hr.news
213

Franjo priznaje podučavanje nauka različitog od Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.

Papa Franjo je tvrdio da je promjena Katekizma o smrtnoj kazni "napredak doktrine najnovijih pape". U razgovoru s članovima "Međunarodne komisije protiv smrtne kazne" 17. prosinca, on je tvrdio da …
ml.news
19

"ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റി - മോൺസിഞ്ഞോർ നിക്കോള ബക്സ്

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ "പാഷണ്ഡതകളും, ശീശ്മകളും, വിവാദങ്ങളും" സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന്, ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്റെ സുഹൃത്തും വിശുദ്ധർക്കുള്ള തിരുസംഘത്തിന്റെ …
hr.news
387

"Franjo griješi" - monsinjor Nicola Bux

Papa Franjo stvara "krivovjerje, raskole i kontroverze", talijanski prelat Nikola Bux, prijatelj Benedikta XVI. i savjetnik Kongregacije za uzroke svetaca, rekao je talijanskom novinaru Aldu Mariji …
zh.news
58

如果一位教宗可以逆转教会关于死刑的教义,那为什么不能逆…

支持同性恋者的 新途径部门 使用教宗方济各对教义上对死刑的改变来支持接受同性恋。 该组织8月3日在新闻网站
ru.news
69

Если Папа Римский может изменить учение церкви о смертной казни, что помешает изменить …

Издание New Ways Ministry, которое поддерживает геев, использует "изменения" катехизических поучений о смертной казни, внесенные Папой Франциском, в качестве довода в пользу одобрения …
fil.news
27

Kung Nababaliktad ng Papa ang Turo ng Simbahan sa Parusang Kamatayan, Bakit Hindi sa Homoseksuw…

Ang pabor sa homoseksuwal na New Ways Ministry ay ginamit ang “pagbabago” ni Pope Francis sa turo ng Simbahan tungkol sa parusang kamatayan upang mangatwiran pabor sa pagtanggap sa homoseksu…
hi.news
29

यदि पोप मृत्युदंड पर चर्च के नियमों को उलट सकते हैं, तो समलैंगिकता पर क्यों नहीं?

समलैंगिक समर्थक न्यू वेज़ मिनिस्ट्री पोप फ्रांसिस का मृत्युदंड पर चर्च के नियमों के बदलाव का हवाला देकर समलैंगिकता को स्वीकार करने के पक्ष में आग्रह करता है। 3 अगस्त को NewWaysMinistry.org पर …
ro.news
39

Dacă un Papă poate schimba învățătura Bisericii asupra pedepsei cu moartea, de ce nu și asupra …

Ministerul pro-homosexual din New Ways folosește "schimbarea " asupra învățăturii Bisericii privind pedeapsa cu moartea pentru a pune în favoare acceptarea homosexualității. Publicând pe NewWays…
fr.news
17458

Si un pape peut inverser l'enseignement de l'Église sur la peine de mort, pourquoi pas sur l'homose…

L'organisme pro-gay New Ways Ministry se sert du “changement” de l'enseignement de l'Église par le pape François sur la peine de mort pour sa propagande homosexualiste. Le groupe écrit sur NewW…
Gastonviet
@ladoctrine Sur cette vidéo, nous voyons l'hérésiarque Bergoglio à genoux, recevant une bénédiction de l'hérésiarque protestante évangéliste. Celui …More
@ladoctrine Sur cette vidéo, nous voyons l'hérésiarque Bergoglio à genoux, recevant une bénédiction de l'hérésiarque protestante évangéliste.
Celui qui impose la main est la "pasteur" Carlos Mraida. A sa gauche sur la vidéo, c'est le "pasteur" Norberto Saracco de l'église pentecôtiste argentine.

vidéo : ci-dessous est bien aussi , aller directement a 8 minutes 33 secondes, je rappel que Bergoglio est membre du Rotary club
www.youtube.com/watch
ladoctrine
@fr.news Ce que vous écrivez est un blasphème et vous trompez les lecteurs de Gloria.tv : un Pape ne peut pas "inverser l'enseignement de l'Eglise"…More
@fr.news Ce que vous écrivez est un blasphème et vous trompez les lecteurs de Gloria.tv : un Pape ne peut pas "inverser l'enseignement de l'Eglise" !!!! Ce ne peut être que quelqu'un déguisé en pape, donc sans autorité : PEU IMPORTE CE QU'IL RACONTE OU CE QU'IL FAIT !
View 15 more comments.
pl.news
61.5K

Jeśli papież może zmienić nauczanie Kościoła w sprawie kary śmierci, to dlaczego nie w sprawie …

Progejowskie New Ways Ministry używa "zmiany” wprowadzonej przez papieża Franciszka do nauczania Kościoła w sprawie kary śmierci, by dowieść, że należy zaakceptować homoseksualizm. 3 sierpnia na …
Quas Primas
Bo Franciszek nie chce karać ŚWIADOMYCH morderców, a niewinne, mordowanie dzieci nie uważa za morderstwo. Ot, takiego mamy Franciszka, na jakiego …More
Bo Franciszek nie chce karać ŚWIADOMYCH morderców, a niewinne, mordowanie dzieci nie uważa za morderstwo. Ot, takiego mamy Franciszka, na jakiego zasłużył zdemoralizowany świat.
Św. Wincenty z Lerynu pisał kiedyś bardzo mądre słowa:
Jednych papieży daje Bóg w darze, innych toleruje, a jeszcze innych zsyła za karę.
ps. To ostatnie dotyczy obecnego pontyfikatu.
-----------------------------------------------------
Ewelina Anna 13 minuty temu
Jak się mają słowa papieża o karze śmierci do takich gestów? obywatelenieba.pl/…/papiez-francisz…
Ewelina Anna
www.facebook.com/ewelinathekla No to odznaczamy morderców niewinnych a zakazujemy sprawiedliwej kary? Takie to "franciszkowe miłosierdzie"?
View 4 more comments.
pt.news
234

Se um papa pode reverter o ensinamento da Igreja sobre a pena de morte, por que não pode fazer o …

O pró-gay New Ways Ministry usa a "mudança" de Papa Francisco no ensinamento da Igreja sobre a pena de morte para argumentar em favor da aceitação da homossexualidade. Escrevendo em NewWaysM…
sl.news
21

Če lahko papež ponovno in na drugačen način poučuje cerkev o smrtni kazni, zakaj ne o homoseksualno…

Progejsko združenje New Ways (Novi načini) uporablja spremembo "cerkvenega poučevanja o smrtni kazni" papeža Frančiška, da bi enako aplicirali tudi v povezavi s sprejemanjem homoseksualnosti. V …
lv.news
27

Ja pāvests var izmainīt baznīcas mācības saistībā ar nāvessodu, tad kāpēc gan ne arī par homoseksuā…

Homoseksuāļus atbalstošā organizācija New Ways Ministry izmanto pāvesta Franciska "veikās izmaiņas" baznīcas mācībās par nāvessodu, lai apgalvotu, ka pieņemt homoseksualitāti arī nav grēks. Rakstot…
lt.news
17

Jei Popiežius gali pakeisti Bažnyčios mokymus dėl mirties bausmės tai kaip dėl homoseksualumo?

Gėjų propagandinė teisingumo ministerija New Ways Ministry pasinaudojo Popiežiaus Pranciškaus pateiktais pakeitimais dėl „mirties bausmės Bažnyčios atžvilgiu“, kad tą patį pritaikytų dėl homoseksualu…
de.news
1512.1K

Wenn der Papst die Lehre der Kirche zur Todesstrafe ändern kann, warum nicht zur Homosexualität?

Die homosexualistische Gruppe New Ways Ministry verwendet die Änderung” der Kirchenlehre über die Todesstrafe durch Papst Franziskus dazu, um Akzeptanz der Homosexualität zu fordern. Die Gruppe…
Carlus
pio molaioni Zuviel Unschuldige haben kirchliche Gerichte auf dem Gewissen, als dass sich hier überhaupt einer noch für die Todesstrafe aussprechen …More
pio molaioni
Zuviel Unschuldige haben kirchliche Gerichte auf dem Gewissen, als dass sich hier überhaupt einer noch für die Todesstrafe aussprechen dürfte. Schamrot müssten sie werden, schamrot.
**********************************
Das sind pauschal Anschuldigungen die nichts aussagen!

1. Nun zählen Sie einige auf , D.h. nennen sie die Namen, die rechtswidrigen Anschuldigungen und das Urteil, welches vollzogen wurde.
2. Beginnen Sie aber nicht mit der Hexenverfolgung welche ein Herzensangelegenheit der protestantischen Fürsten und Königshäuser incl. von England waren.
3. nicht überall wo christlich draufsteht ist etwas christlich-katholisches drinnen
4. das sehen Sie besonders in unserer Zeit hier steht oftmals Katholisch drauf und drinnen ist Häresie, Lüge und Schisma d.h. Besetzter Raum und wenn Sie den Deckel öffnen schaut Ihnen Bergoglio in das Gesicht.
@Pie Jesus Begreifen Sie denn nicht, dass es im Kampf gegen die Abtreibung und im Kampf gegen die Todesstrafe um ein und dasselbe Prinzip geht: die …More
@Pie Jesus
Begreifen Sie denn nicht, dass es im Kampf gegen die Abtreibung und im Kampf gegen die Todesstrafe um ein und dasselbe Prinzip geht: die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens.
View 13 more comments.
ms.news
28

Jika Seseorang Pope Boleh Menerbalikkan Ajaran Gereja ke Atas Hukuman Mati, Mengapa Pula Tidak …

Media pro-gay New Ways Ministry mempergunakan ajaran Pope Francis “change” kepada Gereja mengenai hukuman mati sebagai poin penambahan bagi perbahasan supaya homoseksual diterima. Menulis …
csk.news
451

Ak Pápež môže zmeniť učenie Cirkvi o smrteľnom hriechu, prečo nie o homosexualite?

Pro-homosexuálne New Ways Ministry používa zmenu Pápeža Františka v učení Cirkvi o treste smrti, v prospech prijatia homosexuality. Napísané na NewWaysMinistry.org (3. augusta) skupina vidí …
nl.news
172

Als een paus de kerkleer over de doodstraf kan omkeren, waarom dan niet over homoseksualiteit?

Het pro-homoseksuele New Ways Ministry gebruikt de "verandering" van paus Franciscus van de kerkleer over de doodstraf om te pleiten voor het accepteren van homoseksualiteit. Schrijvend op NewW…
De Profundis
Volgens de Bergoglio-catechismus waren de doodstraffen voor nazi-criminelen even zovele 'ontoelaatbare' schendingen van de menselijke waardigheid.
vi.news
58

Nếu một Giáo hoàng có thể đảo ngược Giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, vậy với đồng tính …

Tờ báo thuận đồng tính New Ways Ministry sử dụng thay đổi của Giáo Hoàng Francis” về giáo huấn Giáo hội về án tử hình để tranh luận ủng hộ việc chấp nhận đồng tính luyến ái. Viết trên NewWaysM…
hu.news
11401

Ha Ferenc pápa megváltoztathatja az egyház halálbüntetéssel kapcsolatos tanításait, akkor miért ne …

A melegpárti New Ways Ministry Ferenc pápa változtatását, amely keretében a pápa megváltoztatta az egyház halálbüntetéssel kapcsolatos tanait, arra használja fel, hogy a homoszexualitást is …
Gratia copiosa
Vicces, ahogy hol elhantoljak, hol kiassak a progresszivista aktivistak szuvas es rothado temait. Valtozas a valtozas kedveert. Ab populum Dei …More
Vicces, ahogy hol elhantoljak, hol kiassak a progresszivista aktivistak szuvas es rothado temait. Valtozas a valtozas kedveert. Ab populum Dei libera nos Domine!
charisma likes this.
es.news
151679

Si un Papa puede trastocar la enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte, ¿por qué no puede …

El pro-homosexual Ministerio de Nuevos Caminos utiliza el “cambio” del papa Francisco en la enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte para argumentar a favor de la aceptación de la homosexua…
apostolesdemaria
Que barbaridad, el daño que se causa a las almas por no ser objetivo en la Moral. Muy bien hermano @Yugo Hay que decir las cosas como …More
Que barbaridad, el daño que se causa a las almas por no ser objetivo en la Moral. Muy bien hermano @Yugo Hay que decir las cosas como son. Vivimos el mundo de la ambigüedad y la falsa misericordia. El que crea, dice Nuestro Señor, se salvará y el que no crea se condenará... Debemos anunciar el Evangelio. Agrade o no. La salvación es prioridad.
Yugo
Eso se llama SUICIDIO Y EL QUE LO EFECTUA ES UN CRIMINAL, SOLO DIOS PUEDE DAR Y QUITAR LA VIDAMore
Eso se llama SUICIDIO Y EL QUE LO EFECTUA ES UN CRIMINAL, SOLO DIOS PUEDE DAR Y QUITAR LA VIDA
View 13 more comments.
tr.news
31

Eğer Papa, İdam Konusundaki Kilise Öğretisini Değiştirebiliyorsa, Eşcinselliğe Neden El Atmıyor?

Eşcinsellik yanlısı New Ways Ministry, Papa Francis'in idam cezası konusundaki Kilise öğretisini "değiştirmesini", eşcinselliğin de kabul edilmesini savunmak için kullanıyor. 3 Ağustos tarihinde, …
ko.news
18

만약 교황이 사형에 대한 교회의 가르침을 바꿀 수 있다면, …

게이-찬성 New Ways Ministry는 교황 Francis 의 동성애 수용을 위한 주장을 위해 사형에 대한 교회의 가르침의 “변화” 를 사용한다. NewWaysMinis…
ar.news
38

إذا كان البابا يستطيع أن يناقض تعاليم الكنيسة حول عقوبة الإعدام، فلماذا لا يكون ذلك …

استخدمت New Ways Ministry الموالية للمثليين "تغيير" فرانسيس لتعاليم الكنيسة حول عقوبة الإعدام لتبرير قبول الشذوذ الجنسي. وترى المجموعة حسب ما ذكرته على موقع NewWaysMi…
it.news
2311.5K

Se un Papa può cambiare l'insegnamento della Chiesa sulla pena di morte, perché non sulla omosessua…

New Ways Ministry, pro-gay, usa il “cambiamento” di Papa Francesco dell'insegnamento della Chiesa sulla pena di morte per argomentare in favore dell'accettazione della omosessualità. Scrivendo su …
ricgiu
.....non è segno di favore divino ma segno di sessualità repressa in ambiente di soli maschi senza vocazione e senza Fede.....
giuseppe delicati
La lordura massonica bergogliana porta la barca di Pietro verso l'Inferno:gia suor Lucia aveva definito in una delle sue lettere pubblicata dal …More
La lordura massonica bergogliana porta la barca di Pietro verso l'Inferno:gia suor Lucia aveva definito in una delle sue lettere pubblicata dal giornalista Zavala, l'antichiesa apostata, chiesa dell'inferno,dove la lobby gay cerca di imporre il suo pensiero mefistofelico e contamina con il suo fetore l'aria di primavera e di rinnovamento che aleggiava sull'imbarcazione ecclesiale ai tempi di San Giovanni Paolo II!
View 21 more comments.
en.news
511.6K

If a Pope Can Reverse Church Teaching on Death Penalty, Why Not on Homosexuality?

The pro-gay New Ways Ministry uses Pope Francis’ “change” of Church teaching on the death penalty to argue in favour of accepting homosexuality. Writing on NewWaysMinistry.org (August 3), the …
HerzMariae
Don't give him ideas
DefendTruth
St. Basil the Great didn’t get the memo about that inviolable human dignity
View 3 more comments.