de.news
1083.5K

Ortsbischof: Garabandal? Niet

Bischof Manuel Sánchez Monge von Santander, Spanien, hat seine Ablehnung der angeblichen Marienerscheinungen von Garabandal (1961-1965) bekräftigt, berichtet AciPrensa.com (19. Oktober). Seine Position …More
Bischof Manuel Sánchez Monge von Santander, Spanien, hat seine Ablehnung der angeblichen Marienerscheinungen von Garabandal (1961-1965) bekräftigt, berichtet AciPrensa.com (19. Oktober).
Seine Position "ist wie die meiner Vorgänger, dass die Einschätzung Roms weiterhin gültig ist: 'Es gibt keine Anzeichen für Übernatürlichkeit.'"
Hintergrund der Erklärung waren Garabanadal-Anhänger, die eine Veranstaltung im San Pablo Center of University Studies (CEU) geplant hatten. Doch "aus Gründen, die sich der Kontrolle der Organisatoren entzogen", wurde diese im Restaurant eines Sportvereins in der Nähe von Madrid abgehalten.
Sánchez rief angeblich den Madrider Kardinal Carlos Osoro an, um Druck auf die CEU auszuüben, aber Osoro bestritt jede Verwicklung in den Fall. Dagegen gab Sánchez zu, der CEU mitgeteilt zu haben, dass es ihm "nicht gefalle", vor der Genehmigung dieser Veranstaltung nicht konsultiert worden zu sein.
Bild: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
DrMartinBachmaier
@Maximilian Kolbe Apostolat Dass die Erscheinung behauptet habe, das Grabtuch von Turin sei das Abbild Christi, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass …More
@Maximilian Kolbe Apostolat
Dass die Erscheinung behauptet habe, das Grabtuch von Turin sei das Abbild Christi, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Garabandal nicht von Gott herrührt, denn das Grabtuch von Turin fand weder in Antike, noch in Früh- und Hochmittelalter Erwähnung. So ein auffälliges Tuch kann man doch nicht über 1000 Jahre lang ignoriert haben!
Ansonsten wäre es ebenso kein Beweis für die Echtheit von Garabandal, wenn das Grabtuch von Turin ein Wunder-Abbild Christi wäre. Denn dass dieses Grabtuch echt sei, kann jeder behaupten, auch der Teufel.
Gerade so eine Argumentation, Garabandal sei echt, weil die Erscheinung die Echtheit des Grabtuchs behauptet, zeugt von unübersehbarer Primitivität.
DrMartinBachmaier
Die Wundersüchtigen lieben den Teufel, weil er Kurioseres bietet als die Gottesmutter bei ihren echten Erscheinungen. Teufelsfratzen sind eben variabler …More
Die Wundersüchtigen lieben den Teufel, weil er Kurioseres bietet als die Gottesmutter bei ihren echten Erscheinungen. Teufelsfratzen sind eben variabler als das Gesicht der Heiligen.
106 more comments
en.news
1382.3K

Local Bishop: Garabandal? Niet

Bishop Manuel Sánchez Monge of Santander, Spain, has reiterated his rejection of the alleged Marian apparitions of Garabandal (1961-1965), reports AciPrensa.com (19 October). His position "is like that …More
Bishop Manuel Sánchez Monge of Santander, Spain, has reiterated his rejection of the alleged Marian apparitions of Garabandal (1961-1965), reports AciPrensa.com (19 October).
His position "is like that of my predecessors, that Rome's assessment remains valid: 'There is no evidence of supernaturalism.'"
The background to the statement were Garabanadal supporters who had planned an event at the San Pablo Center of University Studies (CEU). However, "for reasons beyond the control of the organisers", it was held in the restaurant of a sports club near Madrid.
Sánchez allegedly called Madrid Cardinal Carlos Osoro to put pressure on the CEU, but Osoro denied any involvement in the case. In contrast, Sánchez admitted to having told the CEU that he was "not pleased" not to have been consulted before authorising the gathering.
Picture: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
Credo .
@Live Mike @ Sancte Teotonio. > It doesn't matter how many SSPX, ICKSP, & FSSP Priests you met in Garabandal Live Mike; It doesn't prove them right!More
@Live Mike @ Sancte Teotonio. > It doesn't matter how many SSPX, ICKSP, & FSSP Priests you met in Garabandal Live Mike; It doesn't prove them right!
Sancte Teotónio
Just stick with Fátima, La Sallete, Lourdes and other approved Marian apparitions by the Church. We have to follow the Church and not pick and choose …More
Just stick with Fátima, La Sallete, Lourdes and other approved Marian apparitions by the Church.
We have to follow the Church and not pick and choose our favourites, because if we follow Church teaching we are safe, if we start to listen to gurus and apparition charlatans, in the best case scenario we waste time and money, at worst we enter in a species of gnosticism with secrets, and the "she said, he said" and end up putting faith in false things and signs, which at start might make us fell good, but in the end would alter our faith just enough to lose it altogether. It happens a lot the followers of the other cult of Medjugorie.
It just takes people's money and time instead of focusing in praying the real devotions and studying doctrine, and when find out of the deception they lose the faith.
@Just me and @Live Mike you have no right whatsoever to spread non-approved alleged apparitions. If you don't believe me, go find a traditional priest and ask him. But Pls for the sake of the …More
37 more comments
fr.news
1152.7K

Les apparitions de Garabandal ne sont pas crédibles

Mgr Manuel Sánchez Monge, évêque de Santander, en Espagne, a réitéré son rejet des prétendues apparitions mariales de Garabandal (1961-1965), rapporte AciPrensa.com (19 octobre). Sa position "est …More
Mgr Manuel Sánchez Monge, évêque de Santander, en Espagne, a réitéré son rejet des prétendues apparitions mariales de Garabandal (1961-1965), rapporte AciPrensa.com (19 octobre).
Sa position "est la même que celle de mes prédécesseurs, à savoir que l'évaluation de Rome reste valable : 'Il n'y a aucune preuve de surnaturalisme'".
À l'origine de cette déclaration, des partisans de Garabanadal qui avaient prévu un événement au centre d'études universitaires San Pablo (CEU). Cependant, "pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs", elle s'est tenue dans le restaurant d'un club sportif près de Madrid.
Sánchez aurait appelé le cardinal de Madrid Carlos Osoro pour faire pression sur le CEU, mais ce dernier a nié toute implication dans cette affaire. En revanche, Sánchez a admis avoir dit au CEU qu'il n'était "pas content" de ne pas avoir été consulté avant d'autoriser le rassemblement.
Image: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
Youxia Dupont
Bergoglio non plus n'est pas crédible :D
Claudius Cartapus shares this
14 more comments
pl.news
85.1K

Miejscowy biskup: Garabandal? Takiego!

Biskup Santander w Hiszpanii, Manuel Sánchez Monge, powtórzył swoje obiekcje odnośnie do rzekomych objawień maryjnych z Garabandal (1961 - 1965), donosi AciPrensa.com (19 października). Stanowisko …More
Biskup Santander w Hiszpanii, Manuel Sánchez Monge, powtórzył swoje obiekcje odnośnie do rzekomych objawień maryjnych z Garabandal (1961 - 1965), donosi AciPrensa.com (19 października).
Stanowisko Biskupa : "podobnie jak moi poprzednicy, podtrzymuję opinię Rzymu w tej sprawie: Nie ma żadnego dowodu na działanie sił nadnaturalnych"
Motywacją do wydania oświadczenia byli zwolennicy Garabanadal, którzy planowali organizację wydarzenia w Centrum Badań Uniwersyteckich w San Pablo (CEU). Niestety "z przyczyn niezależnych od organizatorów" spotkanie odbyło się w restauracji nieopodal klubu piłkarskiego w Madrycie.
Ponoć Sánchez zadzwonił do Kardynała Madrytu, Carlosa Osoro, i poprosił, aby wywarł nacisk na CEU, ale ten odmówił, nie chcąc się w nic mieszać. Koniec końców, Sánchez osobiście oznajmił władzom CEU, że "nie jest zadowolony" z tego, że nie skontaktowano się z nim przed wydaniem pozwolenia na zgromadzenie.
Grafika: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
Anieobecny
Św. Ojciec Pio krótko i konkretnie powiedział o Garabandal, i ja mu wierzę, nie przejmując się co inni mówią...
Posoborowe absurdy
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy Tak, tak. Obłąkana, bp. Williamson święty, którego by na piedestale postawił abp. Lefebrve. A propos. …More
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy Tak, tak. Obłąkana, bp. Williamson święty, którego by na piedestale postawił abp. Lefebrve. A propos.
Który Lefebrve Marcel , czy ten O.G Benedyktyn, który opracował Mszał Piusa XII z 1949r. ?
Jak chcesz dyskutować to odblokuj mnie.
Bp. Williamson byl wykorzystany, albo dał się wykorzystać przez Żydów na Bractwo. I dowód, że mieli rację. Powołując się na objawienia w Grabandal w kazaniu z okazji bierzmowania w Polsce Bractwo miało rację.
Objawienia w Grabandal wychwalały rozpoczynający się Sobór Watykański II.Kipi nienawiścią do Bractwa tak jak ty do mnie, i bezczelnie klamie na Bractwo tak jak towarzystwo Joanny z Kielc i @Ewelina Anna z ks. Powierża i ks. Woźnickim na czele, którego urabiali jak ciasto. Co można odsłuchać w wywiadzie z Mossakowskim z bp, Williamsonem.
W dodatku widać wyraźnie ma Parkinsona, Z medycyny germańskiej ludzie którzy mają Parkinsona, są fałszywi, dwulicowi, którzy lubią się bardzo przypodobać ludziom. Tak jak …More
6 more comments
csk.news
183.2K

Miestny biskup: Garabandal? Niet

Španielsky biskup Manuel Sánchez Monge zo Santanderu opätovne odmietol údajné mariánske zjavenia v Garabandale (1961-1965), informuje AciPrensa.com (19. októbra). Jeho postoj "je rovnaký ako postoj …More
Španielsky biskup Manuel Sánchez Monge zo Santanderu opätovne odmietol údajné mariánske zjavenia v Garabandale (1961-1965), informuje AciPrensa.com (19. októbra).
Jeho postoj "je rovnaký ako postoj mojich predchodcov, že hodnotenie Ríma zostáva v platnosti: "Neexistujú žiadne dôkazy o nadprirodzenosti".
V pozadí vyhlásenia boli Garabanadalovi priaznivci, ktorí plánovali podujatie v Centre univerzitných štúdií San Pablo (CEU). "Z dôvodov, ktoré organizátori nemohli ovplyvniť", sa však konalo v reštaurácii športového klubu neďaleko Madridu.
Sánchez údajne zavolal madridskému kardinálovi Carlosovi Osorovi, aby vyvinul tlak na CEU, ale Osoro poprel akúkoľvek účasť na tomto prípade. Sánchez naopak priznal, že CEU povedal, že sa mu "nepáči", že sa s ním pred povolením zhromaždenia nekonzultovalo.
Obrázok: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
Učeník Pánov
Udalosti v Garabandale neboli Cirkvou uznané. A smrťou vizionárov sa “záhada” predpovedaných udalostí definitívne vyrieši.
TerezaK
16 more comments
it.news
52.1K

Vescovo locale: Garabandal? Niet!

Il vescovo Manuel Sánchez Monge (Santander, Spagna), ha reiterato il rifiuto delle presunte apparizioni mariane di Garabandal (1961-1965), riferisce AciPrensa.com (19 ottobre). La posizione del vescovo …More
Il vescovo Manuel Sánchez Monge (Santander, Spagna), ha reiterato il rifiuto delle presunte apparizioni mariane di Garabandal (1961-1965), riferisce AciPrensa.com (19 ottobre).
La posizione del vescovo è "come quella del predecessore, cioè che rimane valida la dichiarazione di Roma: 'Non ci sono prove di soprannaturale'."
Il retroscena di questa dichiarazione sono i sostenitori di Garabanadal, che avevano programmato un evento presso il centro studi universitario «San Pablo» (CEU). Tuttavia, "per motivi oltre il controllo degli organizzatori", l'evento si è tenuto nel ristorante di un club sportivo, vicino a Madrid.
Sánchez avrebbe telefonato al cardinale Carlos Osoro (Madrid) per fare pressioni sul CEU, ma Osoro ha negato qualunque coinvolgimento nel caso. Al contrario, Sánchez ha ammesso di aver detto al CEU di "non essere contento" per non essere stato consultato prima dell'autorizzazione al ritrovo.
Foto: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
LiberaNosDomine
La profezia dei tre papi è finita (Paolo VI, Giovanni Paolo l, Giovanni Paolo II) ... Benedetto XVI è stato un DONO (Avola, 27-11-2005)
Dismas Sulla Croce
La più significativa profezia di Garabandal fu quella dei "3 papi" (v. I tre papi e la fine dei tempi secondo le apparizioni di Garabandal - GarabandalMore
La più significativa profezia di Garabandal fu quella dei "3 papi" (v. I tre papi e la fine dei tempi secondo le apparizioni di Garabandal - Garabandall). Già impressionante di suo, questa presunta profezia sembrerebbe chiarire il contenuto del capitolo 17 dell'Apocalisse... ovvio che, a questo punto, difficile che un vescovo possa variare la posizione "ufficiale" con una tale "BOMBA" tra le mani....
3 more comments
es.news
659

Obispo local: ¿Garabandal? No

El obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, ha reiterado su rechazo a las supuestas apariciones marianas de Garabandal (1961-1965), informa el 19 de octubre el sitio web AciPrensa.com. Su …More
El obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, ha reiterado su rechazo a las supuestas apariciones marianas de Garabandal (1961-1965), informa el 19 de octubre el sitio web AciPrensa.com.
Su postura “es como la de mis predecesores, que la valoración de Roma sigue siendo válida: ‘No hay pruebas de sobrenaturalismo’”.
El trasfondo de la declaración fueron los simpatizantes de Garabanadal que habían planificado un acto en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) de San Pablo. Pero “por razones ajenas a los organizadores” se celebró en el restaurante de un club deportivo cercano a Madrid.
Presuntamente, Sánchez habría llamado al cardenal madrileño Carlos Osoro para presionar al CEU, pero Osoro negó cualquier implicación en el caso. En cambio, Sánchez admitió haber comunicado al CEU que “no le gustaba” no haber sido consultado antes de autorizar el encuentro.
Imagen: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev