vi.news
43

Lần này nối tiếp lần khác: Francis đã bỏ qua việc làm dấu thập tự giá hai lần trong 24 giờ

Francis đã áp dụng việc ban phước lành khét tiếng của mình mà không ban phước - mà bỏ qua việc làm dấu thánh giá - một lần nữa khi kết thúc chuyến thăm ngày 29 tháng 11 tới chi nhánh La Mã của tổ …