ml.news
20

ഫ്രാൻസിസ് വാദിക്കുന്നു: മതബോധനത്തിൽ അദ്ദേഹം “മാറ്റം വരുത്തുന്നത്“ വരെ “…

ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും “ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഗൗരവമായ ലംഘനമാണ്“ വധശിക്ഷയെന്ന്, വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള ബ്രസ്സൽസ് ലോക കോൺഗ്രസിനയച്ച, …
pt.news
52

Francisco afirma: Igreja "seriamente violou" o "direito à vida" até ele "ter mudado" o catequismo

A pena de morte é uma "séria violação" do "direito à vida" de toda pessoa, afirma o Papa Francisco em um vídeo-mensagem enviado para um congresso mundial em Bruxelas, 27 de fevereiro, contra a pena …
ru.news
33

Папа Франциск считает, что церковь "серьезно нарушала" основы "права на жизнь", пока он "не …

27 февраля во время видео-обращения к представителям международного конгресса по вопросам смертной казни, который проводится в Брюсселе, Папа Франциск заявил, что смертная казнь - это "…
vi.news
78

Francis tuyên bố: Giáo hội từng "vi phạm nghiêm trọng" "quyền được sống" cho đến khi Ngài ta "thay …

Hình phạt tử hình là "vi phạm nghiêm trọng" "quyền được sống" của mỗi người, Giáo hoàng Francis tuyên bố trong một thông điệp video ngày 27 tháng 2 tới đại hội chống lại án tử hình thế giới ở …

Franciszek twierdzi, że Kościół "poważnie naruszał" tzw. "prawo do życia" zanim on "zmienił" Katech…

kara śmierci jest "poważnym naruszeniem" tzw. "prawa do życia" każdej osoby, powiedział 27 lutego papież Franciszek w materiale filmowym na brukselski kongres przeciwników kary śmierci. Nie podaje …
Poniżej jest odpowiedź na Franciszkowe fanaberie. Tak naucza katolicki Kapłan i tak ZAWSZE nauczał Kościół. Czy można życzyć komuś śmierci? -More
Poniżej jest odpowiedź na Franciszkowe fanaberie.
Tak naucza katolicki Kapłan i tak ZAWSZE nauczał Kościół.
Czy można życzyć komuś śmierci? -
View 4 more comments.

Franziskus: Kirche „verletzte“ das „Recht auf Leben“ bis er den Katechismus änderte

Die Todesstrafe ist eine „ernsthafte Verletzung” des „Rechts auf Leben“ jeder Person. Das behauptet Papst Franziskus in einer Videobotschaft vom 27. Februar an den Weltkongress gegen Todesstrafe in …
MMB16
Halte das Ganze für eine Projektion: Weil man an eine Allversöhnung glaubt, kann es keinen ewigen Höllentod geben. Also darf es auch keine irdische …More
Halte das Ganze für eine Projektion: Weil man an eine Allversöhnung glaubt, kann es keinen ewigen Höllentod geben. Also darf es auch keine irdische Todesstrafe geben. Es bleibt also lediglich das Fegefeuer, also abgestufte Strafen. Aber an das glaubt man längst auch nicht mehr.
Ich gehe soweit zu sagen: Gibt es in einer Rechtsordnung keine Todesstrafe, so ist alles erlaubt. Die "Abschaffung" der Todesstrafe ist die Abschaffung des Tabus.
Davon unabhängig ist die Frage zu betrachten, ob eine Todesstrafe verhängt werden kann. Hier gebietet die menschliche und vor allem die gesellschaftliche Irrtumsneigung äußerste Zurückhaltung.
So lange die GESAMTE Amtskirche nicht auf ALLEN hierarchischen Ebenen vom Papst bis zu Priester und Ordensangehörigen mit EINER STIMME den …More
So lange die GESAMTE Amtskirche nicht auf ALLEN hierarchischen Ebenen vom Papst bis zu Priester und Ordensangehörigen mit EINER STIMME den embryonalen Auftragsmord massiv und dauerhaft bekämpft, stellt die Katechismusänderung für die Embryos nur ein Lippenbekenntnis dar oder ist schlimmstenfalls eine einzige Heuchelei.
View 13 more comments.
ar.news
20

فرنسيس يدعي: الكنيسة "انتهكت على نحو خطير" "الحق في الحياة" حتى "غير" التعليم …

ادعى البابا فرنسيس في رسالة فيديو يوم 27 فبراير/شباط أمام مؤتمر عالمي في بروكسل ضد عقوبة الإعدام أن عقوبة الإعدام تعتبر "انتهاكًا خطيرًا" للحق في "الحياة" لكل شخص. ولا يعطي …
tr.news
117

Francis İtiraf Etti: Kilise, Papa Kateşizm'i "Değiştirdiğinden" Beri, "Yaşam Hakkı", "Ciddi Biçimde…

Papa Francis 27 Şubat'ta Brüksel'deki ölüm cezasına karşı toplanan dünya kongresine bir video mesajı göndererek, ölüm cezasının, her insanın "yaşama hakkının" "ciddi bir ihlali" olduğunu iddia etti. …
sl.news
28

Frančišek trdi: Cerkev "resno kršila" pravico do življenja, dokler ni "spremenil" katekizma

Smrtna kazen je "resna kršitev pravice do življenja" vsake osebe, je papež Frančišek 27. februarja zatrdil v video sporočilu svetovnem kongresu v Bruslju proti smrtni kazni. Ne podaja nobenih argum…
fr.news
511K

François affirme que l'Eglise "violait gravement" le "droit à la vie" jusqu'à ce qu'il "change" le …

La peine de mort est une "violation grave" du "droit à la vie" de toute personne, affirme le pape François dans un message vidéo du 27 février adressé au congrès mondial de Bruxelles contre la peine …
apvs
Non seulement l'avis de François n'a pas été émis de manière réfléchie, mais elle est en contradiction flagrande avec l'enseignement du Seigneur …More
Non seulement l'avis de François n'a pas été émis de manière réfléchie, mais elle est en contradiction flagrande avec l'enseignement du Seigneur dans l'Evangile ! Mais pour sûr, François considère, à l'école hérétique de Kasper, que le Christ exagère quand Il parle et nous trompe ( pour Kasper c'est simple : l'Evangile est entièrement une mythologie ) , et que donc il faudrait se méfier de trop croire ce qu'Il dit.
" Celui qui prendra l'épée mourra par l'épée " ( Matthieu 26,52 )
Ce qui fait référence à d'autres passages bibliques inspirés par l'Esprit Saint :
Genèse 9:6
Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son image.
Exode 21:12
Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
Apocalypse 13:10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Mais ce n'est pas tout. Le Christ n'a pas voulu supprimer …
More
Même si M. Bergoglio se prend pour le nombril du monde, son avis personnel n'a pas été émis de manière assez réfléchie. Il est mal argumenté : il n'…More
Même si M. Bergoglio se prend pour le nombril du monde, son avis personnel n'a pas été émis de manière assez réfléchie.
Il est mal argumenté : il n'engage pas l'Eglise.
View 3 more comments.
hu.news
338

Ferenc pápa állítása: Az egyház "komolyan ártott az élethez való jognak", amíg nem "változtatták …

A halálbüntetés "árt az élethez való jognak" - állította Ferenc pápa február 27-én egy videóüzenetben a brüsszeli halálbüntetés elleni világkongresszusnak. Nem érvel a zűrzavaros elmélete mellett. …
lv.news
22

Francisks apgalvo, ka baznīca bija "nopietni pārkāpusi" "tiesības uz dzīvību" līdz brīdim, kad …

"Nāvessods ir "nopietna" ikviena cilvēka "dzīvības" tiesību pārkāpšana," pāvests Francisks 27. februāra video ziņojumā apgalvo Briseles pasaules kongresā pret nāvessodu. Viņš nesniedz argumentus …
es.news
71465

Francisco afirma: la Iglesia "violó gravemente” el “derecho a la vida” hasta que él “cambió” el …

La pena de muerte es una “violación grave” del “derecho a la vida” de toda persona, afirma el papa Francisco el 27 de febrero en un video-mensaje al Congreso Mundial de Bruselas contra la pena de …
vgg
Vg2: Aunque el problema se encuentra entre lo que se manda en en los Mandamientos de Dios (5º "No matarás") y lo que Moisés posteriormente establece;…More
Vg2: Aunque el problema se encuentra entre lo que se manda en en los Mandamientos de Dios (5º "No matarás") y lo que Moisés posteriormente establece; es decir en las excepciones que normaliza (lapidación,...). Esta postura mosaica choca además con lo que Jesús nos enseña: Su Mandamiento Nuevo.
vgg
Vg2: La Ley Mosaica establecía la pena de muerte en los casos de infidelidad. Jesús no sólo no la prohibió sino que dijo: "Yo no he venido a cambiar …More
Vg2: La Ley Mosaica establecía la pena de muerte en los casos de infidelidad. Jesús no sólo no la prohibió sino que dijo: "Yo no he venido a cambiar (la ley mosaica) ni un ápice , si no a darla cumplimiento".
View 5 more comments.

Francesco afferma: la Chiesa "violava gravemente" il "diritto alla vita" finché lui non ha "modific…

La pena di morte è una "grave violazione" del "diritto alla vita" di ogni persona, afferma papa Francesco in un messaggio video del 27 febbraio al congresso mondiale di Bruxelles contro la pena di …
studer
Oggi la collettività non ha bisogno della pena di morte per la protezione. Per l'espiazione non è necessario il patibolo, vi sono i sacramenti e il …More
Oggi la collettività non ha bisogno della pena di morte per la protezione. Per l'espiazione non è necessario il patibolo, vi sono i sacramenti e il purgatori, bastano. Quindi la pena di morte tranne in casi di leggittima difesa è omicidio colposo e quindi peccato gravissio. La prassi e l'insegnamento sulla pena di morte nel passato della chiesa era mirato alla legittima difesa. Essa con le prigioni che abbiamo non giustifica più la pena di morte. Negli stati dove vige la pena di morte essa si è rivelata incapace di ridurre i tassi di criminaltà come si puo verificare negli Stati Uniti. Chi propaga la pena di morte inutilmente è un irresponsabile che pecca gravemente perché incita ad inutili stragi. Qui non si scherza, qui si rischia l'inferno ! Chi sostiene la pena di morte se nevada in Cina !!!
il vandea
La pena di morte e' pienamente legittima. Chi lo nega viola il diritto alla vita delle vittime degli assassini e la giusta riparazione alle loro …More
La pena di morte e' pienamente legittima. Chi lo nega viola il diritto alla vita delle vittime degli assassini e la giusta riparazione alle loro famiglie. Inoltre e' uno strumento di espiazione per il criminale pentito (come il ladrone buono crocefisso accanto a Gesu', che accettando il suo supplizio come giusta pena per il male commesso e pentendosi, si raccomando' alla Misericordia divina salvando cosi' la sua anima).
View 4 more comments.
lt.news
31

Pranciškus teigia: Bažnyčia rimtai pažeidinėjo teisę gyventi iki kol popas pakeitė katekizmą

Mirties bausmė yra „rimtas pažeidimas“ prieš kiekvieno žmogaus „teisę gyventi“, vasario 27-osios vaizdo įrašo pranešime Briuselio pasaulio kongresui prieš mirties bausmę teigė Popiežius Pranciškus. …
en.news
1916K

Francis Claims: Church "Seriously Violated" the "Right to Life" Until He "Changed" Catechism

The death penalty is a "serious violation" of the "right to life" of every person, Pope Francis claims in a February 27 video message to a Brussels world congress against death penalty. He gives no …
alex j
A question for Francis and all fellow Catholics who support his stand against capital punishment. Have you ever thought that without capital punishme…More
A question for Francis and all fellow Catholics who support his stand against capital punishment. Have you ever thought that without capital punishment we would have no Christianity??? Go and figure!
I am strongly against using the death penalty. But to say that it is in every case a serious violation of the right to life is nonsense. I am with …More
I am strongly against using the death penalty. But to say that it is in every case a serious violation of the right to life is nonsense. I am with Pope Francis when he dissuades governments from applying the death penalty but by doing it in such a sloppy and intellectually lousy way, he may well achieve the opposite.
View 17 more comments.