ml.news
23

ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ സമ്മാനിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ ബിഷപ്പ്

ഓസ്ട്രിയൻ “കലാകാരനായ“ ക്രിസ്ത്യൻ ഐസൻബർഗറിൻ്റെ, 40, 2018-ലെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഇൻസ്ബ്രക്ക് ബിഷപ്പ് ഹെർമൻ ഗ്ലെറ്റ്ലർ ഒരു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട തവളയെ …
vi.news
35

Áo Giám mục trưng ra một con Ếch đóng đinh

Đức Giám mục Hermann Glettler đã trưng ra một con ếch bị đóng đinh trong một bộ phim tài liệu năm 2018 về "nghệ sĩ" người Áo, Christian Eisenberger, 40 tuổi (video dưới đây). Anh ta gọi chú ếch Jesus…
pt.news
220

Bispo austríaco apresenta rã crucificada

O bispo de Innsbruck, Hermann Gletter, apresenta uma rã crucificada, em um documentário de 2018, sobre o suposto “artista” austríaco Christian Eisenberger, de 40 anos (vídeo abaixo). Ele chama sua …
nl.news
83

Oostenrijkse bisschop presenteert gekruisigde kikker

De Innsbruckse bisschop Hermann Glettler presenteert een gekruisigde kikker in een documentaire uit 2018 over de vermeende Oostenrijkse "kunstenaar" Christian Eisenberger, 40 (video hieronder). Hij …
lt.news
27

Austrijos Vyskupas sugalvojo nukryžiuoti varlę

Insbruko Vyskupas Hermannas Glettleris savo 2018-aisiais metais išleistame dokumentiniame filme apie Austrijos „menininką“ Kristianą Eisebergerį (40) sugalvojo pavaizduoti nukryžiuotą varlę (vaizdo …
uk.news
21

Австрійський єпископ представив розп'яту жабу

В рамках документального фільму про так званого австрійського художника, 40-річного Крістіана Айзенбергера, єпископ Інсбрука, Герман Глеттлер, представив розп'яття жабу (відео представлено …
ru.news
96

Австрийский епископ представил распятую лягушку

В рамках документального фильма о так называемом австрийском художнике, 40-летнем Кристиане Айзенбергере, епископ Инсбрука, Герман Глеттлер представил распятую лягушку. Он называет …
hr.news
991

Austrijski biskup predstavio razapetu žabu

Biskup Innsbrucka Hermann Glettler predstavio je razapetu žabu u dokumentarnom filmu iz 2018. godine o navodnom austrijskom "umjetniku" Christianu Eisenbergeru (40) (video ispod). Svoju Isusovu žabu …
pl.news
83.3K

Austriacki biskup przedstawia… ukrzyżowaną żabę

Biskup Innsbrucku, Hermann Glettler przedstawił ukrzyżowaną żabę w materiale dokumentalnym z 2018 dotyczącym tak zwanego artysty austriackiego, Christiana Eisenbergera (40). Film poniżej. Nazywa …
. BEZKARNOŚĆ BLUŹNIERSTW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ POTĘPIONE PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ, MOŻE SPROWADZIĆ KARĘ BOŻĄ..More
.
BEZKARNOŚĆ BLUŹNIERSTW, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ POTĘPIONE PRZEZ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ, MOŻE SPROWADZIĆ KARĘ BOŻĄ..
View 6 more comments.
ar.news
17

أسقف نمساوي يقدم ضفدعا مصلوبا

قدم أسقف انسبروك هيرمان جليتلر ضفدعًا مصلوبًا في فيلم وثائقي صادر عام 2018 حول "الفنان" النمساوي المزعوم كريستيان إيسنبرجر، 40 (الفيديو أدناه). ويصف الضفدع يسوع بأنه "…
hu.news
876

Az osztrák püspök bemutatja a keresztre feszített békát

Az innsbrucki Hermann Glettler püspök bemutatja a keresztre feszített békát a 2018-as dokumentumfilmben, ami az állítólagos 40 éves osztrák Christian Eisenberger (videó lent) "művészről" szól. Szerin…
sl.news
43

Avstrijski škof predstavil razpeto žabo

Innsbruckski škof Hermann Glettler je v dokumentarnem filmu iz leta 2018, ki govori o domnevnem avstrijskem "umetniku" Christianu Eisenbergerju, staremu 40 let, predstavil križano žabo(video spodaj). …

Obispo austríaco presenta una rana crucificada

El obispo de Innsbruck (Austria), monseñor Hermann Glettler, presenta una rana crucificada en un documental del 2018 sobre el presunto “artista” austríaco Christian Eisenberger, de 40 años (ver …
Un otro vividor masón jerarquil POSESO, Dios no los perdone, THE END.
kalebrio
la rana es sinonimo homosexual.
View 15 more comments.
lv.news
21

Austrijas bīskaps iepazīstina ar krustā sistu vardi

Insbrukas bīskaps Hermans Glettlers 2018. gadā parādīja krustā sistu vardi Austrijas māksliniekam Kristianam Eisenbergeram (40 gadi) (video zemāk). Viņš sauc savu Jēzus vardi par „ļoti provokatīvu” …

Un évêque autrichien présente une grenouille crucifiée

L'évêque d'Innsbruck, Hermann Glettler, présente une grenouille crucifiée dans un documentaire de 2018 sur le prétendu "artiste" autrichien, Christian Eisenberger, âgé de 40 ans (vidéo ci-dessous). …
apvs
Le Crucifié, Celui qui se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime, et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous …More
Le Crucifié, Celui qui se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime, et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser, unique douleur de son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir, le Crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent quitter la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes. Meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute. Et la vue de Celui qui est doux, qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectre horrifiant. ( et ici : d'une grenouille ) ( dans l'oeuvre révélée à Maria Valtorta )
Purée ! Sa grenouille séchée, c'est sur son crâne qu'elle finira clouée.
View 9 more comments.

Vescovo austriaco presenta rana crocifissa

Il vescovo di Innsbruck, Hermann Glettler, ha presentato una rana crocifissa in un documentario del 2018 sul presunto "artista" austriaco Christian Eisenberger, 40 (video sotto). Ha definito questo …
Normina
Non è la prima volta che una rana venga raffigurata crocifissa. In più occasioni crocifissi di plastica e non, delle corone del Santo Rosario (e …More
Non è la prima volta che una rana venga raffigurata crocifissa. In più occasioni crocifissi di plastica e non, delle corone del Santo Rosario (e anche la parte riguardante la Madonna e il Sacro Cuore di Gesù ivi connessi,) da più di una decina d'anni a questa parte mi sono capitate nelle mie mani nei più svariati modi: trovate per terra, alla 'pesca miracolosa', lasciate in Chiese.... Quando poi le consegnavo ai sacerdoti, chi dotto, chi esorcista, le accettavano solo su mia insistenza, e per vincere la loro incredulità, ero munita di lenti di ingrandimento, affinché accettassero l'evidenza e se le prendessero presupponendo che dovessero conoscere la modalità di distruggere questi oggetti malefici. Ogni volta era un impresa di logica e spiritualità! Era come trovarmi di fronte atei razionalisti e agnostici: comunque una forte resistenza spirituale.
Sono propensa a pensare che siano logicamente state commissionate tutte dalla mano massonica. Mi sfugge ancora perché abbiano scelto la …More
View 4 more comments.

Innsbrucker Bischof Glettler präsentiert gekreuzigten Frosch

Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler präsentiert in einer Dokumentation von 2018 über den österreichischen „Künstler“ Christian Eisenberger (40) einen gekreuzigten Frosch (Video unten). Glettler …
Ein Kunstwerk spiegelt nicht nur den Künstler, sondern auch denjenigen, der sich von ihm angezogen, oder abgestossen fühlt.
Goldfisch
ist wohl an Geschmacklosigkeit nicht mehr zu überbieten.
View 85 more comments.

Austrian Bishop Presents Crucified Frog

Innsbruck Bishop Hermann Glettler presents a crucified frog in a 2018 documentary on the alleged Austrian "artist" Christian Eisenberger, 40 (video below). He calls his Jesus frog “very provocative" …
Observe the glass behind the deluded man...cult and culture are locked in fond embrace. Pitiful.
Are there no people or priests with enough indignation in his dioceses to face this blasphemous idiot?
View 14 more comments.