Cóż za tragedia! Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Krótki rachunek sumienia indyferentysty . C. Czyś nie miał wątpliwości o którym artykule wiary? . D. Czy nie czytałeś, słuchałeś albo nie posiadasz …More
.
Krótki rachunek sumienia indyferentysty

.
C. Czyś nie miał wątpliwości o którym artykule wiary?
.
D. Czy nie czytałeś, słuchałeś albo nie posiadasz książek zakazanych przeciwnych wierze świętej?
.
E. Czyś się nie wdawał w rozmowy, dysputy o wierze z mędrszymi niewiernymi? . F. Czyś nie chwalił
wiary żydowskiej, luterskiej itp. . G. Czyś nie bywał na ich nabożeństwach, kazaniach, pogrzebach? . H. Czyś się z nimi nie zaprzyjaźniał, nie dopomagał w rzeczach zakazanych? . I. Czyś nie skłaniał się chęcią do ich wiary? . J. Czyś nie opuszczał aktu wiary w pokusach przeciw niej? . Ks. Józef Krukowski . O rachunku sumienia na każdą spowiedź dobrą; a mianowicie na generalną czyli z całego życia. . Wiecie o tym, że ścisły rachunek sumienia jest koniecznym warunkiem do ważnego przed Bogiem rozgrzeszenia w świętym Sakramencie Pokuty. Podam więc sposób do takiego rachunku sumienia przed każdą a osobliwie generalną spowiedzią czyli z całego życia. Najprzód trzeba prosić Ducha Świętego tymi lub …More
One more comment
Che tragedia! Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Fernanda Dellucci shares this
Oscar Magnani
Classica tattica marxista: si commette qualsiasi atrocitá mentre si accusa la controparte di farlo.
2 more comments
Wie tragisch! Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Escorial
Bergoglio Iskarioth, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn?
Carlus shares this
Die Führungskräfte der NWOMore
Die Führungskräfte der NWO
How Tragic! Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Malki Tzedek
Idiotocracy.
Joséphine Cyr
Actor Ashton Kutcher, 44, Diagnosed with Rare Form of Vasculitis... "Autoimmune condition"... "Inflammation of the blood vessels, which can limit blood …More
Actor Ashton Kutcher, 44, Diagnosed with Rare Form of Vasculitis... "Autoimmune condition"... "Inflammation of the blood vessels, which can limit blood flow and result in organ or tissue damage"... - Glamour
Quelle indignité ! Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Joséphine Cyr shares this
¡Qué tragedia! Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
igork
El modernismo satánico se infiltro totalmente en la iglesia, agradezcanlo a los ineptos papas pos conciliares.
One more comment
Tragikus! Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Que trágico! Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Kako tragično! Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Какая трагедия! Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu
Як трагічно! Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOcakapvdnu