ml.news
56

ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോഴും പീഡനങ്ങളുടെ പ്രധാനഹേതുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - …

ഇപ്പോഴും ഒഴിവിൽ കഴിയുന്ന വിസിൽബ്ലോവറായ ആർച്ചൂബിഷപ്പ് കാർലോ മരിയ വിഗനോ, പൗരോഹിത്യ പീഡനങ്ങളെപ്പറ്റി NCRegister.com-ൽ (ഫെബ്രുവരി 16) ഒരു ലേഖനം പ്രസി…
fr.news
11998

Archevêque Viganò : François continue à promouvoir la principale cause d'abus

L'archevêque lanceur d'alerte Carlo Maria Viganò, qui se cache toujours, a publié un article sur les abus commis contre les autorités sur NCRegister.com (16 février). Parmi les principales causes d'…
AveMaria44
"la corruption des séminaires après le Concile Vatican II, qui étaient "marqués par un manque général de discipline très grave". C'est l'absence d'…More
"la corruption des séminaires après le Concile Vatican II, qui étaient "marqués par un manque général de discipline très grave". C'est l'absence d'ascèse de la nouvelle religion, l'ouverture au monde, il y avait même la télé dans certains.
"La liste des amis et des personnes nommées par François impliqués dans l'homosexualité ou la maltraitance d'enfants contient plus d'une douzaine de noms."
Pourtant pour un ancien videur de boîte il pourrait faire le ménage, mais il entretient une véritable complicité par ces nominations...
Etienne bis likes this.
ko.news
19

Francis, 여전히 학대들의 주 원인을 선전 - 대주교 Viganò

아직도 숨어있는 비밀누설자 대주교 Carlo Maria Viganò는 성직자 학대들에 대한 기사를 NCRegister.com에 냈다 (2/18). 이 학대들의 가장 큰 …
tr.news
83

Başpiskopos Viganò: "Francis, Tacizlerin Temel Nedenini Teşvik Ediyor"

Halen saklanmakta olan muhbir Başpiskopos Carlo Maria Viganò, 16 Şubat tarihinde, NCRegister.com’da din adamlarının tacizleri üzerine bir makale yayınladı. Tacizlerin temel nedeni olarak, "Vatikan …
ro.news
49

Francisc încă promovează cauza principală a abuzurilor - Arhiepiscopul Viganò

Arhiepiscopul informator Carlo Maria Viganò care se ascunde încă, a publicat un articol despre abuzurile clericale pe NCRegister.com (16 februarie). Ca primă cauză a abuzurilor, el identifică corupț…
pl.news
11K

Franciszek nadal premiuje główną przyczynę nadużyć - arcybiskup Viganò

Informator, arcybiskup Carlo Maria Viganò, który ciągle się ukrywa, opublikował artykuł w sprawie nadużyć kleru na NCRegister.com (16 lutego). Podstawową przyczyną nadużyć, jaką wskazuje, jest niszc…
niewolnicaMaryi likes this.
ko.news
21

Francis, 자신의 추기경 의회 구조를 바꾸고 싶어 해

수요일 까지의 3일 미팅을 위해 모이는 Francis의 추기경 의회는 9월 10일 "지난 주 일어난 일에 관련해 "교황 Francis와의 완전한 동조를 …
zh.news
62

方济各希望改变枢机主教委员会的组成

方济各枢机主教委员会(Council of Cardinals)于9月10日发表声明,表示“面对过去几周发生的事情,他们与教宗方济各完全团结一…
fr.news
21.1K

François veut changer la composition de son concile de cardinaux

Le Conseil des cardinaux de François, réuni pour une réunion de trois jours jusqu’à mercredi, a publié le 10 septembre une déclaration exprimant sa "pleine solidarité avec le pape François face à ce …
Etienne bis
M. Gerboglio va rajeunir les cadres ?
GChevalier
Les 10 rois de l'Antéchrist ont une super-trouille car ils ont du feu accroché à leurs godasses : on comprend qu'ils commencent sérieusement à …More
Les 10 rois de l'Antéchrist ont une super-trouille car ils ont du feu accroché à leurs godasses : on comprend qu'ils commencent sérieusement à zigzaguer, mais le grand-voyou Antéchrist, s'il veut les garder, ces bandits seront bien obligés de rester, même s'ils se font embrocher !
tr.news
28

Francis, Kardinaller Konseyi'nin Yapısını Değiştirmek İstiyor

Çarşamba gününe kadar üç günlük bir toplantı için bir araya gelen Francis'in Kardinaller Konseyi, 10 Eylül tarihinde, "son haftalarda yaşananlar karşısında Papa Francis ile tam dayanışma içerisinde …
hi.news
37

बिगानो के नए खुलासे: फ्रांसिस और उनके समलैंगिक मित्र झूठ बोल रहे हैं

28 अगस्त को चिली के समलैंगिक जुआन कार्लोस क्रूज़ ने NyTimes.com को बताया कि फ्रांसिस ने उनसे कहा था कि मुखबिर आर्कबिशप बिगानो ने फ्रांसिस और किम डेविस के बीच बैठक आयोजित करके सितंबर 2015 में …
pt.news
210

Novas revelações de Viganò: Francisco e seus amigos homossexuais estão mentindo

O homossexual chileno Juan Carlos Cruz disse à página web NyTimes.com (28 de agosto) que Francisco disse a ele que o delator arcebispo Viganò "quase sabotou" a visita aos EUA em setembro de 2015, …
nl.news
105

Nieuwe Viganò-onthullingen: Franciscus en zijn homoseksuele vriend liegen

De Chileense homoseksueel Juan Carlos Cruz vertelde NyTimes.com (28 augustus) dat Franciscus tegen hem zei dat aartsbisschop Viganò "bijna" het bezoek aan de VS in september 2015 "saboteerde" door …
uk.news
95

Нові одкровення Вігано: "Папа Франциск і його друг гомосексуаліст брешуть"

28 серпня гомосексуаліст з Чилі, Хуан Карлос Круз, повідомив NyTimes.com про те, що Папа Франциск поділився з ним даними, згідно з якими архієпископ Вігано "практично саботував" його поїздку …
fil.news
32

Mga Bagong Rebelasyon ni Viganò: Si Francis at ang Kanyang mga Homoseksuwal na Kaibigan ay Nagsis…

Ang homoseksuwal na Chilean na si Juan Carlos Cruz ay sinabi sa NyTimes.com (Agosto 28) na sinabi sa kanya ni Francis na ang whistle-blower na si Arsobispo Viganò ay "halos isabotahe" ang kanyang …
hr.news
450

Nova otkrivenja Vigana: Franjo i njegov homoseksualni prijatelj lažu

Čileanski homoseksualac Juan Carlos Cruz rekao je za NyTimes.com (28. kolovoza) da mu je Franjo rekao kako je zviždač nadbiskup Viganò "skoro sabotirao" posjet SAD-u u rujnu 2015. godine. Organizira…
lt.news
37

Naujieji Vigano atradimai: Pranciškus ir jo homoseksualus bičiuliai meluoja

Čilės homoseksualas Juan Karlosas Kruzas žinių portalui NyTimes.com (rugpjūčio 28) atskleidė, jog Pranciškus jam pats pareiškė, jog informatorius ir arkivyskupas Vigano „beveik sabotavo“ vizitą į …
ru.news
70

Новые откровения Вигано: "Папа Франциск и его друг гомосексуалист лгут"

28 августа гомосексуалист из Чили, Хуан Карлос Крус, сообщил NyTimes.com о том, что Папа Франциск поделился с ним данными, согласно которым сознательный архиепископ Вигано "практически…
csk.news
1949

Nové odhalenia Vigana: František a jeho homosexuálny priateľ klamu

Chilský homosexuál Juan Carlos Cruz povedal NyTimes.com (28. augusta), že František mu povedal, že informátor arcibiskup Viganò "takmer sabotoval" návštevu USA v septembri 2015 usporiadaním …
miňocraft
Pán Viganó pol roka po uvalení sankcií na McCarricka,predniesol oslavnú reč na jeho osobu na galavečeri usporiadanom na počesť McCarricka.K videozázn…More
Pán Viganó pol roka po uvalení sankcií na McCarricka,predniesol oslavnú reč na jeho osobu na galavečeri usporiadanom na počesť McCarricka.K videozáznamu,ktorý to dokazuje sa pán Viganó nevyjadril...
Ako sa hovorí,"vodu káže a víno pije"
sl.news
29

Nova Viganòva razkritja: Frančišek in njegov homoseksualni prijatelj lažeta

Čilski homoseksualec Juan Carlos Cruz je za NyTimes.com (28. avgusta) povedal, da mu je Frančišek dejal, da je nadškof Viganò "skoraj sabotiral" njegov obisk ZDA v septembru 2015. To bi naj storil …