ml.cartoon
14

ജർമ്മനിയിൽ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ദശാബ്ദങ്ങളായി ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന…

ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
zh.cartoon
37

在德国,新教徒已经接受圣礼很多年了

图片: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
sl.cartoon
29

V Nemčiji protestanti prejemajo obhajilo že desetletja

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
fil.cartoon
36

Sa Alemanya, ang mga Protestante ay Tumatanggap na ng Komunyon ng Ilang Dekada

picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
fr.cartoon
2556

En Allemagne, les protestants reçoivent la communion depuis des années

Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
ladoctrine
@fr.cartoon Il ne s'agit pas de COMMUNION ; ce vocabulaire est réservé à la Sainte Messe, le fait de l'utiliser entretient l'équivoque et l'ambiguïté…More
@fr.cartoon Il ne s'agit pas de COMMUNION ; ce vocabulaire est réservé à la Sainte Messe, le fait de l'utiliser entretient l'équivoque et l'ambiguïté. C'est pas gentil..... de continuer à tromper le monde.
En plus, je ne comprends pas le titre, ce sont les protestants eux-mêmes qui ont travaillé avec les catholiques à la fabrication de la fameuse synaxe utilisée depuis vatican II dans les églises à la place de la Sainte Messe et tous les protestants ont manifesté leur joie par la suite, annonçant que maintenant, leur sale besogne accomplie, ils pouvaient eux aussi se faire remettre dans la main ces rondelles de l'apostasie et.......... les croquer allègrement ! Debout, évidemment, car il n'y a que devant Dieu que l'on fléchit le genou.
gerard57
En France aussi, et les divorcés remariés... Personne n'y regarde.
ms.cartoon
16

Di Jerman, Protestan telah Berpuluhan Tahun Menerima Kommunion

Gambar: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
hr.cartoon
83

U Njemačkoj protestanti već desetljećima primaju pričest

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
pt.cartoon
276

Na Alemanha, os protestantes têm recebido a Comunhão há décadas

Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
csk.cartoon
665

V Nemecku, Protestani dostávali Sv.Prijímanie už desaťročia

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
lt.cartoon
33

Vokietijoje protestantams komunija teikiama jau ištisus dešimtmečius

Paveiksliukas: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
nl.cartoon
87

In Duitsland ontvangen protestanten al tientallen jaren lang de communie

Afbeelding: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
ru.cartoon
53

В Германии протестанты получают святое причастие на протяжении нескольких десятилетий

Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
hu.cartoon
310

A protestánsok évtizedek óta szentáldozásban részesülhetnek Németországban

Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
pl.cartoon
122.2K

W Niemczech Protestanci od dziesięcioleci przyjmują Komunię

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
predex
Niemcy zawsze wypaczali religię Jezusa. Od cesarstwa do dzisiaj, same zboczenia religijne.More
Niemcy zawsze wypaczali religię Jezusa.
Od cesarstwa do dzisiaj, same zboczenia religijne.
Młot na posoborowe aberracje and one more user like this.
lv.cartoon
27

Vācijā protestanti jau desmitiem gadu saņēm svēto komūniju

Attēls: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
uk.cartoon
26

Протестанти в Німеччині отримують Причастя протягом десятиріч

Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
tr.cartoon
21

Almanya’daki Protestanlar On Yıllardır Komünyon Alıyorlar

Resim: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
it.cartoon
21.5K

In Germania, i Protestanti ricevono la Comunione da decenni

Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
antiprogressista and one more user like this.
vi.cartoon
56

Ở Đức, Người Tin Lành đã nhận Lễ Ban Thánh Thể trong hàng thập kỷ

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
hi.cartoon
23

जर्मनी में, प्रोटेस्टेंट दशकों से कम्युनियन प्राप्त कर रहे हैं

चित्र: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
ar.cartoon
21

كان البروتستانت يتلقون القربان المقدس في ألمانيا لعقود

الصورة: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
es.cartoon
3925

En Alemania, los protestantes han estado recibiendo la Comunión durante décadas

Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
apostolesdemaria
En efecto, un ejemplo de la anti-iglesia, tienen los templos pero no la fe... "una supuesta jurisdicción pero son herejes... Me alegro que algunos …More
En efecto, un ejemplo de la anti-iglesia, tienen los templos pero no la fe... "una supuesta jurisdicción pero son herejes... Me alegro que algunos empiecen abrir los ojos.
Sofia M
¡Marx se está volviendo lentamente insostenible! Es aterrador cómo la archidiócesis de Munich, bajo el liderazgo del cardenal Marx, pecó contra las …More
¡Marx se está volviendo lentamente insostenible!
Es aterrador cómo la archidiócesis de Munich, bajo el liderazgo del cardenal Marx, pecó contra las almas más leales de la Iglesia. La avaricia los convierte en lobos rapaces, que atacan despiadadamente y sin piedad a las mujeres consagradas y las arrastran a la ruina. La Hna. M. Augustina ingresó al Monasterio de Reutberg a la edad de 21 años. Ahora, después de 69 años de la vida monástica más fiel, a la edad de 90 años, es expulsada de su hogar espiritual por un cardenal de la Iglesia Católica Romana y puede que ni siquiera sea enterrada en el claustro con sus hermanas.
Iglesia destructora de almas?
¿Cómo les puede uno creer a sus funcionarios, cuando predican en discursos dominicales en todo el mundo, sobre la humanidad, la misericordia y la necesidad del amor al prójimo?
➡ link (noticia del cierre de conventos por la arquidiócesis de Múnich...en alemán)

www.kath.net/news/64034
View one more comment.
de.cartoon
1463.5K

In Deutschland empfangen Protestanten seit Jahrzehnten die Heilige Kommunion

Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
Nobisquoque
@Plaisch: Der Trinkbecher von Franziskus erinnert mich eher an einen südamerikanischen Matekürbis mit Bombilla (Trinkrohr). Aber was die Ente …More
@Plaisch: Der Trinkbecher von Franziskus erinnert mich eher an einen südamerikanischen Matekürbis mit Bombilla (Trinkrohr). Aber was die Ente bedeutet, wüßte ich auch gern.
Plaisch
@Svizzero DAs video hatte ich nicht geschaut, zudem schaut das mehr aus wie eine riesige Taube denn wie eine Ente, die normalerweise auch nicht …More
@Svizzero
DAs video hatte ich nicht geschaut, zudem schaut das mehr aus wie eine riesige Taube denn wie eine Ente, die normalerweise auch nicht schneeweiss sind.
@Sunamis 46
Der Bär ist der Vater, und einen Bären aufbinden ist die Wahrheit einbläuen.
Der Löwe ist der Sohn, der verteidigt.
Der Hund ist der Heilige Geist, der bellt und die Lüge anzeigt.
View 12 more comments.
en.cartoon
211.3K

In Germany, Protestants Have Been Receiving Communion For Decades

Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRejezrnfsx
Prayhard
Any sacrament from the German Church has the stain of simony, without considering their Modernism and other errors. This dispute almost seems …More
Any sacrament from the German Church has the stain of simony, without considering their Modernism and other errors. This dispute almost seems contrived to make PF seem Catholic.
Jungerheld
It seems we ought to name that rubber duckie.
GTVisrockin likes this.