonalizmu"

Według arcybiskupa Aparecidy (Brazylia), Orlando Brandesa (75), "prawda" jest pełna przemocy i niesprawiedliwa. Taka była treść "homilii", jaką Brandes wygłosił przed 40 tysiącami Katolików z okazji …
fr.news
21921

Un archevêque "héroïque" du Brésil combat le "dragon du traditionalisme"

Selon Mgr Orlando Brandes, 75 ans, archevêque d'Aparecida au Brésil, "la droite" est violente et injuste. Tel était le contenu d'une "homélie" que Brandes a prononcée devant 40 000 catholiques en la …
GChevalier
Ce que j'apprends sur Bolsonaro me fait voir que lui aussi fait partie de la grande Prostituée de Babylone que dirige le Dragon-Bergoglio.More
Ce que j'apprends sur Bolsonaro me fait voir que lui aussi fait partie de la grande Prostituée de Babylone que dirige le Dragon-Bergoglio.
Bocage
Il est évident qu'une telle homélie ne peut être prononcée que dans le temps du règne de l'antichrist
Vive le Roi likes this.
hr.news
546

Herojski brazilski nadbiskup bori se protiv "zmaja tradicionalizma"

Prema brazilskom nadbiskupu Aparecide Orlandu Brandesu (75) "desnica" je nasilna i nepravedna. To je bio sadržaj "propovijedi" Brandesa za 40.000 katolika na blagdan Gospe od Aparecide (12. listopada…
it.news
41.5K

Eroico arcivescovo brasiliano combatte il "drago del tradizionalismo"

Secondo l'arcivescovo di Aparecida (Brasile), Orlando Brandes, 75, la "destra" è violenta e ingiusta. Questo era il contenuto di una "omelia" che Brandes ha tenuto per 40'000 Cattolici alla Festa di …
Gaetano2
Forse questo vescovo è uno di quelli che piace a papafrancescoprimo.
mjj75
Squallido! Anche per lui la sentenza.
View 2 more comments.
es.news
31627

Heroico obispo de Brasil lucha contra el “dragón del tradicionalismo”

Según el arzobispo de Aparecida (Brasil), monseñor Orlando Brandes, de 75 años, “la derecha” es violenta y desleal. Este fue el contenido de una “homilía” que Brandes entregó a 40.000 católicos en …
Es hora que los reverendos agitadores de la pobreza y la sodomía se vayan acostumbrando a la compañía que tendrán como recompensa eterna.
FranOrvich
Que Dios se apiade de tu alma , porque falta te va hacer!!!
View one more comment.
ar.news
42

رئيس أساقفة برازيلي معروف يحارب "تنين التقليدية"

ذكر رئيس أساقفة أباريسيدا بالبرازيل، أورلاندو براندز، 75 عامًا، أن "اليمين" عنيف وغير عادل. وذكر هذا خلال "العظة" التي ألقاها أمام 40،000 كاثوليكي في عيد سيدة أباريسيدا (12 أكتوبر/تشرين …
nl.news
129

Heroische Braziliaanse aartsbisschop vecht tegen de "draak van het traditionalisme"

Volgens Aparecida-aartsbisschop Orlando Brandes, 75, Brazilië, is "rechts" gewelddadig en oneerlijk. Dit was de inhoud van een "homilie" dat aan 40.000 katholieken werd geleverd op het feest van …

Heldenhafter Erzbischof kämpft gegen "Drachen des Traditionalismus"

Laut Erzbischof Orlando Brandes von Aparecida, 75, Brasilien, ist "die Rechte" gewalttätig und ungerecht. Dies war der Inhalt einer "Predigt", die Brandes am 12. Oktober, dem Fest Unserer Lieben …
Mangold03
Zweimal geschieden, besucht er nun mit einer dritten Frau, eine geschiedene Protestantin, baptistische Sonntagsveranstaltungen. >> was ist dagegen …More
Zweimal geschieden, besucht er nun mit einer dritten Frau, eine geschiedene Protestantin, baptistische Sonntagsveranstaltungen. >> was ist dagegen zu sagen??? Es ist doch sein gutes Recht die Sonntagsveranstaltung zu besuchen. Er hat Sehnsucht nach etwas was er offensichtlich nicht finden kann und wird es auch hier nicht finden. ABER genau diese Menschen bräuchten einen guten katholischen Priester, der mit Nachdruck die Gebote und das Evangelium erklärt. - Daß er die Kommunion empfängt, ist irgendwo auch Mitschuld des Bischofs, der in seiner Mission absolut versagt.
Wie haben sich diese Leute nur in der hl. Kirche ausbreiten können. Man hat immer mehr den Eindruck, es gibt fast nur noch diese Sorte katholischer …More
Wie haben sich diese Leute nur in der hl. Kirche ausbreiten können. Man hat immer mehr den Eindruck, es gibt fast nur noch diese Sorte katholischer Bischöfe
View 10 more comments.

Heroic Brazil Archbishop Fights „Dragon Of Traditionalism”

According to Aparecida Archbishop Orlando Brandes, 75, Brazil, "the right" is violent and unfair. This was the content of a "homily" Brandes delivered to 40,000 Catholics at the Feast of Our Lady of …
Sodomite for certain
"...shooting of the...Synod...and the Second Vatican council..." even a blind hog finds an acorn once in a while
View 11 more comments.