ml.news
209

കർദ്ദിനാൾ പെല്ലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പിരിച്ചുവിട്ടു - ട്വിറ്റർ വഴി

“കർദ്ദിനാൾ ജോർജ്ജ് പെൽ ഇനിമുതൽ ധനകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷനല്ലെന്ന്“ വത്തിക്കാൻ വാർത്താവക്താവ് അലക്സാന്ദ്ര…
pt.news
95

Francisco despede cardeal Pell - Pelo twitter

O porta-voz da imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti, anunciou em 26 de fevereiro às 21:20 que o "cardeal George Pell não é mais o prefeito da Secretaria da Economia". A ação seguiu a condenação…
uk.news
20

Папа Франциск викинув Пелла через Twitter

26 лютого о 21:20 прес-секретар Ватикану Алессандро Джізотті оголосив про те, що "Кардинал Джордж Пелл більш не займає пост префекта Секретаріату з питань економіки". Це стало відповіддю на …
ru.news
55

Папа Франциск вышвырнул Пелла через Твиттер

26 февраля в 21:20 пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти объявил о том, что "Кардинал Джордж Пелл более не занимает пост префекта секретариата по вопросам экономики". Это стало …
hu.news
268

Ferenc pápa megbünteti Pell bíborost - Twitteren

Alessandro Gisotti vatikáni szóvivő bejelentette február 26-án 21:20-kor, hogy "George Pell bíboros már nem a Pápai Gazdasági Titkárság prefektusa". Ez Pell bíboros hamis melbourne-i vádja után …
pl.news
1.5K

Franciszek zwalnia kardynała Pella - przez Twittera

Rzecznik prasowy Watykanu, Alessandro Gisotti, ogłosił 26 lutego o 21.20, że "Kardynał George Pell nie jest już prefektem Sekretariatu Ekonomicznego". Nastąpiło to już po bezpodstawnym skazaniu …
tr.news
104

Francis, Kardinal Pell'i Kovdu - Hem De Twitter Üzerinden

Vatikan Basın Sözcüsü Alessandro Gisotti, 26 Şubat saat 21.20'de “Kardinal George Pell'in artık Ekonomi Genel Sekreteri” olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın, Pell’in cinsel tacizden dolayı yozlaşm…
fr.news
1910

Francis attaque le cardinal Pell - via Twitter

Le porte-parole du Vatican Alessandro Gisotti a annoncé le 26 février à 21h20 que "le cardinal George Pell n'est plus le préfet du Secrétariat à l'économie". Cette décision faisait suite à la condam…
C'est la procession dansante d'Echternach au Vatican ?
lv.news
18

Francisks atlaiž kardinālu Pellucaur Twitter

Vatikāna preses referents Alessandro Gisotti 26. februārī paziņoja, ka „kardināls Džordžs Pells vairs nav Ekonomikas sekretariāta prefekts”. Šīs izmaiņas sekoja Pella nepareizajai notiesāšanai Melb…
vi.news
105

Francis vứt bỏ Hồng y Pell - Qua Twitter

Phát ngôn viên của Vatican, Alessandro Gisotti đã thông báo vào ngày 26 tháng 2 lúc 21:20 rằng "Hồng y George Pell không còn là Trưởng ban Thư ký Kinh tế". Bước đi này tiếp nối kết án giả dối của …
hr.news
540

Franjo otpustio kardinala Pella - putem Twittera

Vatikanski glasnogovornik Alessandro Gisotti objavio je 26. veljače u 21.20 da "kardinal George Pell više nije prefekt Tajništva za gospodarstvo". Ovaj potez uslijedio je nakon Pellove lažne melbo…
lt.news
29

Pranciškus atleido Kardinolą Pell per socialinę žiniasklaidą Twitter

Vasario 26 dieną, 21:20 val. Vatikano atstovas spaudai Alessandro Gisotti paskelbė, jog „Kardinolas Georgas Pell daugiau nebėra Ekonomikos sekretoriato prefektas“. Pašalinimas įvyko po dvasininko …
es.news
3335

Francisco despide al cardenal Pell a través de Twitter

El vocero de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti anunció el 26 de febrero a las 21.20 horas que el “cardenal George Pell no es más el prefecto de la Secretaría para los Asuntos Económicos”. La …
Si Bergoglio defendiese a un inocente, eso sería noticia, lo otro no... ha de estar contento haciendo leña del árbol caído.
la verdad prevalece Bien dicho !More
la verdad prevalece Bien dicho !
View one more comment.
it.news
21.2K

Francesco caccia cardinale Pell – Su Twitter

L'addetto stampa del Vaticano, Alessandro Gisotti, ha annunciato il 26 febbraio alle 21:20 che il "cardinale George Pell non è più prefetto del Segretariato all'Economia". La mossa segue la pretest…
Il mercenario mostra tutta la sua falsa misericordia. Si accoda e si sottomette alla falsa giustizia degli uomini, dichiara un'altra volta: non …More
Il mercenario mostra tutta la sua falsa misericordia. Si accoda e si sottomette alla falsa giustizia degli uomini, dichiara un'altra volta: non abbiamo altro re che Cesare.
il vandea
Solidarieta' e preghiere per un innocente condannato da falsi giudici in un falso processo senza alcuna prova e senza garanzie di difesa. I suoi …More
Solidarieta' e preghiere per un innocente condannato da falsi giudici in un falso processo senza alcuna prova e senza garanzie di difesa. I suoi persecutori ne risponderanno al Santo Giudice e pagheranno tutto.
ar.news
40

فرنسيس يطرد الكاردينال بيل - عبر تويتر

أعلن المتحدث الصحفي باسم الفاتيكان اليساندرو جيسوتي في 26 فبراير/شباط على الساعة التاسعو وعشرين دقيقة مساء أن "الكاردينال جورج بيل لم يعد محافظا للأمانة العامة للاقتصاد"…

Franziskus feuert Kardinal Pell - via Twitter

Der vatikanische Pressesprecher Alessandro Gisotti verlautbarte am 26. Februar um 21.20, dass "Kardinal Pell nicht länger der Präfekt des Wirtschaftssekretariats ist". Der Schritt erfolgte nach Pell…
Nicht das erste Papier von geringer Qualität des Synoden-Sekretariats Kardinal Pell schreibt Brief aus dem Gefängnis und zeigt sich beunruhigt vom …More
Nicht das erste Papier von geringer Qualität des Synoden-Sekretariats
Kardinal Pell schreibt Brief aus dem Gefängnis und zeigt sich beunruhigt vom Vorbereitungspapier für die Amazonien-Synoden
Melbourne (kath.net) Erstmals nach vielen Monaten hat sich Kardinal George Pell aus dem Gefängnis in Melbourne an Freunde und Unterstützer zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass ihn das Vorb...[mehr]
SvataHora
Ich hoffe nur, dass Gott bald "Franziskus" feuert - obwohl: Gott hat ihn niemals angeheuert!
View 27 more comments.
en.news
85.2K

Francis Sacks Cardinal Pell – Via Twitter

Vatican Press Speaker Alessandro Gisotti announced on February 26 at 21.20 that “Cardinal George Pell is no longer the Prefect of the Secretariat for the Economy”. The move followed Pell’s spurious…
paul grech
Typical Bergoglio stabbing the innocent in the back and covering up for the guilty.
These people are cowards and shameless betrayers! Instead of keeping with the innocent they are selling their soul to the devil
View 6 more comments.