Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ml.news
103

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ തൊപ്പിയുടെ കീഴെയായിരുന്നു കാർഡ്

ഒക്ടോബർ 10-ന് വത്തിക്കാൻ നെർവി ഹാളിൽ വെച്ച് സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ക്ഷണിച്ച എഴുപത് ഇറ്റാലിയൻ കപ്പൂച്ചിൻ വൈദികരിൽ, "…
vi.news
58

Lá bài đã được đặt dưới mũ Zucchetto của Francis

Cha Gianfranco Priori, 66 tuổi, còn được gọi là "Cha xứ pháp thuật", là một trong số bảy mươi Capuchin Ý, được tiếp đón bởi Francis vào ngày 10 tháng 10 tại Hội trường Nervi của Vatican cho một buổi …
pt.news
162

A carta estava sob o solidéu de Francisco

O padre Gianfranco Priori, de 66 anos, também conhecido como "Padre mago", estava entre os 70 capuchinhos italianos recebidos por Francisco, em 10 de outubro, na Sala Paulo VI do Vaticano, para uma …
ru.news
107

Карта оказалась под цуккетто Папы Франциска

10 октября Папа Франциск принял семьдесят капуцинов из Италии для частной аудиенции в Зале для аудиенций Павла VI. Среди гостей оказался 66-летний священник, Жанфранко Приори, которого …
pl.news
11.8K

Karta pod piuską Franciszka

O. Gianfranco Priori (66), nazywany "Ojcem Czarodziejem" znalazł się w gronie siedemdziesięciu włoskich kapucynów, których Franciszek przyjął 10 października na prywatnej audiencji w Nervi w …
Ha ha polidemonizm
ar.news
44

البطاقة كانت تحت قبعة فرنسيس

كان الأب جيانفرانكو بريوري، البالغ من العمر 66 عامًا والمسمى أيضًا "معالج الأب الروحي"، من بين الرهبان الكابوتشين الإيطاليين السبعين، الذين استقبلهم فرنسيس في 10 أكتوبر/…
nl.news
93

De kaart was onder Franciscus' zucchetto

Vader Gianfranco Priori, 66 jaar, ook wel "Vader Tovenaar" genoemd, is een van de zeventig Italiaanse kapucijnen die Franciscus op 10 oktober ontving in de Vaticaanse Nervizaal voor een privé-…
lv.news
56

Kartīte bija zem Franciska sučetes

Tēvs Gianfranco Priori, kuram ir 66 gadi, saukts arī par “tēvu-burvi”, bija starp septiņdesmit Itālijas kapucīniem, kurus Francisks 10. oktobrī uzņēma Vatikāna Nervi zālē privātai auditorijai. Priori…
ms.news
73

Kad Dikuasai Zucchetto Di Bawah Pimpinan Francis

Father Gianfranco Priori yang berumur 66, turut dikenali sebagai “Father Wizard,” merupakan seorang daripada tujuh puluh orang Capuchin Itali, Francis telah menerimanya untuk sesi pendengaran sulit …
hr.news
684

Karta je bila pod Franjinom kapicom

Otac Gianfranco Priori (66), također zvan "otac čarobnjak", bio je među 70 talijanskih kapucina koje je Franjo primio 10. listopada u vatikanskoj dvorani Nervi za privatnu audijenciju. Priori je bio …
tr.news
65

Kart Francis'in Takkesinin Altından Çıktı

“Sihirbaz Peder” olarak da bilinen 66 yaşındaki Gianfranco Priori, Francis'in 10 Ekim tarihinde Vatikan Nervi Salonu'ndaki özel olarak huzura kabul ettiği yetmiş İtalyan Kapusenden biriydi. Priori'…
csk.news
31K

Karta bola pod Františkovým solideom

66-ročný otec Gianfranco Priori, taktiež nazývaný „Otec kúzelník“, patril medzi sedemdesiat talianskych kapucínov, ktorých František prijal dňa 10. októbra na súkromnej audiencií vo Vatikánskej sále …
To je ostuda
Joske
František se rozesmál a řekl: "To je skvělé, jsi ďábel!" Tak vypadá Františkova nová církev. Ďábel je kapucínem a papež miluje čertovy obrázky. Dokon…More
František se rozesmál a řekl: "To je skvělé, jsi ďábel!"
Tak vypadá Františkova nová církev. Ďábel je kapucínem a papež miluje čertovy obrázky. Dokonce jeden nosí pod solideem.
View one more comment.

La carta era sotto lo zucchetto di Francesco

Don Gianfranco Priori, 66, chiamato anche “don mago”, era tra i 70 Cappuccini italiani ricevuti da Francesco il 10 ottobre nella sala Nervi in Vaticano per un'udienza privata. Priori è stato invitato…
Stat Crux
Dio li fa e poi l'accoppia
da mettersi le mani nei capelli
View one more comment.
lt.news
104

Korta buvo po Pranciškaus baltu zucchetto (kepuraite)

Dvasios tėvas Gianfranco Priori, 66-erių, taip pat vadinamas „dvasios tėvu magu“, buvo vienas iš septyniasdešimties kapucinų, kuriuos Pranciškus spalio 10-ąją pasitiko Vatikano Nervi salėje …

La carte était sous la calotte de François

Le père Gianfranco Priori, 66 ans, aussi appelé le "père magicien", faisait partie des soixante-dix capucins italiens que François a reçus le 10 octobre dans la salle Nervi du Vatican pour une …
Purée ! Nous les agneaux nous inquiétons pour l'avenir, la pureté de nos enfants et lui joue au magicien avec le pape ? Y'a pas un souci là ?!
apvs
Le terme ou qualificatif "diable" revient couramment dans le vocabulaire de ceux qui, précisément, ne croient pas trop au diable...
View 13 more comments.
es.news
42750

La carta estaba bajo el solideo de Francisco

El padre Gianfranco Priori, de 66 años, también llamado “padre Wizard,” estuvo entre los setenta [frailes] capuchinos italianos que Francisco recibió el 10 de octubre en el Aula Nervi del Vaticano …
En lugar de enseñar la fe católica seduce al mundo con las artes mágicas y desobedece a la Virgen en Fatima que dijo que los sacerdotes deberían ser …More
En lugar de enseñar la fe católica seduce al mundo con las artes mágicas y desobedece a la Virgen en Fatima que dijo que los sacerdotes deberían ser santos y dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios. El anti Papa Bergoglio lo confirma en su desobediencia a Dios.
Mas escandaloso de lo que me imaginaba. El anti Papa le llama demonio al que hizo el truco de magia. Mientras incendian la Iglesia estos …More
Mas escandaloso de lo que me imaginaba. El anti Papa le llama demonio al que hizo el truco de magia. Mientras incendian la Iglesia estos apostatas burlándose del papado.
View 2 more comments.

Die Karte war unter dem Zucchetto von Franziskus

Pater Gianfranco Priori, 66, auch "Pater Zauberer" genannt, gehörte zu den siebzig italienischen Kapuzinern, die Franziskus am 10. Oktober in der vatikanischen Nervi-Halle für eine Privataudienz …
simeon f.
“Magicians” Prove A Spiritual World Exists - Demonic Activity Caught On Video www.youtube.com/watchMore
“Magicians” Prove A Spiritual World Exists - Demonic Activity Caught On Video
www.youtube.com/watch
Gestas
Kann Pater Gianfranco Priori nicht Franziskus wegzaubern? Wäre eine gute Tat!
View 4 more comments.

The Card Was Under Francis’ Zucchetto

Father Gianfranco Priori, 66, also called “Father Wizard,” was among the seventy Italian Capuchins, Francis received on October 10 in the Vatican Nervi Hall for a private audience. Priori was invited…
They won't be laughing it up in hell. Just wailing and gnashing of teeth.
"Is this your card? It was the clown card right? "
Don Reto Nay likes this.