zh.news
54

支持死亡的积极分子“非常荣幸”被教皇授予奖项。

荷兰亲死亡政治家Lilianne Ploumen“非常荣幸”被教皇方济各授予Order of St Gregory the Great的勋章。 1月15日 天主教先驱报写道,…
ml.news
41

പ്രോ-ഡെത്ത് പ്രവർത്തകനുള്ള പേപ്പൽ അവാർഡ് ദാനത്തിൽ നിന്നും കർദ്ദിനാൾ …

ഗർഭഛിദ്ര രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനായ ലിലിയാനെ പ്ലുമെനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ് ഗ്രിഗറി ദ ഗ്രേറ്റ് നൽകി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ താൻ "ഉൾപ്പെട്ടിട്ട…
ko.news
70

추기경, 죽음-찬성-활동가에게 준 Papal 상에서 거리를 두어

Utrecht 추기경 Willem Eijk는 그의 대교구 웹사이트 aartsbisdom.nl에서 자신이 교황 Francis의 Order of St Gregory the Great를 낙태 찬성 정치인 Lilianne Ploumen에…
pt.news
65

Ativista pró-morte "muito honrada" com prêmio pontifício

A política holandesa pró-morte Lilianne Ploumen está "muito honrada" com a Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno que recebeu de Papa Francisco. Escrevendo ao Catholic Herald (15 de janei…
sw.news
56

Mwanaharakati Mtetezi Wa Kifo "Amefurahishwa Sana" Na Tuzo La Kipapa

Mwanasiasa Mholanzi mtetezi kifo Lilianne Ploumen "amefurahishwa sana" na Tuzo la Mtakatifu Gregory Mkuu alilopatiwa na Papa Francis. Akiandikia Catholic Herald (Januari 15), alisema kuwa alipokea…
uk.news
56

Прихильниця смерті "дуже задоволена" папської нагородою

Нідерландський політик і затята прихильниця смерті - Ліліана Плоумен, "дуже задоволена" Орденом ім. Святого Григорія Великого, який вона отримала від Папи Франциска. У статті для Catholic …
ru.news
84

Сторонница смерти "очень польщена" папской наградой

Политик и ярая сторонница смерти из Голландии, Лилианна Плоумен "очень польщена" орденом им. святого Григория Великого, который она получила от Папы Франциска. 15 января, в своем инте…
fil.news
70

Pabor sa Kamatayang Aktibista "Labis ang Karangalan" sa Pontifical na Gantimpala

Ang pabor sa kamatayang Dutch na pulitikong si Lilianne Ploumen ay "labis ang karangalan" sa Order of St Gregory the Great na kanyang natanggap mula kay Papa Francis. Sa kanyang pagsusulat sa Catho…
hi.news
46

प्रो-डेथ कार्यकर्ता पोंतिफिकल अवार्ड से "सम्मानित" हुआ

डच प्रो-डेथ राजनेता लिलियन प्लौमैन को ऑर्डर ऑफ़ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट द्वारा “सम्मानित” किया गया जिसे उन्होंने पोप फ्रांसिस से प्राप्त किया। कैथोलिक हेराल्ड (15 जनवरी) में लिखते हुए उन्होंने कहा कि …
hr.news
196

Pro-smrtna aktivistica "vrlo počašćena" papinskom nagradom

Nizozemska političarka i pobornica smrti, Lilianne Ploumen, "vrlo je počašćena" Redom sv. Grgura Velikog koju je primila od pape Franje. Pišući za Catholic Herald (15. siječnja), rekla je da je …
hu.news
323

A pro-halál aktivista "megtisztelve" érzi magát a pápai kitüntetéstől

A holland pro-halál Lilianne Ploumen politikus "megtisztelve" érzi magát a Nagy Szent Gergely-rend kitüntetésétől, amit Ferenc pápától kapott. A Catholic Herald lapnak adott interjúban azt mondta, …
fr.news
11481

Une activiste pro-mort "très honorée" de sa récompense pontificale

La politicienne néerlandaise pro-mort Lilianne Ploumen est "très honorée" par l'Ordre de Saint Grégoire le Grand qu'elle a reçu du Pape François. Dans un courrier au Catholic Herald du 15 janvier, …
GChevalier
Nous sommes en constante "amélioration" et c'est tant mieux car ainsi les pro-François n'auront plus aucun alibi : c'est en pleine connaissance de …More
Nous sommes en constante "amélioration" et c'est tant mieux car ainsi les pro-François n'auront plus aucun alibi : c'est en pleine connaissance de cause qu'ils lui lèchent les bottes. Qu'ils s'attendent donc au châtiment mérité.
Voir ici : Où François-la-Mort agit en toute connaissance de cause
GChevalier likes this.
sl.news
55

Aktivistka za smrt "zelo počaščena" s papeževo nagrado

Nizozemska političarka smrti, Lilianne Ploumen je »zelo počaščena« zaradi Reda Sv. Gregorja Velikega, ki ga je prejela s strani papeža Frančiška. V pisanju za katoliški Herald (15. januarja) je …
csk.news
71682

Aktivista Pro-Smrť "Veľmi Poctená" Pontifikačným Ocenením

Holandský pro-smrť politik Lilianne Ploumen je "veľmi poctená" Rádom sv. Gregora Veľkého, ktorú dostala od Pápeža Františka. V rozhovore s Catholic Herald (15. januára) povedala, že minulý mesiac …
zaba
Pro Peter(skala) František 69 Peter Maria: Podle filosofa Karla Poppra stačí jediná rozporuplná skutečnost, která shodí celou vědeckou teorii nebo …More
Pro Peter(skala) František 69 Peter Maria: Podle filosofa Karla Poppra stačí jediná rozporuplná skutečnost, která shodí celou vědeckou teorii nebo nějaké učení, ideologii. V humanitních tématech se tato dobře zakrytá trhlina, která byla otázkou odhalena, pozná právě neadekvátní odpovědí (jen vytáčky, invektivy, výmluvy). Pozitivně by se to dalo vyjádřit takto: dokud se nenajde vadné místo na nějakém výrobku, ideologii, učení, tak patrně dobře funguje nebo popisuje, vysvětluje. Samozřejmě volně cituji úvahu tohoto významného filosofa, který touto myšlenkou konečně podal jasný důkaz špatnosti komunismu, fašismu.... To co o sobě tvrdili vypadalo dobře, ale rozporování jejich učení nakonec vedlo k chybějící adekvátní odpovědi a k spuštění násilí vůči tazatelům >>tím byl podán důkaz, že rozpor, chyba je reálná a ze strany stavitelů neopravitelná a že se třeba v řešení sociální otázky, což by cíl těchto ideologií, musí začít od začátku.
Benedikt by patrně byl schopen po čase přinést učení …More
View 5 more comments.
vi.news
72

Nhà hoạt động thuận tử được "vô cùng hãnh diện" vì giải thưởng Giáo hoàng

Nhà chính trị Lilianne Ploumen của Hà Lan đã "vô cùng hãnh diện" khi được trao Huân chương thánh Gregory Vĩ Đại bởi Giáo hoàng Francis. Viết cho tờ Catholic Herald (15 tháng 1), bà nói rằng cô đã …
es.news
3297

Activista pro-muerte “muy honrada” por premio pontificio

La militante política holandesa pro-muerte Lilianne Ploumen está “muy honrada” por la Orden de San Gregorio Magno que recibió del papa Francisco. Al escribir el 15 de enero en el Catholic Herald…
Sofia M
ASESINA....🔪🚼 Asesina de Bebés
adeste fideles
No se convencen los que siguen a Bergoglio porque él presumiblemente "justifica" sus adulterios, su homosexualidad , su pederastia y toda clase de …More
No se convencen los que siguen a Bergoglio porque él presumiblemente "justifica" sus adulterios, su homosexualidad , su pederastia y toda clase de abominaciones y transgresiones a las leyes de Dios. Por eso le siguen muchos, no porque sean "obedientes al papado", pues no mostraron ningún aprecio ni respeto por seguir las enseñanzas de Cristo dadas a través del único Papa verdadero actual, Su Santidad Benedicto XVI, ni defendieron su Papado ante la usurpación del trono planeada por la mafia de San Galo
View one more comment.
nl.news
80

Pro-deathactivist "zeer vereerd" door pauselijke prijs

De Nederlandse pro-deathpolitica Lilianne Ploumen voelde zich "zeer vereerd" door de Orde van Sint Gregorius de Grote die zij ontving van paus Franciscus. Schrijvend in de Catholic Herald (15 janua…
ar.news
50

ناشطة داعمة للإجهاض تحظى " بتشريف كبير " من طرف الجائزة البابوية

حظيت السياسة الداعمة للإجهاض الهولندية ليليان بلومن "بتشريف كبير" من قبل وسام نظام القديس غريغوريوس العظيم الذي تلقته من البابا فرانسيس. وقالت خلال كتابتها على Catho…
de.news
1011.7K

Todesaktivistin „sehr geehrt“ über den Päpstlichen Preis

Die niederländische Pro-Abtreibungs-Politikerin Lilianne Ploumen fühlt sich durch die Auszeichnung mit dem Päpstlichen Gregoriusorden „sehr geehrt“. Das schrieb sie am 15. Januar an die englische …
Elista
@Gerti Harzl Wenn es diese Vorkommnisse halt gibt nützt es nichts, nicht darüber zu berichten. Das hiesse, den Kopf in den Sand stecken.More
@Gerti Harzl
Wenn es diese Vorkommnisse halt gibt nützt es nichts, nicht darüber zu berichten. Das hiesse, den Kopf in den Sand stecken.
Gerti Harzl
@Die Bärin Mit Verdunkeln meinte ich: Wenn man GTV aufruft, so erhofft man sich etwas vom Licht des Glaubens. Und was liest man? Franziskus hat …More
@Die Bärin Mit Verdunkeln meinte ich: Wenn man GTV aufruft, so erhofft man sich etwas vom Licht des Glaubens. Und was liest man? Franziskus hat dies gemacht, Franziskus hat das gemacht ... Aber ich will das nun auch nicht weiter ausbreiten. Man MUSS es ja nicht lesen. Manche baut es vielleicht ja auch irgendwie auf, mich zieht es hinunter. Aber ich weiß gottlob auch, wie ich dann wieder hochkomme, ohne in Frust zu versinken. Ach, ich bin lieber wieder still zu diesem Punkt.
View 8 more comments.
lv.news
37

Abortu aktīviste jūtas "ļoti novērtēts" pēc Pontifikācijas balvas saņemšanas

Holandes abortu aktīviste politiķe Lilianna Plūmena jūtoties"ļoti novērtēts" ar Sv. Gregorija Lielā ordeņa saņemšanu, kuru viņa saņēma no pāvesta Franciska. Viņa sacīja, ka pagājušajā mēnesī caur …