Language
18

സംഭാഷണമില്ല: കർദ്ദിനാൾ ബർക്കിനെ ബിഷപ്പുമാർ "ക്ഷണിക്കരുത്"

കർദ്ദിനാൾ റെയ്മണ്ട് ബർക്കിനെപ്പോലെയുള്ളവരെ സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കരുതെന്നും ബർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ …
22

Walang Diyalogo: "Hindi Dapat" Imbitahan ng mga Obispo si Kardinal Burke

Sinabi ng nunsyo ng Washington D.C. sa mga obispo sa Amerika na huwag mag-imbita ng mga tao tulad ni Kardinal Raymond Burke para sa mga pag-uusap, at kapag hindi maiwasan ang presensya ni Burke, …
577

Žiaden dialóg: biskupi "by nemali" pozývať kardinála Burke

Nuncio vo Washingtone D.C. povedal Americkým biskupom, že nemajú pozývať ľudí ako kardinál Raymond Burke na rozhovory a keď sa nemôžu vyhnúť prítomnosti Burkeho, nemali by sa zúčastniť na takýchto …
1 50

Không đối thoại: Các Giám mục "không nên" mời Hồng y Burke

Khâm sứ ở Washington D.C. nói với các giám mục Mỹ không mời những người như Hồng y Raymond Burke tới nói chuyện, và khi sự hiện diện của Burke không thể tránh khỏi, họ không nên tham gia vào những …
15

कोई संवाद नहीं: बिशप को कार्डिनल बर्क को आमंत्रित "नहीं" करना चाहिए

मार्को टोसाती ने 6 नवंबर को रिपोर्ट की थी कि वाशिंगटन डी.सी. में नुन्सियो ने अमेरिकी बिशपों को वार्ता के लिए कार्डिनल रेमंड बर्क जैसे लोगों को आमंत्रित नहीं करने के लिए कहा है और जब बर्क की उपस्थिति …
25

Brez dialoga: Škofje "ne bi smeli" povabiti kardinala Burke

Nuncio v Washingtonu D.C. je ameriškim škofom povedal, da naj ne povabijo ljudi, kot je kardinal Raymond Burkev razgovore, in ko se prisotnosti Burka ne morejo izogniti, ne bi smeli sodelovati pri …
54

Никакого диалога - епископы "не должны" приглашать кардинала Берка

Нунций в Вашингтоне сообщил американским епископам, что они не должны приглашать таких людей, как кардинал Рэймонд Берк на переговоры. В том случае, если приглашения Берка избежать …
350

Nincs párbeszéd: A püspökök "ne hívják meg" Burke bíborost

A washingtoni nuncius azt mondta az amerikai püspököknek, hogy ne hívják meg az olyan embereket, mint pl. Raymond Burke bíboros, ha pedig nem lehet elkerülni az efféle emberek jelenlétét, akkor azok …
3 3 2.3K

Żadnego dialogu: biskupi "nie powinni" zapraszać kardynała Burkego

Nuncjusz w Waszyngtonie powiedział amerykańskim biskupom, by nie zapraszali takich ludzi, jak kardynał Raymond Burke, a kiedy obecność Burkego jest nieodzowna, by sami nie brali udziału w takich …
Tymoteusz
Rozkręcają się pomocnicy Szatana pokroju kardynała Pietro Parolina...
17

Nav dialoga: bīskapiem "nevajadzētu" uzaicināt kardinālu Burkē

Vašingtonas nuncijs sacīja amerikāņu bīskapiem, ka viņiem nav jāaicina uz sarunām kardināls Raimonds Burkē, un, ja nav iespējams izvairīties no Burkē klātbūtnes, tad šajos pasākumos viņi nedrīkst …
5 1.1K

Aucun dialogue : les évêques "ne devraient pas" inviter le cardinal Burke

Le nonce de Washington DC a demandé aux évêques américains de ne pas inviter des personnes comme le cardinal Raymond Burke à des pourparlers, et lorsque la présence de Burke ne peut être évitée, ils …
Nous n'avons déjà plu ce qu'il nous faut pour suivre les messes en latin ,nous n'avons qu'une vidéo répétitive ,la nouvelle "Église du malin c'est y … More
Etienne bis
Quand, sous Benoît XVI, cette mésaventure a touché le cardinal américain Foudesakeu, il n'en a pas tenu compte. Puisque "Licet ab hoste doceri." Il … More
26

Jokio dialogo: Vyskupai „neturėtų“ kviesti Kardinolo Burke

Vašingtono nuncijus JAV Vyskupams pasiūlė nekviesti tokių dvasininkų kaip Kardinolo Raimondo Burkes viešiems interviu pokalbiams ir auditorijoms, o kai nelieka kito pasirinkimo jie turėtų nedalyvauti…
13

Tiada Dialog: Bishop "Tidak Harus" Menjemput Kardinal Burke

Nuncio Washington D.C. memberitahu Bishop Amerika supaya tidak menjemput individu seperti Kardinal Raymond Burke untuk ucapan dan apabila kedatangan Burke tidak dapat dielakkan presence, mereka …
3 2 481

Sin diálogo: los obispos “no deben” invitar al cardenal Burke

El nuncio en Washington D.C. dijo a los obispos estadounidenses que no inviten a personas como el cardenal Raymond Burke para charlas, y cuando no se pueda evitar la presencia de Burke no deben …
adeste fideles
Vaya medida ridícula! Los mediocres pretenden que todos lo sean
adeste fideles
21

لا حوار: "لا ينبغي أن" للأساقفة دعوة الكاردينال بورك

ذكر ماركو توساتي في 6 تشرين الثاني / نوفمبر، أن السفير البابوي في واشنطن أخبر الأساقفة الأمريكيين عدم دعوة أشخاص مثل الكاردينال رايموند بورك لإجراء محادثات، وعندما لا يمكن …
3 4 2.4K

Nessun dialogo: i vescovi "non dovrebbero" invitare il cardinale Burke

Il Nunzio a Washington D.C. ha detto ai vescovi americani di non invitare persone come il cardinale Raymond Burke a incontri, e quando la presenza di Burke non può essere evitata, non dovrebbero …
TommasoG
Però dialogo con ebrei ed anglicani sì eh? Dittatori!👈🏻 More
Aracoeli
Chi manca all'appello?

Kein Dialog: Bischöfe „sollen” Kardinal Burke nicht einladen

Der Nuntius in Washington D.C. sagte den amerikanischen Bischöfen, dass sie Leute wie Kardinal Raymond Burke nicht für Vorträge einladen sollen. Wenn Burkes Anwesenheit nicht vermieden werden könne, …
jmjilers
Ist nicht auch K.Burke im neuen, seltsam veränderten Bischofs-Ritus geweiht? Schade.
Vered Lavan
Burke for Pope !! More
9 1 15K

No Dialogue: Bishops "Should Not" Invite Cardinal Burke

The nuncio in Washington D.C. told the American bishops not to invite people like Cardinal Raymond Burke for talks, and when Burke's presence cannot be avoided, they should not take part in such …
Beacon
“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of Me. Rejoice and be glad, because … More
Carmelitevigil
This type rumor has been going around for quite a while. Cardinal Burke was the speaker at the Catholic Action for Faith and Family Summit in Dallas … More