ml.news
27

ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ സമ്മാനിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ ബിഷപ്പ്

ഓസ്ട്രിയൻ “കലാകാരനായ“ ക്രിസ്ത്യൻ ഐസൻബർഗറിൻ്റെ, 40, 2018-ലെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇൻസ്ബ്രക്ക് ബിഷപ്പ് ഹെർമൻ ഗ്ലെറ്റ്ലർ ഒരു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ …
pl.news
73.3K

Austriacki biskup przedstawia… ukrzyżowaną żabę

Biskup Innsbrucku, Hermann Glettler przedstawił ukrzyżowaną żabę w materiale dokumentalnym z 2018 dotyczącym tak zwanego artysty austriackiego, Christiana Eisenbergera (40). Film poniżej. Nazywa …
. BEZKARNOŚĆ BLUŹNIERSTW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ POTĘPIONE PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ, MOŻE SPROWADZIĆ KARĘ BOŻĄ..More
.
BEZKARNOŚĆ BLUŹNIERSTW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ POTĘPIONE PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ, MOŻE SPROWADZIĆ KARĘ BOŻĄ..
View 5 more comments.
hi.news
21

ऑस्ट्रियाई डायोसिस, "जब तक ईश्वर के दाढ़ी है, मैं एक नारीवादी हूँ"

इंसब्रुक कैथेड्रल पर स्काफोल्डिंग जो बहाल होने जा रहा है, यह वर्तमान में नारीवादी नारे के साथ एक विशाल गुलाबी बिलबोर्ड से कवर किया गया है, "जब तक ईश्वर के दाढ़ी है, मैं एक नारीवादी हूँ।" यह ऑस्ट्रिय…
pt.news
61

Diocese austríaca: "Desde que Deus tenha barba, sou feminista"

Os andaimes da catedral de Innsbruck, que está prestes a ser restaurada, estão cobertos por um enorme cartaz rosa que traz o slogan feminista: "Desde que Deus tenha barba, sou feminista". Isso é part…
uk.news
32

Австрійська єпархія: "Поки у Бога є борода, я буду феміністкою"

Риштування кафедрального собору в Інсбруку, який проходить реставрацію, були закриті величезним рожевим банером з феміністським слоганом: "Поки у Бога є борода, я буду феміністкою". Даний …
ru.news
44

Австрийская епархия: "Пока у бога есть борода, я буду феминисткой"

Строительные леса кафедрального собора в Инсбруке, который проходит реставрацию, были закрыты огромным розовым баннером с феминистским слонаном: "Пока у бога есть борода, я буду …
zh.news
36

奥地利教区,"只要上帝有胡子,我就是女权主义者"

即将被修复的Innsbruck大教堂的脚手架上,现在贴满了一个巨大的粉色广告牌,上面写着女权主义的口号:“…
vi.news
33

Giáo phận Áo, "Miễn là Chúa có râu, thì tôi sẽ là một nhà nữ quyền"

Các giàn giáo trên nhà thờ Innsbruck đang được tu sửa, hiện bị bao phủ bởi một bảng quảng cáo màu hồng khổng lồ mang khẩu hiệu nữ quyền, "Miễn là Chúa có râu, thì tôi sẽ là một nhà nữ quyền." Đây là …
fil.news
31

Austrianong Diyosesis, "Hangga't ang Diyos ay May Balbas, Ako ay Isang Peminista"

Ang scaffoldings sa katedral ng Innsbruck na aayusin, ay kasalukuyang natatakpan ng isang malaking pink na billboard na may nakasulat na peministang slogan na, "Hangga't ang Diyos ay may balbas, ako …
nl.news
53

Oostenrijks bisdom: "Zolang God een baard heeft, ben ik feminist."

De steigers aan de kathedraal van Innsbruck, die op het punt staat gerestaureerd te worden, zijn momenteel bedekt met een groot roze billboard met de feministische slogan: "Zolang God een baard …
lv.news
22

Austrijas diecēze: "kamēr Dievam būs bārda, es esmu feminists"

Nesen atjaunotā Innsbrukas katedrāle tiek pārklāta ar milzīgu rozā plakātu, kuru rotā feministu sauklis: "Kamēr Dievam ir bārda, es esmu feminists". Tā ir daļa no propagandas kampaņas, ko veica Austr…
hr.news
223

Austrijska biskupija: "Sve dok Bog ima bradu, ja sam feministica"

Skele na katedrali u Innsbrucku, koja će biti obnovljena, danas su prekrivene ogromnom ružičastom porukom s feminističkim sloganom "Sve dok Bog ima bradu, ja sam feministica". Ovo je dio propagandne…
fr.news
7360

"Tant que Dieu aura une barbe, je serai féministe"

Les échafaudages de la cathédrale d'Innsbruck qui est sur le point d'être restaurée sont actuellement recouverts d'un immense panneau rose portant le slogan féministe : "Tant que Dieu aura une barbe,…
@La Croix et le Lys Catéchisme de l'Église Catholique 2725 ,c'est se que je m'évertue de vous faire comprendre et non pas les dérives du Vatican d'…More
@La Croix et le Lys Catéchisme de l'Église Catholique 2725 ,c'est se que je m'évertue de vous faire comprendre et non pas les dérives du Vatican d'aujourd'hui ,mais bien ceux d'avant 1959 ,alors à quoi me serves les vôtres ,si je dit tant pis pour vous es différant que secouez vos sandales dit par notre Seigneur?
@La Croix et le Lys Ou ais je dit cela ,je dit que le combat est une éternel prière ,mais il ne faut pas faire de l'angélisme qui lui est un des …More
@La Croix et le Lys Ou ais je dit cela ,je dit que le combat est une éternel prière ,mais il ne faut pas faire de l'angélisme qui lui est un des chemin du malin ,il est temps que vous grandissiez un peut et arrêter de prendre votre vessie pour une lanterne vous allez vous bruler ,ne tourner pas le char devant les bovins et cela ira mieux ,j'espère que la vie vous le démontre un jours car il faut le vivre cela pour comprendre.et on n'est pas beaucoup .
View 5 more comments.
sl.news
32

Avstrijska škofija, "dokler ima Bog brado, bom feministka"

Odri na katedrali v Innsbrucku, ki bo kmalu obnovljena, so trenutno prekriti z velikimi rožnatimi panoji, na katerih je zapisan feministični slogan, "dokler ima Bog brado, bom feministka." Gre za …
lt.news
28

Austrijos vyskupija: „Kol Dievas turės barzdą, tol aš būsių feministė“

Insbruko katedros pakylos ir pastoliai greitai bus atnaujinti, tačiau šiuo metu jie uždengti didžiuliu rožinės spalvos stendu, ant kurio užrašytas feministinis šūkis: „Kol Dievas turės barzdą, tol …
csk.news
489

Rakúska diecéza, "pokiaľ má Boh bradu, som feministka"

Lešenia na katedrále v Innsbrucku, ktorá sa má reštaurovať, je v súčasnosti pokryté obrovským ružovým billboardom nesúcim feministický slogan: "Pokiaľ má Boh bradu, som feministka." Je to súčasť prop…
es.news
2246

Diócesis austríaca: “mientras Dios tenga barba, soy feminista”

Los andamios en la catedral de Innsbruck, la cual está a punto de ser restaurada, están cubiertos actualmente con una gran cartelera rosa, que lleva el eslogan feminista: “mientras Dios tenga barba, …
Gesù è con noi
"Los curas gay odian la Misa Tridentina" Odian a Dios. pagina-catolica.blogspot.com/…/el-lobby-gay-od… El apostata Hermann Glettler fue elegido como…More
"Los curas gay odian la Misa Tridentina" Odian a Dios. pagina-catolica.blogspot.com/…/el-lobby-gay-od…
El apostata Hermann Glettler fue elegido como ´obispo´ por Bergoglio.
Gesù è con noi
Responsable de esta apostasía son también esos infieles católicos que mantienen económicamente a estos apóstatas blasfemos que se rebelan contra …More
Responsable de esta apostasía son también esos infieles católicos que mantienen económicamente a estos apóstatas blasfemos que se rebelan contra Dios y les han permitido que se apoderen de las iglesias apoyándolos.
ms.news
18

Diocese Austrian, "Selagi Tuhan Masih Mempunyai Janggut, Saya Kekal Menjadi Feminis“

Perancah ke atas Kathedral Innsbruck yang bakal dipulihkan wajahnya, kini ditutup papan iklan besar yang berwarna jambu. Papan tersebut membawa slogan feminis, “Selagi Tuhan masih mempunyai janggut ,…
hu.news
278

Osztrák egyházkerület: Amíg Istennek szakálla van, feminista leszek!

Az innsbrucki székesegyház állványzatára, amelyet nemsokára restaurálni fognak, hatalmas, rózsaszín táblát tettek, amelyen a következő feminista jelmondat olvasható: "Amíg Istennek szakálla van, …
it.news
3887

Diocesi austriaca: "Finché Dio ha la barba, sarò femminista"

I cantieri della Cattedrale di Innsbruck, che sta per essere restaurata, sono al momento coperti da un enorme poster rosa con lo slogan femminista: "Finché Dio ha la barba, sarò femminista." È parte …
Pietro da Cafarnao
Coloro che sposano queste ideologie femministe sanno che non cambieranno mai più l'idea contorta che hanno su Dio. Aspetteremo inermi che essi …More
Coloro che sposano queste ideologie femministe sanno che non cambieranno mai più l'idea contorta che hanno su Dio. Aspetteremo inermi che essi compiano liberi ogni scempio e devastazione nella Chiesa, per restarne impuniti anche alla fine, ritirandosi alla fine in qualche convento, come ha fatto per tutta la vita religiosa il card Mcharrick omosessuale seriale verso confratelli e giovani seminaristi? Oppure il Vaticano inizia a far qualcosa verso questi vescovi libertini, ai quali ha dato ampia capacità di espressione pastorale pervertita e blasfema?
Acchiappaladri
@Pietro da Cafarnao Beato August von Galen! :-) Prega per i vescovi della nazione germanica!
View one more comment.